1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

VSRO OTOMATİK SKILL UP


 1. AmIMad

  AmIMad Bakalım be.

  Kayıt:
  7 Şubat 2015
  Mesajlar:
  421
  Beğenilen Mesajlar:
  40
  Ödül Puanları:
  38
  Meslek:
  Mermerci :)
  Şehir:
  Ankara

  Beyler Max Lvl olan Serverler için Cok güzel bişey ff olarak başlıyor car
  Kod:
  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_UPDATE_CHARSKILLS]  Script Date: 06.01.2015 05:06:44 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  /**
  version : 2
  author : Syloxx
  created date: 2015-05-01
  description : add all aviable skills to character.
  return value :
  0 = No Errors
  100 = The charname does not exists.
  101 = Unknown Error.
  **/
  
  CREATE PROCEDURE [dbo].[_UPDATE_CHARSKILLS]
     @nvcCharName nvarchar(30)
  AS
  SET NOCOUNT ON
  SET XACT_ABORT ON
  
  DECLARE   @intReturnValue int
      , @intCharID int
      , @intSkillID int
  
  /**_# Rollback and return if inside an uncommittable transaction.*/
  IF XACT_STATE() = -1
  BEGIN
    SET @intReturnValue = 1
    GOTO ErrorHandler
  END
  
  BEGIN TRY
    SELECT   @intCharID = CharID
    FROM   _Char WITH (NOLOCK)
    WHERE   CharName16 = @nvcCharName
  
    IF (@intCharID IS NULL OR @intCharID = 0)
    BEGIN
      SET @intReturnValue = 100
      GOTO ErrorHandler
    END
  
    /**_# [_CharSkill] DELETE FROM TABLE*/
    DELETE FROM _CharSkill WHERE CharID = @intCharID AND SkillID NOT IN (SELECT SkillID FROM _RefCharDefault_Skill)
  
    /**_# [UPDATE_SKILL_CURSOR] CREATE AND EXECUTE*/
    DECLARE UPDATE_SKILL_CURSOR CURSOR FOR
      SELECT  RS.ID
      FROM
        (
        SELECT   Basic_Group
            , MAX(Basic_Level) AS Basic_Level
        FROM   _RefSkill RS
        JOIN   _CharSkillMastery CSM
        ON     RS.ReqCommon_Mastery1 = CSM.MasteryID
        WHERE   RS.Service = 1
        AND     RS.ID NOT IN (SELECT SkillID FROM _RefCharDefault_Skill)
        AND     RS.ReqCommon_MasteryLevel1 <= CSM.Level
        AND     CSM.CharID = @intCharID
        GROUP BY Basic_Group
        ) MGS
      JOIN   _RefSkill RS
      ON     RS.Basic_Group = MGS.Basic_Group
      AND     RS.Basic_Level = MGS.Basic_Level
      WHERE   RS.ReqLearn_SP != 0
  
    OPEN UPDATE_SKILL_CURSOR
    FETCH NEXT FROM UPDATE_SKILL_CURSOR INTO @intSkillID
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
      BEGIN
  
        /**_# [_CharSkill] INSERT INTO TABLE*/
        INSERT INTO _CharSkill (CharID, SkillID, Enable)
        VALUES (@intCharID, @intSkillID, 1)
  
        FETCH NEXT FROM UPDATE_SKILL_CURSOR INTO @intSkillID
      END
    CLOSE UPDATE_SKILL_CURSOR
    DEALLOCATE UPDATE_SKILL_CURSOR
  END TRY
  BEGIN CATCH
    SET @intReturnValue = 101
    GOTO ErrorHandler
  END CATCH
  
  RETURN 0
  
  ErrorHandler:
  IF XACT_STATE() <> 0
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN @intReturnValue
  Kod:
  USE SRO_VT_SHARD
  DECLARE @intReturnValue int
  
  EXEC @intReturnValue = _UPDATE_CHARSKILLS Charname
  SELECT @intReturnValue AS ReturnValue
   
 2. Collapse

  Collapse exlmanager

  Kayıt:
  22 Aralık 2010
  Mesajlar:
  7.431
  Beğenilen Mesajlar:
  205
  Ödül Puanları:
  73

  Neye göre FF başlıyor? Bow char açtık diyelim, sadece Pacheon mı FF oluyor? Yoksa tüm skilller mi FF oluyor?
   
 3. Chorus

  Chorus Admin

  Kayıt:
  6 Şubat 2007
  Mesajlar:
  333.451
  Beğenilen Mesajlar:
  361
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Taksim/IST.

  "
  description : add all aviable skills to character."

  Anladığım kadarıyla bütün skilleri açıyor. İkinci kod'ta ki "Charname" yazan yeri karakterin adıyla değiştirip öyle sorgulatıyorsun.


  Eline sağlık hacım , ben paylaşacaktım bugün yarına bırakmıştım :beer: