Durum
Daha fazla cevap için açık değil.
Kayıt
9 Mayıs 2007
Mesajlar
440
Beğeniler
0
Şehir
Uzay
BAZI IŞKENCE USULLERI :

1. Mazlumun başına madeni bir başlık geçirilerek buna elektrik verilir. Böylece cereyanın etkisiyle gözler dışarı fırlar.

2. Baş ve ayaklar iki ayrı makinaya bağlanır ve aksi istikamette hareket ettirilir.

3. Eller bağlı olduğu halde sırta ağır kayalar(taşlar) konur.

4. Ellerden tavana asılarak saatlerce, hatta günlerce bu halde tutulur.

5. Çivi sopalarla dövülür.

6. Vücut kızarıncaya kadar kamçılanır ve kızaran yerler bıçakla kesilir.

7. Vücudun herhangi bir yerinde bir delik açılır. Delikten düğümlü ip geçirilir. Yara kabuk bağlayıncaya kadar bekletilir. Daha sonra yaranın içindeki düğümlü ip testere gibi ileri geri hareket ettirilir.

8. El ve ayak parmakları telle veya iplikle birbirlerine yapışık şekilde dikilir.

9. Mümkün olduğu kadar ayakta kalmasını sağlamak için kulaklardan duvara çivilenir.

10. Bir cesedin yanına bağlayarak bir gün bekletilir.

11. Kışın buz bloklar üstüne yatırılır.

12. Kışın içi su dolu fıçılarda günlerce bekletilir.

13. Günlerce ayakta ve susuz bırakılır.

14. Kızgın kömür parçalarının üzerinde yürütülür.

15. Kadın ve erkek ayırt etmeden çıplak halde buzlu tahta dolaplarda hapsedilir.

16. Kadın yada erkek çıplak halde çuvallara sokulur ve bu çuvallar ağaçlara asılır.

17. Kızgın demirlerle vücudun çeşitli yerleri dağlanır.

18. Dağlanmış vücut üzerine kızgın yağ dökülür.

19. Tel kamçılarla kırbaçlanır.

20. Demir kızaklar üzerine oturtulur.

21. Tırnakların arasına çivi çakılır.

22. Sivri uçlu demir taraklarla vücut taranır.

23. Vücudun çeşitli yerlerine demir ve çiviler çakılır.

24. Başın ve vücudun derileri yüzülür.

25. Ağız ve buruna kostik veya diğer asitler dökülür.

26. Buruna kırmızı biber çektirilir.

27. Hayvan yerine yüklü arabalara koşulur.

28. Meydanlarda müslüman ailelerin genç kız ve kadınlarına sarkıntılık edilir.

29. Cinsiyet uzuvlarına domuz kılı sokulur.

30. Serçe kızgın demir çubuk sokulur.

31. Kadınları çırılçıplak soyup memelerine vurarak acı verilir.

32. Avrat mahallerine elektrik verilir.

33. Hamile kadınların karnına çıkıp tepilinir.

34. Mazlum, hayvan gibi kafeslere konularak cadde ve sokaklarda teşhir edilir.

35. Ellerinden yüksek yere asarak parmaklara ve el bileklerine demir çubuklar ve kazma sopalarla vurularak parmak ve bilekler kırılır.

36. Diz kapaklarına kazma sapı ile vurarak, diz kapakları kırılır.

37. Mao’nun heykeli veya resmi önünde her sabah işe gitmeden önce diz çökmek suretiyle heykelden=resimden iş izni aldırılır.

38. Mahkumu yerde yüzü koyun yatırarak, parmaklarına basılır.

39. Mahkumun tüm dişleri kırılıncaya kadar bir boksör tarafından dövülür.

40. Mahkumlara ahlakdışı ve yüzkızartıcı adlarla hitap edilir.

41. Kışın mahkumları kar üstüne oturtarak üzerlerine hortumla su sıkılır.

42. Kafaları tedavi etmek (!) amacıyla başlarına devamlı vurulur.

43. Hasta mahkumların ağrıyan yerlerine yumruk yada elektrikli copla şiddetle vurulur.

44. Hastalanan mahkum tedavi edilmeden önce bayılıncaya kadar bekletilir.

45. Çalışma kamplarında kürek cezasına çarptırılır.

