1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro
   planetsro

SroBot Nasıl Kullanılır - Yenilendi (İngilizce)


 1. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  Download Link

  Kılavuzu Bot ile oyuna başlamak için

  1. Install International Silkroad Oinline Bot to any folder of your choice after download. Seçtiğiniz herhangi bir klasör indirmek sonra Uluslararası İpekyolu Oinline Bot yükleyin.
  2. Run "srobot.exe",then a white finger icon should appear at the bottom right of taskbar. Çalıştır "srobot.exe", sonra beyaz bir parmak simgesini görev çubuğu sağ alt bölümünde görünecektir.
  3. Double or right click "white finger" ->"start game"->Go to the game directory and select "sro_client.exe" then you can start game. Çift veya sağ tıklayıp "beyaz parmak" -> "başlangıç oyun" - Oyun dizini ve sizi oyuna başlayabilirsiniz "sro_client.exe" sonra Git>.

  Hotkey: Hotkey:
  Home---pop up bot setting interface Ana Sayfa --- kadar arayüz ayar botumuzun Pop
  Insert---Start auto training Ekle --- Başlat otomatik eğitim
  End---Stop auto training Sonu --- Dur otomatik eğitim
  Hotkey F6---Minimized game window Hotkey F6 --- küçültüldüğünde oyun penceresi
  Hotkey F7---Custom game window Hotkey F7 --- Özel oyun penceresi
  Hotkey F8---Full screen window Hotkey F8 --- Tam ekran pencere

  see below: aşağıdaki gibidir:

  [​IMG]
  [​IMG]

  Bot yapılandırma penceresinde özel yöntemler

  1. Minimize the game window by pressing F6 Küçült oyun penceresi F6 tuşuna basarak
  Game interface can be minimized right after you press F6. Oyun arayüzü minimize edilebilir sağ tuşuna F6 sonra.
  (Current window will be locked in the taskbar when you press F6. It won't pop up as before when you click on other work windows, unless you click game work item in the taskbar.)This function can decrease CPU usage to nearly 0% after the window is minimized. Görev çubuğundaki sürece tıklayın oyun iş öğesi (Güncel pencere görev tuşuna bastığınızda F6. Gibi diğer iş pencereler tıkladığınızda öncesine kadar popüler won't, kilitlenir.) Bu fonksiyon, neredeyse 0 CPU kullanımı düşebilir % sonra pencerenin minimize edilmiştir.
  2. Customize the window size by pressing F7 Özelleştir pencere büyüklüğü F7 tuşuna basarak
  Search for the following parts in sro.ini file within the bot folder: Sro.ini, aşağıdaki parçaları arayın botumuzun klasördeki dosya:
  [WINDOW] [PENCERE]
  Width=400 <=Change the width to the value that your GRAPHICS CARD supports Genişlik = 400 <değeri bu grafik kartı destekler için genişliği değiştir =
  Height=200 <=Change the height to the value that your GRAPHICS CARD supports Height = 200 <değeri bu grafik kartı destekler için yüksekliği değiştir =
  For example, if you wish the display mode to be 1152x864 when you press F7, you just set Width =1152, and Height=864. Örneğin, 1152x864 zaman F7 tuşuna basın için ekran modunda isterseniz, sadece = 1152 Genişlik ve Yükseklik = 864 olarak ayarlayın.
  When you first press F7, the screen will turn into customized window size. İlk F7 tuşuna basın, ekran özelleştirilmiş pencere boyutu dönüşür. The second time you press it, the window will restore to full screen mode. İkinci kez basın, pencere tam ekran moduna geri olacaktır.
  3. Press F8, and full screen window will display F8 tuşuna basın ve tam ekran pencere görüntüler
  This hotkey enables the window to be the default size. Bu kısayol tuşu varsayılan boyutu için pencere sağlar.
  When you first press F8, the screen will turn into window in accordance with the default size by the system. İlk F8 tuşuna basın, ekran pencereye göre sistem tarafından varsayılan boyutu ile dönecek. The second time you press it, the window will restore to full screen mode. İkinci kez basın, pencere tam ekran moduna geri olacaktır.

  [​IMG]

  Hemen tıklayın beyaz parmak ve sonra 'seçeneğini değiştirmek UI dil', farklı dil seçeneği ile bir arayüz gösterir. Choose the specific language and then start the game as usual. Her zamanki gibi oyunu başlatmak ve sonra da özel dil seçin.

