joysro

game12
Kayıt
8 Eylül 2009
Mesajlar
2.255
Beğeniler
0
Şehir
Tokyo
jado
Konusu :Bir kürek mahkumunun on dokuz yılınıharcadığı eski günlerine geri dönmemek için sürekli kaçışını vekaçarken de çektiği sefalet, yaşadığı acılar ile 1800’lü yıllardaFransız halkının içinde bulunduğu yoksulluk ve yaşadığı ızdıraplar.
Özeti :19 sene süren kürek mahkumiyetinden sonraşartlı olarak tahliye edilen Jean Valjean, toplumdan dışlandığınıgörür. Sadece Digne piskoposu kendisine iyi davranır; buna karşın zorluacı yıllar geçiren Valjean piskoposun gümüş yemek takımlarını çalarakona ihanet eder. Valjean polis tarafından yakalanır ve geri getirilir.Piskoposun kendisini kurtarmak için yalan söylemesi ve buna ek olarakdeğerli iki gümüş şamdanı da ona

hediyeetmesi Valjean’ı çok şaşırtır. Böylece Valjean hayatına yeni birbaşlangıç yapmaya karar verir ve o gün Digne kasabasından ayrılır.
Aradan sekiz sene geçmiştir ve Valjean şartlı olarak tahliyekoşuluna aykırı hareket ettiği için adını Monsieur Madeleine olarakdeğiştirmiş; bu süre içinde piskopostan aldığı gümüş yemek takımlarınısatarak bir fabrika satın almış ve yaptığı değişikliklerle üretimiartırarak çok zengin bir şahıs olmuştur. Ayrıca yaptığı iyilikler veyardımlarla herkesin saygı ve sevgisini kazanmış ve belediye reisiolmuştur. İşçilerinden biri olan Fantine’in gizli olarak gayri meşrubir çocuğu vardır. Diğer işçi kadınlar bunu öğrendikleri zamanFantine’in kovulmasını isterler. Tüm gayri meşru teklifleri Fantinetarafından reddedilen ustabaşı da onu kovar. Kızına ilaç alabilmek içinçaresizlikten kıvranan Fantine madalyonunu ve saçını satar, en sonundada kendini satmak için fahişelere katılır. Yeni işi yüzünden kendiniiyiden iyiye alçalmış hisseden Fantine bir müşteriyle kavga eder veJavert tarafından tam hapishaneye götürülmek üzereyken “Belediye Reisi”ortaya çıkar ve Fantine’in hapishane yerine hastaneye götürülmesinitalep eder. Belediye reisi daha sonra devrilmiş bir arabanın altındakalmış bir adamı kurtarır. Bu, Javert’e olağanüstü bir güce sahip sahipolan ve yıllardır peşinde olduğu 24601 numaralı kürek mahkumu JeanValjean’ı hatırlatır. Oysa kendisine Jean Valjean’ın yenidenyakalandığı bildirilmiştir. Kendisinin yerine suçsuz bir başka insanınhapse gireceğini öğrenen Valjean ise mahkemeye giderek 24601 numaralımahkum olduğunu itiraf eder. Bu durum karşısında şaşkına dönen mahkemesalonundaki boşluktan yararlanarak oradan ayrılır, kasabaya geri döner.Hastanede ölmek üzere olan Fantine’i ziyaret edrek ona kızını bulup,bakacağına dair söz verir.Bu sırada Javert kendisini tutuklamak üzeregelir, Javert’i gören Fantine korkudan ölür, Valjean ise Javert’iatlatarak kaçar. Ancak bir süre sonra yakalanarak ömür boyu kürekmahkumluğu ile cezalandırılr. Ancak Valjean oradan da kaçmayı başarır.Fantine’in küçük kızı Cossette’in yerini bulur. Cossette beş senedirbir han işleten Thénardier’lerle kalmaktadır. Thenardier’ler Cosette’ipis işlerini gören bir hizmetçi gibi kullanmakta, ona hakaret etmekte;diğer taraftan kendi kızları Eponine’e aşırı düşkünlükgöstermektedirler. Valjean Cossette’i karanlıkta su taşırken bulur.Thenardier’lere onu serbest bırakmaları için para öder ve Cossette’iParis’e götürür. Fakat Javert hala Valjean’ın peşindedir.http://www.kitapozetlerioku.com
Valjean Paris’e geldikten sonra içeri kimsenin kolay kolay giremediğirahibe yetiştiren bir yerde bahçıvanlık yapmaya başlar.Burada bulunanokul sayesinde Cossette’in öğrenim sorunu da hallolmuştur. Sekiz senesonra buradan ayrılarak bir eve yerleşirler. Şehirde ise hükümettefakir halka ilgi gösteren tek kişi olan popüler lider GenerelLamarque’ın muhtemel ölümü nedeniyle büyük bir huzursuzluk vardır.Haşarı çocuk Gavroche generalin taraftarları arasındadır ve başkentinfahişe ve dilencileri arasından sokak çeteleriyle yaşamaktadır. Busokak çetelerinin birisi de Thenardier ve karısının yönetimi altındadırve bunlar Jean Valjean ile Cosette’e pusu kurarlar. Onları, Valjean’ıtanımayan Javert kurtarır. Thenardier’lerin kızı Eponine ise için içinöğrenci Marius’a aşıktır ve Cosette’e aşık olan Marius ise onu bulmakiçin Eponine’den yardım ister. Eponine isteksiz de olsa bunu kabul eder.