46. Iyice dövülen suçlu, yarı ölü durumunda kar’ın içine gömürülür

47. Müslüman mahkumlar domuz eti, köpek eti yemeğe zorlanır.

48. Kredi borcunu ödemeyenler, çıplak vaziyette ailesiyle birlikte sokaklarda dolaştırılır.

49. Imamlara zorla içki içirilir.

50. Sarhoş edilen imamları sokaklarda dolaştırılır.

51. Mahkumun vücuduna kızgın yağ sürülür.

52. Mahkumun tırnakları arasına çivi çakılır.

53. Diri diri mahkumun derileri yüzülür.

54. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’anı Kerim çiğnetilir.

55. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’anı Kerim’in sayfaları yırtılarak tuvaletde temizlik ihtiyacı için kullandırılır.

56. Namaz kılan çiftçi ve köylülere domuz besleme cezası verilir.

57. Allah’a küfrettirilir, inkar ettirilir.

58. Mao’ya “Allah” diye hitap ettirilir.

59. Hergün bellik miktarda çöp, tezek, yaprak, ağaç kabugu ve sivrisinek toplatılır.

60. Bir elbiseyi dokuz sene giymeye mecbur edilir. (Mao bir elbisenin giyilişi hakkında şöyle bir tamim yayınlamıştı: Bir elbise dikildiğinden itibaren üç sene müddetle yenidir. Üç sene sonra, aynı elbise ters çevrilerek tekrar dikilir. Üç sene de bu şekilde giyildikten sonra, geriye kalan üç sene de “eski elbise” sıfatıyla giyilebilir. Böyle yapılmalıdır.)

BAZI ÖLDÜRME USULLERI :

1. Maktulün başına uzun çiviler çakarak öldürmek

2. Suda boğarak öldürmek

3. Çuval içinde boğarak öldürmek

4. Eller, gözler kapatıldıktan sonra ispirtolu çuvallara sokup havasız bırakarak öldürmek

5. Askerlerin atış eğitiminde hedef olarak kullanmak

6. Tehlikeli ağır ve gayri sıhhi şartlarda bilhassa yaşlıları çalıştırarak öldürmek

7. Yüzlerce insanı yere yatırarak üzerlerinden kamyonlar geçirip ezerek öldürmek (Yarkent şehri ile Yenihisar ilçesi arasında 7000 kişi bu şekilde öldürülmüştür)

8. Diri diri gömerek öldürmek (Kaşgar’da 6000 kişi bu şekilde öldürülmüştür.)

9. Gözleri çıkararak, kulakları ve burunları keserek öldürmek

10. Kamyonların arkasına bağlayıp sürükleyerek öldürmek

11. Benzin yada gaz döküp yakarak öldürmek (Bu şekilde 300 kişi öldürülmüştür)

12. Boyuna tel bağlayıp elektrik vererek öldürmek (Yaklaşık bir kaç bin kişi bu şekilde öldürülmüştür)

13. El, ayak ve gözleri bağlayıp suya atarak öldürmek

14. El, ayak ve gözleri bağlayıp kömür ocaklarına atarak öldürmek

15. Hücrelere zehirli kömür dumanı salarak öldürmek

16. El ve ayaklarını bağlayıp ağaçlara baş aşağı asarak ölüme terketmek

17. Atların arkasına bağlayarak sürüklemek suretiyle öldürmek

18. Zehirli iğneler şırınga ederek öldürmek

19. Daimi ishale yol açan ilaçlar vererek öldürmek

20. Linç ederek öldürmek

21. Kurşuna dizerek öldürmek

22. “Kendi kendine defin cezası” vererek öldürmek (Suçluya mezar kazdırılır, şikayetçiye diri diri gömdürülür.)

23. “Soğuk Hava Deposu Cezası” vererek öldürmek (Iyice dövülen mahkumlar soğuk hava depolarına kapatılır. Son 4 Şubat 1997 olayları sonrası bu şekilde 50 kişinin öldürülmüştür.)

24. “Eşit Taksim Cezası” vererek öldürmek (Mahkum iki öküze bağlanır ve öküzler ters yönde sürülür. Böylece mahkumun parçalanması sağlanır)

25. “Kolay Doğum Cezası” vererek öldürmek. (Toprak sahiplerinden olan hamile kadınların karınları üzerine şikayetçiler çıkartılır ve çiğnetilerek çocuğuyla birlikte öldürülür.)