  Isrobot multi-client Tutorial Isrobot çok müşteri Eğitimi

  Guide for multi-client and auto login function: Kılavuzu çok istemci ve otomatik giriş fonksiyonu:

  1.Open the sro.ini file which is in bot folder 1.Open olan robot klasöründe ise sro.ini dosya

  2,Input following settings 2, Giriş ayarları aşağıdaki
  [LOGIN1] follow the diagram above to open multi-client from [LOGIN2]to[LOGIN10] [LOGIN1] kimden müşteri çok açmak için yukarıdaki şema [LOGIN2] takip [LOGIN10 için]
  Account= game login ID Hesap = oyun giriş numarası
  Password=game password Şifre = oyun şifre
  ServName=game server name(eg:Alexander) ServName = oyun sunucu adı (örneğin: Alexander)
  CharName=in game character name CharName = içinde oyun karakteri ismi
  AutoLoop=Yes(YES=start auto training after login game, NO=do not start auto training after login game) Giriş oyundan sonra AutoLoop = Evet (EVET = başlatmak otomatik eğitim, NO = giriş oyundan sonra) otomatik eğitim başlatmak değil
  Dluser=BotAccount Dluser = BotAccount
  Dlpasswd=Botaccount Password Dlpasswd = Botaccount Şifre
  ReloginDelay=30000 [Delay 30sec to reconnect(login and pass image verification) when server is crowded, use the default setting(30sec) is recommend ] ReloginDelay = 30000 [Gecikme 30sec (giriş yeniden ve görüntü doğrulama pass) zaman sunucusu kalabalık, varsayılan ayar (30sec) kullanmanızı tavsiye ederiz]

  3.run the bot and right click on the white finger icon(in the right bottom of task bar) then choose ***(Auto Login). Beyaz parmak simgesini 3.run bu botu ve sağ tıklayın sonra görev çubuğunun sağ alt (olarak) *** (Otomatik Giriş) seçin.
  4.This function is for paid users only, you must have bot time in your botaccount so you can use it. Kullanıcıların ödeme böylece kullanabilirsiniz 4.This işlevi yalnızca, kendi botaccount yılında robot olmak gerekir. This means you need to manually input botaccount and password to pass image verification If you don't have bot time in your botaccount. Bu Eğer botaccount olarak botumuzun Timne yoksa el ile giriş botaccount ve şifre görüntü doğrulama geçmek gerekiyor demektir.
  5.After login one game account, switch to desktop right click on white finger icon again and choose (S)Start Game to open multi-client. 5.After giriş bir oyun hesabı, masaüstü sağ klikleyiniz beyaz parmak simgesini tekrar geçiş ve seçin (S) Başlat Oyunu çok müşteri açın. Or set multi-client in Sro.ini file to auto login(auto login multi-client mode) Veya ayarlamak çok müşteri Sro.ini olarak otomatik giriş (otomatik giriş çok istemci modu) dosyası

  Notice: Not:
  1. 1. We use the auto reconnection function in the same way as we login game client normally, so the bot won't record any of the user information. Biz aynı şekilde gibi giriş oyun müşteri normalde, bu nedenle herhangi bir robot kullanıcı bilgileri kayıt olacak ve otomatik yeniden işlevini kullanın.
  2. 2. The bot can not 100% pass the image verification process, for there is a chance that some numbers or letters can't be recognized (Many users might have experienced such a situation that the account failed to pass the image verification due to a wrong input manually.) Için bir şans, bazı numaraları veya harf tanınan olamaz olan robot değil% 100, (Birçok kullanıcı deneyimli olabilir bu hesap görüntü doğrulama yanlış giriş nedeniyle geçmek için başarısız Böyle bir durumda görüntü doğrulama işleminden geçmesine el.)
  3.You'd better set the auto reconnecting time delay to 30000ms or above it, so that the bot can run the game like human does. 3.You iyisi otomatik gecikme 30000ms veya üstünde, böylece robot insan yapar gibi oyun çalıştırabilirsiniz Timne yeniden ayarlayın. It's unnecessary to set the value as a round number, you can also set it as 31119, etc. Bu bir tur numara olarak değerini belirlemek için gereksiz's, ayrıca 31119 olarak, vb ayarlayabilirsiniz
  we suggest that you shouldn't set the same delay time as other users do, otherwise it will put the character at the risk of being detected by game company (set the value randomly above 20000ms is highly recommended). aynı gecikme süresi olarak diğer kullanıcıları, yoksa oyun firması tarafından tespit olma riski bulunan karakter koyacağız yapmak ayarlamak gerekir (20000ms rasgele yukarıdaki değerini ayarlamak çok önerilir) öneririz.

  [​IMG]

  Örneğin:
  AAA(Auto Login) is the first game account for auto login AAA (Otomatik Giriş) otomatik olarak ilk oyunu hesap girişiniz
  BBB(Auto Login) is the second game account for auto login BBB (Otomatik Giriş) otomatik olarak ikinci oyun hesap girişiniz

  * Use multi-client auto login function Kullanım çok istemci otomatik giriş fonksiyonu
  After added more than one game account ,right click the mouse on the white finger icon(in the right side bottom of task bar), then you can see the game accounts you have set in Sro.ini file. Sonra size Sro.ini dosyasında ayarladıysanız oyun hesapları görebilirsiniz birden fazla oyun hesabı sağ tıklayıp beyaz parmak simgesine fare görev çubuğunun sağ tarafında alt (), daha sonra da sözlerine ekledi.
  For example: after login the first game account(AAA),switch to desktop, again right click on the finger icon and choose the second gameaccount(BBB) to auto login. Örneğin: giriş ilk oyun hesabı (AAA), masaüstü geçiş, tekrar parmak simgesine sağ tıklayın ve sonra otomatik giriş yapmak için ikinci gameaccount (BBB) seçin.
  * Manually login multi-client: Elle giriş çok istemcisi:
  Users can right click on (s)Start Game repeatedly to open multi-client. Ler) Oyunu Başlat düğmesine (on Kullanıcılar sağ klik çok müşteri açın.

