1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

vSRO Oto Ekipman Sistemi [Yardım]


 1. BurakSerit

  BurakSerit www.burakserit.com

  Kayıt:
  22 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  465
  Beğenilen Mesajlar:
  63
  Ödül Puanları:
  38
  Meslek:
  Producer&DJ

  Merhaba, elimde oto ekipman sistemine ait prodesür vb. var.
  Sorunsuz ve bugsuz olarak kuruluyor, lakin şöyle bir sorun var;
  Moon Silah veriyor, bunu değiştiremiyorum. (MagParamları ve + sınırını değiştirebiliyorum.)
  Verdiği oto itemleri değiştirebiliyorum yani C,B,A yada RARE vermesi için.
  (Bunlarında magparam ve + 'larını değiştiremiyorum.)

  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI] Script Date: 09/11/2013 00:06:47 ******/
  SET ANSI_NULLS OFF
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  -------------------------------------------------------------------------------------
  CREATE PROCEDURE [dbo].[_FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI]
  @CharName AS varchar(64),
  @Slot AS TINYINT,
  @CodeName AS varchar(129),
  @Data AS INT
  AS
  ----------------------------------------------------------
  -- Step1. 아이템 집어 넣으려는 인벤토리 슬롯이 비었는가 확인
  ----------------------------------------------------------
  DECLARE @CharID INT
  SET @CharID = (select CharID from _Char where CharName16 = @CharName)
  DECLARE @ItemInSlot BIGINT
  SET @ItemInSlot = 0
  SELECT @ItemInSlot = ItemID FROM _Inventory WHERE CharID = @CharID AND Slot = @Slot
  IF (@ItemInSlot <> 0)
  BEGIN
  RETURN -1
  END
  ----------------------------------------------------------
  -- Step2. 아이템 생성
  ----------------------------------------------------------
  DECLARE @RefItemID INT
  SET @RefItemID = (select ID from _RefObjCommon where CodeName128 = @CodeName)
  DECLARE @NewItem BIGINT
  DECLARE @serial BIGINT
  SET @serial = 0

  EXEC @NewItem = _STRG_ALLOC_ITEM_NoTX @serial OUTPUT
  IF (@NewItem = 0)
  BEGIN
  RETURN -2
  END

  IF (EXISTS(SELECT ItemID FROM _Inventory WHERE ItemID = @NewItem))
  BEGIN
  RETURN -181818
  END
  IF (EXISTS(SELECT ItemID FROM _Chest WHERE ItemID = @NewItem))
  BEGIN
  RETURN -282828
  END
  UPDATE _Items SET RefItemID = @RefItemID, OptLevel = 6, Variance = 34359738367, Data = @Data, MagParamNum='2',MagParam1='30064771144',MagParam2= '30064771150' WHERE ID64 = @NewItem
  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
  RETURN -3
  END
  ----------------------------------------------------------
  -- Step3. 아이템 세팅
  ----------------------------------------------------------
  UPDATE _Inventory SET ItemID = @NewItem WHERE CharID = @CharID AND Slot = @Slot
  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
  RETURN -4
  END
  RETURN @NewItem

  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO

  /****** Object: Table [dbo].[_ItemPoolAutoEquipment] Script Date: 09/11/2013 00:33:37 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  SET ANSI_PADDING ON
  GO

  CREATE TABLE [dbo].[_ItemPoolAutoEquipment](
  [Service] [int] NOT NULL,
  [ID] [int] NOT NULL,
  [CodeName128] [varchar](129) NOT NULL,
  [TypeID1] [tinyint] NOT NULL,
  [TypeID2] [tinyint] NOT NULL,
  [TypeID3] [tinyint] NOT NULL,
  [TypeID4] [tinyint] NOT NULL,
  [Country] [tinyint] NOT NULL,
  [Rarity] [tinyint] NOT NULL,
  [ReqLevelType1] [int] NOT NULL,
  [ReqLevel1] [tinyint] NOT NULL,
  [ReqLevelType2] [int] NOT NULL,
  [ReqLevel2] [tinyint] NOT NULL,
  [ReqLevelType3] [int] NOT NULL,
  [ReqLevel3] [tinyint] NOT NULL,
  [ReqLevelType4] [int] NOT NULL,
  [ReqLevel4] [tinyint] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK__ItemPoolAutoEquipment] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [ID] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]

