Kayıt
20 Ağustos 2009
Mesajlar
2.458
Beğeniler
0

Türk internet kullanıcısı ile ilgili yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

Microsoft Türkiye’nin evsahipliğinde Avrupa İnteraktif Reklamcılık Birliği Toplantısı Türkiye’de yapıldı!

Microsoft Türkiye’nin liderliğinde İstanbul’da gerçekleşen Avrupa İnteraktif Reklamcılık Birliği (EIAA) toplantısında uzmanlar internet ile birlikte değişen yeni tüketici profiline dikkat çekti. Toplantıda Türk internet kullanıcısıyla ilgili bilgilere yer veren Mediascope Europe 2010 araştırmasının sonuçları açıklanırken, EIAA Başkanı Alison Fennah markaların pazarlama ve reklam çalışmaları açısından interneti büyük bir dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Internetin ve online reklamcılığın tüketici yaklaşımlarını hızla değiştirdiği günümüzde, Microsoft Türkiye ofisi Avrupa Interaktif Reklamcılık Birliği (European Interactive Advertising Association / EIAA) toplantısına ev sahipliği yaptı. 27 Nisan 2010 Salı günü Microsoft Türkiye merkezinde gerçekleşen toplantıya EIAA Başkanı Alison Fennah ile Microsoft Türkiye Tüketici & İnternet Servisleri Genel Müdürü Ebru Çapa başta olmak üzere, pek çok yerli ve yabancı konuk katıldı.

Toplantıda, telefonla görüşme ve online anket yöntemleri kullanılarak Avrupa çapında 23.500 katılımcı ile gerçekleştirilen Mediascope Europe 2010 araştırmasının Türkiye sonuçları açıklandı. Araştırma genişbant kullanımında ve kablosuz internet erişiminde Avrupa’dan daha iyi konumda olduğumuzu gösterirken, internete erişim açısından da Türkler Avrupalılara oranla daha aktif bir tüketici topluluğu oluşturuyor.

Araştırma sonuçlarını açıklayan EIAA Başkanı Alison Fennah toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Dijital cihazlarla bağlantı olanaklarının gelişmesiyle birlikte tüketici motivasyonundaki artış 2009 yılında online deneyimin dünya çapında yaygınlaşmasını ve zenginleşmesini sağladı. Günümüzde PC, dizüstü, mobil cihazlar ve oyun konsolları üzerinden erişilen internet, bireylere 7 gün 24 saat eğlenceye ve bilgiye ulaşma olanağı sunuyor. İnternet bu haliyle markaların keşfetmesini ve sayısı artan çok sayıda etkileşimli platformun pazarlama hedefleri doğrultusunda birleştirilmesini gerektiren zorlayıcı bir vaka olarak karşımızda duruyor.

Günümüzde medya tüketiminin tarzı, pazarlamacıların, tüketici ile daha etkin ve verimli iletişim kurabilecekleri çoklu platform stratejilerini geliştirmeleri ve böylece yatırımların geri dönüş oranlarını (ROI) artırabileceklerini gösteriyor. Aslına bakarsanız, medya tüketimi alışkanlıklarının bu yeni çağı, pazarlama uzmanlarının tüketicilere ulaşmak, onlarla bağ kurabilmek ve böylece karlılığı yükseltebilmek için, çoklu platform stratejileri geliştirmeleri gerektiğini gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor; toplumun tüm kesimlerine ulaşılmak isteniyorsa, medya kullanımı konusunda karar verirken sadece konvensiyonel değil dijital mecralar da dikkate alınmalıdır.

