1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro
   planetsro

-Loji


 1. HaveKinqGlavie

  HaveKinqGlavie rank8

  Kayıt:
  14 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  874
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Sence ?
  -loji

  İngilizce son ek -ology veya -logy den Türkçeye girmiştir. Bir çalışma alanını veya akademik bir disipline işaret eder. Benzer şekilde -olojist son eki de, bu alan üzerinde çalışan kişiyi tanımlar.
  Etimolojisi
  "-loji" en genel anlamda; "____ alanındaki çalışmalar" demektir. Bu tür sözcükler genellikle Yunanca veya Latince köke sahip olup, son ek -loji, Yunancadaki -λογια (-logia) dan gelir. -oloji son eki, bu anlamda yanıltıcı olabilir, zira buradaki 'o', -loji ekini alan asıl sözcükten de geliyor olabilir. Örneğin, biyoloji deki 'o' Yunanca βιος (bios), yaşam'ın sonunda zaten vardır. Bu nedenle, örneğin mineraloji gibi bazı sözcükler -oloji ile bitmez.
  -oloji'lerin Listesi

  A

  * Akaroloji, mytelar, keneler ve buna banzer hayvanları inceleyen bilim dalı.
  * Akridiloji, çekirgeleri ve ağustosböceklerini inceleyen bilim dalı.
  * Aktinobiyoloji, radyasyonun yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
  * Aktinoloji, ışığın kimyasallar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
  * Aerobiyoloji, havaya karışmış organik parçaları (bakteri, mantar sporları, çok küçük böcekler, polenleri) araştıran biyoloji dalı.
  * Aeroloji, atmosferi ve havayı inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Meteoroloji)
  * Aeropalinoloji, atmosferdeki polen tanelerini ve sporları inceleyen bilim dalı..
  * Agnoioloji, doğadaki bilinmeyen, açıklanamayan şeyleri inceleyen bilim dalı.
  * Agrobiyoloji, (Tarım biyolojisi) bitkilerin beslenme ve toprak gereksinimlerini inceleyen bilim dalı.
  * Agroloji, (Toprak bilimi) toprakları ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.
  * Agrostoloji, otsu bitkileri inceleyen bilim dalı.
  * Algoloji, algleri inceleyen biyoloji dalı.
  * Alerjiloji, alerjenleri araştıran tıp dalı.
  * Androloji, erkek vücudu ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
  * Anestezioloji, anestezik maddeleri inceleyen tıp dalı.
  * Angeloloji, melekleri inceleyen bilim dalı..
  * Anjiyoloji, kan ve lenf dolaşım sisteminin anatomisini inceleyen bilim dalı.
  * Antropoloji, insanları inceleyen bilim dalı.
  * Apioloji, arıları inceleyen bilim dalı.
  * Araknoloji, örümcekler ve benzeri canlıları inceleyen bilim dalı.
  * Arkeoloji, geçmiş kültürlerin kullandığı materyalleri inceleyen tarih dalı.
  * Arkaeozooloji, geçmişte yaşamış insan ve hayvanların etkileşimlerini inceleyen tarih dalı. (Ayrıca bakınız Zooarkaeoloji)
  * Areoloji, Mars üzerine araştırmalar yapan bilim dalı.
  * Asuroloji, Asur medeniyetini araştıran bilim dalı.
  * Astakoloji, istakoz ve benzeri canlıları inceleyen biyoloji dalı.
  * Asteroseismoloji, yıldızların ses dalgaları ile ilişkisini araştıran bilim dalı. (Ayrıca bakınız Helioseismoloji)
  * Astrobiyoloji, hayatın kaynağını araştıran bilim dalı.
  * Astrojeoloji, gezegenlerin, asteroidlerin jeolojisini araştıran bilim dalı.
  * Astroloji, yıldızların insan üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.
  * Atmoloji, doğa olaylarını araştıran bilim dalı.
  * Atomoloji, atomları araştıran bilim dalı.
  * Autekoloji, türleri tek başına araştıran ekoloji dalı.
  * Aksioloji, (Değer felsefesi) doğadaki değerleri inceleyen bilim dalı.

