Kayıt
27 Mayıs 2016
Mesajlar
2.139
Beğeniler
1.178
Şehir
Muğla
Takımı
Galatasaray

 • Merhaba arkadaşlar vsro için işinize yarayabilecek kodlara buradan ulaşabilirsiniz.Gördükçe eklemeler yapacağım iyi forumlar.
1.Moblardan istediğiniz eşyanın drobunu kaldırma ;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD
GO
DELETE _RefDropItemAssign
FROM _RefDropItemAssign Drops
LEFT JOIN _RefObjCommon Objects
ON (Drops.RefItemID = Objects.ID)
WHERE CodeName128 like 'Itemın kodunu buraya yazacaksınız'

2.Mob slot değiştirme ;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD
UPDATE [dbo].[Tab_RefTactics]SET dwObjID = replace(dwObjID, 'Eski Mob ID', 'Yeni Mob ID')WHERE dwObjID LIKE 'Eski Mob ID Tekrar';
print 'extraloob.com takipçileri için hazırlanmıştır.'

3.Mob ID bulma ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]Jangandaki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_CH%'
Donwhang'daki moblar 1: select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_WC%'
Donwhang'daki moblar 2: select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_OA%'
Hotandaki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_KT%'
Karakoramdaki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_KK%'
Taklamakan'daki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_TK%'
Downhang Cave'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_DH%'
Roc Mountain'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_RM%'
Constantinople'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_EU%'
Samarkand'daki moblar 1: select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_AM%'
Samarkand'daki moblar 2 : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_CA%'
Jangan cave'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_TQ%'
Alexandria'daki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_SD%'
Jupiter'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_JUPITER%'
Forgotten World'deki moblar : select * from _RefObjCommon where CodeName128 like '%MOB_GOD%'[/FONT][/COLOR]

4.Honor Rank bugunu fixleme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE SRO_VT_SHARD
TRUNCATE TABLE _TrainingCampHonorRank
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (1)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (2)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (3)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (4)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (5)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (6)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (7)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (8)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (9)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (10)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (11)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (12)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (13)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (14)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (15)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (16)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (17)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (18)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (19)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (20)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (21)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (22)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (23)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (24)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (25)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (26)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (27)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (28)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (29)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (30)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (31)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (32)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (33)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (34)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (35)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (36)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (37)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (38)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (39)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (40)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (41)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (42)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (43)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (44)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (45)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (46)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (47)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (48)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (49)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (50)
exec _TRAINING_CAMP_UPDATEHONORRANK[/FONT][/COLOR]

5.Magic Pop rate düzenleme ;(@Rate=15 olan bölüme göre düzenleyiniz yani 20 yazarsanız 20x olur.)
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
GO
DECLARE @Rate int
SET @Rate = 15
UPDATE dbo._RefGachaItemSet SET Ratio = Ratio*@Rate
WHERE Ratio*@Rate < 32768 -- 32767 max value for smallint[/FONT][/COLOR]

6.Tüm karakterlerin PK'lığını geçirme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
UPDATE _Char SET
DailyPK= 0,
TotalPK= 0,
PKPenaltyPoint= 0[/FONT][/COLOR]

7.Pill bugunu fixleme ;(SRO_VT_SHARD'a excute ediniz.)
Kod:
UPDATE _RefObjItem SET Param4='20000', Desc4_128='COOLTIME:0x000000C8' WHERE ID BETWEEN 5861 and 5864

8.+15'den +35'e kadar olan itemleri +15'de sabitleme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE SRO_VT_SHARD

UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '15', '15')WHERE OptLevel LIKE '15';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '16', '15')WHERE OptLevel LIKE '16';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '17', '15')WHERE OptLevel LIKE '17';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '18', '15')WHERE OptLevel LIKE '18';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '19', '15')WHERE OptLevel LIKE '19';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '20', '15')WHERE OptLevel LIKE '20';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '21', '15')WHERE OptLevel LIKE '21';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '22', '15')WHERE OptLevel LIKE '22';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '23', '15')WHERE OptLevel LIKE '23';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '24', '15')WHERE OptLevel LIKE '24';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '25', '15')WHERE OptLevel LIKE '25';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '26', '15')WHERE OptLevel LIKE '26';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '27', '15')WHERE OptLevel LIKE '27';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '28', '15')WHERE OptLevel LIKE '28';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '29', '15')WHERE OptLevel LIKE '29';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '30', '15')WHERE OptLevel LIKE '30';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '31', '15')WHERE OptLevel LIKE '31';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '32', '15')WHERE OptLevel LIKE '32';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '33', '15')WHERE OptLevel LIKE '33';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '34', '15')WHERE OptLevel LIKE '34';
UPDATE [dbo].[_Items]SET OptLevel = replace(OptLevel, '35', '15')WHERE OptLevel LIKE '35';[/FONT][/COLOR]

9.Karakterin çantasındaki itemi ve adetini öğrenme ;
Kod:
Use SRO_VT_SHARDSelect IT.ID64, IT.OptLevel As Plus, INV.CharID, Data, CH.CharName16, REF.CodeName128 From _RefObjCommon As REF
Right Join _Items As IT On IT.RefItemID = REF.ID
Right Join _Inventory As INV On INV.ItemID = IT.ID64
Right Join _Char as CH On CH.CharID = INV.CharIDWhere CodeName128 like '%aranacak item adı%'

10.Yeni guild açıldığında 5 level olarak başlatma ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_Guild_Create] Script Date: 08/16/2012 23:40:21 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

—
ALTER PROCEDURE [dbo].[_Guild_Create]
 @guildName varchar(64),
 @createrID int
as
if (exists (select id from _Guild where Name = @guildName))
begin
return -1000
end
if (exists (select CharID from _GuildMember where CharID = @createrID))
begin
return -1001
end
begin transaction

declare @guildID int
declare @FoundationDate smalldatetime

set @FoundationDate = GetDate()
insert _Guild(Name, Lvl, GatheredSP, FoundationDate,Alliance,Booty) values @guildName, 5, 123456, @FoundationDate,0,0)
set @guildID = @@identity

if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0 or @guildID = 0)
begin
rollback transaction
return -5
end
–???? ???? 0xffffffff !!
declare @rvalue int
exec @rvalue = _Guild_FnAddMember @guildID, @createrID, 0, @FoundationDate,0xffffffff
if (@@error <> 0 or @rvalue <= 0)
begin
rollback transaction
return @rvalue
end

— ?? ??? ????
exec @rvalue = _Guild_CreateChest_NoTX @guildID
if (@@error <> 0 or @rvalue <= 0)
begin
rollback transaction
return @rvalue
end
commit transaction
return @guildID[/FONT][/COLOR]

