Kayıt
27 Mayıs 2016
Mesajlar
2.138
Beğeniler
1.177
Şehir
Muğla
Takımı
Galatasaray

 • Merhaba arkadaşlar sorunsuz çalışan wanted hero sistemini paylaşacağım.

Wanted Hero Sistem nedir ?
 • Bu sistem job esnasında belirlenen miktarda player kestiğinizde kademe kademe size bazı buffları veren bir sistemdir.
Kurulum :
 • Aşağıda vermiş olduğum kodları ilk önce SQL'e query yapın daha sonra vermiş olduğumu linki indirerek içerisindeki dosyaları ve kodları gerekli yerlere uygulayınız.
Kodlar :
 • Wanted Prosedürü;
  Kod:
  USE [SRO_VT_LOG]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_Wanted]  Script Date: 08/04/2014 16:15:04 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  
  CREATE  procedure [dbo].[_Wanted]
  @CharID    int,
  @EventID    tinyint,
  @Desc    varchar(128)
  as
  
  Declare @Kc int
  Declare @CharName VARCHAR(52) = (SELECT CharName16 FROM SRO_VT_SHARD.dbo._Char WHERE CharID = @CharID)   
  DECLARE @K_Name VARCHAR(512) = @Desc
     SELECT @K_Name = REPLACE(@K_Name, LEFT(@K_Name, CHARINDEX('(', @K_Name)), '')
     SELECT @K_Name = REPLACE(@K_Name, RIGHT(@K_Name, CHARINDEX(')', REVERSE(@K_Name))), '')
   ----- Killed CharID
     DECLARE @K_CharID INT =(SELECT CharID FROM [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Char] WHERE CharName16 = @K_Name)
   ------
  -- Check if he kills the char more than 3 times 
  DECLARE @PKill int = (select COUNT(*) from _RowKills where KillerID = @CharID and KilledID = @K_CharID)   
  DECLARE  @maxK int = (select COUNT(Kills) from _RowKills where KillerID = @CharID and Kills = '1') 
  IF ( @PKill <= '2' and  @maxK <= '50' )
    BEGIN
  INSERT INTO _RowKills (KillerID , KilledID , Kills) VALUES (@CharID , @K_CharID,'1')
       END  
  ----- End inserting      
       
        
  declare  @NiceName varchar (52) = (select NickName16 from SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID)
  
  SET @Kc = (SELECT COUNT(Kills) FROM _RowKills WHERE KillerID = @CharID and Kills = '1' )--and Recived = 'OFF')  
  --- if he kills 10 in row give him the buff   -- give Wanted level 1 
  IF @Kc = '10' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144')
      BEGIN
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID )
   ---- Values
   VALUES (@CharID , 0 , 35140 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
   INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 10Kills in row [Wanted Lv1]"',GETDATE())
     END 
        
   --- if he kills 20 in row give him the buff   -- give Wanted level 2 
  IF @Kc = '20' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144')
  BEGIN
  INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 20Kills in row [Wanted Lv2]"',GETDATE())
  IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140')
  BEGIN
  DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140'  
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35141 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
  END
  ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140')
  BEGIN
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35141 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
       END
        END
   --- if he kills 30 in row give him the buff   -- give Wanted level 3 
  IF @Kc = '30' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID between '35142' and '35144')
  BEGIN
  INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 30Kills in row [Wanted Lv3]"',GETDATE())
  IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35140')
  BEGIN
  DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35140'  
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35142 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
  END
  ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35140')
  BEGIN
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35142 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
       END
        END  
   --- if he kills 40 in row give him the buff   -- give Wanted level 4 
  IF @Kc = '40' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID between '35143' and '35144')
  BEGIN
  INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 40Kills in row [Wanted Lv4]"',GETDATE())
  IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35142' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141')
  BEGIN
  DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35142' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141'  
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35143 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
  END
  ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35142' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141')
  BEGIN
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35143 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
       END
        END   
  --- if he kills 50 in row give him the buff   -- give Wanted level 5 
  IF @Kc = '50' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35144')
  BEGIN
  INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 50Kills in row [Wanted Lv5]"',GETDATE())
  DELETE FROM _RowKills WHERE KillerID = @CharID
  IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35143' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35143')
  BEGIN
  DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35143' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35143'  
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35144 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
  END
  ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35143' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35143')
  BEGIN
  INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35144 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
       END
        END                
  print 'extraloob.com için kullanıma sunulmuştur.'
 • RowKills_ Prosedürü;
  Kod:
  USE [SRO_VT_LOG]
  GO
  
  /****** Object: Table [dbo].[_RowKills]  Script Date: 09/05/2014 00:25:08 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  SET ANSI_PADDING ON
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[_RowKills](
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [KillerID] [int] NULL,
    [KilledID] [varchar](50) NULL,
    [Kills] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK__RowKills] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
    [ID] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  SET ANSI_PADDING OFF
  GO
  print 'extraloob.com için kullanıma sunulmuştur.'
 • AddLogChar; (AS'dan sonra ekleyiniz.)
  Kod:
  --- Wanted System    
  if @EventID = '19'  -- Count kills
    BEGIN
  if (@strPos like '%(0x63ec)%')
    BEGIN
    IF (@Desc LIKE '%Trader, Neutral, no freebattle team%'  -- Trader
     OR @Desc LIKE '%Hunter, Neutral, no freebattle team%'  -- Hunter
     OR @Desc LIKE '%Robber, Neutral, no freebattle team%'  -- Thief
     ) BEGIN
     
     DECLARE  @KilledName VARCHAR(512) = @Desc
     DECLARE @ReqLevel INT = 0
     SELECT  @KilledName = REPLACE  @KilledName, LEFT  @KilledName, CHARINDEX('(',  @KilledName)), '')
     SELECT  @KilledName = REPLACE  @KilledName, RIGHT  @KilledName, CHARINDEX(')', REVERSE  @KilledName))), '')
     SELECT @ReqLevel = CurLevel FROM [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Char] WHERE CharName16 =  @KilledName
     if @ReqLevel >= 115
     BEGIN
    Exec [_Wanted] @CharID , @EventID , @Desc
       End
        END
         END
          END
  if @EventID = '20' -- if dies
  BEGIN
  IF (@Desc LIKE '%Trader, Neutral, no freebattle team%'  -- Trader
     OR @Desc LIKE '%Hunter, Neutral, no freebattle team%'  -- Hunter
     OR @Desc LIKE '%Robber, Neutral, no freebattle team%'  -- Thief
     ) BEGIN
    UPDATE _RowKills SET Kills = '0' WHERE KillerID = @CharID
    IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob WHERE CharID = @CharID AND JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144')
    BEGIN
     DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob WHERE CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144'
       END
        END
          END
  --------- End of wanted system 
  ------------------------------------------------------------------
  
  print 'extraloob.com için kullanıma sunulmuştur.'
Link :
Örnek Fotoğraf : 
Son düzenleme:
Kayıt
30 Nisan 2010
Mesajlar
125
Beğeniler
8
Şehir
İstanbul
Takımı
Fenerbahce
Bir çok server sahibinin aradığı bir yenilik teşekkürler yararlı paylaşım iyi forumlar
 
Yukarı Alt