1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

>>>the Gunslinger deneme alanı<<<


 1. TheOne

  TheOne rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi

  31 temmuz 2008 perşembe
  Lütfen post kasma gibi yorumlar yapmayın.Çünkü bu tarihten sonra bütün denemelerimi burda yapıcam.
  :arrow: asdf :arrow:
  asdf.jpg
  Kod:
  [ATTACH=full]14815[/ATTACH]
  :arrow: Extraloob logo :arrow:
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  - Resim Silinmiş.
  exl2014-logo1.png
  Kod:
  [ATTACH=full]14817[/ATTACH]
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  - Resim Silinmiş.
  
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  - Resim Silinmiş.
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  - Resim Silinmiş.
  Extraloob logo(url)
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com]- Resim Silinmiş.[/url]
  exl2014-logo1.png
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com][ATTACH=full]14817[/ATTACH][/url]
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com]- Resim Silinmiş.[/url]
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com]- Resim Silinmiş.[/url]
  - Resim Silinmiş.
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com]- Resim Silinmiş.[/url]

  - Resim Silinmiş.
  - Resim Silinmiş.
   

  Ekli Dosyalar:

  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 13 Şubat 2017
 2. MatthewMitchell

  MatthewMitchell rank8

  Kayıt:
  20 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  1.935
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Muhasebe
  Şehir:
  Balıkesir, Türkiye

  Sanki Bunu Önceden Görmüştüm :S
   
 3. TheOne

  TheOne rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi

  Global Moderatör
   
 4. SnowFlake

  SnowFlake rank8

  Kayıt:
  8 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  6.891
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Şimdilik lise talebesi :)
  Şehir:
  Tüm niyetlerin, bedenleri varmışçasına görülebildi

  gönder butonunun yanında önizleme diye bir butan var arkadaşım rengin nasıl olduğunu test etmek için o buton yeterli
   