11.FGW Dc fix ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER  procedure [dbo].[_AddTimedJob]
@CharID      int,
@Category    tinyint,
@JobID      int,
@TimeToKeep  int,
@Data1      int,
@Data2      int,
--##begin due to develop composite item
@Data3      int,
@Data4      int,
@Data5      int,
@Data6      int,
@Data7      int,
@Data8      int,
@serial64    bigint,
@JID      int
--##end due to develop composite item
as
  if (not exists (select CharID from _Char with (nolock) where CharID = @CharID))
        return -1
      if @TimeToKeep <= 0)
        return -2
      declare @NewJobID int
      set @NewJobID = 0
      --##JobID 1 = Guild // JobID 2 = Thief/Hunter/Trader
      --##If you want to only have one not both, then just modify the line below!
      --if (@JobID = 1 and @Category = 2 and @serial64=0) or (@JobID = 2 and @Category = 2 and @serial64=0) --For Guild and CharJob  
  if (@JobID = 1 and @Category = 2 and @serial64=0)  --Only for Guild
      BEGIN
      set @CharID = 0  
      insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
      values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @serial64, @JID)
  
      END
      ELSE
      BEGIN
      --##begin due to develop composite item
      insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
      values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @serial64, @JID)
      END
      --##end due to develop composite item
      set @NewJobID = @@identity
      if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
    
        return -3
  return @NewJobID[/FONT][/COLOR]

12.Char silinmeme hatasını fixleme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]  Script Date: 04/24/2012 18:32:38 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


ALTER PROCEDURE [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]
  @UserJID  int,
  @CharID  int
as
  ------------------------------------
  -- Inventory랑 그안에 가지고 있던 아이템들 날려버리자...
  ------------------------------------
  -------------- 펫 소환 아이템부터 일단 삭제 ----------------
  declare @ResuLt int
  declare @Slot tinyint
  declare @RefItemID int

  declare pc_inv_cursor cursor fast_forward for
  select inv.slot
  from _Inventory as inv join _Items as it on inv.ItemID = it.ID64
  where
  (inv.CharID = @CharID and inv.Slot >= 13 and inv.ItemID > 0) and   -- 장비창 제외하고 아이템 있는 순수 인벤토리 안에 들어있으며
  (it.Data <> 0)                       and  -- 소환수를 가지고 있는
  (exists (select top 1 ID from _RefObjCommon where ID = it.RefItemID and TypeID1 = 3 and TypeID2 = 2)) -- 펫소환 아이템들 찾아줘~

  open pc_inv_cursor
  fetch next from pc_inv_cursor into @slot
  while @@fetch_status = 0
  begin
      exec @ResuLt = _STRG_DEL_ITEM_NoTX 1, @CharID, @Slot
      if @ResuLt < 0)
      begin
        close pc_inv_cursor
        deallocate pc_inv_cursor
        return @ResuLt
      end
        
      fetch next from pc_inv_cursor into @Slot
  end

  close pc_inv_cursor
  deallocate pc_inv_cursor
  ------------------- 남은 아이템들 몽창 삭제 -------------------
  -- 아이템이 하나라도 있다면...
  if (exists (select top 1 itemID from _Inventory where CharID = @CharID AND ItemID <> 0))
  begin
    update _ItemPool Set InUse = 0
    from _ItemPool as pool join _Inventory as inv on pool.ItemID = Inv.ItemID
    where Inv.CharID = @CharID and Inv.ItemID <> 0
  end
  ----------- 아이템들 날렸으니 최종적으루 인벤토리 삭제 ------------
  delete from _Inventory where CharID = @CharID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10001
  end

  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (허승욱)
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  ------------------- 남은 아바타 인벤토리 아이템들 몽창 삭제 -------------------
  -- 아이템이 하나라도 있다면...
  if (exists (select top 1 itemID from _InventoryForAvatar where CharID = @CharID AND ItemID <> 0))
  begin
    update _ItemPool Set InUse = 0
    from _ItemPool as pool join _InventoryForAvatar as InvAva on pool.ItemID = InvAva.ItemID
    where InvAva.CharID = @CharID and InvAva.ItemID <> 0
  end
  ----------- 아이템들 날렸으니 최종적으루 아바타 인벤토리 삭제 ------------
  delete from _InventoryForAvatar where CharID = @CharID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10008
  end

  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (허승욱)
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  ------------------------------------
  -- COS 삭제
  ------------------------------------
/*
  declare @engaged_cos int
  set @engaged_cos = 0
  select @engaged_cos = EngagedCOS from _char with (nolock) where CharID = @CharID

  if @engaged_cos = 0)
  begin
    -- 왜 발?하는 지 잘 ?르겠지만... 아주 드물게 COS 만 남아있는 경우가 있더라고... -_-;
    select @engaged_cos = ID from _CharCOS with (nolock) where OwnerCharID = @CharID
    if @engaged_cos is null)
      set @engaged_cos = 0
  end
  if @engaged_cos is not null and @engaged_cos <> 0)
  begin
    declare @Return_Del_COS int
    exec @Return_Del_COS = _DeleteCharCOS_NoTX @CharID, @engaged_cos
    if (@Return_Del_COS < 0)
    begin
      return -10002
    end
  end
*/
  ------------------------------------
  -- Trijob 데이터 삭제
  ------------------------------------
  delete from _CharTrijob where CharID = @CharID
  ------------------------------------
  -- 스킬 삭제
  ------------------------------------
  delete _CharSkill where CharId = @CharID
  delete _CharSkillMastery where charID = @CharID
  ------------------------------------
  -- 퀘스트 삭제
  ------------------------------------
  delete _CharQuest where CharID = @CharID
  ------------------------------------
  -- 길드 멤버 삭제
  ------------------------------------
  -- !!! 만약 여기서 Guild 멤버 삭제가 일어나지 않으면 ShardManager 에서
  -- _Guild_DelMember 호출해 주도록 수정해야 한다! 지?은 그 과정은 Skip하고
  -- ??리에서 삭제만 일어나게 되어 있거덩...
  declare @guildID int
  set @guildID = 0
  select @guildID = GuildID from _char where charid = @CharID
  if @guildID is not null and @guildID <> 0)
  begin
    if (not exists (select ID from _Guild where ID = @guildID))
    begin
      update _Char set GuildID = 0 where CharID = @CharID
    end
    else
    begin
      declare @Return_Del_GuildMember int
      exec @Return_Del_GuildMember = _Guild_DelMember_NoTX @guildID, @CharID
      if (@Return_Del_GuildMember < 0)
        return -10003
    end
  end

  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (최인호)
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  DECLARE @CampID INT
  SET @CampID = 0
  SELECT @CampID = CampID FROM _TrainingCampMember WHERE CharID = @CharID
  IF (@CampID IS NOT NULL AND @CampID <> 0)
  BEGIN
    DECLARE @Ret_DelCampMember INT
    EXEC @Ret_DelCampMember = _TRAINING_CAMP_DELMEMBER @CampID, @CharID, 0
    IF (@Ret_DelCampMember < 0)
      RETURN -10007
  END