Küçük bir kafede, idealist düşüncelere sahip bir grup öğrenci politikbir toplantı yapmakta ve General Lamarque’ın ölümü üzerine patlakvereceğinden emin oldukları ihtilalin hazırlığını yapmaktadırlar.Gavroche’un, General’ in ölüm haberini getirmesi üzerine Enjolrastarafından yönlendirilen öğrenciler, oluşmaya başlayan ayaklanmayadestek vermek üzerine sokaklara dökülürler. Sadece Marius gizemliCosette’in hayaliyle aklı başından gitmiş gibidir. Cosette de aşıkolduğu Marius’tan başka bir şey düşünememektedir. Valjean kızının çokhızlı bir şekilde değiştiğini farkeder fakat ona geçmişiyle ilgiliherhangi bir şey anlatmayı reddeder. Marius için duyduğu hislere rağmenEponine, onu üzgün bir şekilde Cosette’e getirir ve kendi babasınınçetesinin Valjean’ın evini soyma eylemini engeller. Evinin dışındagizli gizli dolaşan kişinin Javert olduğundan emin olan Valjean,Cosette’e ülkeden kaçmaları gerektiğini söyler. İhtilalin arifesindeöğrenciler ve onların arasına sızmayı başaran Javert, durumu kendiaçılarından değerlendirirler. Cosette ve Marius tekrar birarayagelemeyecekleri düşüncesiyle ümitsiz bir şekilde ayrılırlar; EponineMarius’u kaybetmenin yasını tutar; Valjean ise ülkeyi terkedincekavuşacağı güven ortamını dört gözle beklemektedir. Bu aradaThenardier’ler olaşabilecek bir kaos sonucunda ellerine geçecek gayrimeşru kazançların hayalini kurarlar. Öğrenciler barikat kurmayahazırlanırlar. Marius, Gavroche ile Cosette’e bir mektup yollar. Amamektuba Plumet caddesinde Valjean tarafından el konur. Valjean,Gavroche kendisine ne söylerse söylesin Marius’a barikatta katılmayakarar verir.
Barikat kurulur ve ordu isyancılara ya teslim ya ölüm uyarısındabulunur. Gavroche, Javert’i bir polis casusu olarak teşhir eder.Eponine barikatta vurulur ve ölür. Valjean Marius’u aramak üzerebarikata gelir. Kendisine Javert’i öldürme fırsatı verilir; fakatValjean Javert’i salıverir.
Öğrenciler bir geceliğine barikata yerleşirler ve gecenin sessizliğindeValjean Marius’un kurtulması için dua eder. Ertesi gün azalan cephaneiçin Gavroche birşeyler bulabilme umuduyla sağa sola koştururkenvurulur. İsyancıların asi liderleri Enjolras da dahil olmak üzere hapsiöldürülür.Valjean, şuursuz halde olan Marius’la birlikte kanallarakaçar. Bu arada isyancıların cesetlerini soymakla meşgul olanThenardier ile karşılaştıktan sonra Valjean sadece bir kez daha, o daJavert’le yüz yüze gelmek için yer üstüne çıkar. Marius’u hastaneyegötürmek için Javert’e yalvarır. Javert onu bırakmaya karar verir veValjean’ın merhametiyle kendi yıkılmaz sandığı adalet prensiplerinindarmadağan olduğunu görür ve kendini azgın Seine nehrine atarak intihareder. Kurtarıcısının kim olduğunu bilmeden, Marius, Cosette’in bakımısayesinde iyileşir. Valjean, kendi geçmişiyle ilgili gerçeği Marius’aitiraf eder ve Cosette’le Marius’un birleşmesinden sonra bu evliliğinkutsallığı ve güvencesi açısından kendisinin uzağa gitmesinin daha iyiolacağı konusunda ısrar eder.
Marius ve Cosette’in düğününden sonra Thenardier’ler Marius’a şantajyapmaya çalışırlar. Thenardier, Cosette’in babasının bir katil olduğunusöyler ve kanıt olarak da barikatların düştüğü gece kanallardakicesetlerin brinden çaldığı yüzüğü gösterir. Bu yüzük Marius’un kendiyüzüğüdür ve Marius o gece kendisini kurtaranın Valjean olduğunu anlar.Marius ve Cosette ölmek üzere olan yaşlı adamdan kendi hayat hikayesiniöğrenir. Valjean ise çok sevdiği Cossette’i son kez görmenin mutluluğlaFantine, Eponine ve barikatlarda ölen tüm ruhlarla buluşmak için ebediyolculuğuna çıkmak üzere hayata gözlerini yumarak bu dünyadan ayrılır.