  B

  * Bakteriyoloji, bakterileri inceleyen bilim dalı.
  * Balneoloji, kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı.
  * Biyoklimatoloji, iklimin yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
  * Biyojeomorfoloji (ya da Ekojeomorfoloji), organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
  * Biyoseoloji, çeşitli organizmaların kendi aralarındaki ve doğal ortamlarıyla (çevreleriyle) olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
  * Biyoloji, hayatı inceleyen bilim dalı.
  * Biyometeoroloji, atmosferik koşulların canlı organizmalar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.
  * Boksoloji, şematik planlarla, örneğin şirketlerin organizasyon grafikleri ile ilgilenen bilim dalı.
  * Briyoloji, (Bryophyta bölümü) karayosunlarını inceleyen biyoloji dalı.

  C

  D

  * Deltiyoloji, posta kartlarının resimlerini araştıran, daha çok biriktiren dal.
  * Demonoloji, cinleri araştıran dal.
  * Dendrokronoloji, yaşlı ağaçları ve yaş halkalarını inceleyen bilim dalı.
  * Dendroloji, ağaçları inceleyen bilim dalı.
  * Deontoloji, etik kurallarıyla, görevleri araştıran bilim dalı.
  * Dermatoloji, ciltteki problemlerle ilgilenen tıp dalı.
  * Dermatopatoloji, Patolojinin dermatolojideki dalı.
  * Desmoloji, ligamentleri inceleyen bilim dalı.
  * Diyalektoloji, lehçeleri araştıran dal.
  * Dipteroloji, sinekleri inceleyen bilim dalı.
  * Dosoloji, ilaçların dozlarını ayarlayan, inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Posoloji)
  * Doksoloji, Övgü, İlahi vb. ni inceleyen dal. (-loji'ye uygun değildir. En alta bakınız.)

  E

  * Ecclesiology, the study of Church architecture and decoration, or separately the study of the Christian Church
  * Ekogeomorfoloji, ya da Biyojeomorfoloji , organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
  * Ekohidroloji, canlıların su döngüsüyle olan hareketlerini inceleyen bilim dalı.
  * Ekoloji, yaşayan canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı.
  * Ekofizyoloji, canlıların fiziksel fonksiyonları ve çevresiyle olan akrabalıklarını inceleyen bilim dalı.
  * Edafoloji, toprağın hayat üzerindeki etkilerini inceleyen toprak bilimi dalı.
  * Egyptology, eski Mısırlıları araştıran bilim dalı.
  * Elektrofizyoloji, doğal elektriğin vücutla ilgisini araştıran bilim dalı.
  * Embriyoloji, embriyoları inceleyen bilim dalı.
  * Emetoloji, emetik (kusturucu) faktörleri araştıran bilim dalı.
  * Endokrinoloji, iç salgı bezlerini inceleyen bilim dalı.
  * Enigmatoloji, bulmacaları, puzzleları inceleyen dal.
  * Enoloji (ya da Oenoloji), şarapları ve şarap yapımını inceleyen dal.
  * Entomoloji, böcekleri inceleyen biyoloji dalı.
  * Enzimoloji, enzimleri inceleyen biyoloji dalı.
  * Epidemiology, salgın hastalıkları araştıran bilim dalı.
  * Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.
  * Escapology, the practice of escaping from restraints or other traps.
  * Eschatology, a branch of theology concerned with the final events in the history of the world or of mankind
  * Etnoloji, ırk bilimi.
  * Etnomüzikoloji, the study of music in society, usually non-western music
  * Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.
  * Etyoloji, hastalıkların tıbbi nedenlerini inceleyen bilim dalı.
  * Etimoloji, kelimelerin kökenlerini inceleyen bilim dalı.
  * Euloji, cümleleri inceyen dal.
  * Evrim biyolojisi, evrimi inceleyen biyoloji dalı.
  * Evrim psikolojisi, (genellikle insanda) evrimin psikolojik etkilerini araştıran bilim dalı.
  * Eksobiyoloji, uzayın dışındaki hayatı inceleyen dal.

