1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro
   planetsro

Permütasyon & Olasılık


 1. Wrestler

  Wrestler olduser

  Kayıt:
  20 Ekim 2007
  Mesajlar:
  962
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Permütasyon ve Olasılık
  PERMÜTASYON AMAÇ:Permütasyonla ilgili temel kavramları kullanabilme becerisi
  Olasılık Amaç:Olasılık ve olasılıkla ilgili temel kavramlar bilgisi
  Planlama:Permütasyon ve olasılık kavramı
  1)Permütasyon
  A)Genel çarpma özelliği
  B) Permütasyon
  1) ”n” elemanlı bir kümenin n’li permütasyonu
  2) “n”elemanlı bir kümenin r’li permütasyonu
  3)Dairesel permütasyon
  2)Olasılık:
  A)Olay ve olasılık tanımı
  B)Ayrık iki olayın olasılığı (A veya B’nin olasılığı)
  C)Aynı zamanda geçekleşen bağımsız iki olayın olasılığı(A ve B’nin olasılığı)
  İşleniş
  Permütasyon ( Büyük )
  a) Saymanın Temel İlkesi ( Genel Çarpma Özelliği )
  ÖR: Ahmet’in iki değişik pantolonu üç değişik renk gömleği vardır.Ahmet gömlek ile pantolonunu kaç değişik biçimde giyebilir.
  ÇÖZÜM: Ahmet’in değişik renk gömlekleri G1,G2,G3 ve pantolonları da P1,P2 olsun.
  Ahmet bu giysileri aşağıda gösterilen biçimlerde giyebilir.
  1. Giyinme => G1 P1
  2. Giyinme => G1 P2
  3. Giyinme => G2 P1
  4. Giyinme => G2 P2
  5. Giyinme => G3 P1
  6. Giyinme => G3 P2 biçiminde giyebilir.
  Ahmet’in giyinişi 6 değişik biçimde olmaktadır. Bunu kısaca,

  Gömlek Pantolon
  3 tane 2 tane
  3 x 2 = 6 şeklinde buluruz.

  Ardışık iki işlemden biri, a değişik yoldan yapılabiliyor. Bu yollardan herhangi biri kullanıldıktan sonra, ikinci bir işlem b değişik yoldan yapılabiliyorsa, ardışık iki işlem a x b değişik yoldan yapılabilir.
  Bu özelliğe “Saymanın Temel İlkesi “ yada “ Genel Çarpma Özelliği” denir.

  ÖR: A= ( 1,2,3,4,5 } kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir.

  Y O B  4 X 3 X 2 = 24 değişik çift sayı yazılabilir.


  ÖR: A= ( 0,2,3,4,5 } kümesinin elemanlarını kullanarak 5 ile bölünebilen kaç tane 3 basamaklı tek sayı vardır.


  Y O B
  4 X 5 X 1 = 20 tane sayı yazılabilir.

  FAKTÖRİYEL


  n C N olmak üzere,
  1.2.3. _ _ _ _ _ .n
  çarpımına n faktöriyel denir ve

  n! = n .(n-1).(n-2)._ _ _ _ _ .3.2.1 biçiminde ifade edilir.

  0! = 1
  1! = 1
  n! = n.(n-1)! Olarak tanımlanır.


  ÖR:

  4! = 4.3.2.1 = 24
  5! = 5.4.3.2.1 = 120
  15! 15.14.13!
  13! 13! = 15.14 = 210

  4) 8!+9! 8.7!+9.8.7! 7! (8+9.Cool
  7! 7! 7!

  8+72 = 80

  4!. ( n – 1 )!
  n! = 6 => n = ?

  4! . ( n-1 )!
  n! = 6 =>

  ( 4.3.2.1 ) . ( n-1)! = 6 . n!

  24. ( n-1)! = 6.n. ( n-1 )!

  n 24. ( n-1 )! n = 4
  6 . ( n-1 )!

  PERMÜTASYON


  Bir kümenin elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine bir permütasyon denir.


  ÖR:


  A = ( 1,2,3 } kümesinin permütasyonlarını yazalım.
  ( 1,2,3 ) ( 2,3,1 )
  ( 1,3,2 ) ( 3,1,2 )
  ( 2,1,3 ) ( 3,2,1 )

  n elemanlı bir kümenin n’li permütasyonlarının sayısı P(n,n) şeklinde gösterilir.P(n,n) ifadesi, n’den 1’e kadar ardışık doğal sayıların çarpımıdır.

  Yani; P( n,n ) = n! ‘dir.


  ÖR: “Ahmet” kelimesinin harfleri ile, 5 harfli anlamlı yada anlamsız kaç kelime yazılabilir.

  P ( 5,5 ) = 5!
  = 5.4.3.2.1
  = 120 bulunur.


