joysro

game12
Kayıt
8 Eylül 2009
Mesajlar
2.255
Beğeniler
0
Şehir
Tokyo
jado
1.KİTABIN KONUSU:
Kitapta Nevin adlı bir kadının mutluluğu,huzuru arayış çabası anlatılmaktadır.
2.KİTABIN ÖZETİ:
Nevin herkes tarafından çok sevilen birisidir. Herkesin derdinidinleyen, sohbet eden ve onları anlamaya çalışan bir insandır. Babasıeski konsolostur. Bu yüzden hayatı biraz bolluk ve rahatlık içindegeçmiştir. Her mekanda olduğu gibi burada da kötü insanlar vardır. Vebunlar Nevin’i çekememektedirler. Kamarot İrfan da bunlardan birisidir.Kendini çok iyi tanıtmış olmasına rağmen kıvılcım bekleyen insanlariçin İrfan’ın sözleri yeterli olmuştur. Onun babası tarafındanşımartılmış bir kız olduğunu onunla bununla kahvede sürttüğünüaralarında konuşmaya başlamışlardır. Kocası Özdemir ise onu pek de okadar sevmemiştir. Ona lüzumlu bir eşya muamelesi göstermiş, nasıl traşsabunu bulamayınca tedirgin oluyorsa, eşi yokken de öyle tedirginolmuştur. Nevin de kocası Özdemir’den bu derece bir


muamele gördüğü için balıkçı Cemal’ledolaşmaya başlar. Gittiği her yerde ihtiyacı olan huzuru aramaktadır.Gördüğü herhangi bir biletçiye bile anında içi ısınmakta, sanki ilacıondaymışcasına ondan birşeyler alacağına inanmaktadır. Bir defasındaCemal’le görüştüğünde boşanma meselesini konuşur. Nevin kocasındanboşanıp tekrar İstanbul’ a dönecektir. Daha sonra boşanma işleri içinAnkara’ya gider. Fakat Nevin’in içi çok daralmıştır. Artık Nevin’insıkıntıları bir ara öyle bir dereceye gelir ki midesindeki ağrıdanduramaz olur.
Fakat Nevin bu durumdan iyice bunalmıştır. Eve dönmesine imkanyoktur. “Konsolosun kızı�? ile “Balıkçı Cemal’in arkadaşı�? arasındamekik dokumak için sinirleri artık müsait değildir. Böyle bir yaşayışınzevksizliğini, hastalığını hiç sevmemiştir. Başka yerlerde başkahayatlara yelken açacaktır. Babasına bir mektup yazar ve istasyondanbir trene atlayarak huzura doğru yolculuğa çıkar.http://www.kitapozetlerioku.com
3.KİTABIN ANA FİKRİ:
İnsan hiç kimseye, hiç bir söze önem vermeden hakkında söylenenlerekafa tutarak dolaşmamalıdır. Bu ukalâlık ve kendini beğenmişliğin birgöstergesidir.
4.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Nevin hayatı çalkantılarla dolu, çok acı çeken fakat her zamaniçinde huzura kavuşma ümidi olan birisidir. Nevin’in kocası Özdemir,karısını bir eşten çok bir eşya olarak gören bir kişidir. Balıkçı Cemalsaf, kalbi temiz ,Nevin’in ilk başlarda kendisinde saadeti aradığıinsandır.http://www.kitapozetlerioku.com
5.KİTAP HAKKINDA ŞAHSÎ GÖRÜŞLER:
Kitap Nevin’in huzuru bulmadaki geçtiği yolları çok güzel birşekilde tasvir ediyor. Nevin ‘in çektiği ızdırap ancak bu kadar akıcıanlatılabilirdi.
6.KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:
Sait Faik ABASIYANIK Cumhuriyet devri hikayecilerinden
Doğum/Ölüm:23 Kasım 1906-11 Mayıs 1954 Doğum Yeri: Adapazarı