  -- 있으면 지워버리자~ 뭐.
  DELETE FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @CharID

  -- 경험치 버프 레코드도~~ ㅋㅋ
  DELETE FROM _TrainingCampBuffStatus WHERE CampID = @CampID

  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (최인호)
  [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  -----------------------------------
  -- 친구 리스트 삭제 ( 나의 친구 리스트 + 친구의 친구 리스트중 나 )
  -----------------------------------
  -- 내 친구들..
  declare @FriendCharID  int
  declare @cursor_var   cursor

  set @cursor_var = cursor fast_forward
  for
  select FriendCharID
  from _Friend
  where CharID = @CharID

  open @cursor_var

  fetch next from @cursor_var into @FriendCharID

  while( @@FETCH_STATUS = 0 )
  begin
    delete _Friend where CharID = @FriendCharID and FriendCharID = @CharID

    fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
  end
  close @cursor_var
  deallocate @cursor_var
  -- 나..
  delete _Friend where CharID = @CharID
  -----------------------------------
  -- 쪽지 삭제
  -----------------------------------
  delete _Memo where CharID = @CharID
  ------------------------------------
  -- TimedJob 삭제하기
  ------------------------------------
  delete _TimedJob where CharID = @CharID
  ------------------------------------
  -- Static Avatar 정보 삭제
  ------------------------------------
  delete from _staticavatar where charID = @charID
  ------------------------------------
  -- 귓말 블럭 정보 삭제
  ------------------------------------
  -- Hyperdash 2009. 9. 3 현재는 테이블이 없어 캐릭터 삭제가 되지 않음, 추후 UI 개선 1차 ?치가 될 경우에는 주석 해제 필
  delete from _BlockedWhisperers where OwnerID = @charID
  ------------------------------------
  -- _DeletedChar Entry 삭제
  ------------------------------------
  delete from _DeletedChar where CharID = @CharID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10004
  end
  -- start by novice.
  DELETE FROM _User WHERE UserJID = @UserJID and CharID = @CharID
  -- finish by novice.

  ------------------------------------
  -- commit !!!
  ------------------------------------

  -- 클라이?트용 퀵슬롯 정보 저장 테이블 날리기!!!
  exec _RemoveClientConfig @CharID    -- by novice...... for saving client configurations...
  return @guildID[/FONT][/COLOR]

13. İtem silme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
GO
DECLARE @Codename128 VARCHAR(128)
SET @Codename128 = ‘İtem Id Giriniz ( Örnek: ITEM_CH_BOW_10_RARE )‘

UPDATE _Inventory SET ItemID = 0
FROM _Inventory
JOIN _Items ON _Items.ID64 = _Inventory.ItemID
JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128

UPDATE _Chest SET ItemID = 0
FROM _Chest
JOIN _Items ON _Items.ID64 = _Chest.ItemID
JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128

UPDATE _GuildChest SET ItemID = 0
FROM _GuildChest
JOIN _Items ON _Items.ID64 = _GuildChest.ItemID
JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128

UPDATE _InvCOS SET ItemID = 0
FROM _InvCOS
JOIN _Items ON _Items.ID64 = _InvCOS.ItemID
JOIN _RefObjCommon ON _Items.RefItemID = _RefObjCommon.ID
WHERE _RefObjCommon.CodeName128 = @Codename128[/FONT][/COLOR]

14.Karakter ismi değiştirme ;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD
UPDATE [dbo].[_Char] SET CharName16=’Yeni Char İsmi‘ where CharName16=’Eski Char İsmi‘

15.Karakter level düşürme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE SRO_VT_SHARD

UPDATE [dbo].[_Char] SET CurLevel=’Düşürülecek Level‘ where CharName16=’Char İsmi‘[/FONT][/COLOR]

16.Bir itemi tüm oyunculardan silme ;
Kod:
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT=Georgia]USE [SRO_VT_SHARD]
Exec [Dbo].[_SEEK_N_DESTROY_ITEM] [‘İtem Kodu‘ ][/FONT][/COLOR]

17.Başlangıçta karaktere builde göre item giydirme ;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddNewChar]  Script Date: 18.04.2016 14:01:11 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER  PROCEDURE [dbo].[_AddNewChar]
@UserJID  INT,
[email protected]  INT,
@RefCharID  INT,
@CharName  varchar (64),
@CharScale  tinyINT,
@StartRegionID INT,
@StartPos_X  real,
@StartPos_Y  real,
@StartPos_Z  real,
@DefaultTeleport INT,
@RefMailID  INT,
@RefPantsID  INT,
@RefBootsID  INT,
@RefWeaponID INT,
@RefShield  INT,
@DurMail  tinyINT,
@DurPants  tinyINT,
@DurBoots  tinyINT,
@DurWeapon  tinyINT,
@DurShield  tinyINT,
@DefaultArrow INT
AS

SET NOCOUNT ON

  DECLARE @Slot INT 
  DECLARE @temp INT 
   
  DECLARE @NewCharID INT 
  SET @NewCharID = 0 

-- Initial Equip Edit by LemoniscooL
DECLARE @RefHandID INT
DECLARE @RefHatID INT
DECLARE @RefShoulderID INT
DECLARE @RefEarringID INT
DECLARE @RefRingID INT
DECLARE @RefNeckID INT
DECLARE @DurHand INT
DECLARE @DurHat INT
DECLARE @DurShoulder INT
DECLARE @DurEarring INT
DECLARE @DurRing INT
DECLARE @DurNeck INT

--Male Clothes Chinese
IF (@RefMailID = 3643) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
END

--Male Heavy Armor Chinese
IF (@RefMailID = 3637) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_HEAVY_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
END

--Male Light Armor Chinese
IF (@RefMailID = 3640) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_M_LIGHT_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
END

--Female Clothes Chinese
IF (@RefMailID = 3652) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
END

--Female Heavy Armor Chinese
IF (@RefMailID = 3646) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_HEAVY_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
END

--Female Light Armor Chinese
IF (@RefMailID = 3649) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_W_LIGHT_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_RING_01_C_RARE')
END

--Male Clothes Europe
IF (@RefMailID = 11623) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
END

--Male Heavy Armor Europe
IF (@RefMailID = 11617) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_HEAVY_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
END

--Male Light Armor Europe
IF (@RefMailID = 11620) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_M_LIGHT_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
END

--Female Clothes Europe
IF (@RefMailID = 11632) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_CLOTHES_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
END

--Female Heavy Armor Europe
IF (@RefMailID = 11626) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_HEAVY_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
END