  F

  * Farmakoloji, ilaç bilimi.
  * Fenoloji, the study of periodic biological phenomena such as flowering, migration, breeding, etc.
  * Fenomenoloji, the study and science of phenomena as distinct from the science of actual existence or being; also a movement founded by Husserl which studies conscious experience without its metaphysical concerns
  * Fleboloji, a branch of medicine that deals with the venous system
  * Fonoloji, ses bilimi.
  * Frenoloji, balataların ve fren pedallarının yapısını inceleyen otomotiv bilimi.
  * Fitopataloji, bitki hastalıklarını inceler.
  * Fizyoloji, hücre, doku ve organların işleyişini inceler.
  * Fitoloji, bitkileri inceler; eş anlamlısı botanik
  * Felinoloji, kedileri inceleyen bilim dalı.
  * Fetoloji, fetüsü (özellikle uterus içindeyken) inceleyen bilim dalı .
  * Formikoloji, karıncaları inceleyen bilim dalı.

  G

  * Garboloji, atık ve çöpleri inceleyen bilim dalı.
  * Gastroloji ya da Gastroentroloji, mide ve bağırsak hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
  * Gemoloji, süs malzemeleri ve kıymetli taşları inceleyen bilim dalı.
  * Geneloji, aile içindeki ilişkileri, özellikle soy kütüğü çıkarmaya yönelik araştırmaları konu alan blim dalı.
  * Genekoloji, çevre ile ilişkili genetik farklılıkları inceleyen bilim dalı.
  * Gerontoloji, eski çağları araştıran bilim dalı.
  * Glasiyoloji, buzulları inceleyen bilim dalı.
  * Gramatoloji, yazı sistemlerini inceleyen bilim dalı.
  * Grafoloji, yazan kişinin karakterini analiz etmek amacıyla, el yazılarını inceleyen bilim dalı.

  H

  * Hematoloji, kan dokuyu inceleyen tıp dalı.
  * Helioloji, Güneş'i araştıran bilim dalı.
  * Helioseismology, the study of vibrations and oscillations in the Sun
  * Helmintholoji, parazitik solucanları inceleyen bilimdalı. (Ayrıca bakınız Vermeoloji)
  * Henoloji, roughly, the study of unity. In natural theology, a henological argument attempts to prove the existence of God by reasoning from a multiplicity of virtues backwards to show that they must have one source (God). [1]
  * Hepatoloji, karaciğeri inceleyen tıp dalı.
  * Herboloji, şifalı bitkilerin kullanımlarını araştıran bilim balı.
  * Herpetoloji, sürüngenler ve amfibileri inceleyen bilim dalı.
  * Heteroptoloji, gerçek böcekleri inceleyen bilim dalı. ???
  * Histoloji, canlılardaki dokuları inceleyen bilim dalı.
  * Histopatoloji, hasta dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bilim dalı.
  * Historiyoloji, (Tarih) tarihi yazıları ve olayları inceleyen bilim dalı. ???
  * Horoloji, the study of making timepieces, measuring time and timekeeping (also the study of time)
  * Hungaroloji, Macar kültürünü inceleyen dal.
  * Hidrojeoloji, yeraltı sularını inceleyen bilim dalı.
  * Hidroloji, suyu inceleyen bilim dalı.
  * Hipnoloji, uykuyu incelyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız somnoloji)

  İ

  * İhtiyoloji, balıkları inceleyen biyoloji dalı.
  * İhnoloji, fosil izlerini inceleyen bilim dalı.
  * İmmünoloji, bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalı.
  * İslamoloji, İslam dinini araştıran dal.