  “n” Elemanlı Bir kümenin “r” li Permütasyonları

  “n” ve “r” birer sayma sayısı ( n > r ) olmak üzere , n elemanlı bir kümenin elemanlarının r’li sıralanışına, “ n elemanlı kümenin r’li permütasyonu “ denir.ve
  P ( n,r ) şeklinde gösterilir.
  P ( n,r ) permütasyonlarının sayısı,


  P ( n,r ) = n! İfadesi ile bulunur.
  ( n-r )!

  Başka bir ifadeyle P ( n,r ) permütasyonlarının sayısını bulmak için, n’den geriye doğru, r tane ardışık çarpan çarpılır.


  ÖR:

  1) P ( 5,2 ) 5! 5.4.3! = 20
  ( 5-2 )! 3!  2) P ( 7,3 ) 7! 7.6.5.4! = 210
  ( 7-3 )! 4!


  3) P ( 6,1 ) 6! 6.5! = 6
  ( 6-1 )! 5!


  ÖR:

  P ( 5,3 ) = 5.4.3 = 60
  P ( 6,2 ) = 6.5.4.3.2 = 720
  P ( 7,4 ) = 7.6.5.4 = 840


  ÖR: 5. P( n,3 ) = 2. P( n+1,3 ) eşitliğinde n’nin değeri kaçtır?

  ÇÖZÜM:


  5.n ( n-1 ). ( n-2 ) = 2.( n+1 ) n . ( n-1 )

  5.( n-2 ) = 2 ( n+1 )

  5 n-10 = 2 n+2

  5 n –2n = 2+10

  3 n = 12

  n = 4

  Dönel (Dairesel ) Sıralama

  “n” elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir çemberin noktaları üzerinde birbirine göre farklı dizilişlerinden her birine,”dairesel permütasyon “ denir.
  “n” elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir daire üzerinde değişik biçimde dairesel permü-
  tasyonlarının sayısı,

  ( n-1 )! Tanedir.

  ÖR: 7 kişi, yuvarlak bir masanın etrafında kaç değişik şekilde oturabilir?

  ÇÖZÜM:
  Bir kişinin yeri sabit tutulursa;

  Oturuş sayısı = ( 7-1 )!
  = 6!
  6.5.4.3.2.1 = 720 bulunur.

  ÖR:

  Bir okulda, 3 yönetici ile 5 öğretmen vardır. Yöneticiler yan yana olmak üzere, 8 kişi yuvarlak bir masanın etrafına oturacaklardır. Oturuş biçimi kaç farklı biçimde olabilir?

  ÇÖZÜM:

  Yöneticiler bir arada olacağı için, üç yöneticiyi bir kişi gibi kabul edelim.
  Bu duruma göre, yuvarlak masanın etrafına 1+5 = 6 kişi oturuyormuş gibi düşünebiliriz. Ancak,3 yönetici de kendi aralarında 3! Kadar farklı biçimde otururlar.

  Buna göre, farklı oturuş biçimi,

  3!.( 6-1 )! = 6 .120 =720 değişik biçimde olur.


  OLASILIK


  Olasılık, rastlantı yada kesin olmayan olaylarla uğraşır. Rastlantı; sonucu önceden bilinmeyen, gerçekleşmesi şansa bağlı olaylardır.
  Örneğin; bir parayı havaya attığımızda, yazı mı yoksa tura mı geleceğini deney yapmadan bilemeyiz.

  . Bir deneyde çıkan sonuçların her birine “ olay “denir. Yapılan bir deneyde, elde edile-
  bilecek tüm çıkanların kümesine “örnek uzay”veya “ evrensel küme “ adı verilir. Büyük “E”harfi ile gösterilir.

  . Bir olay her zaman olabiliyorsa buna “kesin olay”; hiç gerçekleşmiyorsa buna da “imkansız olay” denir.

  . Bir E örnek uzayının her elemanının elde edilme olasılığı eşit ise bu E örnek uzayına “eş olumlu örnek uzay “ denir.

  Eş olumlu örnek uzayına ait bir A olayının olasılığı P( A ) biçimde gösterilir.

  A C E olayı için,

  P( A ) = s( A)
  s( E ) dir.

  ÖR:

  Bir zar atıldığında,üste gelen yüzünün asal sayı olma olasılığı nedir?
  ÇÖZÜM:
  Evrensel küme E = ( 1,2,3,4,5,6 }
  Olay A = ( 2,3,5 } dir.

  A olayının olasılığı : P( A ) s( A ) 3 1
  s( E ) 6 2
  ÖZELLİKLER


  Bir olayın olasılığı, sıfır ile bir arasında bir sayıdır.

  0 < P( A ) < 1
  P( A ) = 0 => böyle bir olaydan söz edilemez.(İmkansız olay )
  P( A ) = 1 => olasılık tamdır.( Kesin olay )
  Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1’e eşittir.
  P( A ) + P( A‘) = 1 dir.


  ÖR:
  Bir torbada,aynı büyüklükte 3 kırmızı, 4 beyaz, 5 mavi bilye vardır. Torbadan rasgele bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin beyaz olma olasılığı nedir?