--Female Light Armor Europe
IF (@RefMailID = 11629) BEGIN
  SET @RefHandID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_AA_C_RARE')
  SET @RefMailID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_BA_C_RARE')
  SET @RefBootsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_FA_C_RARE')
  SET @RefHatID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_HA_C_RARE')
  SET @RefPantsID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_LA_C_RARE')
  SET @RefShoulderID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_W_LIGHT_01_SA_C_RARE')
  SET @RefEarringID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_EARRING_01_C_RARE')
  SET @RefNeckID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_NECKLACE_01_C_RARE')
  SET @RefRingID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_RING_01_C_RARE')
END

--Shield Chinese
IF (@RefShield = 10886) BEGIN
  SET @RefShield = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_SHIELD_01_C_RARE')
END

--Shield Europe
IF (@RefShield = 10896) BEGIN
  SET @RefShield = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_SHIELD_01_C_RARE')
END

--Blade Chinese
IF (@RefWeaponID = 3633) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_BLADE_01_C_RARE')
END

--Bow Chinese
IF (@RefWeaponID = 3636) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_BOW_01_C_RARE')
END

--Spear Chinese
IF (@RefWeaponID = 3634) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_SPEAR_01_C_RARE')
END

--Sword Chinese
IF (@RefWeaponID = 3632) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_SWORD_01_C_RARE')
END

--Glavie Chinese
IF (@RefWeaponID = 3635) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_CH_TBLADE_01_C_RARE')
END

--Axe Europe
IF (@RefWeaponID = 10890) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_AXE_01_C_RARE')
END

--XBow Europe
IF (@RefWeaponID = 10891) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_CROSSBOW_01_C_RARE')
END

--Dagger Europe
IF (@RefWeaponID = 10887) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_DAGGER_01_C_RARE')
END

--Darkstaff Europe
IF (@RefWeaponID = 10892) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_DARKSTAFF_01_C_RARE')
END

--Harp Europe
IF (@RefWeaponID = 10894) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_HARP_01_C_RARE')
END

--Cleric Rod Europe
IF (@RefWeaponID = 10895) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_STAFF_01_C_RARE')
END

--Sword Europe
IF (@RefWeaponID = 10888) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_SWORD_01_C_RARE')
END

--Staff Europe
IF (@RefWeaponID = 10893) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_TSTAFF_01_C_RARE')
END

--Twohand Sword Europe
IF (@RefWeaponID = 10889) BEGIN
  SET @RefWeaponID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128='ITEM_EU_TSWORD_01_C_RARE')
END

--Select Durability
SET @DurHand = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefHandID))
SET @DurMail = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefMailID))
SET @DurBoots = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefBootsID))
SET @DurHat = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefHatID))
SET @DurPants = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefPantsID))
SET @DurShoulder = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefShoulderID))
SET @DurWeapon = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefWeaponID))
SET @DurShield = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefShield))
SET @DurEarring = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefEarringID))
SET @DurRing = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefRingID))
SET @DurNeck = (Select Dur_L from _RefObjItem where ID in (Select Link from _RefObjCommon where ID = @RefNeckID))
-- Initial Equip Edit by LemoniscooL

--set @StartRegionID=25000
-----------------------------------------------------------------------------
-- 1. ??? ?? ??? valid? ???, ??? ???? ??? ?? ????.
-----------------------------------------------------------------------------

  -- start by novice. 
  SELECT @temp = count(CharID) FROM _User WITH (NOLOCK) WHERE UserJID = @UserJID 
  
  IF (@temp >= 4) 
  BEGIN 
    -- ³Ê¹« ¸¹ÀÚ³ª 
    RETURN -2 
  END 
  -- finish by novice. 

  ----------------------------------------------------------------------------- 
  -- 2. ij¸¯ÅÍ Ãß°¡Çϱâ 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  IF (@CharScale > 68) -- 0100 0100 --> 68 ÀÌ´Ù! 
  BEGIN 
    -- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ! ½ºÄÉÀÏ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ´Ù! 
    RETURN -3 
  END

  EXEC @temp = _IsExistingCharName @CharName 
  IF (@temp <> 0) 
  BEGIN 
    -- ÀÌ¹Ì »ç¿ëÁßÀÎ À̸§À̶ó´Âµ¥? 
    RETURN -4 
  END 

BEGIN TRANSACTION

  -- Àδø½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼ ¸¶Áö¸·¿¡ WorldID¿Í 1°ªÀ» ´õ ³Ö¾î ÁÖ¾ú´Ù!
  INSERT INTO _Char (RefObjID, CharName16, Scale, Strength, Intellect, LatestRegion,PosX, PosY, PosZ, AppointedTeleport, InventorySize,
        LastLogout, CurLevel, MaxLevel, RemainGold, RemainStatPoint, RemainSkillPoint, HP, MP, JobLvl_Trader, JobLvl_Hunter, JobLvl_Robber, WorldID)
  VALUES (@RefCharID, @CharName, @CharScale, 20, 20, @StartRegionID, @StartPos_X, @StartPos_Y, @StartPos_Z, @DefaultTeleport, 109,
        GetDate(), 1, 1, 5000000, 0, 3000000, 200,200, 1, 1, 1, 1)

  SET @NewCharID = @@IDENTITY 
  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0) 
  BEGIN 
    -- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ! 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -5 
  END 
  -- start by novice. 
  -- ÀÌÁ¦ Slot ¾È¾´´Ù.. ±×³É Insert ¸¸.. 
  INSERT INTO _User VALUES (@UserJID, @NewCharID) 
  -- finish by novice. 


   ----------------------------------------------------------------------------- 
   -- 3-1. Àåºñ ½½·Ô ä¿ì±â 
   -- [Àκ¥Å丮 ½½·Ô 96°³] + [Àåºñ½½·Ô 13°³] <- Àκ¥Å丮 È®Àå ¼ºñ½º ÈÄ 48°³¿¡¼ 96°³·Î Áõ°¡!!!(woos0)
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!! 
   INSERT INTO _Inventory(CharID, Slot, ItemID) 
   SELECT @NewCharID, cnt, 0 
    FROM _RefDummySlot with( nolock )
    WHERE cnt < 109 

  
  IF (@@ERROR <> 0) 
  BEGIN 
    -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ! 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -7 
  END 
-- PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!