  [​IMG]

  Etkinleştirmek ve yöntemleri / devre dışı bırakmak Sonsuz Zoom & Nü yama

  1. Open the sro.ini file in bot folder. Bot klasöründe yer alan sro.ini dosyasını açın.
  2. Find InfinityZoom settings . InfinityZoom ayarlarını bulun. “ InfinityZoom=YES” YES=enable InfinityZoom . "InfinityZoom = YES" EVET InfinityZoom etkinleştirmek =. NO=disable InfinityZoom. NO = devre dışı bırakmak InfinityZoom. After modify the sro.ini file,restart the bot will be working. Sonra dosya sro.ini, bu botu yeniden değiştirmek çalışacağız.
  3. Find Nudepatch settings. Nudepatch ayarlarını bulun. “NudePatch=Yes” YES=enable Nudepatch. "NudePatch = Evet" EVET Nudepatch etkinleştirmek =. NO=disable Nudepatch. NO = devre dışı bırakmak Nudepatch. After modify the sro.ini file ,restart the bot will be working. Sonra dosya sro.ini, bu botu yeniden değiştirmek çalışacağız.

  [​IMG]

  TÇok botumuzun klasörler oluşturmak şekli (farklı sunucularına karakter için bu işlevi kullanmak için ama aynı isimde) öneririz.

  1. Create multi bot folders. Çok botumuzun klasörler oluşturun.
  2. Open the sro.ini file in bot folder. Bot klasöründe yer alan sro.ini dosyasını açın.
  3. Find settings of “LoginPort=5555,5555 means the local port connect to bot server. "LoginPort = 5555,5555 yerel bağlantı noktası araçlarının ayarlarını bulun sunucu botu bağlanın. Users must set different LoginPort for every bot folder in Sro.ini file after created multi bot folders to prevent the conflict between different ports. (for example: A folder can use the default setting of LoginPort=5555 directly. B folder can set the LoginPort=6666 or LoginPort=7777) Kullanıcılar Sro.ini her botumuzun klasör için robot klasörleri farklı bir port arasındaki ihtilafı önlemek için sonra oluşturulan çok dosyayı farklı LoginPort ayarlamanız gerekir. (Örneğin: Bir klasör varsayılan LoginPort = 5555 direk. B klasör ve LoginPort ayarlayabilirsiniz ayarn kullanabilirsiniz = 6666 veya LoginPort = 7777)
  4. Find settings of "UseAutoHook=YES“ YES= can use the finger icon(bot) to open the game or can enter the game and use the bot with normally login method . NO=only can use the finger icon(bot)to enter the game, can't use the normally login method to use the bot. Notice: users who use multi client must set UseAutoHook=NO "UseAutoHook EVET" EVET = veya oyunu açmak için oyuna girebilir ve normal giriş yöntemi ile botu kullanın parmak simgesini (casus) kullanabilirsiniz = ayarlarını bulun. NO sadece girmek için parmak simgesini (casus) kullanabilirsiniz = oyun, bu botu kullanmak için normal giriş yöntemini kullanamaz. Not: Bunu çok müşteri = NO UseAutoHook ayarlamanız gerekir kullanan kullanıcılar
  5. Follow the instruction above to set multi bot folder to bot with. ( recommend to use this function for chars in different servers but with same name) Yukarıdaki talimatları izleyerek ile botu için robot klasörü çok ayarlamak için kullanılır. (Farklı sunucularına karakter için bu işlevi kullanmak için ama aynı isimde) tavsiye


  Use Testosterone / SrProxy with iSrobot Kullanım Testosteron / SrProxy iSrobot ile


  Use Testosterone Kullanım Testosteron

  1. Testosterone :it is a silkroadonline plug-in, for more information please visit Testosterone Official site http://recyfer.info/testosterone.htm (please download from the official site and check the MD5 after download) Testosteron: Bu bir silkroadonline fiş-in, daha fazla bilgi için resmi sitesini ziyaret edin Testosteron Resmi site http://recyfer.info/testosterone.htm (lütfen indirin ve indirmek sonra MD5 kontrol)
  2. The method of use Testosterone with iSrobot: after download, unpack the file , copy the C19H28O2.dll / Loader.exe to the game client folder. ISrobot kullanmak Testosteron şekli: sonra indirmek, dosya, oyun müşteri klasör için C19H28O2.dll / Loader.exe kopyasını açmaktır.
  3. Open the sro.ini file find “ Plugin=”. Input the patch of file C19H28O2.dll (for example: Plugin=”E:\Silkroad LIV\C19H28O2.dll”) Bu sro.ini "Plugin =". Girişi dosyanın yamayı C19H28O2.dll (örneğin: Plugin = "E bulmak: \ İpekyolu LIV \ C19H28O2.dll dosya") Açık
  4. After you done the steps above, double click on the finger icon(bot) ,and start game Sonra finger simgesi (casus) ve başlangıç oyun, çift tıklayarak yukarıdaki adımları yapılır

