1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

KOŞŞ İTEMİN YAP PK ZEVKİNİ YAŞA OTTOMAN EMPİRE AÇILDI !


 1. kraldeli42

  kraldeli42 rank8

  Kayıt:
  1 Haziran 2014
  Mesajlar:
  1
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  �P: 95.173.169.217
  �P: 95.173.169.217
  �P: 95.173.169.217
  �P: 95.173.169.217
  �P: 95.173.169.217
  �P: 95.173.169.217
  �P: 95.173.169.217
  OPENNING TIME: 31 MAYIS 13:00
  -- DATABASE HAKKINDA --
  Database �zel olarak haz�rlanm��t�r.Her drop oran�, upgrade oran�, itemler oyuncu kitlesinin isteklerine g�re haz�rlanm��t�r.HomeKO tarz�n�n en sade halidir.Droplar oyuncular�n s�k�lmayaca�� �ekilde haz�rlanm��t�r.Herhangi bir a��k s�z konusu de�ildir.Scroll'erin hepsi s�n�rs�z, cure, priest 45 kitab� s�n�rs�z yap�lm��t�r.Upgrade oranlar� hari� di�er drop oranlar�n� belirtmeyece�iz.
  -- SATI�LAR HAKKINDA --
  �uanl�k herhangi bir sat�� s�z konusu de�ildir.
  -- GAMEMASTER ALIMI HAKKINDA--
  GM al�m� olmayacakt�r.Bu konu hakk�nda yaz�lan hi� bir mesaja cevap verilmeyecektir!
  -- OYUN HUZURU & ETKINLIKLER & BILGILENDIRMELER --
  - Oyun i�inde oyuncular aras� diyaloglardan sorumlu de�iliz.
  - Database hakk�nda sorunlar� acil olarak yukarda belirtti�imiz herhangi bir ileti�im adresine bildiriniz.
  - Etkinliklerin bir k�sm� oyunun ilk g�n�, b�t�n� ise oyunun ikinci g�n� a��lacakt�r.�d�lleri facebook sayfam�z �zerinden payla�aca��z.
  - NPT olaylar� i�in direkt olarak SS (Screen Shot) al�n�z ve ilgili adreslere bildiriniz.NPT s�resiz banned sebebidir.
  - Oyun i�inde ya�anan item kay�plar�, item �al�nmalar�, char soyulmalar� hi� bir �ekilde bizi ilgilendirmez.Gamemaster'lar sizin itemlerinizi aktaramaz!
  - S�f�r tolerans ile kaliteli ve huzurlu bir oyun sa�lamak misyonumuzdur.
  - Di�er sunucularda bulunan acemi kadro yerine profesyonel elemanlar ve kaliteli sunucu,database ile kar��n�zday�z.
  -- SKILL VE DAMAGE'LER HAKKINDA --
  Hi�bir 83 skili aktif de�ildir.Bunu yapmam�z�n sebebi oyunun eski saf halini bozmamas�, playerli�in �n plana ��kmas�n� sa�lamakt�r.
  # MORADON DROP LIST
  - Moradon'da teleport scroll, buff-ac-attack scroll, lion scroll, speed scroll, brain of centaur (pelerin anahtar�) eklidir.


  BOSLARDAN %5 Oranlar
  Chaos Baal
  Raum
  Faun vs gibi itemler d��mektedi !!!
  - Fp 10 ve paper 10 DD'ler eklenmi�tir.
  # ELMORAD & LUFERSON DROP LIST
  - Golem t�rlerinden chitin d��er.
  - Lycan, Ancient, Treant'den; Weapon Enchant Scroll, Armor Enchant Scroll ve BUS d��er.
  - Lamia & Lamiros BUS atar.
  - Troll ve Troll Warrior slotlar� yine Kalluaga'da bulunmakta ve shell atmaktad�r.
  # ESLANT DROP LIST
  - Sheller -
  Troll: Ayakl�k Sheller d��er.
  Troll Warrior: Kolluk Sheller d��er.
  Troll Berserker: Kafal�k Sheller d��er.
  Dark Stone: Donluk Sheller d��er.
  Chipotera: Go��sl�k Sheller d��er.
  Troll Captain: Donluk Shell d��er.
  Titan: G���sl�k Shell d��er.
  - High Class �temler -
  Dark Knight: T�m High Class itemler (exceptional itemler dahil).


  Falcon: T�m High Class itemler (exceptional itemler dahil).
  Eslant'�n %80'i High Class �tem atar.
  # BOSS DROP LIST
  Klasik usko tarz� droplar mevcuttur.�ron Belt,�ron Necklace gibi itemler droplarda yoktur.Chitin Shield +1 ve reduce Chitin Shield Lesath'dan �ok d���k bir oranla ��kmaktad�r.Felankor, isillion gibi yarat�klar�n droplar� yoktur.Ring of felankor, valkyrie, +10 & +9 itemler droplarda mevcut de�ildir.
  # ANTI DEFANS ITEMLER (DD,Spear,Axe vs.)
  Lamia, Lamiros, Titan, Troll Captain, Aof ,Aoc, Treant, Ancient gibi yarat�klardan �ok d���k bir oranla ��kmaktad�r.
  # Krowaz �tems (Baal, Raum, Wirinom vs.)
  Krowaz �temler Hert�rl� Cz Ego Slotunun Yan�daki Krowaz Yarat���ndan D��mektedir !!!
  �ZEL SANTA EVENT YARATI�I: ��erisinden +8 Unique itemler atar.String Of Skulls gibi de�erli itemleri i�erir.Colony Zone'da Bulunur.Respawn s�resi olduk�a fazlad�r. (BU YARATIK �LERLEYEN G�NLERDE AKT�F OLACAKTIR.)
  # UPGRADE ORANLARI
  - WEAPON & ARMOR -
  +6 - %70
  +7 - %30
  +8 - %15
  +9 - kapal�
  +10 kapal�.
  - TAKI
  +1 +30
  +2 %15