vSRO Yararlı Queryler

 1. Reklam


  1. r1

 1. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  [​IMG]
  • Merhaba arkadaşlar vsro için işinize yarayabilecek kodlara buradan ulaşabilirsiniz.Gördükçe eklemeler yapacağım iyi forumlar.
  1.Moblardan istediğiniz eşyanın drobunu kaldırma ;
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD
  GO
  DELETE _RefDropItemAssign
  FROM _RefDropItemAssign Drops
  LEFT JOIN _RefObjCommon Objects
  ON (Drops.RefItemID = Objects.ID)
  WHERE CodeName128 like 'Itemın kodunu buraya yazacaksınız'
  

  2.Mob slot değiştirme ;
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD
  UPDATE [dbo].[Tab_RefTactics]SET dwObjID = replace(dwObjID, 'Eski Mob ID', 'Yeni Mob ID')WHERE dwObjID LIKE 'Eski Mob ID Tekrar';
  print 'extraloob.com takipçileri için hazırlanmıştır.'
  

  3.Mob ID bulma ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]Jangandaki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_CH%'
  Donwhang'daki moblar 1: select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_WC%'
  Donwhang'daki moblar 2: select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_OA%'
  Hotandaki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_KT%'
  Karakoramdaki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_KK%'
  Taklamakan'daki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_TK%'
  Downhang Cave'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_DH%'
  Roc Mountain'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_RM%'
  Constantinople'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_EU%'
  Samarkand'daki moblar 1: select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_AM%'
  Samarkand'daki moblar 2 : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_CA%'
  Jangan cave'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_TQ%'
  Alexandria'daki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_SD%'
  Jupiter'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_JUPITER%'
  Forgotten World'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_GOD%'[/FONT][/COLOR]
  


  4.Honor Rank bugunu fixleme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE SRO_VT_SHARD
  TRUNCATE TABLE _TrainingCampHonorRank
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (1)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (2)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (3)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (4)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (5)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (6)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (7)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (8)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (9)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (10)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (11)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (12)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (13)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (14)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (15)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (16)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (17)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (18)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (19)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (20)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (21)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (22)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (23)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (24)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (25)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (26)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (27)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (28)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (29)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (30)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (31)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (32)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (33)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (34)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (35)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (36)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (37)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (38)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (39)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (40)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (41)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (42)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (43)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (44)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (45)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (46)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (47)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (48)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (49)
  INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (50)
  exec _TRAINING_CAMP_UPDATEHONORRANK[/FONT][/COLOR]
  


  5.Magic Pop rate düzenleme ;(@Rate=15 olan bölüme göre düzenleyiniz yani 20 yazarsanız 20x olur.)
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  DECLARE @Rate int
  SET @Rate = 15
  UPDATE dbo._RefGachaItemSet SET Ratio = Ratio*@Rate
  WHERE Ratio*@Rate < 32768 -- 32767 max value for smallint[/FONT][/COLOR]
  


  6.Tüm karakterlerin PK'lığını geçirme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  UPDATE _Char SET
  DailyPK= 0,
  TotalPK= 0,
  PKPenaltyPoint= 0[/FONT][/COLOR]
  


  7.Pill bugunu fixleme ;(SRO_VT_SHARD'a excute ediniz.)
  Kod:
  UPDATE _RefObjItem SET Param4='20000', Desc4_128='COOLTIME:0x000000C8' WHERE ID BETWEEN 5861 and 5864


  8.+15'den +35'e kadar olan itemleri +15'de sabitleme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE SRO_VT_SHARD
  
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '15', '15')WHERE OptLevel LIKE '15';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '16', '15')WHERE OptLevel LIKE '16';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '17', '15')WHERE OptLevel LIKE '17';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '18', '15')WHERE OptLevel LIKE '18';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '19', '15')WHERE OptLevel LIKE '19';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '20', '15')WHERE OptLevel LIKE '20';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '21', '15')WHERE OptLevel LIKE '21';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '22', '15')WHERE OptLevel LIKE '22';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '23', '15')WHERE OptLevel LIKE '23';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '24', '15')WHERE OptLevel LIKE '24';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '25', '15')WHERE OptLevel LIKE '25';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '26', '15')WHERE OptLevel LIKE '26';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '27', '15')WHERE OptLevel LIKE '27';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '28', '15')WHERE OptLevel LIKE '28';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '29', '15')WHERE OptLevel LIKE '29';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '30', '15')WHERE OptLevel LIKE '30';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '31', '15')WHERE OptLevel LIKE '31';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '32', '15')WHERE OptLevel LIKE '32';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '33', '15')WHERE OptLevel LIKE '33';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '34', '15')WHERE OptLevel LIKE '34';
  UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '35', '15')WHERE OptLevel LIKE '35';[/FONT][/COLOR]
  


  9.Karakterin çantasındaki itemi ve adetini öğrenme ;
  Kod:
  Use SRO_VT_SHARDSelect IT.ID64, IT.OptLevel As Plus, INV.CharID, Data, CH.CharName16, REF.CodeName128 From _RefObjCommon As REF
  Right Join _Items As IT On IT.RefItemID = REF.ID
  Right Join _Inventory As INV On INV.ItemID = IT.ID64
  Right Join _Char as CH On CH.CharID = INV.CharIDWhere CodeName128 like '%aranacak item adı%'


  10.Yeni guild açıldığında 5 level olarak başlatma ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_Guild_Create] Script Date: 08/16/2012 23:40:21 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  —
  ALTER PROCEDURE [dbo].[_Guild_Create]
   @guildName varchar(64),
   @createrID int
  as
  if (exists (select id from _Guild where Name = @guildName))
  begin
  return -1000
  end
  if (exists (select CharID from _GuildMember where CharID = @createrID))
  begin
  return -1001
  end
  begin transaction
  
  declare @guildID int
  declare @FoundationDate smalldatetime
  
  set @FoundationDate = GetDate()
  insert _Guild(Name, Lvl, GatheredSP, FoundationDate,Alliance,Booty) values @guildName, 5, 123456, @FoundationDate,0,0)
  set @guildID = @@identity
  
  if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0 or @guildID = 0)
  begin
  rollback transaction
  return -5
  end
  –???? ???? 0xffffffff !!
  declare @rvalue int
  exec @rvalue = _Guild_FnAddMember @guildID, @createrID, 0, @FoundationDate,0xffffffff
  if (@@error <> 0 or @rvalue <= 0)
  begin
  rollback transaction
  return @rvalue
  end
  
  — ?? ??? ????
  exec @rvalue = _Guild_CreateChest_NoTX @guildID
  if (@@error <> 0 or @rvalue <= 0)
  begin
  rollback transaction
  return @rvalue
  end
  commit transaction
  return @guildID[/FONT][/COLOR]
  


