1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro

Masa Tenisi Oyunu Kodu


 1. Black Rain

  Black Rain rank8

  Kayıt:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  10.380
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  38
  Meslek:
  Kamyon Şöförü
  Şehir:
  Bursa / Gemlik

  2 topun masa üzerinde ilerlemesi ve çubuklar ile karşılanması..
  FORM ÜZERİNDEKİ NESNELER

  2 Textbox
  (1. ve 2. oyuncu ad kutucukalrı)

  1 Line
  (Masanın üstünde, Masanın altında ve Orta saha çizgisi)

  4 Shape
  (Masa, Top, 1.Oyuncu Bloğu,2.Oyuncu Bloğu)

  3 Timer
  (Top hareketleri için, Blokların hareketleri için, Geri sayım türlü oyunda zamanın geri sayımı için)

  1 CommonDialog
  (Menu editor ile)
  Dosya > “Yeni oyun, Çıkış”
  Ayarlar > “Oyun Türü, Masa Rengi, Falso Verme”
  Yardım > “Bilgi, Hakkında, Mail Gönder”

  7 Label
  (Süre, Yukarı Falso “Max:100”, Yana Falso “Max:30”, Hız Yazısı, Hız Değeri, Sol Oyuncu Skoru, Sağ Oyuncu Skoru)

  1 CommandButton
  (Oyunu Başlatıp Bitirmek için)

  1 HorizontalScrollBar
  (Hızı ayarlamak için ; max:100)
  Kod:
  Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
  Dim Gidis As String
  Dim Hareket, X, Y As Byte
  Dim Süre As Single
  
  'Başla ve Bitir butonu yapılandırması ve uygulaması.
  Private Sub cmd_Click()
  If cmd.Caption = "B&aşla" Then
    cmd.Caption = "Biti&r"
    HS1.Enabled = False
    Hareket = 1
    txtAd(0).Locked = True
    txtAd(1).Locked = True
  Else
    cmd.Caption = "B&aşla"
    HS1.Enabled = True
    Hareket = 0
  End If
  End Sub
  
  'Program başlangıcında formun yüklenmesi.
  Private Sub Form_Load()
    cmd.Caption = "B&aşla"
    L1.Caption = "Hız: "
    L2.Left = L1.Left + L1.Width
    L2.Caption = HS1.Value
    HS1.Enabled = True
    Form1.Caption = "Masa Tenisi"
    Sonuc(0).Caption = 0
    Sonuc(1).Caption = 0
    lblSure.Caption = "Süre: "
    FalsoY.Caption = "Yukarı Falso: 0"
    FalsoA.Caption = "Yana  Falso: 0"
    
    L3.X1 = Shape1.Left + Shape1.Width / 2
    L3.X2 = Shape1.Left + Shape1.Width / 2
    
    txtAd(0).Text = "1.Oyuncu"
    txtAd(1).Text = "2.Oyuncu"
      
    HS1.Value = 40
    Hareket = 0
    X = 0
    Y = 0
    
    Rastgele_Top_Yerlesimi
  End Sub
  
  'Topun başlangıçta ve sayı olduktan sonra rastgele konumlanması ve gitmesi.
  Sub Rastgele_Top_Yerlesimi()
    'Topun rastgele yerleştirilmesi.
    P1.Left = Int(((Shape1.Left + Shape1.Width) - Shape1.Left) * Rnd + Shape1.Left)
    P1.Top = Int(((Shape1.Top + Shape1.Height) - Shape1.Top) * Rnd + Shape1.Top)
    
    'Topun yerleşimine göre hareket etmesi.
    If P1.Left < Shape1.Left + Shape1.Width / 2 And P1.Top < Shape1.Top + Shape1.Height / 2 Then
        Gidis = "SagA"
    ElseIf P1.Left < Shape1.Left + Shape1.Width / 2 And P1.Top > Shape1.Top + Shape1.Height / 2 Then
        Gidis = "SagY"
    ElseIf P1.Left > Shape1.Left + Shape1.Width / 2 And P1.Top < Shape1.Top + Shape1.Height / 2 Then
        Gidis = "SolA"
    Else
        Gidis = "SolY"
    End If
  End Sub
  