İlkokulu Adapazarı’nda okudu, onuncu sınıfa kadar İstanbul ErkekLisesi’ndeki orta öğrenimini Bursa’da tamamladı (1928). İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne yazıldıysa da çok geçmedenİsviçre’ye ekonomi öğrenmeye gitti (1931). Lozan’da iki haftadurabildi, Fransa’ya geçerek Grenoble kentinde başladı üniversiteye,1935’te öğrenimini bırakıp yurda döndü. Kısa bir süre bir azınlıkokulunda Türkçe öğretmenliği, zahire ticareti ve bir ay kadar da (Mayıs1942) Haber gazetesinde adliye muhabirliği işlerinde çalıştı. Babasınıngeliriyle geçindi, Burgaz Adası’ndaki köşklerinde annesiyle birlikteyaşadı. Bu köşk 1964 Mayıs’ından beri Sait Faik Müzesi’dir.
İstanbul’da lise sıralarında şiirler kaleme alan (1925-1928) SaitFaik, ilk hikayelerini (İpekli Mendil, Zemberek, vb.) Bursa’da yinelise öğrencisi iken yazmıştı (1925), basılan ilk yazısı Uçurtmalarİstanbul’da Milliyet gazetesinde çıktı (9 Aralık 1929), şöhretinisağlayan ilk hikayeleri Varlık dergisinde yayımlandı(15Nisan1934…)
Hikayelerinde konu ve olaydan çok, şiire ve etkiye en uygun zamanparçaları üzerinde durmasını seven, bu dramatik anları incelemektebüyük başarı gösteren Sait Faik, bir İstanbul hikayecisi idi.Kaderlerine eğildiği, düşüren, düşürülmüş insanlarda çok kere kendisıkıntı ve avareliklerinin dramını yaşadı. Çalışkan, işinde gücündeinsanlar gördükçe, şehirden, kalabalıklardan sevinç duydu; kötülüklerlekarşılaştıkça kırlara, kıyılara, sakin tenha adalara (Burgaz, HayırsızAdalar), balıkçılara sığındı. Ada ve deniz hikayelerinde kahramansayısı az ve belli, şehir hikayelerinde ise dikkatini dağıtacak kadarbol ve çeşitlidir. Sait Faik, yığınlar içindeki gizli dramları bulupçıkardığı gibi tabiat senfonisini de derinlere işleyen bir ustalıklayaşatmasını bildi. İnsanları, kırları, denizi, tabiat köşeleri vehayvanlarıyla, yaşamayı bölünmez bir bütün olarak gördü. Kaleminigüzelliklerin hakkını aramak, vermek, göstermek uğrunda kullandı.
Yirmi yıllık sanat hayatında bize Medar-ı Maişet Motoru (1944; 2.b.Birtakım İnsanlar adıyla, 1952) ve Kayıp Aranıyor (1953) adlarında ikiroman, Şimdi Sevişme Vakti (1953) adlı bir de şiir kitabı bırakmış olanSait Faik’in hikayeleri, şu on üç kitapta toplandı: Semaver (1936),Sarnıç (1939), Şahmerdan (1940), Lüzumsuz Adam (1948), Mahalle Kavgası(1950), Havada Bulut (1951), Kumpanya (1951), Havuz Başı (1952), SonKuşlar (1952), Alemdağ’da Var Bir Yılan (1954), Az Şekerli (1954),Tüneldeki Çocuk (1955), Mahkeme Kapısı (1956),
Son kitabında mahkeme röportajları toplanmışsa da taşıdıkları havabakımından bunlara da hikaye diyebiliriz, sondan önceki iki kitabındada röportajlarına rastlanır.
Sait Faik’in evvelce 16 kitap tutmuş hikaye, röportaj ve şiirlerininMuzaffer Uyguner’ce derlenen son toplu basımı Bilgi Yayınları’ndadır:1. cilt Semaver/Sarnıç (1970), 2. cilt Şahmerdan/Lüzumsuz Adam (1970),3. cilt Medar-ı Maişet Motoru (1970), 4. cilt Mahalle Kavgası/HavadaBulut (1970), 5. cilt Kumpanya/Kayıp Aranıyor (1970), 6. cilt HavuzBaşı/Son Kuşlar (1970), 7. cilt Alemdağda Var Bir Yılan/Az Şekerli(1970), 8. cilt Tüneldeki Çocuk/Mahkeme Kapısı (1970), 9. ciltBalıkçının Ölümü-Yaşasın Edebiyat (1977, yazılar), 10. cilt Açık HavaOteli (1980, konuşmalar, mektuplar), 11. cilt Müthiş Bir Tren (1981,öykü), 12. cilt Yaşamak Hırsı (1982, G. Simenon’dan çeviri roman), 13.cilt Şimdi Sevişme Vakti (1986, şiirler), 14. cilt Sevgiliye Mektup(1987, hikayeler, yazılar, mektuplar, konuşmalar), 15. cilt BitmemişSenfoni ve Sait Faik Kaynakçası (1989).
1953 Mayıs’ında ABD’deki milletlerarası Mark Twain Derneği, modernedebiyata hizmetlerinden dolayı Sait Faik’i şeref üyeliğine seçmişti.
Yazar üzerine yazılmış 18 kitabın tam listesi Perihan Ergun’un derlediği Sait Faik 90 Yaşında (1996) adlı kitaptadır.
 
Yukarı Alt