  11.FGW Dc fix ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  ALTER  procedure [dbo].[_AddTimedJob]
  @CharID      int,
  @Category    tinyint,
  @JobID      int,
   @TimeToKeep  int,
  @Data1      int,
  @Data2      int,
  --##begin due to develop composite item
  @Data3      int,
  @Data4      int,
  @Data5      int,
  @Data6      int,
  @Data7      int,
  @Data8      int,
   @serial64    bigint,
  @JID      int
  --##end due to develop composite item
  as
    if (not exists (select CharID from _Char with (nolock) where CharID = @CharID))
          return -1
        if @TimeToKeep <= 0)
          return -2
        declare @NewJobID int
        set @NewJobID = 0
        --##JobID 1 = Guild // JobID 2 = Thief/Hunter/Trader
        --##If you want to only have one not both, then just modify the line below!
        --if (@JobID = 1 and @Category = 2 and @serial64=0) or (@JobID = 2 and @Category = 2 and @serial64=0) --For Guild and CharJob  
    if (@JobID = 1 and @Category = 2 and @serial64=0)  --Only for Guild
        BEGIN
        set @CharID = 0  
        insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
        values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @serial64, @JID)
    
        END
        ELSE
        BEGIN
        --##begin due to develop composite item
        insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
        values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @serial64, @JID)
        END
        --##end due to develop composite item
        set @NewJobID = @@identity
        if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
      
          return -3
    return @NewJobID[/FONT][/COLOR]
  


  12.Char silinmeme hatasını fixleme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]  Script Date: 04/24/2012 18:32:38 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  
  ALTER PROCEDURE [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]
    @UserJID  int,
    @CharID  int
  as
    ------------------------------------
    -- Inventory랑 그안에 가지고 있던 아이템들 날려버리자...
    ------------------------------------
    -------------- 펫 소환 아이템부터 일단 삭제 ----------------
    declare @ResuLt int
    declare @Slot tinyint
    declare @RefItemID int
   
    declare pc_inv_cursor cursor fast_forward for
    select inv.slot
    from _Inventory as inv join _Items as it on inv.ItemID = it.ID64
    where
    (inv.CharID = @CharID and inv.Slot >= 13 and inv.ItemID > 0) and   -- 장비창 제외하고 아이템 있는 순수 인벤토리 안에 들어있으며
    (it.Data <> 0)                       and  -- 소환수를 가지고 있는
    (exists (select top 1 ID from _RefObjCommon where ID = it.RefItemID and TypeID1 = 3 and TypeID2 = 2)) -- 펫소환 아이템들 찾아줘~
   
    open pc_inv_cursor
    fetch next from pc_inv_cursor into @slot
    while @@fetch_status = 0
    begin
        exec @ResuLt = _STRG_DEL_ITEM_NoTX 1, @CharID, @Slot
        if @ResuLt < 0)
        begin
          close pc_inv_cursor
          deallocate pc_inv_cursor
          return @ResuLt
        end
          
        fetch next from pc_inv_cursor into @Slot
    end
   
    close pc_inv_cursor
    deallocate pc_inv_cursor
    ------------------- 남은 아이템들 몽창 삭제 -------------------
    -- 아이템이 하나라도 있다면...
    if (exists (select top 1 itemID from _Inventory where CharID = @CharID AND ItemID <> 0))
    begin
      update _ItemPool Set InUse = 0
      from _ItemPool as pool join _Inventory as inv on pool.ItemID = Inv.ItemID
      where Inv.CharID = @CharID and Inv.ItemID <> 0
    end
    ----------- 아이템들 날렸으니 최종적으루 인벤토리 삭제 ------------
    delete from _Inventory where CharID = @CharID
    if (@@error <> 0)
    begin
      return -10001
    end
  
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (허승욱)
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  
    ------------------- 남은 아바타 인벤토리 아이템들 몽창 삭제 -------------------
    -- 아이템이 하나라도 있다면...
    if (exists (select top 1 itemID from _InventoryForAvatar where CharID = @CharID AND ItemID <> 0))
    begin
      update _ItemPool Set InUse = 0
      from _ItemPool as pool join _InventoryForAvatar as InvAva on pool.ItemID = InvAva.ItemID
      where InvAva.CharID = @CharID and InvAva.ItemID <> 0
    end
    ----------- 아이템들 날렸으니 최종적으루 아바타 인벤토리 삭제 ------------
    delete from _InventoryForAvatar where CharID = @CharID
    if (@@error <> 0)
    begin
      return -10008
    end
  
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (허승욱)
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  
    ------------------------------------
    -- COS 삭제
    ------------------------------------
  /*
    declare @engaged_cos int
    set @engaged_cos = 0
    select @engaged_cos = EngagedCOS from _char with (nolock) where CharID = @CharID
   
    if @engaged_cos = 0)
    begin
      -- 왜 발?하는 지 잘 ?르겠지만... 아주 드물게 COS 만 남아있는 경우가 있더라고... -_-;
      select @engaged_cos = ID from _CharCOS with (nolock) where OwnerCharID = @CharID
      if @engaged_cos is null)
        set @engaged_cos = 0
    end
    if @engaged_cos is not null and @engaged_cos <> 0)
    begin
      declare @Return_Del_COS int
      exec @Return_Del_COS = _DeleteCharCOS_NoTX @CharID, @engaged_cos
      if (@Return_Del_COS < 0)
      begin
        return -10002
      end
    end
  */
    ------------------------------------
    -- Trijob 데이터 삭제
    ------------------------------------
    delete from _CharTrijob where CharID = @CharID
    ------------------------------------
    -- 스킬 삭제
    ------------------------------------
    delete _CharSkill where CharId = @CharID
    delete _CharSkillMastery where charID = @CharID
    ------------------------------------
    -- 퀘스트 삭제
    ------------------------------------
    delete _CharQuest where CharID = @CharID
    ------------------------------------
    -- 길드 멤버 삭제
    ------------------------------------
    -- !!! 만약 여기서 Guild 멤버 삭제가 일어나지 않으면 ShardManager 에서
    -- _Guild_DelMember 호출해 주도록 수정해야 한다! 지?은 그 과정은 Skip하고
    -- ??리에서 삭제만 일어나게 되어 있거덩...
    declare @guildID int
    set @guildID = 0
    select @guildID = GuildID from _char where charid = @CharID
    if @guildID is not null and @guildID <> 0)
    begin
      if (not exists (select ID from _Guild where ID = @guildID))
      begin
        update _Char set GuildID = 0 where CharID = @CharID
      end
      else
      begin
        declare @Return_Del_GuildMember int
        exec @Return_Del_GuildMember = _Guild_DelMember_NoTX @guildID, @CharID
        if (@Return_Del_GuildMember < 0)
          return -10003
      end
    end
  