  'Hızın değiştirilmesi.
  Private Sub HS1_Change()
    L2.Caption = HS1.Value
  End Sub
  
  'Yardım > Bilgi butonun basınca.
  Private Sub mnuBilgi_Click(Index As Integer)
  MsgBox "Yardım için programın bulunduğu klasördeki <Yardım.htm> dosyasına bakın..", vbInformation, "Bilgi"
  End Sub
  
  'Programın sonlandırılması.
  Private Sub mnuCikis_Click(Index As Integer)
    End
  End Sub
  
  'Topa yana falso verme değeri.
  Private Sub mnuFalso_Asagi_Click(Index As Integer)
  X = -1
    If Index = 9 Then
      Do Until X >= 0 And X < 31 And IsNumeric(X) = True
        X = InputBox("Yana falso verme derecesini giriniz:" & Chr(13) & "(Max:30 - Min:0)", "Yukarı Falso Verme")
      Loop
      FalsoA.Caption = "Yana  Falso : " & X
    End If
  End Sub
  
  'Topa yukarı falso verme değeri.
  Private Sub mnuFalso_Yukari_Click(Index As Integer)
  Y = -1
    If Index = 8 Then
      Do Until Y >= 0 And Y < 101 And IsNumeric(Y) = True
        Y = InputBox("Yukarı falso verme derecesini giriniz:" & Chr(13) & "(Max:100 - Min:0)", "Yukarı Falso Verme")
      Loop
      FalsoY.Caption = "Yukarı Falso : " & Y
    End If
  End Sub
  
  'Geri saymalı oyun türü seçildiğinde.
  Private Sub mnuGeri_Sayim_Click(Index As Integer)
  Dim Sayi As Integer
    If mnuGeri_Sayim(4).Checked = False Then
      mnuStandart(3).Checked = False
      mnuGeri_Sayim(4).Checked = True
      mnuSureli(5).Checked = False
    End If
    
    Sayi = InputBox("Geri sayım yapılacak skoru giriniz:", "Skor Giriniz")
    Sonuc(0).Caption = Sayi
    Sonuc(1).Caption = Sayi
  
    Rastgele_Top_Yerlesimi
  End Sub
  
  'Program bilgisi.
  Private Sub mnuHakkinda_Click(Index As Integer)
    frmAbout.Show
  End Sub
  
  'Ayarlar > Masa Rengi butonun basıp masanın rengini değiştirilmesi.
  Private Sub mnuMasa_Renk_Click(Index As Integer)
    On Error GoTo Son
    CommonDialog1.Flags = cdlCCRGBInit
    CommonDialog1.ShowColor
    Shape1.BackColor = CommonDialog1.Color
  Son:
  End Sub
  
  Private Sub mnuStandart_Click(Index As Integer)
    If mnuStandart(3).Checked = False Then
      Oyun_Türü_Reset
    End If
  End Sub
  
  Private Sub mnuSureli_Click(Index As Integer)
    If mnuSureli(5).Checked = False Then
      mnuStandart(3).Checked = False
      mnuGeri_Sayim(4).Checked = False
      mnuSureli(5).Checked = True
    End If
    Süre = InputBox("Oyun süresini belirtiniz(sn):", "Oyun Süresi")
    lblSure.Caption = "Süre: " & Süre & " sn"
  
    Rastgele_Top_Yerlesimi
  End Sub
  
  
  'Dosya > Yeni Oyun butonun a basınca.
  Private Sub mnuYeni_Click(Index As Integer)
    HS1.Enabled = True
    cmd.Caption = "B&aşla"
    Sonuc(0).Caption = 0
    Sonuc(1).Caption = 0
    txtAd(0).Locked = False
    txtAd(1).Locked = False
    FalsoY.Caption = "Yukarı Falso : 0"
    FalsoA.Caption = "Yana  Falso : 0"
  
    HS1.Value = 40
    Hareket = 0
    X = 0
    Y = 0
    
    Oyun_Türü_Reset
  End Sub
  
  'Top un hareketi için.
  Private Sub Timer1_Timer()
  Dim X1, Y1 As Byte
  
  If Hareket = 0 Then Exit Sub
    'Dış kenara değme sonucu yönlendirme.
    Dis_Kenarlara_Degme
    
    X1 = Int(Rnd * X) 'Rastgele yana falso değeri türetme.
    Y1 = Int(Rnd * Y) 'Restgele yukarı falso değeri türetme.
    