Türkiye Mediascope’da mercek altında

İlk kez Avrupa genelinde 10 ülkede 2004 yılında düzenlenen Mediascope Europe araştırması, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Polonya, Portekiz, Rusya, İsviçre ve Türkiye’de Internet’in yanı sıra, Radyo, TV, Mobil, Dergi ve Gazete gibi mecraların tüketimini ve tüketim alışkanlıklarındaki değişim trendlerini gözler önüne seriyor. Kasım 2009 tarihli araştırma, Türkiye’de İnternet kullanımına yönelik çarpıcı bilgiler içeriyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçların kendileri için bir sürpriz olmadığını ifade eden Microsoft Türkiye Tüketici & İnternet Servisleri Genel Müdürü Ebru Çapa şunları söyledi:

“2010 yılı itibarıyla yeni ve alternatif iletişim kanallarının reklamverenler açısından önemli bir fırsat yarattığını görüyoruz. Kuşkusuz bu yönelimde internet kullanımındaki muazzam artışın ve mobil iletişimin büyük etkisi var. Tüketiciler artık tek bir ekranda vakit geçirmiyorlar. Aynı anda iki veya üç ekranı birden takip ediyorlar ve birçok farklı cihazdan internete ulaşabiliyorlar. Özellikle 3G kullanımının artması ile mobil telefonlardan erişimin artacağını görmeye başlayacağız. e-marketer’a göre dünyada 3G kullanımı 2009’da %11 iken bu oran 2013’de %28’e yükselecek. Bu nedenle reklamverenlerin, ölçülebilirlik, esneklik ve daha odaklı mesaj iletebilme gibi avantajları nedeniyle hızla online mecralara kaydığını gözlemliyoruz. Ekonominin yeni döneminde online hizmetler, online reklamcılık ve dijital pazarlama açısından Türkiye için büyük bir oyun alanı açıldığına inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz”.

Türk kullanıcı “internetimden vazgeçmem” diyor

EIAA’nın en son Mediascope Europe araştırması, Türkiye’de 16 yaş üstündeki 18.2 milyon kişinin her hafta düzenli olarak internet kullandığını ortaya koyuyor. İnternet’in Türk tüketiciler üzerindeki etkisinin hızla arttığına dikkat çeken araştırma Türk halkının üçte birini kapsayan haftalık internet kullanımına ilişkin bulguları ile ajanslara ve reklamverenlere çarpıcı veriler sunuyor.