  Use SrProxy Kullanım SrProxy

  1. SrProxy : It can get a better connection with game server, decrease the DC rate SrProxy: Bu, DC oranını azaltmak oyun sunucusu ile daha iyi bir bağlantı elde edebilirsiniz
  2. The method of use SrProxy with iSrobot: Unpack to any folder after you download it ISrobot kullanılmak SrProxy şekli: açmak istediğiniz klasöre sonra da indirebilirsiniz
  3. Open sro.ini file and find "UseRedirect=NO" NO=do not use SrProxy to connect. Açık sro.ini dosya ve bulmak "= NO" = SrProxy bağlanmak için NO don't use UseRedirect. YES=Use SrProxy to connect.(notice: you must use SrProxy to connect game server if you did this modify, otherwise you can't connect to game server) EVET = Kullanım SrProxy bağlamak için kullanılır. (Not: bu, aksi takdirde oyun sunucusuna bağlanmak değil değiştirmek size SrProxy oyun sunucusuna bağlanmak için kullanmak gerekir)
  4. Open SrProxy , and use the default settings(no need to change any settings),then click start button. Açık SrProxy ve kullanmak varsayılan ayarlar (gerek herhangi bir ayarlarını değiştirmek için), ardından başlangıç düğmesini tıklayın

  [​IMG]

  Sonra finger simgesi (casus) ve başlangıç oyun, çift tıklayarak yukarıdaki adımları yapılır

  [​IMG]

  A. Giriş Botaccount

  1. Bot account/Bot password: input the botaccount and password you have registered Bot hesap / Bot şifre: giriş size botaccount ve şifrenizi kaydoldum
  2. Show bot login info:Show the remaining time in bot account. Göster botumuzun giriş info: Bot hesabınızda kalan zaman göster.
  3. Auto Training Otomatik Eğitim
  4. Stop Training Dur Eğitim
  5. Save Setting: Save all bot settings. Ayarı Kaydet: Tüm botumuzun ayarları kaydedin.
  6. Hide it: Exit the bot configuration interface Bu Gizle: Çıkış botumuzun yapılandırma arayüzü

  B. General B. Genel

  1. Reject Trade request:  Reject any trade request Reddet Ticaret isteği: Herhangi bir ticaret isteği Reddet
  2. Back Town When Died: The character will be automatically revived and re-spawned in the town Geri Town ne zaman Ölüm: karakter otomatik olarak yeniden canlandırılması olacak ve yeniden kentinde spawned
  3. Voice prompt: There will be a prompt when the character goes back to town or dies. Ses komutu: Bir zaman karakter geri kasaba gider veya ölür isteminde olacaktır.
  4. Quick Loop: Accelerate your searching monsters. Hızlı Loop: sizin arama canavarlar hızlandırılması.
  5. Loop all bot activity:bot will auto buy potions, sell items while back to town, and then will come back to training place (tick the box to activity this function) Tüm botumuzun etkinliği Loop: Bot otomatik, potions satın alacak satmak öğeler süre önce şehre ve sonra tekrar eğitim yerine gelecektir () kutunun etkinliği bu işlevi kene
  6. Auto-verify Image: It's for the clientless program only. Otomatik Görüntü doğrulayın: Bu clientless programı sadece's. The Clientless will login and verify image automatically when the option is checked. Bu Clientless giriş ve otomatik olarak bu seçenek işaretliyse görüntü doğrulayın.

  C. Pick C. Seçim

  1. Auto picking:Bot will pick up dropped items Otomatik toplama: Bot düştü öğeleri almak olacak
  2. Delay before starting picking:the interval time between picking up 2 items. Toplama başlamadan önce Gecikme: 2 öğeler aldığınız arasındaki zaman aralığı.
  3. Pick First: Bot will pick up dropped items first before it counterattacks the monsters when it's besieged by them. İlk Seçim: Bot düştü öğeler ilk önce canavarları zaman onlar tarafından Kuşatılmış's counterattacks almak olacaktır.
  4. Player don't pick money: The character won't pick up gold. Oyuncu para almak yok: karakter altın almak değildir. (You'd better activate the function when you've got a pet) (Daha iyi) fonksiyonu bir evcil hayvan var etkinleştirmek ediyorum
  5. Pet don't pick money: The pet won't pick up gold if you tick this box. Pet para almak yok: Eğer bu kutuyu işaretleyin ve hayvan altın almak değildir.

  Upper limit for picking up arrows: when the arrows/bolts in your inventory reaches the request that you set, the bot won't continue to pick up any arrows/bolts. Ok aldığınız için üst sınır: sizin envanter zaman okları / civatalar isteği bu ayarladığınız ulaşırsa, robot bir ok almaya devam not / içi.

  [​IMG]

  A. oturun ve kalan başlatmak

  1. Start resting when HP is lower than the set value. Zaman HP set değeri daha düşüktür dinlenme başlayın.
  2. Start resting when MP is lower than the set value. Zaman MP set değeri daha düşüktür dinlenme başlayın.

  B. horse/pet healthing B. at / hayvan healthing

  1. Feed pet when the attack pet HP is lower than the set value, which should be delayed by ***milliseconds. Besleme evcil bir saldırı evcil HP set değeri olan *** milisaniye gecikmelidir olmalıdır düşük.
  2. Feed horse when its HP is lower than the set value, which should be delayed by ***milliseconds. Besleme at zaman kendi HP set değeri olan *** milisaniye gecikmelidir olmalıdır düşük.