26. “Kollektif Kürtaj Cezası” vererek öldürmek. (Kota fazlası bebekler ana karnındayken kürtajla öldürülür)

27. “Kota Fazlası Bebek Cezası” vererek öldürmek. (Kota fazlası doğum yapan kadınların bebekleri, ailelerden alınarak öldürülür.)

28. “Suya Doyurma Cezası” vererek öldürmek. (Köyün suyunu yalnız başına kullandığı bahanesiyle mahkumun ayağına taş bağlanarak suya atılır.)

29. Tedavi bahanesiyle toplatılan yaşlılar, hastalar ve sakatlar işe yaramaz gerekçesiyle yalnış ilaçlar vererek öldürmek

B-2 / 4 (56)

TOPLU KATLIAM USULLERI :

1. Kışın soğuk ve rutubetli sahalarda, karlı-buzlu ve havasız yerlerde; yazın ise çöl ve yaylalarda, üzerindeki ince ve eski elbiseye rağmen hal, 18 saat devamlı çalıştırılmak suretiyle binlerce insan öldürülmüştür.

2. Halk ıssız dağ yamaçlarında sözde çalıştırılırken, tepelerde kar ve buzlarla kaplı yerlerde dinamitler patlatılarak, büyük seller meydana getirilmiş ve halk kitle halinde imha edilmiştir.

3. Şehir ve kasabaların etrafındaki akarsular üzerinde, çürük ve yıkılması kolay barajlar yaptırılmış, kuvvetli akıntılarda bu barajların yıkılmasıyla o civarda bulunan etnik azınlıklara mensup insanların yaşadıği yerleşim birimleri, kültürel ve tarihi miraslarımız kasıtlı sel baskınları ile imha edilmiştir. (Buralara daha sonra bölgeye getirilen Çinli göçmenler için yeni yerleşim birimleri kurulmuştur.)

4. Maden ocaklarında dehlizler, çürük desteklerle takviye ettirilmiş, en ufak sadmedeki çöküntü yüzünden, bu dehlizlerde çalışan binlerce müslüman Türk işçisi (tutuklular) toptan imha edilmiştir.

5. Işe yaramaz gerekçesiyle ağır hastalar, ihtiyar ve sakat insanlar kamplarda toplatılarak, yalnış ilaç tedavisiyle öldürülmüşlerdir.

6. Çocuk yuvalarına getirilen yetim ve öksüz çocuklar, -üretime katkı sağlamadığı ve hazır yiyici sınıfını oluşturdukları gerekçesiyle- aç bırakılmak ve hastalıkları tedavi edilmemek suretiyle ölüme terkedilmişlerdir.

7. Komünlerde sun’i açlık meydana getirmek suretiyle, toprak ağası, tüccar gibi zengin sınıfına girenler ölümle karşı karşıya getirilmiş, binlerce insan açlıktan ölmüştür.

8. Zenginlerin, milliyetçilerin, din adamlarının bir kısmı toplu halde üzerlerine benzin veya gaz dökerek yakılmak suretiyle öldürülmüşlerdir.

9. Yüzlerce insan yere yüzü koyun yatırılıp, üzerlerinden kamyonlar geçirilmek suretiyle toplu katliam yapılmıştır.

10. Diri diri gömülerek insanlar kışta soğuk altında, yazın ise güneş altında ölüme terkedilmişlerdir.

ÖLÜLERE YAPILAN TECAVÜZLER VE IŞKENCELER :

1. Dini, siyasi ve milli liderler idam edildikten sonra, cesetleri sahiplerine verilmemiş ve halka gözdağı vermek maksadıyla caddelerde dolaştırılarak parça parça edilmiştir. Halkın cesetleri ile, yine ailelerine teslim edilmeden, nemli ve haşerenin bol olduğu yerlere gömülmüştür.

2. Cesetlerin bir çoğu “yer işgal edecek, istihsale engel olacak” diye toprağa gömülmemiş ve yine “Çinlilere ve fakirlere verilmesi gereken arazilere ölüler işgal edemez” diyerek mezar yaptırılmamış ve ölülerin yakılması mecbur tutulmuştur.

3. Çinliler’in koyduğu vergiyi ödemeyip intihar edenlerin cesetleri, diğerleri ibret alsın diye parçalanıncaya kadar kırbaçlanmıştır.