-- ???? ??? ???? ?? ????...
/* ?? ??? ???? ??.
 0: EQUIP_SLOT_HELM
 1: EQUIP_SLOT_MAIL,
 2: EQUIP_SLOT_SHOULDERGUARD,
 3: EQUIP_SLOT_GAUNTLET,
 4: EQUIP_SLOT_PANTS,
 5: EQUIP_SLOT_BOOTS,
 6: EQUIP_SLOT_WEAPON,
 7: EQUIP_SLOT_SHIELD or ARROW,
 8: EQUIP_SLOT_EARRING,
 9: EQUIP_SLOT_NECKLACE,
10: EQUIP_SLOT_L_RING,
11: EQUIP_SLOT_R_RING,
*/

-- Initial Equip Edit by LemoniscooL
DECLARE @ItemID BIGINT
SET @ItemID = 0
-- Chest
IF (@RefMailID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 1, @RefMailID, @DurMail
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Hand
IF (@RefHandID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 3, @RefHandID, @DurHand
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Hat
IF (@RefHatID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 0, @RefHatID, @DurHat
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Shoulder
IF (@RefShoulderID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 2, @RefShoulderID, @DurShoulder
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Pants
IF (@RefPantsID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 4, @RefPantsID, @DurPants
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -9
  END
END
-- Boots
IF (@RefBootsID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 5, @RefBootsID, @DurBoots
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -10
  END
END
-- Weapon
IF (@RefWeaponID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 6, @RefWeaponID, @DurWeapon
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -11
  END
END
-- Shield
IF (@RefShield <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @RefShield, @DurShield
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -12
  END
END
-- Arror/Bolt
IF (@DefaultArrow <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @DefaultArrow, 250
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -13
  END
END
-- Earring
IF (@RefEarringID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 9, @RefEarringID, @DurEarring
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Ring 1
IF (@RefRingID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 11, @RefRingID, @DurRing
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Ring 2
IF (@RefRingID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 12, @RefRingID, @DurRing
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Necklace
IF (@RefNeckID <> 0) BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 10, @RefNeckID, @DurNeck
  IF (@ItemID <= 0) BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN -8
  END
END
-- Initial Equip Edit by LemoniscooL

   ----------------------------------------------------------------------------- 
   -- 3-2. ¾Æ¹ÙŸ Inventory ½½·Ô ä¿ì±â 
   -- [¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 ½½·Ô 5°³]
   -- APPLY_AVATAR_SYSTEMÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼ Ãß°¡µÇ´Â ºÎºÐ
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!! 
   INSERT INTO _InventoryForAvatar(CharID, Slot, ItemID) 
   SELECT @NewCharID, cnt, 0
    FROM _RefDummySlot with( nolock )
    WHERE cnt < 5

  
  IF (@@ERROR <> 0) 
  BEGIN 
    -- ¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ! 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -14
  END 
  --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!! 
  
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  -- default skill³Ö¾îÁÖ±â 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  DECLARE @country tinyINT 
  EXEC @country = _GetObjCountry @RefCharID 
  
  INSERT INTO _CharSkillMastery (CharID, MasteryID, Level) 
  SELECT @NewCharID, MasteryID, 0 
  FROM _RefCharDefault_SkillMastery with(nolock)
  WHERE Race = @country or Race = 3 
  IF (@@error <> 0) 
  BEGIN 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -15 
  END 
  INSERT INTO _CharSkill (CharID,SkillID,Enable) 
  SELECT @NewCharID, SkillID, 1 
  FROM _RefCharDefault_Skill with(nolock)
  WHERE Race = @country or Race = 3 
  IF (@@error <> 0) 
  BEGIN 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -16 
  END 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  -- ±âº» Äù½ºÆ® ³Ö¾îÁÖ±â
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status, AchievementCount, StartTime, EndTime, QuestData1, QuestData2) 
  SELECT @NewCharID, ID, 1, 0, getdate(), getdate(), 0, 0 
  FROM _RefQuest
  WHERE CodeName in (SELECT CodeName FROM _RefCharDefault_Quest with(nolock) WHERE (Race = @country or Race = 3) and RequiredLevel = 1 and Service = 1)
  IF (@@error <> 0)
  BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -17 
  END
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  -- Static Avatar Initial Record ³Ö±â 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  INSERT INTO _StaticAvatar(CharID) values(@NewCharID) 
  IF (@@ERROR <> 0) 
  BEGIN 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -18 
  END 
  
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  -- Trijob ä¿ö³Ö±â!!!!! 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  INSERT INTO _CharTrijob VALUES (@NewCharID, 0, 1, 0, 0, 0) 
  IF (@@ERROR <> 0) 
  BEGIN 
    -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ! 
    ROLLBACK TRANSACTION 
    RETURN -19 
  END 
  
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  -- CharList¿¡ ID ³Ö¾îÁÖ±â 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  INSERT _CharNameList VALUES(@CharName, @NewCharID) 
UPDATE _Items SET OptLevel=5 WHERE ID64 IN (SELECT ItemID FROM _Inventory WHERE Slot BETWEEN 0 AND 12 AND Slot Not LIKE '8' AND [email protected])
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_RENT_REVERSE_RETURN_SCROLL',50,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_ARCHEMY_POTION_SPEED_11',10,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_HP_SUPERSET_5_BAG',1000,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_MP_SUPERSET_5_BAG',1000,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_COS_MAXIGAME_KARA_SPOT_RABBIT_SCROLL_7D',1,1
 exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'PLAYER1_PREMIUM',1,1

--exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_RESURRECTION_SCROLL',50,1
--exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_GLOBAL_CHATTING',50,1
--exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_COS_P_MYOWON_SCROLL',1,0
  IF (@RefCharID >= 1907 AND @RefCharID <= 1919) -- MALE CH
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN',1,0
END
ELSE   IF (@RefCharID >= 14875 AND @RefCharID <= 14887) -- MALE EU
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN',1,0
END
ELSE   IF (@RefCharID >= 1920 AND @RefCharID <= 1931) -- FEMALE CH
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN',1,0
END
ELSE   IF (@RefCharID >= 14888 AND @RefCharID <= 14900) -- FEMALE EU
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN',1,0
END


   
  -- Quick Slot Á¤º¸ ÀúÀå¿ë!!! 
  exec _AddNewClientConfig @NewCharID -- by novice...... for saving client configurations... 

COMMIT TRANSACTION 
  
RETURN @NewCharID

18.Karakter adı ile silk verme ;
Kod:
use sro_vt_account

declare @SilkMiktari int = 'Eklenecek Silk Miktari' -- Hesabın sahip olduğu silk miktarının üstüne ekleme yapar (girdiğiniz miktar kadar)..
declare @CharName varchar(50) = 'Charın Tam Adı' -- Charın adı eksiksiz ve tam bir biçimde olmalıdır..