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (최인호)
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    DECLARE @CampID INT
    SET @CampID = 0
    SELECT @CampID = CampID FROM _TrainingCampMember WHERE CharID = @CharID
    IF (@CampID IS NOT NULL AND @CampID <> 0)
    BEGIN
      DECLARE @Ret_DelCampMember INT
      EXEC @Ret_DelCampMember = _TRAINING_CAMP_DELMEMBER @CampID, @CharID, 0
      IF (@Ret_DelCampMember < 0)
        RETURN -10007
    END
  
    -- 있으면 지워버리자~ 뭐.
    DELETE FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @CharID
  
    -- 경험치 버프 레코드도~~ ㅋㅋ
    DELETE FROM _TrainingCampBuffStatus WHERE CampID = @CampID
  
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (최인호)
    [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  
    -----------------------------------
    -- 친구 리스트 삭제 ( 나의 친구 리스트 + 친구의 친구 리스트중 나 )
    -----------------------------------
    -- 내 친구들..
    declare @FriendCharID  int
    declare @cursor_var   cursor
   
    set @cursor_var = cursor fast_forward
    for
    select FriendCharID
    from _Friend
    where CharID = @CharID
   
    open @cursor_var
   
    fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
   
    while( @@FETCH_STATUS = 0 )
    begin
      delete _Friend where CharID = @FriendCharID and FriendCharID = @CharID
   
      fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
    end
    close @cursor_var
    deallocate @cursor_var
    -- 나..
    delete _Friend where CharID = @CharID
    -----------------------------------
    -- 쪽지 삭제
    -----------------------------------
    delete _Memo where CharID = @CharID
    ------------------------------------
    -- TimedJob 삭제하기
    ------------------------------------
    delete _TimedJob where CharID = @CharID
    ------------------------------------
    -- Static Avatar 정보 삭제
    ------------------------------------
    delete from _staticavatar where charID = @charID
    ------------------------------------
    -- 귓말 블럭 정보 삭제
    ------------------------------------
    -- Hyperdash 2009. 9. 3 현재는 테이블이 없어 캐릭터 삭제가 되지 않음, 추후 UI 개선 1차 ?치가 될 경우에는 주석 해제 필
    delete from _BlockedWhisperers where OwnerID = @charID
    ------------------------------------
    -- _DeletedChar Entry 삭제
    ------------------------------------
    delete from _DeletedChar where CharID = @CharID
    if (@@error <> 0)
    begin
      return -10004
    end
    -- start by novice.
    DELETE FROM _User WHERE UserJID = @UserJID and CharID = @CharID
    -- finish by novice.
  
    ------------------------------------
    -- commit !!!
    ------------------------------------
   
    -- 클라이?트용 퀵슬롯 정보 저장 테이블 날리기!!!
    exec _RemoveClientConfig @CharID    -- by novice...... for saving client configurations...
    return @guildID[/FONT][/COLOR]
  


  13. İtem silme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  DECLARE @Codename128 VARCHAR(128)
  SET @Codename128 = ‘İtem Id Giriniz ( Örnek: ITEM_CH_BOW_10_RARE )‘
  
  UPDATE _Inventory SET ItemID = 0
  FROM _Inventory
  JOIN _Items ON _Items.ID64 = _Inventory.ItemID
  JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
  WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128
  
  UPDATE _Chest SET ItemID = 0
  FROM _Chest
  JOIN _Items ON _Items.ID64 = _Chest.ItemID
  JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
  WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128
  
  UPDATE _GuildChest SET ItemID = 0
  FROM _GuildChest
  JOIN _Items ON _Items.ID64 = _GuildChest.ItemID
  JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
  WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128
  
  UPDATE _InvCOS SET ItemID = 0
  FROM _InvCOS
  JOIN _Items ON _Items.ID64 = _InvCOS.ItemID
  JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
  WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128[/FONT][/COLOR]
  


  14.Karakter ismi değiştirme ;
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD
  UPDATE [dbo].[_Char] SET CharName16=’Yeni Char İsmi‘ where CharName16=’Eski Char İsmi‘


  15.Karakter level düşürme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE SRO_VT_SHARD
  
  UPDATE [dbo].[_Char] SET CurLevel=’Düşürülecek Level‘ where CharName16=’Char İsmi‘[/FONT][/COLOR]
  


  16.Bir itemi tüm oyunculardan silme ;
  Kod:
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
  Exec [Dbo].[_SEEK_N_DESTROY_ITEM] [‘İtem Kodu‘ ][/FONT][/COLOR]
  


  17.Başlangıçta karaktere builde göre item giydirme ;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddNewChar]  Script Date: 18.04.2016 14:01:11 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  ALTER  PROCEDURE [dbo].[_AddNewChar]
  @UserJID  INT,
  [email protected]  INT,
  @RefCharID  INT,
  @CharName  varchar (64),
  @CharScale  tinyINT,
  @StartRegionID INT,
  @StartPos_X  real,
  @StartPos_Y  real,
  @StartPos_Z  real,
  @DefaultTeleport INT,
  @RefMailID  INT,
  @RefPantsID  INT,
  @RefBootsID  INT,
  @RefWeaponID INT,
  @RefShield  INT,
  @DurMail  tinyINT,
  @DurPants  tinyINT,
  @DurBoots  tinyINT,
  @DurWeapon  tinyINT,
  @DurShield  tinyINT,
  @DefaultArrow INT
  AS
   
  SET NOCOUNT ON
  
    DECLARE @Slot INT 
    DECLARE @temp INT 
     
    DECLARE @NewCharID INT 
    SET @NewCharID = 0 
   
   -- Initial Equip Edit by LemoniscooL
   DECLARE @RefHandID INT
   DECLARE @RefHatID INT
   DECLARE @RefShoulderID INT
   DECLARE @RefEarringID INT
   DECLARE @RefRingID INT
   DECLARE @RefNeckID INT
   DECLARE @DurHand INT
   DECLARE @DurHat INT
   DECLARE @DurShoulder INT
   DECLARE @DurEarring INT
   DECLARE @DurRing INT
   DECLARE @DurNeck INT
   
   --Male Clothes Chinese
   IF (@RefMailID = 3643) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Male Heavy Armor Chinese
   IF (@RefMailID = 3637) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Male Light Armor Chinese
   IF (@RefMailID = 3640) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Female Clothes Chinese
   IF (@RefMailID = 3652) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Female Heavy Armor Chinese
   IF (@RefMailID = 3646) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Female Light Armor Chinese
   IF (@RefMailID = 3649) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Male Clothes Europe
   IF (@RefMailID = 11623) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Male Heavy Armor Europe
   IF (@RefMailID = 11617) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Male Light Armor Europe
   IF (@RefMailID = 11620) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Female Clothes Europe
   IF (@RefMailID = 11632) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Female Heavy Armor Europe
   IF (@RefMailID = 11626) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Female Light Armor Europe
   IF (@RefMailID = 11629) BEGIN
    SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_AA_C_RARE')
    SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_BA_C_RARE')
    SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_FA_C_RARE')
    SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_HA_C_RARE')
    SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_LA_C_RARE')
    SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_SA_C_RARE')
    SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
    SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
    SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
   END
   