  C. use HP/MP/Vigor potion C. kullanmak HP / MP / güç iksir

  1. Auto potion when HP is lower than the set value, which should be delayed by ***milliseconds. Otomatik iksir zaman HP set değeri olan *** milisaniye gecikmelidir olmalıdır düşük.
  2. Auto potion when MP is lower than the set value, which should be delayed by ***milliseconds. Otomatik iksir zaman MP set değeri olan *** milisaniye gecikmelidir olmalıdır düşük.
  3. Use vigor recovery when HP is lower than the set value, which should be delayed by ***milliseconds. Kullanım enerji geri kazanımı zaman HP set değeri olan *** milisaniye gecikmelidir olmalıdır düşük.

  D. use universal potion D. evrensel iksir kullanmak
  Auto use universal pill/purification pill when the character's poisoned. Otomatik zaman karakter zehirlenmişti's evrensel hap / saflaştırma hap kullanın.

  E. use cure skill E. kullanmak tedavi beceri
  Use skill when HP is lower than the set value. Kullanım beceri zaman HP set değeri daha düşüktür.

  F. use speed-drug F. kullanmak hızlı uyuşturucu
  Auto use speed drugs, which should be delayed by ***milliseconds. Hangi *** milisaniye gecikmelidir olmalıdır Otomatik kullanmak hız ilaçlar.

  G. weapon durability 0 G. silah dayanıklılık 0

  1. Auto switch to the weapon in the first slot of the inventory when durability of the weapon being used reaches 0 (The alternate weapon must be placed in the first slot). Envanterinin bir silahın dayanıklılık kullanılan birinci yuvaya silah Auto düğmesi (Alternatif silah ilk slot) yerleştirilmesi gerekir 0 ulaşır.
  2. Go back to town when weapon durability is 0. Geri kasaba git zaman silah dayanıklılık 0.

  H. Back town H. Geri kasaba

  1. Go back to town when the amount of HP potion is less than the set value. Geri kasaba git zaman HP iksir miktarını ayarlamak değeri daha az.
  2. Go back to town when there's no mp potion. Geri şehre zaman yok mp iksir's gidin.
  3. Go back to town when inventory is full. Geri kasaba için envanter dolu gidin.
  4. Go back to town when there are no arrows/bolts Geri kasaba git zaman hiç bir ok vardır / civatalar
  5. Go back to town after the attack pet dies. Geri şehre saldırı hayvan sonra gidin ölür.
  6. Disconnect after the character scrolls back to town. Sonra karakteri geri şehre gidilecektir çıkarın.

  [​IMG]

  A. Eğitim alanı

  1. Training area:Training coordinates and range. Eğitim alanı: Eğitim koordinatları ve aralığı. Get current coordinates by clicking "current area" when in training place. Mevcut "" eğitim yeri zaman mevcut alana tıklayarak koordinatlarını alın.
  2. Ride up to training place:Will auto ride on horse to training place. Kadar eğitim yerine Ride: otomatik eğitim yere ata binmek olacak.
  3. Auto use reverse returning scroll: Will Auto use reverse returning scroll to training place after buy/sell in town. Otomatik kullanmak ters kaydırma dönen: Will Otomatik kullanmak ters eğitim yeri satın sonra kaydırma dönen / şehirde satmak.
  4. Training in Donhwang dungeon: It's only available when training place is in Donhwang dungeon. Zindan Donhwang yılında Eğitim: Sadece kullanılabilir bir eğitim yeri zindan Donhwang bulunuyor. And it's for selecting floors. Ve kat seçerek bu kadar.

  B. Skill B. Beceri
  Refresh skills: it will display the skill list learnt by characters Yenile beceriler: Bu karakter ile beceri listesi öğrendim görüntüler
  C. Attack skill C. Saldırı beceri

  1. First skill attack:first attack skill used when attack monsters İlk beceri saldırı: İlk atak beceri kullanılan bir saldırı canavarlar
  2. Backup first skill:it'll be used when first skill is not recovered Yedekleme ilk beceri: bu ilk beceri geri değil kullanılmış olacak
  3. add:choose a skill from the skill list and press”add” will add the skill to the attack skills list. ekleyin: becerisi listesi ve bir beceri seçin "" saldırı becerileri listesi için beceri eklemek ekleyebilirsiniz.
  4. remove:remove skills from attack skills list. kaldırın: atak becerileri listesinden becerileri kaldırın.

  D. Assist skills D. Yrd becerileri

  1. imbue skill:auto use imbue skill set every attack to monsters. aşılamak beceri: otomatik kullanım aşılamak beceri canavar her saldırı ayarlayın. (for Chinese chars and European Assassin) Çince karakter ve Avrupa Assassin () için
  2. move speed skill: use speedup skill when auto training hareket hızı beceri kullanın: speedup beceri otomatik eğitim
  3. add:choose a skill from the skill list and press”add” will add the skill to the assist skills list. ekleyin: becerisi listesi ve bir beceri seçin "" beceri listesi yardım için beceri eklemek ekleyebilirsiniz.
  4. remove:remove skills from assist skills list. kaldırın: beceriler listesi yardım kimden becerileri kaldırın.