4. Birçok mezarlıklar sökülerek, et ve kemikler topraklara sürülmüş ve mezarlıklar ekili tarla haline getirilmiştir.

ZULÜMLER-IŞKENCELER ILE ILGILI HABER KAYNAKLARI :

1. 1949 Yılında ülkenin işgal edilmesiyle bu bölgeden kaçarak yurt dışına sığınmış olan yaklaşık 1 milyon Doğu Türkistanlı göçmelerin ifadeleri

2. Zulmü bizzat yaşayan, görenlerin hür dünyaya kaçtıktan sonra gazetelere demeçleri, yapılan ropörtajlar ve yazdıkları makale, yazı ve kitaplar

3. Yabancı gazeteciler, araştırmacılar, bölge uzmanları

4. Hapishane ve Kamplardan gelen telefon, mektup bilgileri

5. Gazete-Dergilerde Yayınlanan Haberler

B-3 / 4 (57)

ZULÜM VE KATLIAMLARLA ILGILI BAZI ALINTILAR :

“18. yüzyılın son yarısında 1 milyonu aşkın ahalinin katliamı, Çin hakimiyetinin bir dereceye kadar kat’i bir şekilde yerleşmesine amil olmuştur.”

Peter Fleming, News From Tartary. London, 1936 s.247

.....

“1957 yılında Uygur mektepleri kapatıldı. Aydınlara büyük baskılar yapıldı. Ben milliyetçilikle suçlandım. Muhakeme bile edilmeden tecrit kampına sürüldüm. Oralarda günde 18 saat çalıştırıldım. Neticede dayanamayıp kaçtım.”: Ziya Samedi

News Week, 6.03.1967

......

Çinliler’in baskılarından Zunnün Kadiri, Aydın Ali, Gazi Komar esir kamplarında intihar ettiler”

Yeni Istanbul Gazetesi 24.02.1967

.....

“1950 Senesinde Hükümetimiz, haydutlardan, hırsızlardan ve casuslardan oluşan 7759 kişiyi imha etmiştir.: Eyalet Hükümeti Içişleri Bakan Yardımcısı Chu Yu-Sieng’in konuşması.

Urümçi Radyosu

.....

“Haydutların reislerinden Canım Han yakalanmış ve Urümçi’ye getirilmiş, sokaklarda dolaştırılmış ve dün binlerce kişinin önünde mahkeme edilerek ölüm cezasına çarptırılmıştır. Hüküm, halk önünde infaz edilmiştir. Haydut kendi mülevves kanı ile boyanmıştır.”

Urümçi Radyosu 4.2.1951

.....

“Kaşgar’da ÇHC’ye karşı isyan eden Vasıl Kadı, halkın arzusu üzerine idam edilmiştir.”

Urümçi Radyosu 20.1.1951

.....

“Halkımızın en şiddetli düşmanı olan haydut Osman Batur üç gün evvel, kurtuluş askerlerimiz tarafından Çing-Hay eyaletinde sağ olarak ele geçirilmiştir.”

Urümçi Radyosu 21.2.1951

.....

“Osman Batur ve 25 cinayet ortağının, Enver Jakulin tarafından idam cezaları infaz edilmiştir. Bunların cesetleri ibret için üç gün açıkta bırakılacaktır”

Urümçi Radyosu 29.4.1951

.....

“1949 ile 1952 yıllarında 2.800.000; 1952 ile 1957 yıllarında 3.509.000; 1958 ile 1960 yıllarında 6.700.000. ve 1961 ile 1965 yılları arasında da 13.300.000. insan olmak üzere Çinliler 1949 ile 1965 yılları arasında toplam olarak 26 milyon 300 bin insanı öldürmüşlerdir...”

Sunday Expres Gazetesi 20.4.1969

.....

“Küçar kazasından Muhammed Niyaz tarafından teşkil edilen Doğu Türkistan çeteleri dağıtılmış, bu münasebetle 899 kişi tutuklanmıştır. Yine nisan başlarında Mesut Sabri (Baykuzu:Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı) ve binlerce Amerikan casusu yakalanmıştır. Bunların bir kısmının cezaları verilmiş, bir kısmının da verilmek üzeredir.”:ÇKP II. Sekreteri Shao Li Chin’in konuşması.

Urümçi Radyosu 28.4.1951

.....