   --Shield Chinese
   IF (@RefShield = 10886) BEGIN
    SET @RefShield = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_SHIELD_01_C_RARE')
   END
   
   --Shield Europe
   IF (@RefShield = 10896) BEGIN
    SET @RefShield = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_SHIELD_01_C_RARE')
   END
   
   --Blade Chinese
   IF (@RefWeaponID = 3633) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_BLADE_01_C_RARE')
   END
   
   --Bow Chinese
   IF (@RefWeaponID = 3636) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_BOW_01_C_RARE')
   END
   
   --Spear Chinese
   IF (@RefWeaponID = 3634) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_SPEAR_01_C_RARE')
   END
   
   --Sword Chinese
   IF (@RefWeaponID = 3632) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_SWORD_01_C_RARE')
   END
   
   --Glavie Chinese
   IF (@RefWeaponID = 3635) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_TBLADE_01_C_RARE')
   END
   
   --Axe Europe
   IF (@RefWeaponID = 10890) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_AXE_01_C_RARE')
   END
   
   --XBow Europe
   IF (@RefWeaponID = 10891) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_CROSSBOW_01_C_RARE')
   END
   
   --Dagger Europe
   IF (@RefWeaponID = 10887) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_DAGGER_01_C_RARE')
   END
   
   --Darkstaff Europe
   IF (@RefWeaponID = 10892) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_DARKSTAFF_01_C_RARE')
   END
   
   --Harp Europe
   IF (@RefWeaponID = 10894) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_HARP_01_C_RARE')
   END
   
   --Cleric Rod Europe
   IF (@RefWeaponID = 10895) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_STAFF_01_C_RARE')
   END
   
   --Sword Europe
   IF (@RefWeaponID = 10888) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_SWORD_01_C_RARE')
   END
   
   --Staff Europe
   IF (@RefWeaponID = 10893) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_TSTAFF_01_C_RARE')
   END
   
   --Twohand Sword Europe
   IF (@RefWeaponID = 10889) BEGIN
    SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_TSWORD_01_C_RARE')
   END
   
   --Select Durability
   SET @DurHand = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefHandID))
   SET @DurMail = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefMailID))
   SET @DurBoots = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefBootsID))
   SET @DurHat = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefHatID))
   SET @DurPants = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefPantsID))
   SET @DurShoulder = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefShoulderID))
   SET @DurWeapon = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefWeaponID))
   SET @DurShield = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefShield))
   SET @DurEarring = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefEarringID))
   SET @DurRing = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefRingID))
   SET @DurNeck = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefNeckID))
   -- Initial Equip Edit by LemoniscooL
   
   --set @StartRegionID=25000
   -----------------------------------------------------------------------------
   -- 1. ??? ?? ??? valid? ???, ??? ???? ??? ?? ????.
   -----------------------------------------------------------------------------
   
    -- start by novice. 
    SELECT @temp = count(CharID) FROM _User WITH (NOLOCK) WHERE UserJID = @UserJID 
    
    IF (@temp >= 4) 
    BEGIN 
      -- ³Ê¹« ¸¹ÀÚ³ª 
      RETURN -2 
    END 
    -- finish by novice. 
   
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    -- 2. ij¸¯ÅÍ Ãß°¡Çϱâ 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    IF (@CharScale > 68) -- 0100 0100 --> 68 ÀÌ´Ù! 
    BEGIN 
      -- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ! ½ºÄÉÀÏ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ´Ù! 
      RETURN -3 
    END
   
    EXEC @temp = _IsExistingCharName @CharName 
    IF (@temp <> 0) 
    BEGIN 
      -- ÀÌ¹Ì »ç¿ëÁßÀÎ À̸§À̶ó´Âµ¥? 
      RETURN -4 
    END 
   
  BEGIN TRANSACTION
   
    -- Àδø½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼ ¸¶Áö¸·¿¡ WorldID¿Í 1°ªÀ» ´õ ³Ö¾î ÁÖ¾ú´Ù!
    INSERT INTO _Char (RefObjID, CharName16, Scale, Strength, Intellect, LatestRegion,PosX, PosY, PosZ, AppointedTeleport, InventorySize,
          LastLogout, CurLevel, MaxLevel, RemainGold, RemainStatPoint, RemainSkillPoint, HP, MP, JobLvl_Trader, JobLvl_Hunter, JobLvl_Robber, WorldID)
    VALUES (@RefCharID, @CharName, @CharScale, 20, 20, @StartRegionID, @StartPos_X, @StartPos_Y, @StartPos_Z, @DefaultTeleport, 109,
          GetDate(), 1, 1, 5000000, 0, 3000000, 200,200, 1, 1, 1, 1)
   
    SET @NewCharID = @@IDENTITY 
    IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0) 
    BEGIN 
      -- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ! 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -5 
    END 
    -- start by novice. 
    -- ÀÌÁ¦ Slot ¾È¾´´Ù.. ±×³É Insert ¸¸.. 
    INSERT INTO _User VALUES (@UserJID, @NewCharID) 
    -- finish by novice. 
   
   
     ----------------------------------------------------------------------------- 
     -- 3-1. Àåºñ ½½·Ô ä¿ì±â 
     -- [Àκ¥Å丮 ½½·Ô 96°³] + [Àåºñ½½·Ô 13°³] <- Àκ¥Å丮 È®Àå ¼ºñ½º ÈÄ 48°³¿¡¼ 96°³·Î Áõ°¡!!!(woos0)
     ----------------------------------------------------------------------------- 
     --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!! 
     INSERT INTO _Inventory(CharID, Slot, ItemID) 
     SELECT @NewCharID, cnt, 0 
      FROM _RefDummySlot with( nolock )
      WHERE cnt < 109 
  
    
    IF (@@ERROR <> 0) 
    BEGIN 
      -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ! 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -7 
    END 
   -- PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!
   