UPDATE dbo.SK_Silk
SET silk_own = silk_own + @SilkMiktari
WHERE JID = (Select UserJID from SRO_VT_SHARD.._user where CharID=
(Select CharID from SRO_VT_SHARD.._char where [email protected]))
19. Account ID ile silk verme ;
Kod:
use sro_vt_account

declare @SilkMiktari int = 'Eklenecek Silk Miktari' -- Hesabın sahip olduğu silk miktarının üstüne ekleme yapar (girdiğiniz miktar kadar)..
declare @UserID varchar(25) = 'Account ID' -- Hesaba girişte yazdığınız ID yi buraya yazın

UPDATE dbo.SK_Silk
SET silk_own = silk_own + @SilkMiktari
WHERE JID = (Select JID from tb_user where [email protected])

20.Unique elite kaldırma ;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD

declare @uniq1 varchar (64) = 'MOB_CH_TIGERWOMAN_L3' -- skilleri alınacak
declare @UniQ2 varchar (64) = 'MOB_CH_TIGERWOMAN' -- skilleri değişecek
declare @id1 int = (select link from _RefObjCommon where CodeName128 = @uniq1)
declare @id2 int = (select link from _RefObjCommon where CodeName128 = @UniQ2)
declare @skill1 int = (select DefaultSkill_1 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill2 int = (select DefaultSkill_2 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill3 int = (select DefaultSkill_3 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill4 int = (select DefaultSkill_4 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill5 int = (select DefaultSkill_5 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill6 int = (select DefaultSkill_6 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill7 int = (select DefaultSkill_7 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill8 int = (select DefaultSkill_8 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill9 int = (select DefaultSkill_9 from _RefObjChar where ID = @id1)
declare @skill10 int = (select DefaultSkill_10 from _RefObjChar where ID = @id1)
update _RefObjChar set
DefaultSkill_1 = @skill1,
DefaultSkill_2 = @skill2,
DefaultSkill_3 = @skill3,
DefaultSkill_4 = @skill4,
DefaultSkill_5 = @skill5,
DefaultSkill_6 = @skill6,
DefaultSkill_7 = @skill7,
DefaultSkill_8 = @skill8,
DefaultSkill_9 = @skill9,
DefaultSkill_10 = @skill10 where [email protected]

21.Npc taşıma ;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD /*DATABASE ISMI*/

DECLARE @charname1 VARCHAR (30)
DECLARE @NPCPOS VARCHAR (MAX)
DECLARE @ID INT
DECLARE @TACTICSID INT

SET @charname1 = 'Ultimate' -- NPC NİN KOCAĞI YERDEKİ CHAR İSMİ
SET @NPCPOS = 'NPC_SINAN1' -- NPC NİN KODU

DECLARE @regiON1 INT SET @regiON1 = (SELECT (LatestRegion) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
DECLARE @posX1 INT SET @posX1 = (SELECT (POSX) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
DECLARE @posY1 INT SET @posY1 = (SELECT (POSY) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
DECLARE @posZ1 INT SET @posZ1 = (SELECT (POSZ) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
SET @ID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE [email protected])
SET @TACTICSID =(SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE [email protected])

UPDATE Tab_RefNest SET fLocalPosX= @posX1,fLocalPosY= @posY1,fLocalPosZ= @posZ1,nRegionDBID= @regiON1 WHERE [email protected]

22.Job ödül verme ;(SRO_VT_LOG'a AddLogChar altına AS'dan sonra ekleyiniz.)
Kod:
IF(@EventID=6 and (select Level from SRO_VT_SHARD.._CharTrijob where CharID = @CharID )=7) --7 = LEVEL
BEGIN
declare @Charname16 varchar(64) = (select Charname16 from SRO_VT_SHARD.._Char where CharID = @CharID)
Update SRO_VT_SHARD.._CharTrijob SET Level=1,Exp=0,Contribution=0 where [email protected]
exec SRO_VT_SHARD.dbo._ADD_ITEM_EXTERN @Charname16,'VERILECEK ITEM KODU',1,0 -- 1 = ADET, 0 = ARTI DEĞERİ
END

23.Honor Rank kapatma ;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]  Script Date: 07.02.2017 01:00:00 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]
@CreaterID INT
AS

24.Honor Rank açma ;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]  Script Date: 06.05.2016 05:33:07 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[_TRAINING_CAMP_CREATE]
@CreaterID INT
AS
SET NOCOUNT ON

IF EXISTS (SELECT CharID FROM _TrainingCampMember WHERE CharID = @CreaterID)
BEGIN
RETURN -1001
END

DECLARE @CampID INT
DECLARE @FoundationDate SMALLDATETIME
SET @FoundationDate = GETDATE()

BEGIN TRANSACTION

DECLARE @HonorPoint INT
SET @HonorPoint = 0
SELECT @HonorPoint = HonorPoint FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @CreaterID

IF @HonorPoint <> 0
BEGIN
DELETE FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @CreaterID
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -6
END
END

INSERT INTO _TrainingCamp (CreationDate, Rank, GraduateCount, EvaluationPoint, LatestEvaluationDate, CommentTitle, Comment )
VALUES ( @FoundationDate, 5, 0, 0, @FoundationDate, '', '')

SET @CampID = @@IDENTITY

IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0 OR @CampID = 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -7
END

DECLARE @Ret INT
EXEC @Ret = _TrainingCamp_FnAddMember @CampID, @CreaterID, @HonorPoint
IF (@@ERROR <> 0 OR @Ret <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN @Ret
END

COMMIT TRANSACTION

SET NOCOUNT OFF

RETURN @CampID

25.Honor Rank sıfırlama ;
Kod:
truncate table _TrainingCampMember
truncate table _TrainingCampSubMentorHonorPoint
update _TrainingCampHonorRank set CampID = NULL, Rank = NULL
truncate table _TrainingCampBuffStatus
delete from _TrainingCamp

26.Guild player sınırı koyma ;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_Guild_FnAddMember]  Script Date: 15.06.2014 11:08:20 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[_Guild_FnAddMember]
@guildID    int,
@MemberID   int,
@MemberClass  tinyint,
@joinDate   smalldatetime,
@permission   int

as
Declare @LiMiT int = '24' -- << Userr Limit Credits by $Apollo
  if (exists (select CharID from _GuildMember where CharID = @MemberID))
  begin
    return -1001
  end


  declare @MemberName  varchar(64)
  declare @curLevel  tinyint
  select @MemberName = CharName16, @curLevel = CurLevel from _Char with (nolock) where CharID = @MemberID
  if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
  begin
    return -1
  end
  if (exists (select CharID from _GuildMember with (nolock) where GuildID = @guildID and CharID = @MemberID))
  begin
    return -2
  end

    declare @ReFObjID int
  select @ReFObjID = RefObjID from _Char with (nolock) where CharID = @MemberID

  if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
  begin
    return -5
  end


  declare @siegeAuthority tinyint
  set @siegeAuthority = 0


  if @MemberClass = 0 -- ±æ¸¶ÀÌ¸é °ø¼º±ÇÇÑÀ» commander·Î ¼¼ÆÃ! ±× ¿Ü´Â ÀÏ¹Ý member·Î ¼¼ÆÃÇÑ´Ù.
  begin
    set @siegeAuthority = 1
  end
  Declare @GC int = (Select COUNT(*) from _GuildMember where GuildID = @guildID )
  if @GC <= @LiMiT begin
  insert _GuildMember values @guildID, @MemberID, @MemberName, @MemberClass, @curLevel, 0, @joinDate @permission, 0, 0, 0, null, @ReFObjID, @siegeAuthority)
  end
  if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
  begin
    return -3
  end

    if @GC <= @LiMiT begin
  update _Char Set GuildID = @guildID where CharID = @MemberID
  end
  if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
  begin
    return -4
  end
  return 1