  GO

  SET ANSI_PADDING OFF
  GO

  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: Trigger [dbo].[TR_AUTOEQUIP_DEPIEDRA] Script Date: 09/11/2013 00:04:07 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  ALTER TRIGGER [dbo].[TR_AUTOEQUIP_DEPIEDRA] ON [dbo].[_Char] AFTER UPDATE
  AS
  BEGIN
  declare @Newlvl as tinyint = (select CurLevel from inserted)
  declare @CharID as int = (select CharID from inserted)
  if(@Newlvl = 8 or @Newlvl = 9 Or @Newlvl = 10 Or @Newlvl = 11 Or @Newlvl = 12 Or @Newlvl = 13 or @Newlvl = 16 or @Newlvl = 17 Or @Newlvl = 18 Or @Newlvl = 19 Or @Newlvl = 20 Or @Newlvl = 21 or @Newlvl = 24 or @Newlvl = 25 Or @Newlvl = 26 Or @Newlvl = 27 Or @Newlvl = 28 Or @Newlvl = 29 or @Newlvl = 32 or @Newlvl = 33 Or @Newlvl = 34 Or @Newlvl = 35 Or @Newlvl = 36 Or @Newlvl = 37 or @Newlvl = 42 or @Newlvl = 43 Or @Newlvl = 44 Or @Newlvl = 45 Or @Newlvl = 46 Or @Newlvl = 47 or @Newlvl = 52 or @Newlvl = 53 Or @Newlvl = 54 Or @Newlvl = 55 Or @Newlvl = 56 Or @Newlvl = 57 or @Newlvl = 64 or @Newlvl = 65 Or @Newlvl = 66 Or @Newlvl = 67 Or @Newlvl = 68 Or @Newlvl = 69 or @Newlvl = 76 or @Newlvl = 77 Or @Newlvl = 78 Or @Newlvl = 79 Or @Newlvl = 80 Or @Newlvl = 81 or @Newlvl = 90 )
  begin
  declare @RefCharID int
  declare @CharName varchar(64)
  declare @CharLevel tinyint
  set @RefCharID = (select RefObjID from SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID)
  set @CharName = (select CharName16 from SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID)
  set @CharLevel = (select CurLevel from SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID)
  Declare @RefMail INT = (Select ItemID From SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory Where CharID=(Select CharID From SRO_VT_SHARD.dbo._Char Where CharID = @CharID)
  AND Slot ='1')
  Declare @RefMailID INT = (Select RefItemID From SRO_VT_SHARD.dbo._Items Where ID64 = @RefMail)
  Declare @RefWeapon INT
  Declare @weapon INT = (Select ItemID From SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory Where CharID=(Select CharID From SRO_VT_SHARD.dbo._Char Where CharID = @CharID)
  AND Slot ='6')
  Declare @RefWeaponID INT = (Select RefItemID From SRO_VT_SHARD.dbo._Items Where ID64 = @weapon)
  Declare @WeaponType Tinyint = (Select Typeid4 from SRO_VT_SHARD.dbo._RefObjCommon where ID = @RefWeaponID)
  Declare @RefShield INT
  Declare @shieLd INT = (Select ItemID From SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory Where CharID=(Select CharID From SRO_VT_SHARD.dbo._Char Where CharID = @CharID)
  AND Slot ='7')
  Declare @RefShieldID INT = (Select RefItemID From SRO_VT_SHARD.dbo._Items Where ID64 = @shieLd)
  Declare @ShieldType Tinyint = (Select Typeid4 from SRO_VT_SHARD.dbo._RefObjCommon where ID = @RefShieldID)
  declare @mail_codename varchar(250)
  declare @chr_gender varchar(250)
  declare @item_level varchar(250)
  declare @itemcodename varchar(250)
  select @mail_codename = CodeName128 from SRO_VT_SHARD.dbo._RefObjCommon where ID = @RefMailID

  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 0
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 1
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 2
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 3
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 4
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 5
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 9
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 10
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 11
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory set ItemID = 0 where CharID = @CharID and Slot = 12