   -- ???? ??? ???? ?? ????...
   /* ?? ??? ???? ??.
   0: EQUIP_SLOT_HELM
   1: EQUIP_SLOT_MAIL,
   2: EQUIP_SLOT_SHOULDERGUARD,
   3: EQUIP_SLOT_GAUNTLET,
   4: EQUIP_SLOT_PANTS,
   5: EQUIP_SLOT_BOOTS,
   6: EQUIP_SLOT_WEAPON,
   7: EQUIP_SLOT_SHIELD or ARROW,
   8: EQUIP_SLOT_EARRING,
   9: EQUIP_SLOT_NECKLACE,
   10: EQUIP_SLOT_L_RING,
   11: EQUIP_SLOT_R_RING,
   */
  
   -- Initial Equip Edit by LemoniscooL
   DECLARE @ItemID BIGINT
   SET @ItemID = 0
   -- Chest
   IF (@RefMailID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 1, @RefMailID, @DurMail
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Hand
   IF (@RefHandID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 3, @RefHandID, @DurHand
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Hat
   IF (@RefHatID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 0, @RefHatID, @DurHat
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Shoulder
   IF (@RefShoulderID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 2, @RefShoulderID, @DurShoulder
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Pants
   IF (@RefPantsID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 4, @RefPantsID, @DurPants
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -9
    END
   END
   -- Boots
   IF (@RefBootsID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 5, @RefBootsID, @DurBoots
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -10
    END
   END
   -- Weapon
   IF (@RefWeaponID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 6, @RefWeaponID, @DurWeapon
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -11
    END
   END
   -- Shield
   IF (@RefShield <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @RefShield, @DurShield
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -12
    END
   END
   -- Arror/Bolt
   IF (@DefaultArrow <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @DefaultArrow, 250
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -13
    END
   END
   -- Earring
   IF (@RefEarringID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 9, @RefEarringID, @DurEarring
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Ring 1
   IF (@RefRingID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 11, @RefRingID, @DurRing
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Ring 2
   IF (@RefRingID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 12, @RefRingID, @DurRing
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Necklace
   IF (@RefNeckID <> 0) BEGIN
    EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 10, @RefNeckID, @DurNeck
    IF (@ItemID <= 0) BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION
      RETURN -8
    END
   END
   -- Initial Equip Edit by LemoniscooL
   
     ----------------------------------------------------------------------------- 
     -- 3-2. ¾Æ¹ÙŸ Inventory ½½·Ô ä¿ì±â 
     -- [¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 ½½·Ô 5°³]
     -- APPLY_AVATAR_SYSTEMÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼ Ãß°¡µÇ´Â ºÎºÐ
     ----------------------------------------------------------------------------- 
     --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!! 
     INSERT INTO _InventoryForAvatar(CharID, Slot, ItemID) 
     SELECT @NewCharID, cnt, 0
      FROM _RefDummySlot with( nolock )
      WHERE cnt < 5
  
    
    IF (@@ERROR <> 0) 
    BEGIN 
      -- ¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ! 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -14
    END 
    --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!! 
    
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    -- default skill³Ö¾îÁÖ±â 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    DECLARE @country tinyINT 
    EXEC @country = _GetObjCountry @RefCharID 
    
    INSERT INTO _CharSkillMastery (CharID, MasteryID, Level) 
    SELECT @NewCharID, MasteryID, 0 
    FROM _RefCharDefault_SkillMastery with(nolock)
    WHERE Race = @country or Race = 3 
    IF (@@error <> 0) 
    BEGIN 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -15 
    END 
    INSERT INTO _CharSkill (CharID,SkillID,Enable) 
    SELECT @NewCharID, SkillID, 1 
    FROM _RefCharDefault_Skill with(nolock)
    WHERE Race = @country or Race = 3 
    IF (@@error <> 0) 
    BEGIN 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -16 
    END 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    -- ±âº» Äù½ºÆ® ³Ö¾îÁÖ±â
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status, AchievementCount, StartTime, EndTime, QuestData1, QuestData2) 
    SELECT @NewCharID, ID, 1, 0, getdate(), getdate(), 0, 0 
    FROM _RefQuest
    WHERE CodeName in (SELECT CodeName FROM _RefCharDefault_Quest with(nolock) WHERE (Race = @country or Race = 3) and RequiredLevel = 1 and Service = 1)
    IF (@@error <> 0)
    BEGIN
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -17 
    END
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    -- Static Avatar Initial Record ³Ö±â 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    INSERT INTO _StaticAvatar(CharID) values(@NewCharID) 
    IF (@@ERROR <> 0) 
    BEGIN 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -18 
    END 
    
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    -- Trijob ä¿ö³Ö±â!!!!! 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    INSERT INTO _CharTrijob VALUES (@NewCharID, 0, 1, 0, 0, 0) 
    IF (@@ERROR <> 0) 
    BEGIN 
      -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ! 
      ROLLBACK TRANSACTION 
      RETURN -19 
    END 
    
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    -- CharList¿¡ ID ³Ö¾îÁÖ±â 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
    INSERT _CharNameList VALUES(@CharName, @NewCharID) 
   UPDATE _Items SET OptLevel=5 WHERE ID64 IN (SELECT ItemID FROM _Inventory WHERE Slot BETWEEN 0 AND 12 AND Slot Not LIKE '8' AND [email protected])
   exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_RENT_REVERSE_RETURN_SCROLL',50,1
   exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_ARCHEMY_POTION_SPEED_11',10,1
   exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_HP_SUPERSET_5_BAG',1000,1
   exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_MP_SUPERSET_5_BAG',1000,1
   exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_COS_MAXIGAME_KARA_SPOT_RABBIT_SCROLL_7D',1,1
   exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'PLAYER1_PREMIUM',1,1
  
   --exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_RESURRECTION_SCROLL',50,1
   --exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_GLOBAL_CHATTING',50,1
   --exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_COS_P_MYOWON_SCROLL',1,0
    IF (@RefCharID >= 1907 AND @RefCharID <= 1919) -- MALE CH
    BEGIN
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN',1,0
   END
  ELSE   IF (@RefCharID >= 14875 AND @RefCharID <= 14887) -- MALE EU
    BEGIN
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN',1,0
   END
  ELSE   IF (@RefCharID >= 1920 AND @RefCharID <= 1931) -- FEMALE CH
    BEGIN
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN',1,0
   END
  ELSE   IF (@RefCharID >= 14888 AND @RefCharID <= 14900) -- FEMALE EU
    BEGIN
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN',1,0
   END
  
   
     
    -- Quick Slot Á¤º¸ ÀúÀå¿ë!!! 
    exec _AddNewClientConfig @NewCharID -- by novice...... for saving client configurations... 
  
  COMMIT TRANSACTION 
    
  RETURN @NewCharID
  
  

  18.Karakter adı ile silk verme ;
  Kod:
  use sro_vt_account
  
  declare @SilkMiktari int = 'Eklenecek Silk Miktari' -- Hesabın sahip olduğu silk miktarının üstüne ekleme yapar (girdiğiniz miktar kadar)..
  declare @CharName varchar(50) = 'Charın Tam Adı' -- Charın adı eksiksiz ve tam bir biçimde olmalıdır..
  
  UPDATE dbo.SK_Silk
  SET silk_own = silk_own + @SilkMiktari
  WHERE JID = (Select UserJID from SRO_VT_SHARD.._user where CharID=
  (Select CharID from SRO_VT_SHARD.._char where [email protected]))
  

  19. Account ID ile silk verme ;
  Kod:
  use sro_vt_account
  
  declare @SilkMiktari int = 'Eklenecek Silk Miktari' -- Hesabın sahip olduğu silk miktarının üstüne ekleme yapar (girdiğiniz miktar kadar)..
  declare @UserID varchar(25) = 'Account ID' -- Hesaba girişte yazdığınız ID yi buraya yazın
  
  UPDATE dbo.SK_Silk
  SET silk_own = silk_own + @SilkMiktari
  WHERE JID = (Select JID from tb_user where [email protected]) 

  20.Unique elite kaldırma ;
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD
  
  declare @uniq1 varchar (64) = 'MOB_CH_TIGERWOMAN_L3' -- skilleri alınacak
  declare @UniQ2 varchar (64) = 'MOB_CH_TIGERWOMAN' -- skilleri değişecek
  declare @id1 int = (select link from _RefObjCommon where CodeName128 = @uniq1)
  declare @id2 int = (select link from _RefObjCommon where CodeName128 = @UniQ2)
  declare @skill1 int = (select DefaultSkill_1 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill2 int = (select DefaultSkill_2 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill3 int = (select DefaultSkill_3 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill4 int = (select DefaultSkill_4 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill5 int = (select DefaultSkill_5 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill6 int = (select DefaultSkill_6 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill7 int = (select DefaultSkill_7 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill8 int = (select DefaultSkill_8 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill9 int = (select DefaultSkill_9 from _RefObjChar where ID = @id1)
  declare @skill10 int = (select DefaultSkill_10 from _RefObjChar where ID = @id1)
  
  
  
  
  update _RefObjChar set
  DefaultSkill_1 = @skill1,
  DefaultSkill_2 = @skill2,
  DefaultSkill_3 = @skill3,
  DefaultSkill_4 = @skill4,
  DefaultSkill_5 = @skill5,
  DefaultSkill_6 = @skill6,
  DefaultSkill_7 = @skill7,
  DefaultSkill_8 = @skill8,
  DefaultSkill_9 = @skill9,
  DefaultSkill_10 = @skill10 where [email protected]
  
  

  21.Npc taşıma ;
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD /*DATABASE ISMI*/
  
  DECLARE @charname1 VARCHAR (30)
  DECLARE @NPCPOS VARCHAR (MAX)
  DECLARE @ID INT
  DECLARE @TACTICSID INT
  
  SET @charname1 = 'Ultimate' -- NPC NİN KOCAĞI YERDEKİ CHAR İSMİ
  SET @NPCPOS = 'NPC_SINAN1' -- NPC NİN KODU
  
  DECLARE @regiON1 INT SET @regiON1 = (SELECT (LatestRegion) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
  DECLARE @posX1 INT SET @posX1 = (SELECT (POSX) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
  DECLARE @posY1 INT SET @posY1 = (SELECT (POSY) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
  DECLARE @posZ1 INT SET @posZ1 = (SELECT (POSZ) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
  SET @ID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE [email protected])
  SET @TACTICSID =(SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE [email protected])
  
  UPDATE Tab_RefNest SET fLocalPosX= @posX1,fLocalPosY= @posY1,fLocalPosZ= @posZ1,nRegionDBID= @regiON1 WHERE [email protected]
  
  

  22.Job ödül verme ;(SRO_VT_LOG'a AddLogChar altına AS'dan sonra ekleyiniz.)
  Kod:
  IF(@EventID=6 and (select Level from SRO_VT_SHARD.._CharTrijob where CharID = @CharID )=7) --7 = LEVEL
  BEGIN
  declare @Charname16 varchar(64) = (select Charname16 from SRO_VT_SHARD.._Char where CharID = @CharID)
  Update SRO_VT_SHARD.._CharTrijob SET Level=1,Exp=0,Contribution=0 where [email protected]
  exec SRO_VT_SHARD.dbo._ADD_ITEM_EXTERN @Charname16,'VERILECEK ITEM KODU',1,0 -- 1 = ADET, 0 = ARTI DEĞERİ
  END 

  23.Honor Rank kapatma ;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]  Script Date: 07.02.2017 01:00:00 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  ALTER PROCEDURE [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]
  @CreaterID INT
  AS
  

  24.Honor Rank açma ;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]  Script Date: 06.05.2016 05:33:07 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  ALTER PROCEDURE [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]
  @CreaterID INT
  AS
  SET NOCOUNT ON
  
  IF EXISTS (SELECT CharID FROM _TrainingCampMember WHERE CharID = @CreaterID)
  BEGIN
  RETURN -1001
  END
  
  DECLARE @CampID INT
  DECLARE @FoundationDate SMALLDATETIME
  SET @FoundationDate = GETDATE()
  
  BEGIN TRANSACTION
  
  DECLARE @HonorPoint INT
  SET @HonorPoint = 0
  SELECT @HonorPoint = HonorPoint FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @CreaterID
  
  IF @HonorPoint <> 0
  BEGIN
  DELETE FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @CreaterID
  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -6
  END
  END
  
  INSERT INTO _TrainingCamp (CreationDate, Rank, GraduateCount, EvaluationPoint, LatestEvaluationDate, CommentTitle, Comment )
  VALUES ( @FoundationDate, 5, 0, 0, @FoundationDate, '', '')
  
  SET @CampID = @@IDENTITY
  
  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0 OR @CampID = 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -7
  END
  
  DECLARE @Ret INT
  EXEC @Ret = _TrainingCamp_FnAddMember @CampID, @CreaterID, @HonorPoint
  IF (@@ERROR <> 0 OR @Ret <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN @Ret
  END
  
  COMMIT TRANSACTION
  
  SET NOCOUNT OFF
  
  RETURN @CampID

  25.Honor Rank sıfırlama ;
  Kod:
  truncate table _TrainingCampMember
  truncate table _TrainingCampSubMentorHonorPoint
  update _TrainingCampHonorRank set CampID = NULL, Rank = NULL
  truncate table _TrainingCampBuffStatus
  delete from _TrainingCamp 

  26.Guild player sınırı koyma ;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_Guild_FnAddMember]  Script Date: 15.06.2014 11:08:20 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  
  
  
  
  ALTER PROCEDURE [dbo].[_Guild_FnAddMember]
  @guildID    int,
  @MemberID   int,
  @MemberClass  tinyint,
  @joinDate   smalldatetime,
  @permission   int
   
  as
  Declare @LiMiT int = '24' -- << Userr Limit Credits by $Apollo
    if (exists (select CharID from _GuildMember where CharID = @MemberID))
    begin
      return -1001
    end
  
  
    declare @MemberName  varchar(64)
    declare @curLevel  tinyint
    select @MemberName = CharName16, @curLevel = CurLevel from _Char with (nolock) where CharID = @MemberID
    if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
    begin
      return -1
    end
    if (exists (select CharID from _GuildMember with (nolock) where GuildID = @guildID and CharID = @MemberID))
    begin
      return -2
    end
   
      declare @ReFObjID int
    select @ReFObjID = RefObjID from _Char with (nolock) where CharID = @MemberID
   
    if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
    begin
      return -5
    end
  