27.Shard DB sıfırlama ;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
delete from _Guild where ID > 0
truncate table _OpenMarket
truncate table _CharSkill
truncate table _CharSkillMastery
truncate table _GuildMember
truncate table _BlockedWhisperers
truncate table _Inventory
truncate table _InventoryForAvatar
truncate table _InventoryForLinkedStorage
truncate table _TrainingCampMember
truncate table _TrainingCampSubMentorHonorPoint
truncate table _TrainingCampHonorRank
truncate table _TrainingCampBuffStatus
delete from _TrainingCamp
truncate table _StaticAvatar
truncate table _User
truncate table _Friend
truncate table _Memo
truncate table _TimedJob
truncate table _CharTrijobSafeTrade
delete from _CharTrijob
truncate table _InvCOS
delete from _CharCOS where ID > 0
delete from _Char where charid > 0
truncate table _Chest
truncate table _ChestInfo
truncate table _ItemPool
delete from _Items where ID64 > 0
delete from _AccountJID
truncate table _GuildChest
update _AlliedClans set Ally1 = 0, Ally2 = 0, Ally3 = 0, Ally4 = 0, Ally5 = 0, Ally6 = 0, Ally7 = 0, Ally8 = 0
truncate table _GuildWar
delete from _AlliedClans where ID > 0
truncate table _CharNameList
truncate table _CharQuest
truncate table _ClientConfig
truncate table _DeletedChar

28.Unique süre ayarlama (süreleri saniye olarak ayarlamalısınız örneğin 5dk istiyorsanız 300 olarak yazmanız gerekir ona göre Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 ve dwDelayTimeMax=3600 bilgilerini değiştirmelisinz bu haliyle 1800-3600sn aralığında çıkar uniqueler);
Kod:
--Tiger Girl
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_CH_TIGERWOMAN'))
--Uruchi
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics
WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_OA_URUCHI'))
--Isyutaru
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=2400 , dwDelayTimeMax=4500 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_KK_ISYUTARU'))
--Lord Yarkan:
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=3000 , dwDelayTimeMax=4500 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_TK_BONELORD'))
--Demon Shaitan
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=3600 , dwDelayTimeMax=4500 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_RM_TAHOMET'))
--Cerberus
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_EU_KERBEROS'))
--Captain ivy
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=3600 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID =
(SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_AM_IVY'))

29.F1 Bug fix ;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
UPDATE _RefCharDefault_Quest SET Service = 1
delete from _CHARQUEST where QuestID = 1
INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status,AchievementCount,StartTime,EndTime,QuestData1,QuestData2) SELECT CharID, 1,5,0, '2012-04-13 20:44:00','2012-04-13 20:44:00',31458135,0 FROM _CHAR where CharID > 0

30.Mob Rate düzenleme (Not: minLevel her zaman MaxLevel'den düşük olmalıdır.

MaxSpawnCount hakkında;
Solo slotlar için 5,
LTP slotları için, 7
Party slotları için 10 idealdir.

Daha fazlasını yapmanız sunucunuzda lag oluşumuna sebebiyet verecektir.) ;
Kod:
Use SRO_VT_SHARD
declare @minLevel int = 74 -- Minimum mob level.
declare @MaxLevel int = 76 -- Maximum mob level.
declare @MaxSpawnCount int = 9 -- Spawn rate (Suggested; Maximum 12)


update Tab_RefNest
set dwMaxTotalCount = @MaxSpawnCount
from Tab_RefNest as A
inner join Tab_RefTactics as B
on A.dwTacticsID = B.dwTacticsID
inner join _RefObjCommon as C
on B.dwObjID = C.ID
inner join _RefObjChar as D
on C.Link = D.ID
where D.Lvl between @minLevel and @MaxLevel and CodeName128 like 'MOB%' and Rarity = 0 and dwMaxTotalCount > 0

31.Wizard Skill bug fixleme;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD
update _RefSkill set Service = '0' where Basic_Code like 'SKILL_EU_STAFF_BASE_01'
update _CharSkill set Enable = '0' where SkillID like '9944'

32.Çöpleri droptan kaldırma;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO

UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Service = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 6679 AND 5414

UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Service = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 6082 AND 6371

UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Service = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 10501 AND 10527

UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Service = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 11499 AND 11668

UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Service = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 12554 AND 12569

33.Job ve Guild ceza kaldırma;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/******By Jangan ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER  procedure [dbo].[_AddTimedJob]
@CharID      int,
@Category    tinyint,
@JobID      int,
@TimeToKeep  int,
@Data1      int,
@Data2      int,
--##begin due to develop composite item
@Data3      int,
@Data4      int,
@Data5      int,
@Data6      int,
@Data7      int,
@Data8      int,
@Serial64    bigint,
@JID      int
--##end due to develop composite item
as
  if (not exists (select CharID from _Char with (nolock) where CharID = @CharID))
        return -1
      if (@TimeToKeep <= 0)
        return -2
      declare @NewJobID int
      set @NewJobID = 0

      --##JobID 1 = Guild // JobID 2 = Thief/Hunter/Trader
      --##If you want to only have one not both, then just modify the line below!
      if (@JobID = 1 or @JobID = 2)
      BEGIN
        return -1
      END
      ELSE
      BEGIN
      --##begin due to develop composite item
      insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
      values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @Serial64, @JID)
      END
      --##end due to develop composite item
      set @NewJobID = @@identity
      if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
       
        return -3
   return @NewJobID

34.Uniquelere "has appeared" yazısını ekleme;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_CH_TIGERWOMAN'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_EU_KERBEROS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_AM_IVY'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_OA_URUCHI'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_KK_ISYUTARU'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_TK_BONELORD'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_TAHOMET'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_TQ_WHITESNAKE'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_ROC'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SETH'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SPHINX'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_NEITH'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_ISIS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_ERIS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_APIS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_DEVILSAYTAN'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_TQ_BLACKSNAKE'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_GM_T46'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_GM_GETZ'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_THE_EARTH1'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_THE_EARTH2'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_DARK_DOG'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_JUPITER_DARK_DOG2'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SEKHMET_3'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SEKHMET_2'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_SEKHMET_STR'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_APIS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_ERIS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS_2'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_HORUS_3'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_OSIRIS'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_OSIRIS_2'
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_SD_OSIRIS_3'

35.FGW Envy çıkmama sorununu fixleme;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]

