1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

MS-DOS Komutlar........


 1. 0live

  0live rank8

  Kayıt:
  6 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  727
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  ....

  İŞTE MS-DOS Komutlarını bir araya topladım buyrun umarım işinize yarar:

  * FORMAT

  Yeni alınan disk veya disket i kullanılır hale getirm enin yanı sıra dolu olan bir disk veya disket e uygula ndığında içindeki tüm bilgil eri siler, disk veya disket teki bozuk olan sektörleri düzeltir (düzelebilecek durumd a olanla rı), virüslü olan disk veya disket teki virüsleri temizl emeyi sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> FORMAT A: (a disket ini kullanılır hale getiri r)

  format parame treler İ

  /s : Disk veya disket e bilgis ayarı açmayı sağlayan sistem dosyal arının yüklenmesini sağlar.

  ÖRNEK

  c:\> format a:/s

  /q : Disk veya disket in hızlı bir şekilde format lanmas ını sağlar. Q parame tresi ile Format lanan disk(ette) � in bozuk olan sektörleri düzeltilmez.

  ÖRNEK

  c:\> format a:/q

  /v: : Disk veya disket e format lama sırasında isim vermey i sağlar. Verile cek isim

  11 karakt eri aşmamalıdır.
  ÖRNEK

  c:\> format a:/v:ÇALIŞMA

  /F: : Format lanaca k DD bir disket in kapasi tesini tanımlamayı sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> FORMAT A:/F:720

  /u : Disket i kurtarılmayacak şekilde format lamayı sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> FORMAT A:/U

  Gerekt iğinde birden fazla parame tre aynı komut satırında tanımlanabilir.

  ÖRNEK

  C:\> FORMAT A:/S/VERS/F:720/Q/u

  * UNFORM AT

  Yanlışlıkla format lanmış bir disk veya disket i eski haline getirm eyi sağlar. U parame tresi ile format lanmış kayıt ortamı UNFORM AT ile kurtarılamaz.

  ÖRNEK

  C:\> UNFORM AT A:

  * LABEL

  Disk veya disket in ismini değiştirmeyi sağlar. Verile cek isim 11 karakt eri aşmamalıdır.

  ÖRNEK

  C:\> LABEL EĞİTİM

  * DISKCO PY

  Diskco py işlemi aynı kapasi tedeki 2 disket arasında gerçekleşir. Kaynak (A) disket teki tüm dosyal ar, hedef (B) disket e kopyal anmada n önce hedef disket format lanır. İşlem bittik ten sonra her iki disket içindeki dosyal arın aynı olduğu görülür. İşlem sırasında disket isterk en karşılaşılen mesajl ar;

  SOURCE : Kaynak disket i tanımlar. Mesaj görüldüğünde sürücüye kaynak disket takılır.

  TARGET : Hedef disket i tanımlar. Mesaj görüldüğünde sürücüye hedef disket takılır.

  ÖRNEK

  C:\> DISKcO PY A: B:

  * MEM

  Bilgis ayarın hafızası (MEMORY) ile ilgili bilgil erin görüntülenmesini sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> MEM

  * ATTRIB

  Dosyal ara özellik vermey i veya iptal etmeyi sağlar. Özellikler, (+) işaretinin ardından özelliğin baş harfin in yazılması ile verili r, (-) işaretinin ardından yine özelliğin baş harfin in yazılması ile iptal edilir . Özellikler şunlardır;

  ÖZELLİĞİN ADI VERİLMESİ İPTALİ

  1. READ ONLY (Okunab ilir) +R -R

  2. HIDDEN (Gizli) +H -H

  3. SYSTEM (Sistem) +s -s

  4. ARCHIV E (Arşiv) +a -a

  ÖRNEK

  1. C:\> ATTRIB (Tüm dosyal ardaki özellikleri görüntüler)

  2. C:\> ATTRIB +H EKM.TX T

  C:\> ATTRIB -H EKM.TX T

  3. C:\> ATTRIB +H,+R EKM.TX T

  C:\> ATTRIB -H,-R EKM.TX T

  * TREE

  Dizinl eri, altdiz inleri ve dosyal arı ağaç yapısında görüntülemeyi sağlar.

  /f : Dizin ve altdiz in içindeki dosyal arı ağaç yapısında görüntüler.

  ÖRNEK

  C:\> TREE (Sadece dizinl eri ve altdiz inleri ağaç yapısında görüntüler)

  C:\> TREE/F (Dizin ve altdiz inleri içlerindeki dosyal arla berabe r görüntüler)

  * MOVE

  1. Dosya veya dosyal arı belirt ilen ortaml ara taşımayı sağlar. İşlem bittik ten sonra tanımlanan dosyal arın kaynak ortamd an silind iği ve hedef ortama aktarıldığı görülür. Copy komutu nda olduğu gibi move komutu nda da "NERDEN" ve "NEREYE" sorula rına yanıt aranır.

  move NERDEN NEREYE

  ÖRNEK

  C:\> MOVE A:\EKM.TXT C:\SINIF

  2. Dizinl erin isimle rini değiştirmeyi sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> MOVE SINIF DERS

  * MORE

  /P parame tresi olmaya n komutl ar için sayfa sayfa döküm almayı sağlar.

  MORE PARAME TRELER İ

  | : Sayfa sayfa döküm almayı sağlar.