  ÇÖZÜM:

  Örnek uzayın eleman sayısı,

  s( E ) = 3+4+5 = 12 dir.

  Beyaz bilye çekme olayı B olsun . Torbada 4 tane beyaz bilye olduğundan,
  s( B ) = 4 tür. Buna göre;
  P( B ) s( B ) 4 1
  s( E ) 12 3 tür.


  ÖR:

  Bir çift zar, aynı anda masanın üzerine atılıyor. Üste gelen sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı nedir?

  ÇÖZÜM:

  Evrensel kümenin eleman sayısı,

  s( E ) = 6 x 6 = 36 dır.

  Üste gelen sayıların toplamının asal sayı olma durumları;
  A = ( (1,1),( 1,2 ),( 2,1 ),( 1,4 ),( 4,1 ),( 1,6 ),( 6,1 ),( 2,3 ),( 3,2 ),( 2,5 ),( 5,2 ),( 3,4 ),( 4,3 ), ( 5,6 ),( 6,5 )}


  P( A ) s( A) 15 5
  s(E) 36 12 dir.
  AYRIK İKİ OLAYIN BİRLEŞMELERİNİN ( A VEYA B OLAYININ ) OLASILIĞI


  Ayrık olayların birleşimlerinin olasılığı, bu olayların olasılıkları toplamına eşittir.
  A n B = O =>
  P ( A U B ) = P ( A ) + P( B ) dir.  ÖR:

  Bir torbaya aynı büyüklükte 2 kırmızı, 3 sarı,4 mavi bilye konuluyor. Torbadan rasgele bir bilye çekilirse,çıkan bilyenin kırmızı veya mavi olma olasılığı nedir?

  ÇÖZÜM: Evrensel küme,

  E = ( k1,k2,s1,s2,s3,m1,m2,m3,m4 }ve s( E ) = 9 dur.
  Kırmızı bilyeler = A = ( k1,k2 }
  Mavi bilyeler = B = ( m1,m2,m3,m4 }
  A n B = O dir. Buna göre,
  P ( A U B ) = P( A ) + P( B ) yazılır.
  P ( A U B ) = 2 4 6 2
  9 9 9 3 bulunur.  AYRIK OLMAYAN İKİ OLAYIN BİRLEŞİMLERİNİN (A VEYA B OLAYININ )
  OLASILIĞI  Ayrık olmayan iki olayın birleşimlerinin olasılığı, bu olayların ayrı ayrı olasılıkları toplamından kesişimlerinin olasılığının farkına eşittir.

  A n B = O => ,

  P ( A U B ) = P( A ) + P( B ) – P( A n B ) dir.

  ÖR:

  Bir torbaya 1’den 9’a kadar numaralanmış aynı büyüklük ve özellikte 9 top konuyor. Torbadan rasgele bir top çekiliyor. 4’ten büyük veya tek numaralı bir topun çıkma olasılığı nedir?  ÇÖZÜM:Evrensel küme
  E = ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9 }
  s( E ) = 9 dur.

  Tek numaralı bilyenin çıkması olayı;
  A = ( 1,3,5,7,9 }, s( A ) = 5 ’tir.

  4 ten büyük numaralı bilyenin çıkması olayı;

  B = ( 5,6,7,8,9 }, s ( B ) = 5’tir.
  A n B = (5,7,9 }, s ( A n B ) = 3’tür.


  P( A ) = 5 P ( B ) = 5 P( A n B) = 3
  9 9 9 dur.

  Buna göre,


  P( A u B ) = P( A ) + P( B )- P( A n B )
  = 5 + 5 - 3
  9 9 9
  = 7
  olur.
  BAĞIMSIZ OLAYLARIN BİRLİKTE OLMA ( A VE B OLAYININ ) OLASILIĞI


  İki veya daha çok olayın gerçekleşmeleri birbirine bağlı değilse böyle olaylara “ bağımsız olaylar” denir.
  Bağımsız olayların birlikte olma olasılığı bu olayların olasılıklarının çarpımına eşittir.


  P( A ve B ) = P( A n B ) = P( A ) . P( B ) dir.

  ÖR: Bir okulun birinci sınıfında 12 erkek ve 8 kız, ikinci sınıfında 6 erkek ve 12 kız öğrenci vardır. Her iki sınıftan da rasgele seçilen birer öğrencinin ikisinin de kız öğrenci olma olasılığı nedir?
  sınıftan seçilen öğrencinin kız öğrenci olması olayı A =>
  P( A) = s( A ) 8 2
  s( E ) 20 5 tir.
  sınıftan seçilen öğrencinin kız öğrenci olması olayı B =>
  P( B ) = s( B) 12 2
  s( E ) 18 3 tür.
  P( A n B ) = P( A ) . P( B )
  = 2 . 2 4
  5 3 15 olur.
   
 2. CreaTioN

  CreaTioN rank8

  Kayıt:
  16 Ekim 2007
  Mesajlar:
  328
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Fazla Merak İyi Deil...
  bilgi için saol :)) extraokk extrabeer extrabeer