Avasin

 
Kayıt
12 Ocak 2009
Mesajlar
6.431
Beğeniler
5
Şehir
Santa Clara/Küba
6 - 7 ve 8. sınıflar için 2010 SBS Başvuru Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı Başvurular 8-26 Mart 2010 tarihleri arasında yapılacak.


Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?
*5, 9, 10 ve 11’inci sınıflar PYBS 02 Mayıs 2010 Pazar,
*8’inci sınıflar SBS ve PYBS 05 Haziran 2010 Cumartesi,
*7’nci sınıflar SBS ve PYBS 06 Haziran 2010 Pazar,
*6’ncı sınıflar SBS ve PYBS 12 Haziran 2010 Cumartesi günü yapılacaktır.


Seviye Belirleme Sınavı için;
1) Başvurular 08–26 Mart- 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
2) Başvuru için 10 (on) TL sınav ücretinin e-başvuru kılavuzunda belirtilen bankalardan birisine öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile yatırılmış olması başvuru için yeterli olacaktır.


Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için;
1) PBYS başvuru işlemleri 22 Mart–02 Nisan 2010 tarihleri arasında başvuru e-kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılacaktır.
2) 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri PYBS’ye başvurmaları halinde, ayrıca bir sınava girmeyecek SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacaktır.
3) PYBS için başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını okul müdürlüğü elektronik ortamda onaylayarak başvuru belgesinin aslını okulda saklayacak bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı verecektir.

Polis Kolejine Başvurular?
Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler 15–26 Mart 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacaktır. Bu öğrenciler SBS’ ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracaklar bunun dışında bir ücret ödemeyeceklerdir. Polis Koleji başvurularını okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

YİBO’da Okuyanların Başvurusu:
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8’inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız ve parasız olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları 22 Mart–02 Nisan 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, adresinden okul müdürlüğünce yapılacaktır. Okul müdürlüğü e-Okul sisteminde başvuruyu onaylayacak 2 (iki) nüsha çıktısı alınarak veliye inceletip imzalattırılacaktır. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek 1(bir) nüshası veliye teslim edilecek, diğeri okul müdürlüğünde saklanacaktır.

Yurt Dışında E-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrencilerden başvuru yapmak isteyenler; http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan e-başvuru kılavuzunda yer alan EK-1 formu ile başvuruda bulunacaklardır. Form; Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerince onaylanacak ve başvuru süresi içinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beşevler/ANKARA Şubesinin TR190001000799054952215001 nolu hesabına 10 (on)TL sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ve bir adet öğrencinin vesikalık fotoğrafı ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir. Faksla gelen formların aslı gelmediği sürece başvuru yapılmış sayılmayacaktır.

İlköğretimin Bir Kısmını veya Tamamını Yurtdışında Okuyanların Başvuru İşlemleri
İlköğretimin 6’ıncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarının tamamını veya bir kısmını yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan eğitim kurumlarında gören öğrenciler, öğrenim belgesiyle başvurarak SBS’ye katılabilirler. Bir ya da iki sınıfın SBS’sine katılmayan öğrenciler bir sonraki yılın SBS ile birlikte katılmadıkları sınıf veya sınıfların SBS’sine katılabilecektir.

Okul müdürlükleri, sınavlarda özel hizmet alması gereken özürlü öğrenci varsa, bu öğrencileri bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin MEBBSİS-RAM Modülüne işlenmesini sağlayacaktır.

Özürlü Adayların Başvuru İşlemleri
Özürlü öğrencilerin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır. Bu öğrencilere ait özür durumlarını gösteren belgeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

Adaylar, başvuru ve tercih dönemlerinde okul müdürlüğüne, kırtasiye, internet bağlantısı, fotokopi, kılavuzların çıktıları vs. giderleri için okul aile birliği makbuzu karşılığında 5 (beş) TL ödeyeceklerdir.


 
Yukarı Alt