  If ((Select TypeID4 from SRO_VT_SHARD.dbo._RefObjCommon where ID = (Select top 1 RefItemID from SRO_VT_SHARD.dbo._items where id64 = @weapon))
  = @WeaponType ) -- Weapon
  Begin
  Set @RefWeapon = (Select top 1 ID from SRO_VT_SHARD.dbo._ItemPoolAutoEquipment where
  Service = 1 AND
  TypeID1=3 AND --- Weapon
  TypeID2=1 AND
  TypeID3=6 AND
  TypeID4=@WeaponType
  Group by SRO_VT_SHARD.dbo._ItemPoolAutoEquipment.ID,SRO_VT_SHARD.dbo._ItemPoolAutoEquipment.reqlevel1
  having (MAX(ReqLevel1)<=@Newlvl)
  Order By ReqLevel1 Desc
  )
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Items set RefItemID= @RefWeapon where ID64= @weapon
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Items set OptLevel= 7,Variance= 34359738367,Data= 200, MagParamNum='2',MagParam1='30064771144',MagParam2= '30064771150' where ID64= @weapon
  END

  If ((Select ID from SRO_VT_SHARD.dbo._RefObjCommon where ID in (Select Refitemid from SRO_VT_SHARD.dbo._Items where ID64 = @shieLd)) not in (62,3655))
  Begin
  Set @RefShield = (Select top 1 ID from SRO_VT_SHARD.dbo._ItemPoolAutoEquipment WITH (Nolock) where
  Service = 1 AND
  TypeID1=3 AND --- Shield
  TypeID2=1 AND
  TypeID3=4 AND
  TypeID4=@ShieldType
  Group by SRO_VT_SHARD.dbo._ItemPoolAutoEquipment.ID,SRO_VT_SHARD.dbo._ItemPoolAutoEquipment.reqlevel1
  having (MAX(ReqLevel1)<=@Newlvl)
  Order By ReqLevel1 Desc
  )
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Items set RefItemID= @RefShield where ID64= @shieLd
  Update SRO_VT_SHARD.dbo._Items set OptLevel= 7,Variance= 34359738367,Data= 200, MagParamNum='2',MagParam1='30064771144',MagParam2= '30064771150' where ID64= @shieLd
  END

  IF (@Newlvl = 8)
  BEGIN
  set @item_level = '02' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 9 Or @Newlvl = 10 Or @Newlvl = 11 Or @Newlvl = 12 Or @Newlvl = 13)
  BEGIN
  set @item_level = '02' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 16)
  BEGIN
  set @item_level = '03' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 17 Or @Newlvl = 18 Or @Newlvl = 19 Or @Newlvl = 20 Or @Newlvl = 21)
  BEGIN
  set @item_level = '03' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 24)
  BEGIN
  set @item_level = '04' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 25 Or @Newlvl = 26 Or @Newlvl = 27 Or @Newlvl = 28 Or @Newlvl = 29)
  BEGIN
  set @item_level = '04' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 32)
  BEGIN
  set @item_level = '05' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 33 Or @Newlvl = 34 Or @Newlvl = 35 Or @Newlvl = 36 Or @Newlvl = 37)
  BEGIN
  set @item_level = '05' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 42)
  BEGIN
  set @item_level = '06' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 43 Or @Newlvl = 44 Or @Newlvl = 45 Or @Newlvl = 46 Or @Newlvl = 47)
  BEGIN
  set @item_level = '06' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 52)
  BEGIN
  set @item_level = '07' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 53 Or @Newlvl = 54 Or @Newlvl = 55 Or @Newlvl = 56 Or @Newlvl = 57)
  BEGIN
  set @item_level = '07' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 64)
  BEGIN
  set @item_level = '08' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 65 Or @Newlvl = 66 Or @Newlvl = 67 Or @Newlvl = 68 Or @Newlvl = 69)
  BEGIN
  set @item_level = '08' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 76)
  BEGIN
  set @item_level = '09' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 77 Or @Newlvl = 78 Or @Newlvl = 79 Or @Newlvl = 80 Or @Newlvl = 81)
  BEGIN
  set @item_level = '09' --DG
  end
  IF (@Newlvl = 90)
  BEGIN
  set @item_level = '10' --DG
  end

  if(@RefCharID between 1907 and 1919 or @RefCharID between 14875 and 14887)
  begin
  set @chr_gender = 'M' --male
  end

