Kayıt
24 Kasım 2008
Mesajlar
304
Beğeniler
0
a) Türk kültürü M.ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Temelini ise Andronova Kültürü oluşturmuştur.
b) Türk kültürü Altay Dağları, Tanrı Dağı, Aral Gölü, Baykal Gölü ve Batı Türkistan\'daki Anav ve Namazgah çevrelerin de olgunlaşmıştır.
c) Türklerin oluşturduğu bu kültüre Atlı Göçebe veya Bozkır Kültürü adı da verilmektedir.
d) Altay Dağlarındaki Pazırık Kurganı ve Isık Gölü çevresindeki Esik Kurganları ise Türk Kültürünün gelişmişliğinin en önemli eserleridir.

*Kurgan : Eski Türklerde mezar.

Bu kurganlarda insan ve hayvan cesetleri yanında çeşitli eşyalara rastlanmıştır.
Pazırık Kurganında bulunan altın zırhta Türk Kültürünün gelişmişliğinin en önemli kanıtı olarak kabul edilir.

e) Türklerin inanç olarak ölümden sonraki hayata inandıkları anlaşılmıştır.
f) Türklerin temel geçim kaynaklarının hay vancılık ve tarım olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dokumacılık ve madencilikte önemli bir yer tutmaktadır.
g) İpek yolu da Türkler açısından önemli bir yer tutmaktadır. İpek yolunun denetimi elde tutulduğu sürece ticaret de Türkler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur.
h) Dünyada demir ilk defa Türkler tarafın dan kullanılmış ve at ilk defa Türkler tarafından evcilleştirilmiştir.
i) At sütünden kımız yaparak içmişler, hayvancılıkla geçindikleri halde domuzu hiçbir zaman beslememiş ve etini yememişlerdir.
j) Savaşçı bir toplum olarak yaşamışlar, Kartal ve Kurdu kutsal hayvan olarak kabul etmişler ve sembol olarak kullanmışlardır.Ps : Türk Tarihi..
 
Kayıt
18 Kasım 2008
Mesajlar
642
Beğeniler
0
Eskiden tüm topluluklarda ahiret inancı vardı. Öldükten sonraki yaşama inanırlar, ölüleri eşyalarıyla birlikte gömerlerdi.
Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık. Çünkü o zaman yapacak başka bir şey yoktu. Yerleşim hayata geçtikten sonra tarım büyük bir önem kazandı ve üretim fazlası durumunda ticari faaliyetler bile başladı.
Göçebe yaşam tarzı savaşçılık duygusunu da arttırmıştır. Bununla birlikte bağımsızlık mücadelesi ve teşkilatçılık(çabuk devlet kurma) özellikleri gelişmiştir.

Güzeldir tarihimiz güzel..
 
Yukarı Alt