Vsro Exploit Koruma Superman - Supermike [Ücretsiz]

Vsro Exploit Koruma Superman - Supermike [Ücretsiz] v29

Son sürüme güncellendi.
Son sürüme güncellendi , son sürüm artık tamamen ücretsiz.
Superman güncellendi ve adı supermike oldu.
-250'den fazla oyuncunuz varsa ücretli olarak kullanmanız gerekiyor.
Yeni görünüş.
Yeni görünüşte ayarlamaları göremeyeceksiniz.
Saldırı alan bir kaç kod eklendi.
Premium sorunu giderildi.
Auto Notice sorunu giderildi.
FTW bugları giderildi.
IP limit bugları giderildi.
Fake Player gösterme artık tekrar çalışıyor.(DB bağlantısı gerekli.)

Mbot ile ilgili sorunlar giderildi.
Yukarı Alt