  E. Skill using methods E. Beceri kullanarak yöntemleri

  1. Don't recycle auto training: Tick this option to enable recycle auto training Otomatik eğitim yeniden musunuz: Bu seçeneği etkinleştirmek için Kene otomatik yeniden eğitim
  2. Using buff during attack :tick this option will auto use buff while attacking mobs. Saldırı sırasında meraklı kullanma: Bu seçeneği otomatik tutkunu kullanacağız dakikası ise mobs saldırdı.
  3. Auto Charge Weapon : Rome char atuo change different classes weapons to use different classes buff skills ,Chinese char auto equip shield to use “Fire Shield Series"skill” Otomatik şarj Silah: Roma karakter atuo değiştirmek farklı sınıflar silah "Yangın Sigortası Series beceri kullanmak için farklı sınıflar tutkunu becerileri, kalkan donatmayı Çince karakter otomatik kullanmak için"

  F. KS setting F. ayar KS

  1. Don't attack monsters attacked: Don't attack monsters that have been attacked by other players. Canavarlar saldırdı saldırı yapmayın: diğer oyuncular tarafından saldırıya edilmiştir canavar saldırı yapmayın.
  2. Stop attacking when other players attack current monster: Auto stop attacking when other players player attack current monster. Dur saldıran diğer oyuncular mevcut canavar saldırı: Otomatik diğer oyuncular oyuncu saldırı mevcut canavar saldırmasını durdurmak.
  3. Don't attack monster that attacking other players: Don't attack monster that attacking other players Canavar bu saldıran diğer oyuncular: canavar saldırı musunuz saldırı musunuz bu saldıran diğer oyuncular
  4. Stop PK when no attack in 15s: Stop PK with no attack in 15s when being PKed. Dur PK zaman 15s hiçbir saldırı: Dur PK 15s herhangi bir saldırı ile PKed olmak.
  5. Don't fight back when being pKed: Don't fight back when being pKed Geri zaman pKed olarak mücadele etmeyin: arka zaman pKed olarak mücadele etme

  G. Safety setting G. Güvenlik ayarı

  1. DC when GM PM: Auto disconnected when GM PM(recommended when afk) DC zaman GM PM: Otomatik zaman GM AM (zaman afk önerilir) bağlantısı
  2. DC when meet GM: Auto disconnected when GM is in the range as set up. DC zaman GM karşılamak: Otomatik zaman GM olarak aralığında bir bağlantısı kurdu.
  3. Back to town when meet GM: Auto back to town when GM is in the range as set up. Başa kasaba zaman GM karşılamak: Otomatik şehre geri zaman GM olarak aralığında olduğunu kurdu.
  4. DC only when meet GM in training area: Auto disconnected when meet GM in training place. DC sadece eğitim alanında GM karşılamak: Otomatik zaman eğitim yerine GM karşılamak kesilir. won't disconnect when not reach training area. zaman eğitim alan erişemeyecektir kesmek değildir.
  5. Red name DC/Murderer mode DC: Auto disconnected when in murderer mode Kırmızı adı DC / DC Katil modu: Otomatik katil modundayken kesilir
  6. Auto use fury attack: Use fury attack as set up when fury is full . Otomatik kullanmak öfke krizi: zaman öfke dolu kurmak olarak kullanın öfke krizi.

  [​IMG]

  A. satın alma

  1. keep one returning scroll : Will auto buy when no returning scroll in inventory. Bir dönen kaydırma tutmak: oto satın alacak bir envanter yok dönen ilerleyin.
  2. Auto buy arrows: Will auto buy arrow as set up when in town. Otomatik okları satın: otomatik ok satın alacak olarak şehir zaman kurulur.
  3. Auto buy HP: Will auto buy HP as set up(type, quantity) when in town. Otomatik HP satın: otomatik olarak (tip, miktar) kasaba zaman ayarlamak HP satın alacak.
  4. Auto buy MP: Will auto buy MP as set up(type, quantity) when in town. Otomatik MP satın: otomatik olarak (tip, miktar) kasaba zaman ayarlamak MP satın alacak.
  5. Auto buy vigor recovery: Will auto buy vigor recovery as set up(type, quantity) when in town. Otomatik güç geri almak: otomatik olarak enerji geri satın alacak kadar (tip, miktar) kasaba zaman ayarlayın.
  6. Auto buy universal pill: Will auto buy universal pill as set up(type, quantity) when in town. Otomatik evrensel hap almak: otomatik olarak evrensel hap satın alacak kadar (tip, miktar) kasaba zaman ayarlayın.
  7. Auto buy purification pill: Will auto buy purification pill as set up(type, quantity) when in town. Otomatik arıtma hap almak: otomatik olarak arıtma hap satın alacak kadar (tip, miktar) kasaba zaman ayarlayın.
  8. Auto buy horse: Will auto buy horse as set up(type, quantity) when in town. Otomatik at satın: otomatik atı olarak (tip, miktar) bir şehir olarak satın alacak.
  9. Auto buy horse food: Will auto buy horse food as set up(type, quantity) when in town.(it's available for other "fighting" or mount pets) Otomatik at gıda satın: otomatik olarak ata yiyecek satın alacak kadar (tip, miktar) bir şehirde. (Diğer "mücadele" veya hayvan montaj için kullanılabilir) ayarlamak
  10. Auto buy speedup-drug: Will auto buy speedup-drug as set up(type, quantity) when in town. Otomatik uyuşturucu: otomatik speedup satın alacak ilaç olarak speedup satın kadar (tip, miktar) kasaba zaman ayarlayın.
  11. Keep one pet HGP: Will auto buy HGP as set up(quantity) when in town. Bir evcil hayvan HGP tutun: otomatik olarak (miktar) kasaba zaman ayarlamak HGP satın alacak.

