1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

IP Adresi ve Hostname Öğrenmek


 1. Black Rain

  Black Rain rank8

  Kayıt:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  10.380
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  38
  Meslek:
  Kamyon Şöförü
  Şehir:
  Bursa / Gemlik

  Öncelikle modül açıyoruz ve aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz. Sonra formunuza bi Command1 ve Command2 yerleştirip tıklandığında bölümüne en altta belirtilen kodu yapıştırıyoruz.
  Kod:
  Option Compare Database
  
  Public Const MAX_WSADescription = 256
  Public Const MAX_WSASYSStatus = 128
  Public Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
  Public Const WS_VERSION_REQD As Long = &H101
  Public Const WS_VERSION_MAJOR As Long = WS_VERSION_REQD \ &H100 And &HFF&
  Public Const WS_VERSION_MINOR As Long = WS_VERSION_REQD And &HFF&
  Public Const MIN_SOCKETS_REQD As Long = 1
  Public Const SOCKET_ERROR As Long = -1
  
  Public Type HOSTENT
  hName As Long
  hAliases As Long
  hAddrType As Integer
  hLen As Integer
  hAddrList As Long
  End Type
  
  Public Type WSADATA
  wVersion As Integer
  wHighVersion As Integer
  szDescription(0 To MAX_WSADescription) As Byte
  szSystemStatus(0 To MAX_WSASYSStatus) As Byte
  wMaxSockets As Integer
  wMaxUDPDG As Integer
  dwVendorInfo As Long
  End Type
  
  Public Declare Function WSAGetLastError Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
  
  Public Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal wVersionRequired As Long, lpWSADATA As WSADATA) As Long
  
  Public Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
  
  Public Declare Function gethostname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal szHost As String, ByVal dwHostLen As Long) As Long
  
  Public Declare Function gethostbyname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal szHost As String) As Long
  
  Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, ByVal hpvSource As Long, ByVal cbCopy As Long)
  
  Public Function GetIPAddress() As String
  Dim sHostName As String * 256
  Dim lpHost As Long
  Dim HOST As HOSTENT
  Dim dwIPAddr As Long
  Dim tmpIPAddr() As Byte
  Dim i As Integer
  Dim sIPAddr As String
  
  If Not SocketsInitialize() Then
  GetIPAddress = ""
  Exit Function
  End If
  
  If gethostname(sHostName, 256) = SOCKET_ERROR Then
  GetIPAddress = ""
  MsgBox "Windows Sockets error " & str$(WSAGetLastError()) & " has occurred. Unable to successfully get Host Name."
  SocketsCleanup
  Exit Function
  End If
  
  sHostName = Trim$(sHostName)
  lpHost = gethostbyname(sHostName)
  If lpHost = 0 Then
  GetIPAddress = ""
  MsgBox "Windows Sockets are not responding. " & "Unable to successfully get Host Name."
  SocketsCleanup
  Exit Function
  End If
  
  CopyMemory HOST, lpHost, Len(HOST)
  CopyMemory dwIPAddr, HOST.hAddrList, 4
  ReDim tmpIPAddr(1 To HOST.hLen)
  CopyMemory tmpIPAddr(1), dwIPAddr, HOST.hLen
  
  For i = 1 To HOST.hLen
  sIPAddr = sIPAddr & tmpIPAddr(i) & "."
  Next
  
  GetIPAddress = Mid$(sIPAddr, 1, Len(sIPAddr) - 1)
  SocketsCleanup
  End Function
  
  Public Function GetIPHostName() As String
  Dim sHostName As String * 256
  If Not SocketsInitialize() Then
  GetIPHostName = ""
  Exit Function
  End If
  
  If gethostname(sHostName, 256) = SOCKET_ERROR Then
  GetIPHostName = ""
  MsgBox "Windows Sockets error " & str$(WSAGetLastError()) & " has occurred. Unable to successfully get Host Name."
  SocketsCleanup
  Exit Function
  End If
  
  GetIPHostName = Left$(sHostName, InStr(sHostName, Chr(0)) - 1)
  SocketsCleanup
  End Function
  
  Public Function HiByte(ByVal wParam As Integer)
  HiByte = wParam \ &H100 And &HFF&
  End Function
  
  Public Function LoByte(ByVal wParam As Integer)
  LoByte = wParam And &HFF&
  End Function
  
  Public Sub SocketsCleanup()
  If WSACleanup() <> ERROR_SUCCESS Then
  MsgBox "Socket error occurred in Cleanup."
  End If
  End Sub
  
  Public Function SocketsInitialize() As Boolean
  Dim WSAD As WSADATA
  Dim sLoByte As String
  Dim sHiByte As String
  If WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD) <> ERROR_SUCCESS Then
  MsgBox "The 32-bit Windows Socket is not responding."
  SocketsInitialize = False
  Exit Function
  End If
  
  If WSAD.wMaxSockets < MIN_SOCKETS_REQD Then
  MsgBox "This application requires a minimum of " & CStr(MIN_SOCKETS_REQD) & " supported sockets."
  SocketsInitialize = False
  Exit Function
  End If
  
  If LoByte(WSAD.wVersion) < WS_VERSION_MAJOR Or (LoByte(WSAD.wVersion) = WS_VERSION_MAJOR And HiByte(WSAD.wVersion) < WS_VERSION_MINOR) Then
  
  sHiByte = CStr(HiByte(WSAD.wVersion))
  sLoByte = CStr(LoByte(WSAD.wVersion))
  MsgBox "Sockets version " & sLoByte & "." & sHiByte & " is not supported by 32-bit Windows Sockets."
  SocketsInitialize = False
  Exit Function
  End If
  SocketsInitialize = True
  End Function
  
  -----------------------------------------------
  Private Sub Command1_Click()
  MsgBox "IP Address: " & GetIPAddress() 'bu IP için  
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
  MsgBox "IP Host Name: " & GetIPHostName() 'bu da Host için 
  End Sub
   
 2. thelostman

  thelostman rank8

  Kayıt:
  9 Eylül 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  bu ip verince kimin ipsini veriyor :D