o Türkiye’de internet kullanıcıları her hafta 10 saatini online yaşıyor ve yaklaşık her dört kullanıcıdan biri için internet başında geçen süre 16 saati buluyor. Türkiye’de insanların büyük bir bölümü gazeteleri internet ortamından izliyor. Online gazete okumaya haftada 4,4 saat ayıran kullanıcılar internette ortalama 4,2 saat de dergi okuyor.
o Her Türk internet kullanıcısından 6’sı haftanın her günü internete erişirken, bu ortalamanın Avrupa genelinin de üstünde olduğu anlaşılıyor. Avrupa’da bireylerin internete erişim ortalaması % 53 seviyesinde kalırken Türkiye’deki internet kullanıcılarının % 35’i internet olmadan yaşayamayacaklarını ifade ediyor.
o Türk internet kullanıcıları açısından en çok kullanılan web uygulamaları sıralamasına baktığımızda e-posta kullanımı % 57 ile ilk sırada yer alırken, film, TV ve video izlemek % 39 ile ikinci sırada geliyor. Sanal topluluk siteleri üzerinden iletişim kurmak % 38, ürün ve hizmet karşılaştırma veya inceleme sitelerini izlemek % 34 oranları ile kullanıcıların sevdiği etkinlikler olarak öne çıkıyor. Bu durum internetin Türk kullanıcısı için ne kadar popüler bir eğlence aracı olduğunu ve iletişimde nasıl bir rol oynadığını da kanıtlıyor.
o Türk internet kullanıcılarının % 80’i bu uygulamalardan en az birini kullanmamayı hayal edemeyeceğini söylerken % 54’ü ise e-postasız bir yaşamın mümkün olamayacağını ifade ediyor.
o Genişbant internet kullanıcılarının toplam kullanıcı içindeki payı % 64’ü bulurken, bu kesimin % 57’si iletişimini kablosuz ağlar üzerinden sağlıyor. Türkler bu oran ile de Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyorlar. Avrupa’daki genişbant kullanımında kablosuz internet kullanımının oranı % 52 düzeyinde seyrediyor.
o Kullanıcıların yarısından fazlası (% 53) interneti arkadaşları ve yakınlarıyla temasta kalmak için kullandıklarını açıklarken, % 44’ü finansal ihtiyaçlarını internetle daha iyi yönetebileceklerini, % 41’i ürün ve hizmet seçiminde interneti kullandıklarını ve % 38’i de çevre ile ilgili konuları web üzerinden takip ettiklerini söylüyor.
o Türk internet kullanıcılarının % 49’u haber, % 37’si emlak, % 34’ü banka ve finans, % 32’si fiyat karşılaştırması, % 32’si kişisel bakım ve % 31’i ise giyim ve moda sitelerini daha çok takip ettiklerini açıkladı.
o Ürün ve hizmetleri incelemek için internete başvuranların % 47’si fiyat karşılaştırma sitelerinin önemli bir bilgi kaynağı olduğu kanısında. Bu kullanıcıların % 39’u internetteki ortamdaki müşteri görüşlerini dikkate alırken, % 38’i uzmanlık içeren online araştırmaları ve web sitelerini izliyor, % 25’i ise iyi bilinen perakendecilerin web sitelerinden bilgi alıyor. Dolayısıyla Türk kullanıcısının satın alma kararlarında internetin ağırlığı giderek artıyor.
o Türk internet kullanıcılarının üçte ikisi (% 66) internette araştırma yaptıktan sonra satın alma kararını değiştirebiliyor. Bu davranış biçiminin Avrupa ortalaması % 55 düzeyinde kalıyor.
o Türkiye’deki internet kullanıcılarının % 91’i online alış veriş yapıyor. Altı ayda ortalama 15 ürüne para harcayan tüketiciler bu ürünler için toplam 623 Euro harcıyor.
o Mediascope araştırması Türk internet kullanıcıları online ortamdaki satın alma kararlarını % 52 ile online seyahat bileti, % 49 ile elektrikli cihazlar, % 43 ile giyim eşyası, % 36 ile müzik indirmek ve yine % 36 ile kitap satın almak için kullandığını gösteriyor.

Mediascope Europe(*) Araştırması – Türkiye’de İnternet Kullanımı

EIAA tarafından gerçekleştirilen en son Mediascope Europe* araştırması bulgularına göre, Türkiye’de her hafta İnternet kullanan, 16 yaş üzeri 18.2 milyon kişi bulunuyor. EIAA Mediascope Europe 2010 araştırması, Türkiye’de tüketiciler tarafından giderek daha fazla kullanılan İnternet’in, onların günlük yaşamı üzerindeki etkisinin de paralel bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın önemli bulguları şu şekildedir;

- Normal bir haftada, Türkiye nüfusunun üçte biri (%33), İnternet kullanmaktadır

- Bu kullanıcılar, haftada ortalama 10 saat İnternet kullanmaktadırlar. Bunlar arasında “Yoğun kullanıcı” olarak sınıflandırılan dörtte birlik (%24) bir kesim ise, haftada 16 saatten fazla bir süreyi İnternet kullanarak geçirmektedir. İnternet kullanımına ayrılan ortalama zaman ise, Türk halkı tarafından gazete (4.4 saat/hafta) ve dergi (4.2 saat/hafta) okumaya ayrılan zamanların toplamından daha fazladır.

- Türkiye’de her 10 İnternet kullanıcısından altısı, her gün İnternete girmektedir. Bu oran (% 60), Avrupa ortalamasının (%53) üzerindedir. Türkiye’de İnternet kullanıcılarının % 35’i ise, İnternet olmaksızın yaşayamayacaklarını dile getirmektedirler.