    'Topun ilerlemesi.
    If Gidis = "SolA" Then
      P1.Top = P1.Top + HS1.Value + Y1: P1.Left = P1.Left - HS1.Value - X1
    ElseIf Gidis = "SagA" Then
      P1.Top = P1.Top + HS1.Value + Y1: P1.Left = P1.Left + HS1.Value + X1
    ElseIf Gidis = "SolY" Then
      P1.Top = P1.Top - HS1.Value - Y1: P1.Left = P1.Left - HS1.Value - X1
    ElseIf Gidis = "SagY" Then
      P1.Top = P1.Top - HS1.Value - Y1: P1.Left = P1.Left + HS1.Value + X1
    End If
    
    'Dış kenara tam degme sağlanması.
    Kenara_Tam_Deyme
    
    'Sol ve sağ oyuncunun blok ile topa vurması.
    Topa_Vurma
  End Sub
  
  Sub Topa_Vurma()
  If cmd.Caption = "B&aşla" Then Exit Sub
  'Bloğa tam değme sağlanması.
    'Sol taraf için.
    If P1.Left < Picture1(0).Left + Picture1(0).Width And ((P1.Top >= Picture1(0).Top And P1.Top <= Picture1(0).Top + Picture1(0).Height) Or _
      (P1.Top + P1.Height >= Picture1(0).Top And P1.Top + P1.Height <= Picture1(0).Top + Picture1(0).Height)) Then
          P1.Left = Picture1(0).Left + Picture1(0).Width
    'Sağ taraf için.
    ElseIf P1.Left + P1.Width > Picture1(1).Left And ((P1.Top >= Picture1(1).Top And P1.Top <= Picture1(1).Top + Picture1(1).Height) Or _
      (P1.Top + P1.Height >= Picture1(1).Top And P1.Top + P1.Height <= Picture1(1).Top + Picture1(1).Height)) Then
          P1.Left = Picture1(1).Left - P1.Width
          
  'Topun blogu ıskalaması.
    'Sol taraf için.
    ElseIf ((P1.Top + P1.Height < Picture1(0).Top And P1.Left < Picture1(0).Left + Picture1(0).Width) Or _
        (P1.Top > Picture1(0).Top + Picture1(0).Height And P1.Left < Picture1(0).Left + Picture1(0).Width)) Then
            Hareket = 0
            Reset
            MsgBox txtAd(1) & " isimli oyuncu sayı yaptı..", vbInformation, "2.Oyuncu Sayı Yaptı"
            If mnuStandart(3).Checked = True Or mnuSureli(5).Checked = True Then Sonuc(1).Caption = Sonuc(1).Caption + 1
            If mnuGeri_Sayim(4).Checked = True Then Sonuc(1).Caption = Sonuc(1).Caption - 1
            
    'Sağ taraf için.
    ElseIf ((P1.Top + P1.Height < Picture1(1).Top And P1.Left + P1.Width > Picture1(1).Left) Or _
        (P1.Top > Picture1(1).Top + Picture1(1).Height And P1.Left + P1.Width > Picture1(1).Left)) Then
            Hareket = 0
            Reset
            MsgBox txtAd(0) & " isimli oyuncu sayı yaptı..", vbInformation, "1.Oyuncu Sayı Yaptı"
            If mnuStandart(3).Checked = True Or mnuSureli(5).Checked = True Then Sonuc(0).Caption = Sonuc(0).Caption + 1
            If mnuGeri_Sayim(4).Checked = True Then Sonuc(0).Caption = Sonuc(0).Caption - 1
    End If
    