  J

  * Japonoloji, Japonlar üzerine araştırma yapan dal.
  * Jeobiyoloji, biyosfer ve biyosferin litosfer ve atmosferle olan ilişkisini inceleyen bilim dalı.
  * Jeokronoloji, dünyanın yaşı ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı.
  * Jeoloji, yer bilimi.
  * Jeomorfoloji, geleneksel anlamda dünyanın ancak giderek artan sıklıkta olmak üzere yakın gezegenlerin yüzey formlarını inceleyen bilim dalı.
  * Jinekoloji, kadın hastalıklarını veya genel anlamda kadını inceleyen bilim dalı.
  * Judeoloji, Museviler üzerine araştırma yapan dal.

  K

  * Kaliyoloji, kuşların yuvalarıyla ilgili çalışma alanı.
  * Kampanoloji, çan ve zil çalma sanatı ile ilgili çalışmalar.
  * Karakteroloji, karakter inceleyen çalışmalar.
  * Kardiyoloji, kalbi konu alan bilim dalı.
  * Karyoloji, hücre ile ilgili çalışmalar.
  * Karpoloji, tohum ve meyvelerin yapısı ile ilgili çalışmalar.
  * Kimatoloji, dalga ve dalga hareketleri araştırmaları.
  * Killoloji, insanların diğer insanları öldürmesini inceleyen çalışmalar. (Grossman teorisi)
  * Kinesiyoloji, insan anatomisi ile hareketleri inceleyen bilim dalı (tıbbın bir kolu).
  * Klimatoloji, iklim bilimi.
  * Koroloji, biyolojik veya diğer kavramların bulundukları yerlerle olan ilişkilerini inceler.
  * Kronoloji, çeşitli şeylerin zamanla olan ilişkisini veya zamanın kendisini araştıran bilim dalı.
  * Kodikoloji, kitap ve elyazması eserlerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar (mürekkep, kağıt, parşömen, vs.).
  * Koleopteroloji, kınkanatlılarla ilgili çalışmalar.
  * Konkoloji, hayvan kabukları ve yumuşakçalarla ilgili çalışmalar.
  * Konyoloji, atmosferdeki tozu ve bu tozun bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini araştırır.
  * Kozmetoloji, kozmetik ve kullanımları ile ilgili alan.
  * Kozmoloji, evrenin kendisini veya bizlerin onun içindeki yerini araştıran bilim dalı.
  * Kranyoloji, kafatasının karakteristikleri ile ilgili çalışma alanı.
  * Krayoloji, çok düşük sıcaklıklarla ve ilgili alanlar üzerine yapılan çalışmalar.
  * Kremlinoloji, Sovyetler Birliği üzerine çalışmalar.
  * Kriminoloji, suç bilimi.
  * Kriptoloji, gizli iletilerin şifrelenmesi ve bu şifrelerin çözümlenmesi ile ilgili çalışmalar.
  * Kriptozooloji, efsanevi özellik taşıyan ya da taşımayan hayvanlar üzerine yapılan araştırmalar.
  * Ksiloloji, odun bilimi.

  L

  * Laryngology, the study of the larynx, or voice box; a branch of medicine
  * Lepidopteroloji, the study of butterflies and moths
  * Lexicology, the study of the signification and application of words
  * Limnoloji, göl bilimi.
  * Litoloji, kayaç bilimi.
  * Ludoloji, video oyunlarını inceler.
  * Lymphology, the study of the lymph system and glands

  M

  * Malakoloji, yumuşakçaları inceler.
  * Mammaloji, memeli hayvanları inceler.
  * Mereoloji, a branch of logic focusing on the study of part-whole relationships
  * Meteoroloji, the study of weather
  * Methodoloji, (properly) the study of methods
  * Metroloji, ölçüm bilimi.
  * Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceler.
  * Mikroloji, the science of preparing and handling microscopic objects for study.
  * Mineraloji, mineral bilimi.
  * Mixology, the study or skill of preparing mixed drinks.
  * Molinology, the study of windmills, watermills and animal engines.
  * Monadoloji, a book by Leibniz on the study of his theory of monads.
  * Morfoloji, the study of forms that is used in several other fields (biology, linguistics, astronomy, etc.)
  * Müzikoloji, müzik bilimi.
  * Mikoloji, mantarları inceler.
  * Miyoloji, kas bilimi.
  * Mirmekoloji, karıncaları inceleyen bilim dalı.
  * Mitoloji, efsane bilimi.

