joysro

game12
Kayıt
8 Eylül 2009
Mesajlar
2.255
Beğeniler
0
Şehir
Tokyo
jado
Sinekli bakkal bulunduğu semtin adını almış olan dar bir sokaktır.Bir geçitten çok bir toplantı yeri gibidir. Bu sokakta oturanlardanbiri mahalle imamıdır. Onun kızı, Emine ise babasının istememesinerağmen Kız Tevfik denilen bir halk sanatçısı ile evlenir. Tevfik; ortaoyunu, karagöz gibi şeylerle vakit geçirir. Ayrıca Emine ve Tevfik’lebirlikte, sokaktaki İstanbul bakkaliyesini işletmektedir. Bir süresonra Tevfik ile Emine anlaşamazlar ve ayrılırlar. Tevfik yaptığışaklabanlıklar yüzünden sürülür. Ancak Emine hamiledir, ve inadını veiradesini annesinden, yeteneklerini ise babasından olan bir Rabiaisimli bir kızını dünyaya getirir.
Emine’nin Babası Rabia’nın dedesi olan imam ise Rabia’yı birazbüyüyünce hafız yapar. Mahallenin bir de kibar konağı vardır: SelimPaşa Konağı. Bu konak başlı başına bir alemdir. Selim Paşa’nın hanımıdünyanın tadına varmış, yaşlandıkça ölüm korkularına kapılmıştır. Veteselliyi nerede bulacağını şaşırmış bir kadındır. Selim Paşa isepadişahın dostlarından ve zaptiye nazırıdır. Oğlu Hilmi ise babasınınaksine Jön Türklerle ilgisi olan bir ihtilalcidir. Büyüklük peşinde birhayal adamı. Konağa giren - çıkan pek çoktur. Peregrini adında ki birİtalyan piyanist Vehbi Dede adında bir Mevlevî bunların başlıcalarıarasındadır.


Rabia mevlit ve kuran okumaktaki şöhreti ile Selim Paşa Konağı’nakapılanır. Peregrini’yi orada tanır. Vehbi Dede’den musiki dersleri,alır. Rabia biraz büyüdüğünde Hiç görmediği babası Tevfik sürgündendönmüştür. Rabia annesi ile babası arasında tercih yapmak zorundakalmış ve Babası Tevfik’i seçmiştir. Bunun üzerine Emine Rabia’ya çokkızmış her namazdan sonra beddua etmeye başlamıştır. Rabia babasınabakkalda ve karagöz oyunlarında yardım etmekte mahallenin cücesi olanRakım Amcası ile beraber hep beraber güzel vakit geçirmektedir. LakinTevfik’in kadın kılığına girip Selim Paşa’nın Oğlu Hilmi içinFransa’dan gelen yabancı evrakları feslilerin giremeyeceği FransızPostanesine gidip alması esnasında yakalanması ile, Tevfik, zaptiyedairesinde Göz Patlatan Hakkı adında ki zorbanın sıkı işkenceleri ilesorguya çekilmiştir. Gene de Hilmi’nin adını vermez sürgüne yollanır.İş anlaşıldığı için Paşanın Oğlu Hilmi de Selim Paşa’nın emri ilesürgüne Şam’a sürülecektir.
Tevfik yokken Rabia Rakım Amca’nın yardımı ile dükkanı idare eder.Vehbi Dede ve Peregrini de kendisine arkadaşlık ederler. Ama babasısürgüne yollandığından sonra bir daha Selim Paşa Konağı’na ayak basmaz.Konakta pek sevdiği bir cariye vardır: Kanarya Hanım. Çerkez asıllıolan Kanarya Hanım da aslında evlenip çırak çıkmıştır.
Rabia, Ramazanlarda camileri gezer mukabele okur ara sıra mevlitlereçağrılır. Şehzade Nihat Efendi’nin yalısında da Mevlit okumaya davetedilir. Rabia yalıya gittiğinde iç salonun kapıları açılarak sineklibakkal mescidinin büyük bir toplantı yeri haline getirildiğini görür.Renkli papatya başlarına benzeyen yüzlerce başörtülü kadın dinleyicisivardır. Bu duygulu kalabalığa yanık ve dokunaklı sesi ile mevlitokuduktan sonra salonun sonunda çok güzel bir mermer heykele benzeyensarışın bir kadın görür . Bu Kanarya Hanım’dır. İki eski dost çığlıkçığlığa birebirlilerinin boynuna atılırlar.
Peregrini Rabia’nın okuduğu mevlide hayrandır. Karakterine,olgunluğuna hayrandır. Sonunda , tasarısını Vehbi Dede’ye açar. Onundauygun bulması üzerine Rabia ile evlenmek için dinini değiştirir. Osmanadını alır. Vehbi Dede de, onu kızı gibi sevmektedir. Yani Rabia dagüzelliği bulan Tanrı sevgisi…
İmam da Emine de öldüğünden Osman’la Rabia Evi onarırlar. Dükkanınüstüne yerleşirler. Rabia’nın gebeliği çok sıkıntılı geçer. Sonundaİstanbul’da ilk defa yapılan bir sezeryan ameliyatı ile kurtulur. Biroğlu olur. Bu mutlu olayı izleyen yıllarda 1908 meşrutiyeti gelir.Sürgünler yerlerine dönerler. Geri dönenler arasında Tevfik de vardır.Rabia, Osman Rakım Amca , mahallenin kibar tulumbacısı, Sabit Beyağabey, bütün sinekli bakkal onu karşılamaya giderler. Vakti ile padişahhaini diye sille tokat İstanbul’dan sürülenlerin hepsi, şimdi birerhürriyet kahramanı olarak dönmektedir.
Tevfik’in bu siyasi görüşlerle ilişiği yoktur. Vapur rıhtımınayanaşıp da sürgünler çıkınca karşılama törenleri başlar. SabitBeyağabey bir emir verince sinekli bakkal takımı Tevfik’in bile ürkütüpsaklanacak yer aratan bir coşku ile gösterilerine başlar. Sineklibakkal delikanlıları şişmanca bir adamı omuzlarına alırlar. Tevfik’inmahalleye dönüşü dolası ile ateşli bir hürriyet nutku çeken bu adamıTevfik hemen tanır. Bu zaptiye dairesinde kendine işkence eden gözpatlatan Muzafferdir. Vehbi Dede ile Osman Tevfik’in koluna girer veona bir torunu olduğunu haber verirler.