  B. store B. deposu

  1. Auto store items: Will auto store items into storage when in town Otomatik saklamak öğeler: depolama haline Will otomatik saklamak öğeler kasaba zaman
  2. Auto pack-up storage: Will pack-up same items in storage. Otomatik paketi depolama kadar: paketleyecektir depolama aynı öğeleri kadar.

  C. Sell C. Satış

  1. Auto Sell jewel item which have no Attribute Otomatik olan mücevher öğe Satış hiçbir Öznitelik
  2. sell vigor recovery : Auto sell vigor recovery enerji geri kazanımı: Otomatik enerji geri satmak satmak
  3. Auto revive wolf: "Fighting" pets will be auto revived when back to town. Otomatik kurt canlandırmak: "Mücadele" hayvanlar otomatik şehir zaman geri canlandırılması olacak.

  Auto use repairing hammer: Will auto use repairing hammer when weapon's durability is 0 during training. Otomatik kullanmak tamir çekiç: otomatik çekiç tamir zaman silah dayanıklılık 0 eğitimi sırasında kullanır.

  [​IMG]

  A. izleyin: Bu fonksiyonu henüz uygulama değildir

  B. Party match B. Parti maç

  1. It's made in accordance with the Party matching function in the game. Göre oyunda Partisi eşleme fonksiyonu ile yapılan's. You can use it in the same way. Sen de aynı şekilde kullanabilirsiniz.
  2. The bot will register to the party match automatically until the team member is enough after you configure it. Bu robot parti otomatik olarak takım üyesi kadar maç kaydedecektir yeterli sonra yapılandırabilirsiniz. If some player gets DC or exit the team all of a sudden, it can auto-register with the party match Eğer bir oyuncu DC alır veya aniden bu olabilir otomatik bir takım çıkış parti eşleşen kayıt
  the bot can also be set to auto-search team and join (doesn't create team by itself) and auto-search appointed party to join. bu robot da otomatik olarak ayarlanabilir arama ekibi ve katılmak (tek başına) takım yaratmaz ve oto arama atanan parti katılmaya.
  You should set the party's name where 'Let's Hunting' shows, and change it to the name you're going to set. Sen, parti ismi nerede 'Let's Avcılık' gösterir belirlesin ve belirlediğiniz gidiyoruz adı olarak değiştirin.

  C. Party mode C. Parti modu

  1. follow: this function is not implement yet izleyin: Bu fonksiyonu henüz uygulama değildir
  2. auto accept joining team : auto accept party invite otomatik katılmak kabul: otomatik davet parti kabul
  3. only team with member: auto send party invite/accept party invite when listed players appears in range Üye sadece takımına otomatik partiye davet göndermek / zaman listede oyuncu aralığı görünür partiye davet kabul
  4. Help team members to kill mobs: Help team members to attack “Giant/party mobs/party Giant” in viewable range(available to choose multiple options under this function) Mobs öldürmek için ekip üyeleri Yardımı: Takım üyeleri Yardım saldırı "Dev / parti mobs / parti Dev" görüntülenebilir aralığında (bu fonksiyon altında birden fazla seçenek seçmek için kullanılabilir)
  5. buff for team members:buff for team members in viewable range.(Notice: don't set conflict buff skills) Takım üyeleri için tutkunu: görüntülenebilir aralığında takım üyeleri için tutkunu. (Not:) çatışma meraklısı becerileri ayarlamak değil


  [​IMG]

  # sınıf: Tüm / silah / Zırh ve kalkan / mücevher / malzeme / simya öğeleri / diğer
  # level set: search items at a certain level düzeyini ayarlamak: Arama öğeleri belirli bir düzeyde
  # search... arama ... : search keywords : Ara
  # Player Pick / Set Sell / Set store /pet pick: choose a certain item, you can set to pickup/storage/sell it.(users can use CTRL or SHIFT key to select a range of info and set them all at once ,in this way you don't need to set them one by one.) Oyuncu Seçim / Set Satış / Set mağaza / PET alırım belirli bir öğeyi seçerseniz, pikap ayarlayabilirsiniz / depolama / satmak olsun. (Kullanıcı bilgi bir aralığı seçmek için CTRL veya ÜSTKRKT tuşunu kullanabilirsiniz ve bir kez at bunları size tek tek bunları gerek yok bu şekilde.)
  # Transfer Pet Bag: bot will auto transfer items which you have set to transfer once char back town Transfer Pet Yastığı: otomatik bir kez geri kasaba karakter transferi için ayarladığınız öğeler transferi olacaktır botu