  'Blokların vurması.
    'Sol oyuncu için.
    If Gidis = "SolA" And P1.Left = Picture1(0).Left + Picture1(0).Width And _
      ((P1.Top >= Picture1(0).Top And P1.Top <= Picture1(0).Top + Picture1(0).Height) Or _
      (P1.Top + P1.Height >= Picture1(0).Top And P1.Top + P1.Height <= Picture1(0).Top + Picture1(0).Height)) Then
          Gidis = "SagA"
    ElseIf Gidis = "SolY" And P1.Left = Picture1(0).Left + Picture1(0).Width And _
        ((P1.Top >= Picture1(0).Top And P1.Top <= Picture1(0).Top + Picture1(0).Height) Or _
        (P1.Top + P1.Height >= Picture1(0).Top And P1.Top + P1.Height <= Picture1(0).Top + Picture1(0).Height)) Then
          Gidis = "SagY"
    'Sağ oyuncu için.
    ElseIf Gidis = "SagY" And P1.Left + P1.Width = Picture1(1).Left And _
       ((P1.Top >= Picture1(1).Top And P1.Top <= Picture1(1).Top + Picture1(1).Height) Or _
        (P1.Top + P1.Height >= Picture1(1).Top And P1.Top + P1.Height <= Picture1(1).Top + Picture1(1).Height)) Then
          Gidis = "SolY"
    ElseIf Gidis = "SagA" And P1.Left + P1.Width = Picture1(1).Left And _
       ((P1.Top >= Picture1(1).Top And P1.Top <= Picture1(1).Top + Picture1(1).Height) Or _
        (P1.Top + P1.Height >= Picture1(1).Top And P1.Top + P1.Height <= Picture1(1).Top + Picture1(1).Height)) Then
          Gidis = "SolA"
    End If
    
  'Geri sayım için sonucun açıklanması.
    'Sol tarafın kazanması durumu.
    If mnuGeri_Sayim(4).Checked = True And Sonuc(0).Caption = 0 Then
      MsgBox txtAd(0) & " adlı oyuncu kazandı..", vbInformation, txtAd(0) & " kazandı.."
      Oyun_Türü_Reset
    'Sağ tarafın kazanması durumu.
    ElseIf mnuGeri_Sayim(4).Checked = True And Sonuc(1).Caption = 0 Then
      MsgBox txtAd(1) & " adlı oyuncu kazandı..", vbInformation, txtAd(1) & " kazandı.."
      Oyun_Türü_Reset
    End If
  End Sub
  
  'Gol sonrası oyunun durması ve başlatılmanın beklenmesi.
  Sub Reset()
    Rastgele_Top_Yerlesimi
    
    HS1.Enabled = True
    cmd.Caption = "B&aşla"
  End Sub
  
  'Kenara tam deyme için.
  Sub Kenara_Tam_Deyme()
    If P1.Top < Line1.Y1 Then P1.Top = Line1.Y1
    If P1.Top + P1.Height > Line2.Y1 Then P1.Top = Line2.Y1 - P1.Height
  End Sub
  
  'Alan kenarlarına değme sonucu hareketin uygulanması.
  Sub Dis_Kenarlara_Degme()
    If P1.Top = Line1.Y1 And Gidis = "SolY" Then
      Gidis = "SolA"
    ElseIf P1.Top = Line1.Y1 And Gidis = "SagY" Then
      Gidis = "SagA"
    ElseIf P1.Top + P1.Height = Line2.Y1 And Gidis = "SolA" Then
      Gidis = "SolY"
    ElseIf P1.Top + P1.Height = Line2.Y1 And Gidis = "SagA" Then
      Gidis = "SagY"
    End If
  End Sub
  
  'Sol ve sağ oyuncuların blokları yönetmesi.
  Sub Yonlendirme()
  'Sol oyuncu için.
    'w(Yukarı) tuşuna basınca.
    If GetAsyncKeyState(vbKeyW) <> 0 Then
      Picture1(0).Top = Picture1(0).Top - HS1.Value - Y / 2
    's(Aşağı)tuşuna basınca.
    ElseIf GetAsyncKeyState(vbKeyS) <> 0 Then
      Picture1(0).Top = Picture1(0).Top + HS1.Value + Y / 2
    End If
    
    If Picture1(0).Top < Line1.Y1 Then Picture1(0).Top = Line1.Y1
    If Picture1(0).Top + Picture1(0).Height > Line2.Y1 Then Picture1(0).Top = Line2.Y1 - Picture1(0).Height
  