  N

  * Nanotechnology, the study and design of machines at the molecular level
  * Neonatology, the study of diseases and the care of newborn infants; a branch of pediatrics/paediatrics
  * Nephology, the study of clouds
  * Nefroloji, the study of the kidneys and their diseases, a branch of medicine
  * Nöroloji, the study of nerves
  * Nöropataloji, the study of neural diseases
  * Nörofizyoloji, the study of the functions of the nervous system
  * Nosology, the study of diseases
  * Numerology, the study of numbers (often in a non-mathematical sense)

  O

  * Oşinografi, okyanus bilimi.
  * Odonatoloji, yusufçukları ve kızböceklerini inceleyen bilim dalı.
  * Odontoloji, diş bilimi.
  * Odyoloji, işitme ile ilgilenen tıp dalı.
  * Oenoloji, şarap bilimi.
  * Oksoloji, insanın büyümesini inceleyen tıp dalı.
  * Onkoloji, kanseri inceleyen bilim dalı.
  * Oneiroloji, rüyaları inceleyen bilim dalı.
  * Ontoloji, varlık bilimi.
  * Ooloji, yumurtaları inceleyen bilim dalı.
  * Oftalmoloji, göz bilimi.
  * Organoloji, müzikal enstrümanları (sadece organ adı verilen klavyeleri değil) inceleyen bilim dalı; alternatif olarak anatomik organları inceleyen bilim dalı.
  * Ornitoloji, kuşları inceleyen bilim dalı.
  * Orthopteroloji, çekirge ve cırcırböceklerini inceleyen bilim dalı.
  * Oroloji, dağlar ve dağların haritalanması alanında çalışan bilim dalı.
  * Osteoloji, kemik bilimi.
  * Otolaringoloji, kulak ve boğaz ile ilgilenen tıp dalı.
  * Otoloji, kulak bilimi.
  * Ototrinolaringoloji, kulak - burun - boğaz (KBB) ile ilgilenen tıp dalı.

  P

  * Paleontoloji, fosil bilimi.
  * Paleoantropoloji, the study of ancient humans and human origin
  * Paleoklimatoloji, the study of climate prior to the widespread availability of records of temperature, precipitation, and other instrumental data
  * Paleoekoloji, the study of past environments using the fossils of plants and animals
  * Palinoloji, Polenleri inceler.
  * Parapsychology, the study of paranormal or psychic phenomenon that defy conventional scientific explanations
  * Parasitoloji, parazitleri inceler.
  * Patoloji, hastalıkları inceler.
  * Pedoloji (toprak), toprak bilimi.
  * Pedoloji (çocuk)
  * Penology, the study of prison management and criminal rehabilitation.
  * Personology, a variant of physiognomy
  * Petroloji, the study of rocks
  * Planetology, the study of planets and solar systems
  * Planktology, the study of plankton
  * Pnömoloji, a synonym of Pulmonology
  * Pomoloji, the scientific study and cultivation of fruits
  * Posology, see dosology
  * Primatoloji, the study of primates
  * Psychobiology, the study and psychology of organisms with regard to their functions and structures
  * Psikoloji, the study of mental processes in humans
  * Psychopharmacology, the study of psychotropic or psychiatric drugs
  * Psikofizyoloji, the study of the physiological bases of psychological processes
  * Pulmonoloji is the specialty in medicine that deals with diseases of the lungs and the respiratory tract.
  * Piroloji, the study of fire

  R

  * Radyoloji, genellikle iyonizasyon radyasyon ile uğraşan ışın bilimi
  * Refleksoloji, refleks ve refleks cevabını araştıran bilim.
  * Reoloji, akış bilimi.
  * Romatoloji, romatizmal hastalıkları inceleyen bilim.
  * Rinoloji, burun ve hastalıklarını inceleyen bilim.