GO --/*Fix Envy*/

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41540'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41550'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41560'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41570'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41580'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41590'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42460'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42470'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42480'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42490'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42500'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42510'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42520'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42530'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43420'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43430'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43440'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43450'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43460'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43470'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43480'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43490'
36.FGW Boss Unique çıkmama fixleme;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]

GO --/*Fix Boss Uniques*/

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43580'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43590'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43600'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43610'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43620'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43630'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43640'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43650'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43660'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43670'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43680'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43690'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43700'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43710'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43720'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43730'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43740'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43750'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43760'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43770'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43780'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43790'

37.FGW Treasure Box çıkmama fixleme;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]

GO --/*For Treasure Box*/

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41600'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41610'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41620'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41630'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41640'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '41650'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42540'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42550'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42560'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42570'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42580'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42590'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42600'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '42610'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43500'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43510'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43520'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43530'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43540'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43550'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43560'

UPDATE Tab_RefNest SET dwMaxTotalCount = 1 WHERE dwTacticsID LIKE '43570'

38.Togui kapılarını açma;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
update _RefEventZone set Service = 0 where ZoneName like '%GATE_TOGUI%'

39.Togui kapılarını kapatma;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
update _RefEventZone set Service = 1 where ZoneName like '%GATE_TOGUI%'

40.Bütün karakterlerin skillerini sıfırlama;
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD] 
GO 
update _ClientConfig 
set Data = '0' 
DELETE FROM [dbo].[_CharSkill] 
   WHERE SKillID NOT LIKE '1' and SKillID NOT LIKE '2' and SKillID NOT LIKE '40' 
   and SKillID NOT LIKE '70' and SKillID NOT LIKE '8421' and SKillID NOT LIKE '8419' 
   and SKillID NOT LIKE '8420' and SKillID NOT LIKE '9354' and SKillID NOT LIKE '9355' 
   and SKillID NOT LIKE '9944' and SKillID NOT LIKE '10625' and SKillID NOT LIKE '11162' 
   and SKillID NOT LIKE '11526' 
GO 

UPDATE [dbo].[_CharSkillMastery] 
  SET 
   [Level] = '0' 


--- 
UPDATE [dbo].[_Char] 
 SET RemainSkillPoint = RemainSkillPoint + @GiveSP 
 WHERE CharName16 = @CharName

41.Website Online Sayısını 2x gösterme;
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[_AddCurrentUserCount]
@nShardID INT,
@nUserCount INT,
@dLogDate DATETIME
AS
SET @[email protected]*2
BEGIN
INSERT INTO _ShardCurrentUser (nShardID, nUserCount, dLogDate) VALUES (@nShardID, @nUserCount, @dLogDate)
END

42.Bütün karakterlerin skillerini sıfırlama;
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
update _ClientConfig
set Data = '0'
DELETE FROM [dbo].[_CharSkill]
WHERE SKillID NOT LIKE '1' and SKillID NOT LIKE '2' and SKillID NOT LIKE '40'
and SKillID NOT LIKE '70' and SKillID NOT LIKE '8421' and SKillID NOT LIKE '8419'
and SKillID NOT LIKE '8420' and SKillID NOT LIKE '9354' and SKillID NOT LIKE '9355'
and SKillID NOT LIKE '9944' and SKillID NOT LIKE '10625' and SKillID NOT LIKE '11162'
and SKillID NOT LIKE '11526'
GO

UPDATE [dbo].[_CharSkillMastery]
SET
[Level] = '0'


---
UPDATE [dbo].[_Char]
SET RemainSkillPoint = RemainSkillPoint + @GiveSP
WHERE CharName16 = @CharName

43.Invertoyda ve Ustunuzdeki tum item ID lerini bulma
USE [SRO_VT_SHARD]
/**** ItemIDKod *****/
SELECT
[dbo].[_Inventory].[CharID],
[dbo].[_Char].[CharName16],
[dbo].[_Inventory].[Slot],
[dbo].[_Inventory].[ItemID],
[dbo].[_Items].[RefItemID],
[dbo].[_Items].[OptLevel],
[dbo].[_RefObjCommon].[CodeName128]
FROM [dbo].[_Inventory]
JOIN [dbo].[_Char] ON [dbo].[_Inventory].[CharID] = [dbo].[_Char].[CharID]
JOIN [dbo].[_Items] ON [dbo].[_Inventory].[ItemID] = [dbo].[_Items].[ID64]
JOIN [dbo].[_RefObjCommon] ON [dbo].[_Items].[RefItemID] = [dbo].[_RefObjCommon].[ID]
WHERE [dbo].[_Char].[CharName16] like'NickYazin'
ORDER BY[dbo].[_Char].[CharName16]ASC,[dbo].[_Inventory].[Slot]ASC;

44.NPC Taşıma(NPC yi taşıyacağınız yere bir char götürüp kod da düzenlenmesi gereken yerleri düzenleyip excute yapınız.)
USE SRO_VT_SHARD /*DATABASE ISMI*/

DECLARE @charname1 VARCHAR (30)
DECLARE @NPCPOS VARCHAR (MAX)
DECLARE @ID INT
DECLARE @TACTICSID INT

SET @charname1 = 'Ultimate' -- NPC NİN KOCAĞI YERDEKİ CHAR İSMİ
SET @NPCPOS = 'NPC_SINAN1' -- NPC NİN KODU

DECLARE @regiON1 INT SET @regiON1 = (SELECT (LatestRegion) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
DECLARE @posX1 INT SET @posX1 = (SELECT (POSX) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
DECLARE @posY1 INT SET @posY1 = (SELECT (POSY) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
DECLARE @posZ1 INT SET @posZ1 = (SELECT (POSZ) FROM _Char WHERE CharName16 = @charname1)
SET @ID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE [email protected])
SET @TACTICSID =(SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE [email protected])

UPDATE Tab_RefNest SET fLocalPosX= @posX1,fLocalPosY= @posY1,fLocalPosZ= @posZ1,nRegionDBID= @regiON1 WHERE [email protected]

:footer:
 
Son düzenleme:

ExcI

ᶆʉTRיִX
Kayıt
17 Kasım 2016
Mesajlar
3.120
Beğeniler
468
Şehir
inciraltı

 • Merhaba arkadaşlar vsro için işinize yarayabilecek kodlara buradan ulaşabilirsiniz.Gördükçe eklemeler yapacağım iyi forumlar.
1.Moblardan istediğiniz eşyanın drobunu kaldırma ;
Kod:
USE SRO_VT_SHARD
GO
DELETE _RefDropItemAssign
FROM _RefDropItemAssign Drops
LEFT JOIN _RefObjCommon Objects
ON (Drops.RefItemID = Objects.ID)
WHERE CodeName128 like 'Itemın kodunu buraya yazacaksınız'
.
.
.
.


teşekkür tosun
 
Yukarı Alt