- Türkler, İnterneti en çok e-posta okumak (% 57), sohbet etmek (% 55), film, TV ya da video klip izlemek (39%), sosyal paylaşım sitelerinde zaman geçirmek, (% 38, yorum okumak, (% 35) ve film, TV programı ya da video klip indirmek (% 34) için kullanmaktadırlar. Bu bulgu, İnternet’in Türkiye’de hem popüler bir eğlence, hem de etkin bir iletişim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir.

- Türk İnternet kullanıcılarının % 80’i en az bir İnternet aktivitesini, yarısından fazlası ise (% 54) e- postanın hayatları için vazgeçilemez olarak nitelendiriyor.

- Türkiye’de internet kullanıcılarının üçte ikisi geniş bant bağlantısına sahip. Geniş bant internet kullanıcılarının % 57 ‘si kablosuz ağ bağlantısı ile internete bağlanırken bu oran da Avrupa ortalamasının (% 52) üzerinde.

- Kullanıcıların % 53’ü İnternet’i aile ve arkadaş çevreleri ile teması sürdürmek için kullanırken; % 44’lük bir kesim tüm finansal işlemlerini İnternet kullanarak gerçekleştirmektedir. % 41 oranında kullanıcı, İnternet sayesinde daha iyi ürün ve hizmetleri seçebildiklerini, % 38’lik bir kesim ise çevre konularında daha güncel bilgiye ulaşabildiğini dile getirmektedir.

- Türk kullanıcıların en çok ziyaret ettiği İnternet siteleri ise, % 49 ile haber, % 37 ile emlak, % 34 ile bankacılık ve finansal hizmetler, % 32 ile fiyat karşılaştırma ve yine % 32 ile kişisel bakım ürünleri ve % 31 ile giyim kuşam olarak sıralanmaktadır.

- Bir ürün ya da hizmet hakkında araştırma yapan kullanıcılar, fiyat karşılaştırma sitelerini % 47 oranında önemli bir bilgi kaynağı olarak nitelendirmektedir. Müşteri (% 39 oranında) ve uzman (% 39 oranında) görüşleri de aynı şekilde büyük öneme sahiptir. Benzer şekilde, tanınmış perakende mağazalarının web siteleri de % 25 oranında önemli bir haber kaynağı oluşturmaktadır. Bu bulgu, İnternet’in satın alma kararlarında oldukça etkin olduğunu gösteriyor.

- Türkiye’de İnternet kullanıcılarının üçte ikisi (%66), online olarak gerçekleştirdikleri araştırma sonunda, satın almayı düşündükleri marka hakkında fikir değiştirebilmektedir. Bu ortalama da, % 55 olan Avrupa ortalamasının üzerinde bir oran olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de % 58 oranında internet kullanıcısı araştırma sonunda satın almayı planladıkları elektrikli cihaz hakkında fikir değiştirebilmektedirler.

- Türkiye’de kullanıcıların % 91’i, İnternet üzerinde alış veriş yapıyor. Son altı ayda, her bir kullanıcının satın aldığı ürün adedi ortalaması 15’tir. Yine bu dönemde kişi başı ortalama harcama da 623 Euro olarak gerçekleşmiştir.

- Araştırma kapsamında, Avrupa çapında İnternet kullanıcıları arasında en popüler olan ürünlere de yer veriliyor. Bunlar, % 52 ile seyahat biletleri, % 49 ile elektrikli cihazlar, % 43 ile giyim malzemesi, % 36 ile indirilen müzikler ve yine % 36 ile kitaplar olarak sıralanıyor.

(*) Mediascope Europe 2010 araştırması, tüketicilerin İnternet, Radyo, TV, Mobil, Gazete ve Dergi kullanım alışkanlıklarına odaklanmakta ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Polonya, Rusya ve İsviçre’de interaktif mecra kullanımında gerçekleşen artışı gözler önüne sermektedir.
 
Yukarı Alt