  'Sağ oyuncu için.
    'Klavye den Yukarı ok tuşuna basılırsa.
    If GetAsyncKeyState(vbKeyUp) <> 0 Then
      Picture1(1).Top = Picture1(1).Top - HS1.Value - Y / 2
    'Klavye den aşağı ok tuşuna basılırsa.
    ElseIf GetAsyncKeyState(vbKeyDown) <> 0 Then
      Picture1(1).Top = Picture1(1).Top + HS1.Value + Y / 2
    End If
    
    If Picture1(1).Top < Line1.Y1 Then Picture1(1).Top = Line1.Y1
    If Picture1(1).Top + Picture1(1).Height > Line2.Y1 Then Picture1(1).Top = Line2.Y1 - Picture1(1).Height
  End Sub
  
  'Oyuncuların yönetimleri için.
  Private Sub Timer2_Timer()
    Yonlendirme
  End Sub
  
  'Süreli oyun için süre nin geri sayımı ve maçı bitirme.
  Private Sub Timer3_Timer()
  If mnuSureli(5).Checked = True And Süre = 0 Then
    If Sonuc(0) > Sonuc(1) Then
      MsgBox txtAd(0) & " adlı oyuncu kazandı.." & Chr(13) & "(" & Sonuc(0) & "-" & Sonuc(1) & ")", vbInformation, "Maç Bitti"
    ElseIf Sonuc(0) < Sonuc(1) Then
      MsgBox txtAd(1) & " adlı oyuncu kazandı.." & Chr(13) & "(" & Sonuc(0) & "-" & Sonuc(1) & ")", vbInformation, "Maç Bitti"
    Else
      MsgBox "Maç berabera bitti.." & Chr(13) & "(" & Sonuc(0) & "-" & Sonuc(1) & ")", vbInformation, "Maç Bitti"
    End If
  
    Hareket = 0
    Reset
    Sonuc(0).Caption = 0
    Sonuc(1).Caption = 0
    
    Oyun_Türü_Reset
  End If
  
  If mnuSureli(5).Checked = True And cmd.Caption = "Biti&r" Then
    Süre = Süre - 1
    lblSure.Caption = "Süre : " & Süre & " sn"
  End If
  End Sub
  
  'Ad girişi için tıklama ile text pencerelerin içerinin silinmesi.
  Private Sub txtAd_Click(Index As Integer)
    If Index = 0 Then txtAd(0).Text = ""
    If Index = 1 Then txtAd(1).Text = ""
  End Sub
  
  'Oyunu resetleme , ayarları varsayılan yapma.
  Sub Oyun_Türü_Reset()
    mnuStandart(3).Checked = True
    mnuGeri_Sayim(4).Checked = False
    mnuSureli(5).Checked = False
    txtAd(0).Locked = False
    txtAd(1).Locked = False
    Sonuc(0).Caption=0
    Sonuc(1).Caption=0
    Rastgele_Top_Yerlesimi
  End Sub
   
 2. Statuss

  Statuss Bilgiliyim

  Kayıt:
  25 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.174
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  the wrong place

  Bu oyunları hangi programdan yapıyorsun
   
 3. belirsizzzzz

  belirsizzzzz Aileden

  Kayıt:
  21 Aralık 2007
  Mesajlar:
  7.584
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  CeyRRANNCI
  Şehir:
  Tokyo /Y.t

  VB ile yapılıyor.
   
 4. Statuss

  Statuss Bilgiliyim

  Kayıt:
  25 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.174
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  the wrong place
 5. Redefine

  Redefine olduser

  Kayıt:
  21 Kasım 2007
  Mesajlar:
  3.040
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36

  Bi deniyelim bakalım ^^
   
 6. addIcFb

  addIcFb Aileden

  Kayıt:
  22 Eylül 2007
  Mesajlar:
  5.215
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  öğrenci
  Şehir:
  Okul

  Sonuç ? Furkanım :popcorn:
   
 7. Redefine

  Redefine olduser

  Kayıt:
  21 Kasım 2007
  Mesajlar:
  3.040
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36

  Daha birşey başarabilmiş değilim. :D
   
 8. emrullahekinci

  emrullahekinci rank8

  Kayıt:
  27 Kasım 2014
  Mesajlar:
  1
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  usta hazır hali varmı?