  
  
  
  
  
    declare @siegeAuthority tinyint
    set @siegeAuthority = 0
  
  
    if @MemberClass = 0 -- ±æ¸¶ÀÌ¸é °ø¼º±ÇÇÑÀ» commander·Î ¼¼ÆÃ! ±× ¿Ü´Â ÀÏ¹Ý member·Î ¼¼ÆÃÇÑ´Ù.
    begin
      set @siegeAuthority = 1
    end
    Declare @GC int = (Select COUNT(*) from _GuildMember where GuildID = @guildID )
    if @GC <= @LiMiT begin
    insert _GuildMember values @guildID, @MemberID, @MemberName, @MemberClass, @curLevel, 0, @joinDate @permission, 0, 0, 0, null, @ReFObjID, @siegeAuthority)
    end
    if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
    begin
      return -3
    end
   
      if @GC <= @LiMiT begin
    update _Char Set GuildID = @guildID where CharID = @MemberID
    end
    if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
    begin
      return -4
    end
    return 1
  
  

  27.Shard DB sıfırlama ;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  delete from _Guild where ID > 0
  truncate table _OpenMarket
  truncate table _CharSkill
  truncate table _CharSkillMastery
  truncate table _GuildMember
  truncate table _BlockedWhisperers
  truncate table _Inventory
  truncate table _InventoryForAvatar
  truncate table _InventoryForLinkedStorage
  truncate table _TrainingCampMember
  truncate table _TrainingCampSubMentorHonorPoint
  truncate table _TrainingCampHonorRank
  truncate table _TrainingCampBuffStatus
  delete from _TrainingCamp
  truncate table _StaticAvatar
  truncate table _User
  truncate table _Friend
  truncate table _Memo
  truncate table _TimedJob
  truncate table _CharTrijobSafeTrade
  delete from _CharTrijob
  truncate table _InvCOS
  delete from _CharCOS where ID > 0
  delete from _Char where charid > 0
  truncate table _Chest
  truncate table _ChestInfo
  truncate table _ItemPool
  delete from _Items where ID64 > 0
  delete from _AccountJID
  truncate table _GuildChest
  update _AlliedClans set Ally1 = 0, Ally2 = 0, Ally3 = 0, Ally4 = 0, Ally5 = 0, Ally6 = 0, Ally7 = 0, Ally8 = 0
  truncate table _GuildWar
  delete from _AlliedClans where ID > 0
  truncate table _CharNameList
  truncate table _CharQuest
  truncate table _ClientConfig
  truncate table _DeletedChar

  28.Unique süre ayarlama (süreleri saniye olarak ayarlamalısınız örneğin 5dk istiyorsanız 300 olarak yazmanız gerekir ona göre Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 ve dwDelayTimeMax=3600 bilgilerini değiştirmelisinz bu haliyle 1800-3600sn aralığında çıkar uniqueler);
  Kod:
  --Tiger Girl
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_CH_TIGERWOMAN'))
  --Uruchi
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics
  WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_OA_URUCHI'))
  --Isyutaru
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=2400 , dwDelayTimeMax=4500 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_KK_ISYUTARU'))
  --Lord Yarkan:
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=3000 , dwDelayTimeMax=4500 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_TK_BONELORD'))
  --Demon Shaitan
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=3600 , dwDelayTimeMax=4500 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_RM_TAHOMET'))
  --Cerberus
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_EU_KERBEROS'))
  --Captain ivy
  Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
  (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_AM_IVY'))

  29.F1 Bug fix ;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  UPDATE _RefCharDefault_Quest SET Service = 1
  delete from _CHARQUEST where QuestID = 1
  INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status,AchievementCount,StartTime,EndTime,QuestData1,QuestData2) SELECT CharID, 1,5,0, '2012-04-13 20:44:00','2012-04-13 20:44:00',31458135,0 FROM _CHAR where CharID > 0

  30.Mob Rate düzenleme (Not: minLevel her zaman MaxLevel'den düşük olmalıdır.

  MaxSpawnCount hakkında;
  Solo slotlar için 5,
  LTP slotları için, 7
  Party slotları için 10 idealdir.

  Daha fazlasını yapmanız sunucunuzda lag oluşumuna sebebiyet verecektir.) ;
  Kod:
  Use SRO_VT_SHARD
  declare @minLevel int = 74 -- Minimum mob level.
  declare @MaxLevel int = 76 -- Maximum mob level.
  declare @MaxSpawnCount int = 9 -- Spawn rate (Suggested; Maximum 12)
  
  
  update Tab_RefNest
  set dwMaxTotalCount = @MaxSpawnCount
  from Tab_RefNest as A
  inner join Tab_RefTactics as B
  on A.dwTacticsID = B.dwTacticsID
  inner join _RefObjCommon as C
  on B.dwObjID = C.ID
  inner join _RefObjChar as D
  on C.Link = D.ID
  where D.Lvl between @minLevel and @MaxLevel and CodeName128 like 'MOB%' and Rarity = 0 and dwMaxTotalCount > 0 

  31.Wizard Skill bug fixleme;
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD
  update _RefSkill set Service = '0' where Basic_Code like 'SKILL_EU_STAFF_BASE_01'
  update _CharSkill set Enable = '0' where SkillID like '9944' 

  32.Çöpleri droptan kaldırma;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  
  UPDATE dbo._RefDropItemAssign
  SET Service = 0
  WHERE RefItemID BETWEEN 6679 AND 5414
  
  UPDATE dbo._RefDropItemAssign
  SET Service = 0
  WHERE RefItemID BETWEEN 6082 AND 6371
  
  UPDATE dbo._RefDropItemAssign
  SET Service = 0
  WHERE RefItemID BETWEEN 10501 AND 10527
  
  UPDATE dbo._RefDropItemAssign
  SET Service = 0
  WHERE RefItemID BETWEEN 11499 AND 11668
  
  UPDATE dbo._RefDropItemAssign
  SET Service = 0
  WHERE RefItemID BETWEEN 12554 AND 12569
  

  33.Job ve Guild ceza kaldırma;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /******By Jangan ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  ALTER  procedure [dbo].[_AddTimedJob]
  @CharID      int,
  @Category    tinyint,
  @JobID      int,
  @TimeToKeep  int,
  @Data1      int,
  @Data2      int,
  --##begin due to develop composite item
  @Data3      int,
  @Data4      int,
  @Data5      int,
  @Data6      int,
  @Data7      int,
  @Data8      int,
  @Serial64    bigint,
  @JID      int
  --##end due to develop composite item
  as
    if (not exists (select CharID from _Char with (nolock) where CharID = @CharID))
          return -1
        if (@TimeToKeep <= 0)
          return -2
        declare @NewJobID int
        set @NewJobID = 0
  