Anafikri :Yaşamımızda meydana gelen bir olay bütün yaşamımızı değiştirebilir ve o andan itibaren bizi çok farklı bir insan yapabilir.
Ömür boyu kaçacağını bilsen de özgür yaşamak için herşeye değer.
KARAKTERLER HAKKINDA BİLGİ:
http://www.kitapozetlerioku.com
JEAN VALJEAN: Ekmek çaldığı için beş yıl küreğe mahkum edilen ve kaçmagirişimleri sonucu yakalanarak cezası uzatılan ve 19 yıl sonra şartlıolarak salıverilen ve toplumda herkes tarafından dışlanankötü biri.Ancak piskoposla olan ilişkisinden sonra değişen ve herkese iyilikyapan, yardım eden çevresindeki herkesin sevgi ve saygısını kazananbiri.
JAVERT: Kanun ve kurallara sıkı sıkıya bağlı geçmişi başarılarla dolu bir polis müfettişi ve katı ruhlu bir kişi.
COSSETTE: Beş yaşına kadar Thanardier’lerin yanında onlara bir hizmetçigibi yardım ederek, beş yaşından sonra ise Valjean’ın yanında süreklikaçarak ve onun çektiği acılara ortak olarak yaşayan; ancak Valjean’ıçok seven bir kız.
FANTİNE: Valjean’ın fabrikasında çalışan ve kızı için her türlü fedakarlığa katlanan bir kadın.
MARİUS: Dedesinin yanından ayrıldığı için sefalet içinde yaşayan ve Cossette’e aşık bir öğrenci.
EPONİNE:Thanardier’lerin, Marius’a aşık olan kızı.
GAVROCHE: Paris sokaklarında çetelerin ve fahişelerin arasında yaşayan bir sokak çocuğu.
THANARDİER AİLESİ: Fantine’in Cossette’i emanet ettiği, han işleten ve para için her şeyi yapabilecek bir aile.
KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:
Romanda farklı bir çok konuya değinilmesine rağmen konulararasındaki bağlantı çok iyi kurularak konular arasında kopukluklarolması önlenmiş, okuyucunun aklında soru işareti kalmayacak şekildebütün olaylar açıklığa kavuşturulmuş. Fransız halkının 1800’lüyıllardaki durumu çok iyi aktarılmış.

YAZAR HAKKINDA BİLGİ:
HAYATI:
26 Şubat 1802’de doğdu. Çocukluğunda özellikle latin edebiyatı üzerinesağlam bir öğrenim gördü.1822’de evlendi. 1830’da Romantizmin en güçlübeyni olarak nitelendi. 1841’de Academie Français’e seçildi.1845’teSoylular Meclisi’ne aday gösterildi. 1851-1870 yılları arasında sürgünhayatı yaşadı. Yapıtlarının büyük bölümünü ve en özgün olanlarını 20yıla yakın süren bu sürgün dönemde verdi.1885’te öldü. Derin kavrayışave öngörülerine yer verdiği şiir ve düz yazılarıyla popüler Fransızedebiyatının babası ve Fransa’nın ulusal şairi durumuna gelmiştir.
ÜSLUBU:
Çok zengin bir düşünce yapısı ve sıcak anlatımı ile okuyucuyu çok çabuketkileyen ve sıradan sevinç ve acıların gücünü basit bir dille çok iyianlatan, çok geniş düşünebilen yaratıcı bir üslubu var.Romandakiolaylar arsındaki ilişkiyi çok iyi kurmuş ve karakterlerin bütünözelliklerini okuyucuya çok iyi yansıtmıştır.
ESERLERİ:
ROMAN: Sefiller, Cromwell, İzlanda Hanı, Notre Dame’ın Kamburu, İdamMahkumunun Son Günü, Bug-Jurgal, Deniz İşçileri, Gülen Adam.
ŞİİR: Düşünceler, Azaplar, Küçük Destanlar, Yüzyılların Efsanesi, YeniOdlar, Odlar Baladlar, Doğulular, Sokak ve Orman Şarkıları, Büyük BababOlma Sanatı, Usun Dört Rüzgarı, Bütün Lir, Uğursuz Yıllar, SonbaharYaprakları, Şafak Türküleri, Gönülden Sesler, Işınlar ve Gölgeler.
MANZUM OYUN: Kral Eğleniyor, Ruy Blas, Derebeyler.
DÜZYAZI OYUN: Amy Robsart, Lucrece Borgia, Mary Tudor, Padova Tiranı Angelo, Özgürlükte Tiyatro.
ELEŞTİRİ YAZISI: Karışışk Edebiyat Felsefe, William Shakespeare.
SİYASAL YAZI: Küçük Napolyon, Bir Suç Öyküsü, Eylemler ve Sözler, Sürgünden Önce, Sürgün Boyunca, Sürgünden Bu Yana.
 
Yukarı Alt