“Milli unsurları ortadan kaldırmak için geniş çapta temizleme operasyonu programı hazırlanmış olup, buna önümüzdeki kış mevsiminde başlanacak ve ilkbaharda devam olunacaktır.” :

Dergi., no:17 Münih Muhammed Ildemir.

.....

“1966 senesi Aralık ayı içerisinde Doğu Türkistan’da 75.000 Müslüman şehit edilmiştir. Bu katliam, müslümanların Ramazan ayını karşıladıkları bir sırada yapılmıştır.”

Endonezya Ibrasi Gazetesi (26.4.1967 El Nedve Gazetesi)

.....

“Kur’an-ı Çin’e çeviren bir bilginin başına utanç şapkası geçirilerek Çin sokaklarında dolaştırıldı. Çin’de dağıtılan Islam Aleyhtarı broşürlerde şu ibarelere rastlanmaktadır: Bütün camileri kapatın-Dini kuruluşları dağıtın-Çin’deki islami teşekkülleri lağvedin-Kur’an öğrenimini kaldırın”

Ukaz Gazetesi S.Arabistan 19.1 1967

B-4 / 4 (58)
 
Kayıt
6 Mart 2007
Mesajlar
351
Beğeniler
0
Şehir
_:munoK
Werildiyse sry ama benim aklımada şöle bşi geldi

İdam edilcek birini yere bağlıcaksın yüzüstü kafasıda yukarı bakıcak sora üstüne kepçe getiriceksin tekerleri değdirmeden hani kepçenin arkadasından 2 tane denge sağlamak için bişey çıkıyorya işte onu tam kafasının hizasına getiriceksin sora pat bi indircen kafa mafa kalmaz adamda amuahuahaua :mrgreen:
 
Kayıt
13 Mayıs 2007
Mesajlar
673
Beğeniler
0
Bende şunu biliorum :lol:

Adamı yüzüstü biraz havada bağlıcaksın
Sürekli yemek yediriceksin,suyunu içireceksin
Adam gün geçtikçe olduğu yere Zıçıcak^^
Bu böle devam ettikçe adam kendi Bokunun içinde çürüyüp ölücek :d :lolmuch: :lolmuch:

Amma iğrencim :lolmuch: :lolmuch:
 
Kayıt
13 Mayıs 2007
Mesajlar
673
Beğeniler
0
Bide kulağının içine yavru Hamamböceği sokucan :lol:
İlerledikçe beyine doğru :lol:
Adam ölücek

Dha 1 yığın var aklıma geldikçe yazarım
 
Kayıt
13 Mayıs 2007
Mesajlar
673
Beğeniler
0
Bu bi çin felsefesinden :lol: Saldırı skill i Razz

Adamın ensesi ile omur iliği arasına sivri bi şey (iğne gibi) batırınca ve orda bırakınca
5 Saniye içinde adamın bütün deliklerinden kan fışkırıyor :lol:
Çıkabilceği her yerden
 
Kayıt
12 Ağustos 2007
Mesajlar
415
Beğeniler
0
sw1ss demiş ki:
Bende şunu biliorum :lol:

Adamı yüzüstü biraz havada bağlıcaksın
Sürekli yemek yediriceksin,suyunu içireceksin
Adam gün geçtikçe olduğu yere Zıçıcak^^
Bu böle devam ettikçe adam kendi Bokunun içinde çürüyüp ölücek :d :lolmuch: :lolmuch:

Amma iğrencim :lolmuch: :lolmuch:
UHAUh koptum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Kayıt
9 Mayıs 2007
Mesajlar
440
Beğeniler
0
Şehir
Uzay
eski TÜRKlerde atın kuyrugunun bır telını bır ınsanın seyının delıgınden sokup cekınce butun kanlar fıskırır adam orda ölür
 

Jigsaw

Aileden
Kayıt
13 Mayıs 2007
Mesajlar
8.653
Beğeniler
0
Şehir
Istanbul
Bu benim icadım dinleyin!

Adama gece gündüz su içirilcek ve su şıpırtıları eşliğinde ayağında lastik ayakkabıyla her tarafı metal olan bir odaya kapatılcak. Metallere dokunursa elektrik çarpcak. Metal kaplama yüklü yani. Adam mecburen çiş yapınca cazırtt. Çok fena..
 
Durum
Daha fazla cevap için açık değil.
Yukarı Alt