vSRO Wanted Hero Sistemi

 1. Reklam


  1. r1

 1. Sparkle

  Sparkle rank8

  Kayıt:
  27 Mayıs 2016
  Mesajlar:
  1.799
  Beğenilen Mesajlar:
  999
  Ödül Puanları:
  143
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Muğla
  [​IMG]
  • Merhaba arkadaşlar sorunsuz çalışan wanted hero sistemini paylaşacağım.

  Wanted Hero Sistem nedir ?
  • Bu sistem job esnasında belirlenen miktarda player kestiğinizde kademe kademe size bazı buffları veren bir sistemdir.
  Kurulum :
  • Aşağıda vermiş olduğum kodları ilk önce SQL'e query yapın daha sonra vermiş olduğumu linki indirerek içerisindeki dosyaları ve kodları gerekli yerlere uygulayınız.
  Kodlar :
  • Wanted Prosedürü;
   Kod:
   USE [SRO_VT_LOG]
   GO
   /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_Wanted]  Script Date: 08/04/2014 16:15:04 ******/
   SET ANSI_NULLS ON
   GO
   SET QUOTED_IDENTIFIER ON
   GO
   
   
   CREATE  procedure [dbo].[_Wanted]
   @CharID    int,
   @EventID    tinyint,
   @Desc    varchar(128)
   as
   
   Declare @Kc int
   Declare @CharName VARCHAR(52) = (SELECT CharName16 FROM SRO_VT_SHARD.dbo._Char WHERE CharID = @CharID)   
   DECLARE @K_Name VARCHAR(512) = @Desc
      SELECT @K_Name = REPLACE(@K_Name, LEFT(@K_Name, CHARINDEX('(', @K_Name)), '')
      SELECT @K_Name = REPLACE(@K_Name, RIGHT(@K_Name, CHARINDEX(')', REVERSE(@K_Name))), '')
    ----- Killed CharID
      DECLARE @K_CharID INT =(SELECT CharID FROM [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Char] WHERE CharName16 = @K_Name)
    ------
   -- Check if he kills the char more than 3 times 
   DECLARE @PKill int = (select COUNT(*) from _RowKills where KillerID = @CharID and KilledID = @K_CharID)   
   DECLARE  @maxK int = (select COUNT(Kills) from _RowKills where KillerID = @CharID and Kills = '1') 
   IF ( @PKill <= '2' and  @maxK <= '50' )
     BEGIN
   INSERT INTO _RowKills (KillerID , KilledID , Kills) VALUES (@CharID , @K_CharID,'1')
        END  
   ----- End inserting      
        
         
   declare  @NiceName varchar (52) = (select NickName16 from SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID)
   
   SET @Kc = (SELECT COUNT(Kills) FROM _RowKills WHERE KillerID = @CharID and Kills = '1' )--and Recived = 'OFF')  
   --- if he kills 10 in row give him the buff   -- give Wanted level 1 
   IF @Kc = '10' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144')
       BEGIN
    INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID )
    ---- Values
    VALUES (@CharID , 0 , 35140 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
    INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 10Kills in row [Wanted Lv1]"',GETDATE())
      END 
         
    --- if he kills 20 in row give him the buff   -- give Wanted level 2 
   IF @Kc = '20' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144')
   BEGIN
   INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 20Kills in row [Wanted Lv2]"',GETDATE())
   IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140')
   BEGIN
   DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140'  
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35141 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
   END
   ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35140')
   BEGIN
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35141 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
        END
         END
    --- if he kills 30 in row give him the buff   -- give Wanted level 3 
   IF @Kc = '30' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID between '35142' and '35144')
   BEGIN
   INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 30Kills in row [Wanted Lv3]"',GETDATE())
   IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35140')
   BEGIN
   DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35140'  
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35142 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
   END
   ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35140')
   BEGIN
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35142 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
        END
         END  
    --- if he kills 40 in row give him the buff   -- give Wanted level 4 
   IF @Kc = '40' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID between '35143' and '35144')
   BEGIN
   INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 40Kills in row [Wanted Lv4]"',GETDATE())
   IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35142' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141')
   BEGIN
   DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35142' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141'  
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35143 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
   END
   ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35142' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141')
   BEGIN
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35143 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
        END
         END   
   --- if he kills 50 in row give him the buff   -- give Wanted level 5 
   IF @Kc = '50' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35144')
   BEGIN
   INSERT INTO PlusNotice VALUES ('0',[email protected]+' : is Wanted "Hero Mode - 50Kills in row [Wanted Lv5]"',GETDATE())
   DELETE FROM _RowKills WHERE KillerID = @CharID
   IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35143' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35143')
   BEGIN
   DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35143' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35143'  
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35144 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 ) 
   END
   ElSE IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob where CharID = @CharID and JobID = '35143' or CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID = '35141' or CharID = @CharID and JobID = '35143')
   BEGIN
   INSERT INTO SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob (CharID ,Category , JobID , TimeToKeep , Data1 , Data2 , Data3 , Data4 , Data5 , Data6, Data7 , Data8 , Serial64 , JID ) VALUES (@CharID , 0 , 35144 , 7200000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 72339069015696862 , 0 )
        END
         END                
   print 'extraloob.com için kullanıma sunulmuştur.'
   