  Notice: Not:
  1.You need to open the function "pet transfer supplies" in the filter settings if you want to use this function in training place. 1.You gereken filtre ayarlarını fonksiyonu "evcil transferi kaynakları" açmak için eğer eğitim yerine bu işlevi kullanmak istiyorum.
  2.Tra 2.Tra

  [​IMG]

  Otomatik GM Gecikme ** İkinci Sohbeti: otomatik olarak GM den fısıltı almak yanıt bir mesaj ayarlamak


   
 2. Milano

  Milano rank8

  Kayıt:
  8 Mart 2008
  Mesajlar:
  12.855
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Staples Center / L.A
  google translationdan cevirilmiş bunlar ^^
   
 3. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  tamam bende bişey demedimdi baktım herkes dert yanıyor çince diye bende belki yardımcı olur dedim :) hiç anlamamaktansa birazcık anlamak daha iyidir :curtain:
   
 4. lordcen

  lordcen rank8

  Kayıt:
  20 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  109
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  valla eyer bişey anlamışsam çinli olim fiş miş diyor ^_^
   
 5. Advance

  Advance  

  Kayıt:
  27 Ocak 2008
  Mesajlar:
  11.577
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  48
  Bende anlayamadım ^^.
   
 6. Milano

  Milano rank8

  Kayıt:
  8 Mart 2008
  Mesajlar:
  12.855
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Staples Center / L.A
  Bende bir şey demedim zati sadece g.translate dedim ^^ eline emegine saglık hacım :muck:
   
 7. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  :muck: :kalp: :muck:
   
 8. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  acıklamalar ve görseller ingilizce olmuştur.. :coffee:
   
 9. Funny Child

  Funny Child rank8

  Kayıt:
  5 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.113
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  bulmak çok zor...
  Şehir:
  ^^Fun^^
  linki yenilermisin lütfenn 10 kişi indirmiş ve silinmiş dosya.tc den yüklersen sevinirim..
   
 10. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  link yenilenmiştir
   
 11. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  ozaman armut piş ağzıma düş demicen oturcn tek tek cozecen burdan soylemesi kolay uğraş bakalım birazda gorelim heybetini :coffee:
   
 12. ElmaKurdU-01

  ElmaKurdU-01 rank8

  Kayıt:
  17 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  40
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Hocam bu VSRO için uygun mu?
   
 13. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  o konuda tam bir bilgim yok ama calışıyor diye duymuştum yinede emin değilim vsro oynamadığım için bilemicem. istersen bi dene en fazla 17mb bi kaybım olur :curtain:
   
 14. lordcen

  lordcen rank8

  Kayıt:
  20 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  109
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  şimdi bu botu çalıştıran oldumu hiç?
   
 15. Alexander Mahone

  Alexander Mahone rank8

  Kayıt:
  23 Haziran 2008
  Mesajlar:
  520
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Meslek:
  Serbest
  Şehir:
  Bye Bye Türkçe
  1.si Bu bot isrobotun 2. versiyonu yani şuan normal srodakiyle aynı fakat anlatımlar eski versiyonu.

  2.si botta id pw yazcak yer yok
  3.sü start training yani ingilizcedeki anlamıyla start staining seçeneği aktif değil...
   
 16. Dark Fortress

  Dark Fortress rank8

  Kayıt:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  888
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  'uz Programming
  ^^ Bi Ara Düzeltilir Bişi Olmaz...

  Aynı Zamanda Ksro Bot Bu Sanırım inş Öyledir Heycanlandım Uptade Yapsın Bi Olursa oFFF Süpper 74 Lv Charımı Önce 76 Yaparım :D
   
 17. Dark Fortress

  Dark Fortress rank8

  Kayıt:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  888
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  'uz Programming
  Birazdan Yazarım sana cevap ben bi çin forumunda duymuştum bu botu ama bulamamıştım arkadaş bulmuş bu bot369 un çinlilere verdii free bot sanıyorum bot369 un sitesine üye olup id-pw yerine yazılıyor. Neyse Bakıcam Şimdi ^^
   
 18. iamLegend

  iamLegend rank8

  Kayıt:
  11 Haziran 2009
  Mesajlar:
  8
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Beyler Vsro için çalışıyor mu
   
 19. MaHLuK16

  MaHLuK16 rank8

  Kayıt:
  25 Nisan 2009
  Mesajlar:
  17
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Elektrik-Elektronik
  Şuan botu çözme aşamasındayız.Çözdüğümüz zaman bu botta uyan buluruz.
   
 20. Exqusei

  Exqusei rank8

  Kayıt:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.285
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Exqusei in wonderland
  valla arkadaşlar ben bir kerelik çalıştırdım içersindeki sro settig dosyasına ıd ve pw mi yazdım (auto login) oyuna irdim start geldi aldım bota basladı kasmaya ve gerçektende guzel kasıyordu sonra oyuna botsuz girdim cıktım bi daha start training cıkmadı :S ne iş bende cozmeye calışıyorum fakat gerçekten calışıyo bot sizlerde biraz karıştırın bukacaksınız