1. Reklam


  1. r1

Vsro G Otomatik Event Bot [Etkinlik Botu] 2.1A

Vsro GM'leri için hazırlanmış otomatik etkinlik düzenleyen botu.

 1. Chorus
  Galullians Otomatik event programı bir GM etrafında çalışıyor , ayarladığınız .cfg özelliklerine , database bağlantılarına , logların kayıtlarına dayanarak.
  Kısaca açıklamak gerekirse konu adında da yazdığı gibi program otomatik event yapmaya yarıyor , özelliklerini aşağıda da görebilirsiniz.

  6FK5h.png
  1-) Soru cevap etkinliği
  2-) Top 3 altın toplayan karakter (Her ay güncellenir.)
  3-) Top 3 job master rütbesi ( Her ay güncellenir.)
  4-) GM öldürme etkinliği
  5-) En çok + basma etkinliği
  6-) Saklan ve bul etkinliği
  7-) Unique bul ve ödüllendir etkinliği

  8-) Job kıyafetleriyle Unique savaşı etkinliği
  9-) Şanslı Parti numarası etkinliği
  10-) En ölümcül oyuncu etkinliği (PVP)
  11-) En çok aranan oyuncu (1 e karşı herkes) - Teker teker gelin olum!-
  12-) Unique spawn etkinliği
  13-) Şanslı Global Etkinliği (Tombala Mod)
  14-) Otomatik Duyuru Özelliği
  15-) Otomatik özel mesaj etkinliği

  Yt10b.png
  Öncelikle herhangi bir firewall programı kullanıyorsanız (Superman , K-guard vs) bu botu proxy'nin arkasına yani direk olarak gerçek Gateway portunuza bağlamanız gerekiyor. Örnek olarak fake gateway 15779 ise ve gerçek Gateway portunuz 50020 ise direk olarak 50020'ye bağlamanız gerekiyor.


  Nasıl kurulur ?
  1-)
  G_Event's tablosunu database'e yükleyin.

  DB tablolarını açın ve orjinal tablolara çevirin.(!!)
  Örnek olarak : Shard DB'nizin adı SRO_SHARD_INIT ise SRO_VT_SHARD yapın.


  2-) Database özelliklerinizi yazın ;
  Tablo : _AlchemyEvent = Hedef "+"'yı ve ödülü girin.
  Tablo: _AlcemyItems = Hedef ITEM ID'yi ve miktarını girin
  Tablo : _EventTime = Etkinlik zamanını girin 6:30 PM gibi.
  (GM KILLER) tablosu GM öldürme etkinliği için
  (ALCHEMY) "+"basma etkinliği için
  (Job Uniques) Job Unique & Savaşı için
  (HidenDSick) Saklambaç etkinliği için
  (SnD) Bul ve Yok Et etkinliği için

  (LPN) Şanslı Parti Numarası
  (MD) En ölümcü oyuncu
  (MW) En çok aranan oyuncu
  (US) Unique Spawn Etkinliği
  (LG) Şanslı Global - Tombala Etkinliği


  Örnek olarak : GM Öldürme etkinliğini açmak istiyorsan , 9:00 PM GM Killer yazmanız gerekiyor.

  Tablo : _Hide ANDSeek_Map = Saklambaç yerlerini girin.
  Tablo : _Job_UNIQUE_EVENT = Job Unique yerlerini girin.
  Tablo : _MW_Map = Nerede başlamasını istiyorsanız orayı girin.
  Tablo : _rQuestions = Sorularınızı ve cevaplarını girin.
  Tablo : _SnD_Map = Bul ve Yok Et noktalarını girin.
  Tablo : _Spawn_Uniques = UNIQUE ID'lerini ve Etkinlik noktalarını girin. ( Bir noktadan daha fazla ekleyebilirsiniz.)
  Tablo : _Unique_Kills_Rewards : Normal unique öldürmeleri için ödüller girin.


  3-) Config.cfg dosyanızı açın ve ayarlarınızı içine yazın.
  4-)
  User.txt sizin bot account ve pw'nizi içerir. Şu an ki ID : test , Pw : test (beta testi için)
  5-) Bunu _AddLogChar içine ekleyin ;
  F (@EventID = '20') -- Record GM Death
  BEGIN

  IF (@Desc LIKE '%My: no job, Neutral%')
  BEGIN
  Declare @Killer1 Varchar(64),
  @Killer2 Varchar(64),
  @UserID int
  Set @Killer1 = SUBSTRING(@Desc, CHARINDEX('His(', @Desc),
  CHARINDEX('): no job,', @Desc) - CHARINDEX('His(', @Desc) + LEN('): no job,'))

  Set @killer2 = REPLACE(@Killer1,'His(','');
  Set @killer2 = REPLACE(@Killer2,'): no job,','');

