Kayıt
16 Nisan 2007
Mesajlar
4.158
Beğeniler
11
Şehir
Yeşilpınar
Server
Efes
Takımı
Fenerbahce
Avusturyalý bilimadamlarý tarafýndan yapýlan bir araþtýrma, ayný yatakta uyuyan çiftlerden erkeklerin beyin gücünün azaldýðýný gösterdi.

New Scientist dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, geceyi ayný yatakta geçiren çiftlerden uykusu alt üst olan erkeðin, ertesi gün akli yeteneði zayýflýyor.

Kadýn ise uykusu daha derin olduðu için yataðý paylaþtýðý erkek gibi olumsuz etkilenmiyor.

Araþtýrmada 20'li yaþlardaki çocuksuz çiftleri inceleyen Viyana Üniversitesi'nden Profesör Gerhard Kloesch ve arkadaþlarý, her çiftten 10 gece birlikte, 10 gece ayrý uyumalarýný istediler ve sonuçlarý kýyasladýlar.

Ertesi gün çiftlerden bazý kavramsal testlere yanýt vermesini isteyen ve stres hormonu seviyesini kontrol eden araþtýrmacýlar, erkeklerin gece yanýndaki kadýndan daha iyi uyuduðunu söyleseler de, testlerde en kötü dereceyi yaptýklarýný ve sonuçlarýn aslýnda rahatsýz ve huzursuz uyuduklarýný gösterdiðini belirledi.

Avusturyalý bilimadamlarý, daha derin uyuyan kadýnýn erkek gibi olumsuz etkilenmediðini saptadý.

Araþtýrmayý deðerlendiren Ýngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden uyku uzmaný Dr. Neil Stanley, "Ýnsanýn tarihini düþünürsek, aslýnda ayný yatakta uyumamamýz gerekir. Bunu yapmak acayip birþey. Gürültü çýkaran birisiyle ayný yatakta uyumak ve yorgan için sürekli mücadele etmek pek akla uygun deðil" dedi.

http://img209.imageshack.us/my.php?image=dspj9.jpg
 

Jigsaw

Aileden
Kayıt
13 Mayıs 2007
Mesajlar
8.653
Beğeniler
0
Şehir
Istanbul
Ben hiç uyumam forumdaki aktiflik saatlerimden de anlaşılabileceği gibi. Rekorum 9 gün uyumama şu an 4 gündür uyumuyorum aslan gibi de sağlıklı gencim hiç bi problemim yok çok şükür. Bünye alışıyor.
 
Yukarı Alt