  ÖRNEK

  1. C:\> TREE | MORE

  2. C:\> ATTRIB | MORE

  < : Dosya içersine yazılmış uzun metinl erin sayfa sayfa alınmasını sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> MORE < EKM.TX T

  * SYS

  Disk ve veya disket içersine sadece bilgis ayarı açmaya yaraya n sistem dosyal arını yüklemeyi sağlar. Yapılen işlemden kayıt ortamındaki diğer dosyal ar etkile nmez.

  ÖRNEK

  C:\> SYS A: B:

  * DELTRE E

  Dizinl eri içlerindeki altdiz inler ve dosyal arla berabe r silmey i sağlar. Komut satırına ROOT� a bağlı olan dizin adı yazılır.

  /Y : Onay almada n silme işleminin doğrudan gerçekleştirilmesini sağlar.

  ÖRNEK

  1. C:\> DELTRE E DENEME

  2. C:\> DELTRE E/Y DENEME

  * XCOPY

  Dizinl eri içlerindeki altdiz in ve dosyal arla berabe r belirt ilen ortaml ara kopyal amayı sağlar.

  XCOPY PARAME TRELER İ

  /S : Dizinl eri içlerindeki altdiz in ve dosyal arla berabe r kopyal amayı sağlar.

  /E : İçi boş olan dizinl eri kopyal amayı sağlar.

  ÖRNEK

  C:\> XCOPY DOS\*.* A:\DOS/S/E

  * UNDELE TE

  Del komutu ile siline n dosyal arı kurtar mayı sağlar. Siline n dosyal arın ilk karakt erleri nin yerine (?) görülür. Buraya dosyanın ilk karakt eri yazılarak kurtarılması sağlenır.

  UNDELE TE PARAME TRELER İ

  /LIST : Kurtarılacak veya kurtarılamayacak dosyal arın listes ini görüntüler. Kurtarılamayacak olan dosyal arının yanında (**) görülür.

  /ALL : Silinm iş dosyal arın bilgis ayar tarafından kurtarılmasını sağlar. Kurtarılen dosyal arın ilk karakt erinin yerind e (#) görülür.

  ÖRNEK

  1. C:\> UNDELE TE/LIST

  2. c:\> UNDELE TE/ALL

  3. C:\> UNDELE TE EKM.TX T

  * DOSKEY

  Komut satırına yazılen tanımlamaları belleğe yükleyerek tekrar kullan ma olanağı sağlar. Bilgil er bellek te bilgis ayar açık kaldığı süre içinde saklanır. Bilgis ayar kapandığı andan itibar en tüm bilgil er silini r. Doskey komutu nu bilgis ayara yüklemek için komut satırına DOSKEY yazılarak enter tuşuna basılır.

  ÖRNEK

  C:\> DOSKEY

  FONKSİYON TUŞLARI

  F1 : Bellek teki en son tanımlamayı karakt er karakt er komut satırına yazmayı

  sağlar.

  F3 : Bellek teki en son tanımlamayı olduğu gibi komut satırına yazmayı sağlar.

  F7 : Bellek teki tüm tanımlamaların listes ini görüntülemeyi sağlar. Alt+F7

  tuşlarına basıldığında bellek teki tüm tanımlamalar silini r.

  F9 : Bellek teki isteni len komuta ait satır numara sını yazmak koşuluyla komutu n prompt satırına yazdırılmasını sağlar. LINE NUMBER satırına komutu n satır numara sı yazılır.

  * BACKUP

  Harddi sk� teki dosyal arı disket e yedekl emeyi sağlar. Yedekl eme sırasında bilgis ayar her disket e bir numara verir.

  /S : dizinl eri içlerindeki altdiz in ve dosyal arla berabe r yedekl er.

  ÖRNEK

  1. C:\> BACKUP C:\WINDOWS\*.* A:

  2. C:\> BACKUP C:\WINDOWS A:/S

  * RESTOR E

  Backup ile disket e yedekl enmiş dosyal arı harddi sk� e geri yüklemeyi sağlar.

  ÖRNEK

  1. C:\> RESTOR E A: C:

  2. C:\> RESTOR E A: C:/S

  * ARJ

  Dosyal arı sıkıştırmak veya sıkıştırılen dosyal arı açmayı sağlar. Sıkıştırılen dosyal ar tek bir dosya haline gelir. Ayrıca dosyal ar döküm alındığında görülürler.

  ARJ PARAME TRELER İ

  X : Dosya açmayı sağlar.

  A : Dosya sıkıştırmayı sağlar.

  -V1440 (720) : 3.5 HD veya 3.5 DD standa rdına göre dosyayı sıkıştırır yada açmayı sağlar. Bu parame tre kullanıldığında dosya uzantıları ARJ,A01, A02 ve bunun gibidi r.

  -R : Bulunu lan ortamd aki dırectory lerin sıkıştırılıp açılmasını sağlar.
   
 2. TitusPullo

  TitusPullo rank8

  Kayıt:
  31 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  10.998
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  Memlekete döndü -.-

  taşındı->
   
 3. Sp00Ky

  Sp00Ky rank8

  Kayıt:
  27 Kasım 2007
  Mesajlar:
  529
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Belli DeğiL xD

  Güsel çalışma ellerine sağlık :D

  Vay anasını yaa bilmediğim amma çok komut varmış :)
   
 4. Romeo

  Romeo olduser

  Kayıt:
  16 Haziran 2009
  Mesajlar:
  708
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  16

  hemşerim bu komutları ulu orta yazmada kötü amaçlar için kullanabilirler :D