  S

  * Sarcology, a subsection of anatomy that studies the soft parts. It includes myology, angiology, neurology, and splanchnology
  * Scatology, the study of feces
  * Sedimentoloji, a branch of geology that studies sediments.
  * Sismoloji, deprem bilimi.
  * Selenoloji, ay ile ilgilenen bilim dalı.
  * Semiology the study of signs
  * Serology, the study of blood serum
  * Serpentology, the study of snakes
  * Seksoloji, the study of sex
  * Sinology, the study of China
  * Sitiology, dietetics, the study of diet. Also, a treatise on diet. Also spelled "sitology"
  * Sosyoloji, toplum bilimi.
  * Sosyobiyoloji, evrimin hayvan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
  * Somnology, the study of sleep, also: hypnology
  * Soteriology the study of the doctrine of salvation, especially as related to Christianity
  * Sovyetoloji, komünist Sovyetler Birliği'ni inceleyen bilim dalı.
  * Speleology, the study or exploration of caves
  * Splanchnology, the study of the viscera.
  * Sporalogy, a parody of astrology
  * Stemmatology, from dictionary.com: the humanistic discipline that attempts to reconstruct the transmission of a text (especially a text in manuscript form) on the basis of relations between the various surviving manuscripts (sometimes using cladisitc analysis)[2]
  * Stomatology, study of the mouth and its diseases
  * Symbology, the study and interpretation of symbols, or a set of symbols. Also used for types of barcodes
  * Symptomatology, the study of symptoms
  * Synecology, the study of the ecological interrelationships among communities of organisms

  T

  * Technology, the study of the practical arts (but see above)
  * Teleology, the study of ends or final causes
  * Teratology, the study of wonders, or monsters
  * Thanatology, the study of physical, psychological and social problems associated with dying.
  * Theriology, the study of mammals (also, but less used: mammalogy)
  * Thermology, the study of heat.
  * Theology, the study of God
  * Thremmatology, the study of breeding domestic plants and animals
  * Tidology, the study of tides.
  * Tocology, the study of childbirth, sometimes spelled "tokology".
  * Tonology, the study of intonation in speech
  * Topology, the mathematical study of closeness and connectedness
  * Toxicology, the study of poisons
  * Traumatology, the study of wounds and injuries caused by accidents or assaults and their surgical treatment and repair; a branch of medicine
  * Traumatopsychology, the study of psychological traumas
  * Tribology, the study of friction and lubrication
  * Trichology, the study of hair and scalp
  * Trichopterology, the study of caddis flies
  * Typology, the study of classification

  U

  * Üroloji, ürogenital sistemi inceleyen ve hastalıklarının tedavisi için çalışan bilim dalı.
  * Ufoloji, Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olgusunu inceleyen bilim dalı.

  V

  * Vaccinology, the study of vaccines
  * Venereoloji, Ccnsel hastalıkları inceler.
  * Vermeology, the study of worms. See helminthology.
  * Veksilloloji, bayrak bilimi.
  * Victimology, the study of victims of crime, often applied to characterizing the criminal
  * Viroloji, virüsleri inceler.
  * Volkanoloji, yanardağları inceler.

  X

  * Xenobiology, the study of non-terrestrial life

  Z

  * Zooarchaeology, the study and analysis of animal remains at archaeological sites to reconstruct relationships between people, animals, and their environment (also see Archaeozoology)
  * Zooloji, hayvanları inceleyen bilim dalı.
  * Zymoloji, fermantasyon bilimi.


  Sabit Olursa Sevinirim