  if(@RefCharID between 1920 and 1932 or @RefCharID between 14888 and 14900)
  begin
  set @chr_gender = 'W' --female
  end

  if(@RefCharID between 1907 and 1919 or @RefCharID between 1920 and 1932)
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_RING_' + @item_level + '_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,11,@itemcodename,200
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,12,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_EARRING_' + @item_level + '_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,9,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_NECKLACE_' + @item_level + '_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,10,@itemcodename,200
  end
  if(@RefCharID between 14875 and 14887 or @RefCharID between 14888 and 14900)
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_RING_' + @item_level + '_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,11,@itemcodename,200
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,12,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_EARRING_' + @item_level + '_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,9,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_NECKLACE_' + @item_level + '_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,10,@itemcodename,200
  end

  --//ARMOR\\--
  if(@mail_codename like 'ITEM_CH_%_LIGHT%')
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_HA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,0,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_SA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,2,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_BA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,1,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_LA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,4,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_AA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,3,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_FA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,5,@itemcodename,200
  end
  else if(@mail_codename like 'ITEM_CH_%_HEAVY%')
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_HA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,0,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_SA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,2,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_BA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,1,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_LA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,4,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_AA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,3,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_FA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,5,@itemcodename,200
  end
  else if(@mail_codename like 'ITEM_CH_%_CLOTHES%')
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_HA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,0,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_SA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,2,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_BA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,1,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_LA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,4,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_AA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,3,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_CH_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_FA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,5,@itemcodename,200
  end
  else if(@mail_codename like 'ITEM_EU_%_LIGHT%')
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_HA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,0,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_SA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,2,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_BA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,1,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_LA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,4,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_AA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,3,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_LIGHT_' + @item_level + '_FA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,5,@itemcodename,200
  end
  else if(@mail_codename like 'ITEM_EU_%_HEAVY%')
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_HA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,0,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_SA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,2,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_BA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,1,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_LA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,4,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_AA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,3,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_HEAVY_' + @item_level + '_FA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,5,@itemcodename,200
  end
  else if(@mail_codename like 'ITEM_EU_%_CLOTHES%')
  begin
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_HA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,0,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_SA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,2,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_BA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,1,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_LA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,4,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_AA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,3,@itemcodename,200
  set @itemcodename = 'ITEM_EU_' + @chr_gender + '_CLOTHES_' + @item_level + '_FA_B_RARE'
  EXEC SRO_VT_SHARD.dbo._FN_ADD_INITIAL_EQUIP_DEPI @CharName,5,@itemcodename,200
  end
  end
  END