        --##JobID 1 = Guild // JobID 2 = Thief/Hunter/Trader
        --##If you want to only have one not both, then just modify the line below!
        if (@JobID = 1 or @JobID = 2)
        BEGIN
          return -1
        END
        ELSE
        BEGIN
        --##begin due to develop composite item
        insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
        values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @Serial64, @JID)
        END
        --##end due to develop composite item
        set @NewJobID = @@identity
        if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
         
          return -3
     return @NewJobID
  

  34.Uniquelere "has appeared" yazısını ekleme;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_CH_TIGERWOMAN'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_EU_KERBEROS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_AM_IVY'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_OA_URUCHI'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_KK_ISYUTARU'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_TK_BONELORD'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_TAHOMET'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_TQ_WHITESNAKE'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_ROC'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SETH'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SPHINX'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_NEITH'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_ISIS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_ERIS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_APIS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_DEVILSAYTAN'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_TQ_BLACKSNAKE'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_GM_T46'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_GM_GETZ'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_THE_EARTH1'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_THE_EARTH2'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_DARK_DOG'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_DARK_DOG2'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SEKHMET_3'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SEKHMET_2'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SEKHMET_STR'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_APIS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_ERIS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS_2'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS_3'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_OSIRIS'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_OSIRIS_2'
  UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_OSIRIS_3'
  


  35.FGW Envy çıkmama sorununu fixleme;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  
  GO --/*Fix Envy*/
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41540'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41550'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41560'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41570'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41580'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41590'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42460'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42470'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42480'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42490'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42500'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42510'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42520'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42530'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43420'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43430'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43440'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43450'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43460'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43470'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43480'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43490'
  

  36.FGW Boss Unique çıkmama fixleme;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  
  GO --/*Fix Boss Uniques*/
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43580'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43590'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43600'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43610'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43620'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43630'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43640'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43650'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43660'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43670'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43680'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43690'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43700'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43710'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43720'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43730'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43740'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43750'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43760'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43770'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43780'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43790'
  

  37.FGW Treasure Box çıkmama fixleme;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  
  GO --/*For Treasure Box*/
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41600'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41610'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41620'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41630'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41640'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41650'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42540'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42550'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42560'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42570'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42580'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42590'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42600'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42610'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43500'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43510'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43520'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43530'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43540'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43550'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43560'
  
  UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43570'
  

  38.Togui kapılarını açma;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  update _RefEventZone set Service = 0 where ZoneName like '%GATE_TOGUI%' 


  39.Togui kapılarını kapatma;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  update _RefEventZone set Service = 1 where ZoneName like '%GATE_TOGUI%' 


  40.Bütün karakterlerin skillerini sıfırlama;
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD] 
  GO 
  update _ClientConfig 
  set Data = '0' 
  DELETE FROM [dbo].[_CharSkill] 
     WHERE SKillID NOT LIKE '1' and SKillID NOT LIKE '2' and SKillID NOT LIKE '40' 
     and SKillID NOT LIKE '70' and SKillID NOT LIKE '8421' and SKillID NOT LIKE '8419' 
     and SKillID NOT LIKE '8420' and SKillID NOT LIKE '9354' and SKillID NOT LIKE '9355' 
     and SKillID NOT LIKE '9944' and SKillID NOT LIKE '10625' and SKillID NOT LIKE '11162' 
     and SKillID NOT LIKE '11526' 
  GO 
  
  UPDATE [dbo].[_CharSkillMastery] 
    SET 
     [Level] = '0' 
  
  
  --- 
  UPDATE [dbo].[_Char] 
   SET RemainSkillPoint = RemainSkillPoint + @GiveSP 
   WHERE CharName16 = @CharName


  [​IMG]
   
  Son düzenleme: 16 Eylül 2017
  nihtdgan, Raqqaa, ExcI ve 2 kişi daha bunu beğendi.
 2. Chorus

  Chorus Admin

  Kayıt:
  6 Şubat 2007
  Mesajlar:
  334.882
  Beğenilen Mesajlar:
  1.228
  Ödül Puanları:
  123
  Şehir:
  Taksim/IST.
  Adam dokturuyor :lolmuch:
   
 3. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  Şu an bu konuyu mobilden açtım sinir krizi geçiricem gibi :D bazı hatalar var neyse yarın düzenlerim pcden.
   
 4. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  Konu düzenlendi ,yeni queryler eklendi.
   
 5. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  Güncelleme:Yeni queryler eklendi.
   
 6. CezaAlp

  CezaAlp olduser

  Kayıt:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  4.602
  Beğenilen Mesajlar:
  583
  Ödül Puanları:
  123
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Ders Başı !!!
  Şu procedure içinde karmaşık kod yazmayı hala anlayamadım :(
   
 7. Super

  Super asistan

  Kayıt:
  18 Haziran 2013
  Mesajlar:
  2.743
  Beğenilen Mesajlar:
  788
  Ödül Puanları:
  133
  Meslek:
  Deck Officer
  Şehir:
  Tuzla/Ist
  Yararlıdan sonrasını anlamadım :P
   
 8. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  :detective:
   
 9. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  Yenileri eklendi.
   
 10. Caroline

  Caroline rank8

  Kayıt:
  20 Şubat 2014
  Mesajlar:
  91
  Beğenilen Mesajlar:
  21
  Ödül Puanları:
  8
  Paylaşım için teşekkürler :)
   
  Sparkle bunu beğendi.
 11. Hurley

  Hurley globalmod

  Kayıt:
  17 Mart 2013
  Mesajlar:
  2.512
  Beğenilen Mesajlar:
  300
  Ödül Puanları:
  83
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  İzmir
  Teşekkürler
   
 12. VaLe

  VaLe .

  Kayıt:
  5 Ekim 2016
  Mesajlar:
  615
  Beğenilen Mesajlar:
  64
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  41
  Devamını bekleriz :)
   
 13. Florensia

  Florensia rank8

  Kayıt:
  11 Ağustos 2013
  Mesajlar:
  1.715
  Beğenilen Mesajlar:
  20
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  İzmir
  Teşekkürler
   
 14. ExcI

  ExcI rank8

  Kayıt:
  17 Kasım 2016
  Mesajlar:
  2.582
  Beğenilen Mesajlar:
  392
  Ödül Puanları:
  93
  Şehir:
  ILgaz
  teşekkür tosun
   
 15. Raqqaa

  Raqqaa rank8

  Kayıt:
  13 Temmuz 2018
  Mesajlar:
  19
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  13
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  İstanbul
  ADAMSIN ADAMM TAM İHTİYACIM OLAN ŞEYLER
   
 16. nihtdgan

  nihtdgan rank8

  Kayıt:
  4 Haziran 2018
  Mesajlar:
  15
  Beğenilen Mesajlar:
  5
  Ödül Puanları:
  13
  Şehir:
  Antalya
  Parti kur oy verelim reis :D
  Eline sağlık