  • RowKills_ Prosedürü;
   Kod:
   USE [SRO_VT_LOG]
   GO
   
   /****** Object: Table [dbo].[_RowKills]  Script Date: 09/05/2014 00:25:08 ******/
   SET ANSI_NULLS ON
   GO
   
   SET QUOTED_IDENTIFIER ON
   GO
   
   SET ANSI_PADDING ON
   GO
   
   CREATE TABLE [dbo].[_RowKills](
     [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [KillerID] [int] NULL,
     [KilledID] [varchar](50) NULL,
     [Kills] [int] NULL,
   CONSTRAINT [PK__RowKills] PRIMARY KEY CLUSTERED
   (
     [ID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   
   GO
   
   SET ANSI_PADDING OFF
   GO
   print 'extraloob.com için kullanıma sunulmuştur.'
   
  • AddLogChar; (AS'dan sonra ekleyiniz.)
   Kod:
   --- Wanted System    
   if @EventID = '19'  -- Count kills
     BEGIN
   if (@strPos like '%(0x63ec)%')
     BEGIN
     IF (@Desc LIKE '%Trader, Neutral, no freebattle team%'  -- Trader
      OR @Desc LIKE '%Hunter, Neutral, no freebattle team%'  -- Hunter
      OR @Desc LIKE '%Robber, Neutral, no freebattle team%'  -- Thief
      ) BEGIN
      
      DECLARE  @KilledName VARCHAR(512) = @Desc
      DECLARE @ReqLevel INT = 0
      SELECT  @KilledName = REPLACE  @KilledName, LEFT  @KilledName, CHARINDEX('(',  @KilledName)), '')
      SELECT  @KilledName = REPLACE  @KilledName, RIGHT  @KilledName, CHARINDEX(')', REVERSE  @KilledName))), '')
      SELECT @ReqLevel = CurLevel FROM [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Char] WHERE CharName16 =  @KilledName
      if @ReqLevel >= 115
      BEGIN
     Exec [_Wanted] @CharID , @EventID , @Desc
        End
         END
          END
           END
   if @EventID = '20' -- if dies
   BEGIN
   IF (@Desc LIKE '%Trader, Neutral, no freebattle team%'  -- Trader
      OR @Desc LIKE '%Hunter, Neutral, no freebattle team%'  -- Hunter
      OR @Desc LIKE '%Robber, Neutral, no freebattle team%'  -- Thief
      ) BEGIN
     UPDATE _RowKills SET Kills = '0' WHERE KillerID = @CharID
     IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob WHERE CharID = @CharID AND JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144')
     BEGIN
      DELETE FROM SRO_VT_SHARD.dbo._TimedJob WHERE CharID = @CharID and JobID = '35140' or CharID = @CharID and JobID between '35141' and '35144'
        END
         END
           END
   --------- End of wanted system 
   ------------------------------------------------------------------
   
   print 'extraloob.com için kullanıma sunulmuştur.'
   
  Link :
  Örnek Fotoğraf :
  [​IMG]


  [​IMG]
   
  Son düzenleme: 12 Eylül 2017
 2. Pressimet

  Pressimet

  Kayıt:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  125
  Beğenilen Mesajlar:
  8
  Ödül Puanları:
  18
  Meslek:
  Bilgisayar Uzmanı
  Şehir:
  İstanbul
  Bir çok server sahibinin aradığı bir yenilik teşekkürler yararlı paylaşım iyi forumlar