  1 4019 ITEM_CH_SWORD_02_C_RARE 3 1 6 2 0 2 1 8 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4022 ITEM_CH_SWORD_03_C_RARE 3 1 6 2 0 2 1 16 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4025 ITEM_CH_SWORD_04_C_RARE 3 1 6 2 0 2 1 24 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4028 ITEM_CH_SWORD_05_C_RARE 3 1 6 2 0 2 1 32 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4031 ITEM_CH_SWORD_06_C_RARE 3 1 6 2 0 2 1 42 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4034 ITEM_CH_SWORD_07_C_RARE 3 1 6 2 0 2 1 52 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4036 ITEM_CH_SWORD_08_B_RARE 3 1 6 2 0 2 1 64 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4039 ITEM_CH_SWORD_09_B_RARE 3 1 6 2 0 2 1 76 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4042 ITEM_CH_SWORD_10_B_RARE 3 1 6 2 0 2 1 90 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4055 ITEM_CH_BLADE_02_C_RARE 3 1 6 3 0 2 1 8 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4058 ITEM_CH_BLADE_03_C_RARE 3 1 6 3 0 2 1 16 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4061 ITEM_CH_BLADE_04_C_RARE 3 1 6 3 0 2 1 24 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4064 ITEM_CH_BLADE_05_C_RARE 3 1 6 3 0 2 1 32 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4067 ITEM_CH_BLADE_06_C_RARE 3 1 6 3 0 2 1 42 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4070 ITEM_CH_BLADE_07_C_RARE 3 1 6 3 0 2 1 52 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4072 ITEM_CH_BLADE_08_B_RARE 3 1 6 3 0 2 1 64 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4075 ITEM_CH_BLADE_09_B_RARE 3 1 6 3 0 2 1 76 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4078 ITEM_CH_BLADE_10_B_RARE 3 1 6 3 0 2 1 90 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4091 ITEM_CH_SPEAR_02_B_RARE 3 1 6 4 0 2 1 8 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4094 ITEM_CH_SPEAR_03_B_RARE 3 1 6 4 0 2 1 16 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4097 ITEM_CH_SPEAR_04_B_RARE 3 1 6 4 0 2 1 24 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4100 ITEM_CH_SPEAR_05_C_RARE 3 1 6 4 0 2 1 32 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4103 ITEM_CH_SPEAR_06_C_RARE 3 1 6 4 0 2 1 42 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4106 ITEM_CH_SPEAR_07_C_RARE 3 1 6 4 0 2 1 52 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4108 ITEM_CH_SPEAR_08_B_RARE 3 1 6 4 0 2 1 64 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4111 ITEM_CH_SPEAR_09_B_RARE 3 1 6 4 0 2 1 76 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4114 ITEM_CH_SPEAR_10_B_RARE 3 1 6 4 0 2 1 90 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4127 ITEM_CH_TBLADE_02_C_RARE 3 1 6 5 0 2 1 8 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4130 ITEM_CH_TBLADE_03_C_RARE 3 1 6 5 0 2 1 16 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4133 ITEM_CH_TBLADE_04_C_RARE 3 1 6 5 0 2 1 24 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4136 ITEM_CH_TBLADE_05_C_RARE 3 1 6 5 0 2 1 32 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4139 ITEM_CH_TBLADE_06_C_RARE 3 1 6 5 0 2 1 42 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4142 ITEM_CH_TBLADE_07_C_RARE 3 1 6 5 0 2 1 52 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4144 ITEM_CH_TBLADE_08_B_RARE 3 1 6 5 0 2 1 64 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4147 ITEM_CH_TBLADE_09_B_RARE 3 1 6 5 0 2 1 76 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4150 ITEM_CH_TBLADE_10_B_RARE 3 1 6 5 0 2 1 90 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4163 ITEM_CH_BOW_02_C_RARE 3 1 6 6 0 2 1 8 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4166 ITEM_CH_BOW_03_C_RARE 3 1 6 6 0 2 1 16 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4169 ITEM_CH_BOW_04_C_RARE 3 1 6 6 0 2 1 24 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4172 ITEM_CH_BOW_05_C_RARE 3 1 6 6 0 2 1 32 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4175 ITEM_CH_BOW_06_C_RARE 3 1 6 6 0 2 1 42 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4178 ITEM_CH_BOW_07_C_RARE 3 1 6 6 0 2 1 52 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4180 ITEM_CH_BOW_08_B_RARE 3 1 6 6 0 2 1 64 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4183 ITEM_CH_BOW_09_B_RARE 3 1 6 6 0 2 1 76 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4186 ITEM_CH_BOW_10_B_RARE 3 1 6 6 0 2 1 90 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4199 ITEM_CH_SHIELD_02_C_RARE 3 1 4 1 0 2 1 8 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4202 ITEM_CH_SHIELD_03_C_RARE 3 1 4 1 0 2 1 16 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4205 ITEM_CH_SHIELD_04_C_RARE 3 1 4 1 0 2 1 24 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4208 ITEM_CH_SHIELD_05_C_RARE 3 1 4 1 0 2 1 32 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4211 ITEM_CH_SHIELD_06_C_RARE 3 1 4 1 0 2 1 42 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4214 ITEM_CH_SHIELD_07_C_RARE 3 1 4 1 0 2 1 52 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4216 ITEM_CH_SHIELD_08_B_RARE 3 1 4 1 0 2 1 64 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4219 ITEM_CH_SHIELD_09_B_RARE 3 1 4 1 0 2 1 76 -1 0 -1 0 -1 0
  1 4222 ITEM_CH_SHIELD_10_B_RARE 3 1 4 1 0 2 1 90 -1 0 -1 0 -1 0


  İtemleri Trigger tablosuna göre veriyor.
  Üstte yazdığım gibi bazılarını değiştiriyorum, bazılarını değiştiremiyorum.
  Sorun nerde? Nereye müdahale etmem gerekli?

  @Collapse