Kahramanlar
Rabia: Romanın asıl kahramanı: İlhâmi İmam’ın kızı Emine ve KızTevfik diye bilinen orta oyuncusunun kızı Rabia’dır. Rabia, yazarınromanda kendisi yerinde gösterdiği ve ideal Türk kadını nasıl olmalı?sorusunun cevabı olan kişidir. Rabia’nın kişiliğinin oluşmasındababasından çok dedesinin etkili olmuştur. Kendisi imam olduğu içintorunu hafız yaparak İslami bilgilerle donanmasını sağlamıştır. Paşanınkonağına gitmesi ile Rabia’nın kişiliğinin değişiminde en büyük etkiyigörülüyor. Dedesinin yanında her zaman cehennemden bahsedilerek büyüyenRabia konağın ortamını görünce geleneklerine bağlı, ancak Batı eğilimlibir karakter ortaya çıkıyor. İki ayrı ruh ikliminde yetişmiş olduğuPeregrini yani Osman’la evlenmesi ile de bunu gösteriyor.
Kız Tevfik: Daima şen şakrak, orta oyununda usta, yakışıklı ve çok düzensiz bir kimlikte anlatılıyor.
Vehbi Dede: Konakta Rabia’ya ders veren bir Mevlevî derviş olarak bize aktarılan Vehbi
Dede, her zaman teselli edici teskin edici mizacı ile Rabia’nındedesinden çok farklı olarak ruh okşayıcı bir alim olarak anlatılıyor.
Peregrini (Osman): Annesinin tavsiyesiyle eskiden papaz olanPeregrini daha sonra her hangi bir dine bağımlı olmaksızın yaşamış birmüzik hocası. Türkçe’yi çok iyi konuşan bu adam dinsiz olmasına rağmenVehbi Dede gibi dinine bağlı insanlara saygı duymuştur. Rabia ileevlenmek için dinini değiştirerek Osman ismini almıştır.
Selim Paşa: Eski Dahiliye Nazırı, padişaha son derece bağlı birmizaç ortaya sürmüştür. Öyle ki kendi oğlunu bile gözünü kırpmadan veelinde kesin delil olmadan sürebilmiştir. Ama diğer taraftan Rabia’yakarşı hep şefkatli olmuş ve iyi davranmıştır.
Emine: Rabia’nın annesidir. Önceleri Rabia’yı çok sevmiş ancaksürgünden dönen babasını kendisine tercih edince, elinden gelseRabia’nın boğazına sarılmak istemiştir. Elini öpmek için gelen kızınıkovmuştur.
İlhamî İmam: Rabia’nın büyük babası, mahalleliye devamlı cehennemden bahseden bir imam.
Diğer tipler: Bilal; Rabia ile evlenmek isteyen bir genç, RıfatAmca; mahallenin cücesi, Pembe; Rabia’nın hizmetini yürüten beraberyaşadığı çingene, Hilmi; Selim Paşa’nın Jön Türk oğlu, Sabiha Hanım;Selim Paşanın Hanımı, Kanarya Hanım; köşkte ki bir Çerkez kızı.

Çevre
Daha romanın başında, ilk cümlelerle yazar bize olayın nerede geçtiğinisöylüyor, Aynen okursak: “Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adınıalmıştır: Sinekli bakkal.” Romanın ileri ki bölümlerinde ise bu sokağınİstanbul’da olduğu söyleniyor.
Zaman
Zaman Osmanlı Devletinin 33. padişahı olan Abdülhamit Han devridir.Tevfik’in sürgünden dönüşü 2. Meşrutiyet Dönemi’nin başına yani 1908ihtilâli’ne geldiğine göre zaman I. Meşrutiyet’ten sonra , 1908 öncesidiyebiliriz.
 
Kayıt
6 Şubat 2007
Mesajlar
335.344
Beğeniler
1.494
Şehir
Taksim/IST.
Server
Flora
Takımı
Galatasaray
uuu fii tarihinde okumuştum ince bir kitaptır kitap dünyasının kilometre taşlarındandır okunmasını tavsiye ederim.
 
Kayıt
20 Mayıs 2009
Mesajlar
5.219
Beğeniler
7
Şehir
ANALA
Francesco demiş ki:
volkan.ka demiş ki:
Okulda zorla okuttuklarını hatırlıyorum 8))
YaLova Lisesi'nden mi mezun oldun xD :twisted:
Lisede beni zorlayacak hocanın aklını karışlarım.
İlkokul yıllarındaydı o zamanlar :beer:

Hoş Lisede zorlamadılar, Ünide tepemize çıktılar :twisted:

Saatleri ayarlama enstitüsü , Korkuyu Beklerken , Ve daha nice felsefi kitaplar.

:muck: Felsefe ile haşır neşir olanlara önerebilirim ama diğer türlü olanlara hiç bu kitaplara bulaşmasın.
Beyniniz karıncalanabilir. :beer:
 
Yukarı Alt