  SET @UserID = (select UserJID from SRO_VT_SHARD.dbo._User where CharID = (SELECT CharID FROM SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID))
  Declare @CharNa Varchar(64) = ( Select CharName16 From SRO_VT_SHARD.dbo._Char Where CharID = @CharID )
  Declare @ifGMDie int = ( Select sec_content From SRO_VT_ACCOUNT.dbo.TB_User where JID = @UserID )
  if (@ifGMDie = 1 AND @CharNa ='QE')
  BEGIN

  INSERT into [G_Events].[dbo].[_NoticeQueue] (Service,Message,Date)
  Values (0,@killer2 + ' Win The Gm Killer Event',GETDATE())
  exec G_Events.dbo._GiveSilk @killer2,10,'GMKiller'
  END
  ELSE
  BEGIN
  EXEC [G_Events].[dbo].[KillFetch] @CharID,@Desc,@strPos
  END
  END
  IF (@Desc LIKE '%My: no job, Murderer%')
  BEGIN
  Declare @Killer1Q Varchar(64),
  @Killer2Q Varchar(64),
  @UserIDQ int,
  @MurName Varchar(64)
  Set @MurName = (Select CharName16 From SRO_VT_SHARD.._Char Where CharID = @CharID )
  Set @Killer1Q = SUBSTRING(@Desc, CHARINDEX('His(', @Desc),
  CHARINDEX('): no job,', @Desc) - CHARINDEX('His(', @Desc) + LEN('): no job,'))

  Set @killer2Q = REPLACE(@Killer1Q,'His(','');
  Set @killer2Q = REPLACE(@Killer2Q,'): no job,','');

  if (@Killer2Q = '[My: no j' AND @MurName IN ( Select PlayerName From G_Events.._MW_PlayerName ))
  BEGIN
  INSERT into [G_Events].[dbo].[_NoticeQueue] (Service,Message,Date)
  Values (0,'[Most Wanted Event] ' + @MurName + ' Dead From Murder Status Lol, Event Finished',GETDATE())
  END
  ELSE if( @Killer2Q != '[My: no j' AND @MurName IN ( Select PlayerName From G_Events.._MW_PlayerName ))
  BEGIN
  INSERT into [G_Events].[dbo].[_NoticeQueue] (Service,Message,Date)
  Values (0,'[Most Wanted Event] ' + @killer2Q + ' Kill The Most Wanted Player, Congrats',GETDATE())
  exec G_Events.._GiveSilk @Killer2Q,10,'MostWanted'
  END

  END
  END  6- Itemlogları aktif edin ;
  USE [SRO_VT_SHARDLOG]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddLogItem] Script Date: 22/10/2015 10:53:43 PM ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -- Step 2
  -- ±âÁ¸ ¾ÆÀÌÅÛ ·Î±× ÀÔ·Â Stored procedure ¼öÁ¤
  -- DataBase : Shard Log
  ALTER procedure [dbo].[_AddLogItem] @CharID int,
  @ItemRefID int,
  @ItemSerial bigint,
  @dwData int,
  @TargetStorage tinyint,
  @Operation tinyint,
  @Slot_From tinyint,
  @Slot_To tinyint,
  @EventPos varchar(64),
  @strDesc varchar(128),
  @gold bigint -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE »ðÀÔ
  as
  declare @len_pos int
  declare @len_desc int
  declare @strDesc_separado varchar(128)
  declare @len_desc1 int
  set @len_pos = len(@EventPos)
  set @len_desc = len(@strDesc)
  if (@len_pos > 0 and @len_desc > 0)
  begin
  insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, EventPos, strDesc, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @EventPos, @strDesc, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  end
  else if (@len_pos > 0 and @len_desc = 0)
  begin
  insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, EventPos, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @EventPos, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  end
  else if (@len_pos = 0 and @len_desc > 0)
  begin
  insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, strDesc, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @strDesc, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  end
  else if (@len_pos = 0 and @len_desc = 0)
  begin
  insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
  end
  -- À¯·á ¾ÆÀÌÅÛ ±¸ÀÔÀ̸é!
  -- #define LOG_ITEMEVENT_BUY_CASHITEM (BYTE)35
  if (@Operation = 35)
  begin
  insert _LogCashItem (RefItemID, CharID, Cnt, EventTime, Serial64)
  values(@ItemRefID, @CharID, @dwData, GetDate(), @ItemSerial)
  end


  if (@Operation = 90 OR @Operation = 160)
  begin
  set @len_desc1 = CHARINDEX (']',@strDesc)
  if(@len_desc1 = 9)
  begin
  set @strDesc = SUBSTRING(@strDesc,0,9)
  set @strDesc_separado = SUBSTRING(@strDesc, 8, 1)
  end
  else if(@len_desc1 = 10)
  begin
  set @strDesc = SUBSTRING(@strDesc,0,10)
  set @strDesc_separado = SUBSTRING(@strDesc, 8, 2)
  end
  if(@strDesc_separado >= 1)
  begin
  --set @strDesc_separado = @len_desc1
  insert G_Events.dbo._LogItemPlus(CharID, Serial64, Plus, Data, Lido) values(@CharID, @ItemSerial, @strDesc_separado, GetDate(), '0')
  end
  end