 5. TheOne

  TheOne rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi

  ˆ!+uŸNÑÑÑÑÑÅر=?´
  -ãÑÑÑÑÑÑÊ=“!“!øãÑÑÑÑÑÑŠ!
  ^uŠÅÑÑÑÑÑÑM> ?ø !±! =ÑÑÑÑÑÑÑÑf´
  uÑÑÑÅNNNÊNÑÑã+^ø!-+MÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑf´
  ´4MÑÊãÊNNNÅÅu^øMÑN±ØÅÑN>^±ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑu
  -NÑÊÅMÅÅÅMMMãŸ4±±±ã4uø±±4ÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑã
  ˆÑÑMÅÊŠ±u+>?“?>+ø4ãÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅÊããÊÊãMŸ
  øŠŸ4±fu==>?!-^ˆ -+±ÊMÑÑÑMÅNNNNÊNN-
  ´4ãØŠŸ4uø=+>?““!!---^ˆˆˆˆˆ-=ØÅÑÑÑÑÑÑÑM-
  ˆŠãØØŸ4fu=++>??““!!!““““?+++++øfŸÊÅÑÑѱ´
  ´ŸÊØØŠŠ4fuøø++>>?????>>+===u±±±±±±4ŸŠNÑÑÑŠø!´
  >ÊããØØŠŸ4±fuøø======øøøuf±44ŸŸŠØØãØØÑÅãÊÑÑÑÑÑÑØ^
  ±ÊãããØØŠŸ4±±fffffufff±±44ŠŠØØØØØØãÅÑÑÅu“-ˆ
  ´4NÊããØØØØŠŠŠŠŸŸŸŸŸŸŠŠØØØØØØØØããããNÑÑÑ4!
  ´ øNNããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØããããÊÊf -Ÿ4ØŸ ´
  -4NNÊÊããããããããããããããããÊÊÊNNŠ>“>=?>!>4u^ ´
  ±NÅÅNNNNÊÊÊÊÊÊÊNNNNÅã4“ -ˆ
  ˆ ´?uNMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑã±>!ˆ
  >ÑÑŸfÊNNNNNÊÊÊÊNNNNNÊÊÊÊããNNÅNNNʱ>ˆ ´
  ?MÑÑÑÅãÊãÊããããããããØØØØØãããããããÊÊÊÊãããÊ4ˆ
  ^ÅÑÑÑÑÑÑÊØããØØØØØŠŠŸŸ444±±4444ŸŠŠŠØãÊØf=fãŸ=-
  ˆuÑÑÑÑÑÑÑÑÑNŠŸŸ4±fu=+++>>>??>>>>>++=uf±ŠÊÊ+“>øŸÊ4-
  ´uÊÊÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑãffu=++>>?“““““““““““????>+u4ãã+“>>+ŸÊ4-
  ´øã㟊ØNMÑÑÑÑÑÑÑÑÊø????“!!----------!!!!!!“?+uãÊf“>+>=ŸÊ+
  >ÊãŠØØŠããÊÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑã+-^---ˆ^ˆˆˆˆ^^^^-------!!>fãÊØ+?>=+=ãø´
  -4ÊØØØØØØØØãØãNMÑÑÑÑÑÑÑÑÅf“´ ´ˆˆˆˆˆˆˆˆ^^^^----!““=ŸãÊÊf=+==øãØ>
  =NãØØØØØØØØŠŸŸŸŸ4ŸãMÑÑÑÑÑÑÑÑÑM“ ˆ^ˆˆ^^^--!!!!“““>ø4ØÊÊã±uø==±Êã“
  -ÊŠØØØØØØØØØØØŠŸ44±fuŸÑÑÑÑMÑÑÑÑÑÑ4? ´ˆ^^-!!!!““???+=fŠŠãÊÊŠ4fuøfãã=
  “ãããŠØØØØããØØØØŠŸ44±ff=>=ŠÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊu!ˆˆ-““?????>>+=u4ØãÊÊãØ4uuuuŠã=
  ^ØÊØØØØããããØØØ؊؊Ÿ44±uø=?“!?4ÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑNø!!““?>+++==øfŠØØÊNãرffufØã?
  ±ÊãØãØØããããØØØØØØŠŸ44±±u==+>“-^!=ØMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑMã4f==+>=øu±ŸØØãNÊãØ4±±f±ØŠ!
  ^NÅØØãããããããØØØØØØØØŠŸŸ4±ffø==+++??!--?fØMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑØ4±f4ŠØØãNÊØØŠ±±±4Ø4
  ´fÑÑNÊãØŠØãããØØØØØØØØØŠŠ44±ffuø===+=++=+>>?+±ŠÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑMÅNÊãããÊãØØŠ44ŸØ4´
  fÑÑMŠãÑMÅÅããØØãØØØØØØŠŠŸŸ44±±±fuuøøøøøøøøøøøuu±4ãNMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅØØØŠŠŠŠØ4
  -ÑÑÑã=ÑÑÑMÊØØØãØØØØØØØØŠŠŸ444444±±fffffff±±±±ŸŸŸŸŸŸŠØãNMÑÑÑÑÑÑÑÑÑMØãØØØØØØ=
  -ÊÑÑÑÑÑÑMãØããããããØØØØØØØŠŠŸŸŸ4444444444444ŸŸŸØØØØØØØØØããÊÊNNÅÅMMMãØØØãÊãø´
  ^!?!´øÑÑÑÑÑÅãããããããããØØØØØØØØØØØØŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠØØØØØØØØØØããããããããÊÊããNÊÊÊÊØ+
  ŸNŸøø=uu“´fãMÅÊØÊãØãããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØããããããããããØÊÊÅNŠ=^
  =Ñ +NÊãããããããããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØãØãããããããããÊãÊNÅ^
  -N- -ÊNÊãÊãããããããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØãããããããããããÊãÊãÊÅã
  -±ø!ˆ ´uØNÊÊÊããããããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØãããããããããÊNNNŸˆ
  ´ ˆøŠÊNÊÊããããããããããããããØØØØØØØØØØØØØØãããããÊÊÊNNÊŸ+ˆ
  ´->ø±ŠØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊããããããããããÊÊÊÊÊÊÊÊØ4=-´
  ´^-!“?+=øufffffuuø+>?!-^ˆ
   
 6. Statuss

  Statuss Bilgiliyim

  Kayıt:
  25 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.174
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  the wrong place

  güzel denemeler
   
 7. Streetwise

  Streetwise rank8

  Kayıt:
  11 Kasım 2007
  Mesajlar:
  7.839
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36

   
 8. TheOne

  TheOne rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi

  arkadaşım post kasmak için olsa ilk mesajı 21 kere düzenlemezdim 21 tane mesaj atardım ama gördüğün gibi çok karışık bir şeydi sondaki onu ilkine atarsam karışıcaktı
   
 9. Leo

  Leo rank8

  Kayıt:
  6 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  773
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Leo Is Here !

  Gunslinger haklı arkadaşlar benim deneme alanım demiş buu bölümde isteyen istediğini yazar küfür kötü söz hariç tabii o yüzden bırakın istediğini yapsın.
   
 10. Quxera

  Quxera Bilgiliyim

  Kayıt:
  17 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  1.484
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  unun canı cehenneme !

   
 11. Dodocan

  Dodocan rank8

  Kayıt:
  23 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.104
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  AFK

  ben ımzama kydum bı mahsuru yok dıme ? :S
   
 12. shneZee

  shneZee rank8

  Kayıt:
  5 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  5.584
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Öğrenci.

  Bende koyucam ama bir mahsuru olmaz değilmi ?