  Daha önce bu botun eski sürümlerini kullandıysanız güncellemek için ;

  Son sürüme güncellendi. Hali hazırda bu botu kullanıyorsunuz bu sorguları çalıştırmanız gerekmekte , update için.

  - _EventTime tablosuna bunları koyun :
  7:49 AM LuckyStaller
  8:46 AM ChooseTheAnswer

  - Database'inizde bunları çalıştırın.
  Kod:
  USE [G_Events]
  GO
  
  /****** Object: Table [dbo].[_ChooseTheAnswer] Script Date: 5/1/2016 10:06:53 AM ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[_ChooseTheAnswer](
  [ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [Question] [nvarchar](max) NOT NULL,
  [Right_Answer] [nvarchar](max) NOT NULL,
  [Answer1] [nvarchar](max) NOT NULL,
  [Answer2] [nvarchar](max) NOT NULL,
  [Answer3] [nvarchar](max) NOT NULL,
  [Answer4] [nvarchar](max) NOT NULL
  ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
  
  GO 
  Ve db'ye kayıtları yükleyin.
  Örnek olarak ;
  Kod:
  1  Where was WorldCup hosted at 2014?  Brazil  Spain  Egypt  Brazil  America
  2  Who won the EuropeCup2012  Spain  Brazil  Spain  America  HongKong
  3  In which sport do teams compete for the SolheimCup?  Golf  Football  Rogby  Golf  Tennis
  4  Which rapper starred in the 2005 film GetRichorDieTryin’?  50Cent  Enemiem  RapSchool  50Cent  Metallica
  5  Which country isBeijingin?  China  Russia  China  US  UK
  6  Who won the ChampionsLeague2014?  RealMadrid  RealMadrid  Barcha  Arsinal  Chiventos
  7  Whatis the capital city of Somalia?  Mogadishu  KulaLambour  Mogadishu  Cairo  Aswan
  _GiveSilk 'i aşağıda ki kod ile update edin ;

  Kod:
  IF @Status = 'Lucky Staller'
  exec SRO_VT_SHARD.dbo._ADD_ITEM_EXTERN_CHEST @AccountID2,'ITEM_ETC_SD_TOKEN_01',5,0
  IF @Status = 'Choose The Right Answer'
  exec SRO_VT_SHARD.dbo._ADD_ITEM_EXTERN_CHEST @AccountID2,'ITEM_ETC_SD_TOKEN_01',5,0 
  Config.cfg'nize aşağıda ki satırları ekleyin ;
  PHP Code:
  [Client2]
  Username=gm4
  Password=123456
  CharName=Eslam
  Captcha=0


  [Lucky Staller Event]
  Enable=1
  Silkreward=10
  RegionID=24744
  PosX=988
  PosY=-6.789643
  PosZ=1414
  StartNotice=[Lucky Staller Event] Event Will Start After 1 Moment At Jangan South Be Ready, Wear off cap suits.
  SecNotice=[Lucky Staller Event] Starts Now At Jangan South Open A Stall without job Suite To Join the Event.
  EventMatchTime=60000
  WaitGlobal=[Lucky Staller Event] Event Will Finish After 1 Moment , Then bot Choose a Random Winner.
  TimeupGlobal=[Lucky Staller Event] Event Finished Thanks.
  NoticeWinner=[Lucky Staller Event] %playername% has Won The Event , Congrats.
  NoRegisterNotice=[Lucky Staller Event] Event has been canceld No one Join.

  [Choose The Right Answer Event]
  Enable=1
  Silkreward=10
  MatchTime=60000
  StartGlobal=[Choose The Right Answer Event] Will Start After 1 Moment
  StartsNowGlobal=[Choose The Right Answer Event] Starts Now.
  QuestionGLobal= The Question : %question%
  AnswerGlobal= Choose The Answer [%answer1%,%answer2%,%answer3%,%answer4%]
  NoRightAnswerGlobal=[Choose The Right Answer Event] Finished No One Answerd with the Right Answer.
  WinnerGlobal=[Choose The Right Answer Event] %playername% has won the event , Congrats.


  Dosya Rar Şifresi :
  Kod:
  www.extraloob.com
  GMAlika bunu beğendi.

Son Güncellemeler

 1. Son sürüme güncellendi.