joysro

Kayıt
22 Haziran 2009
Mesajlar
628
Beğeniler
0
Şehir
İzmir/Göztepe
geym
Burdaki amaç 7 gün verilen job cezası (o jobdan ayrılınca) ve 3 günlük guildden çıkma cezasını sıfıra indirmek.

Nasıl çalışır : Herhangi bir şekilde yukarıda bahsettiklerimden birini yaparsanız dc yersiniz oyuna girdiğinizde penaltı durumunuz ortadan kalkmış olur

Queryi execute yapın bu kadar.

PHP Code:

USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/******By Jangan ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER procedure [dbo].[_AddTimedJob]
@CharID int,
@Category tinyint,
@JobID int,
@TimeToKeep int,
@Data1 int,
@Data2 int,
--##begin due to develop composite item
@Data3 int,
@Data4 int,
@Data5 int,
@Data6 int,
@Data7 int,
@Data8 int,
@Serial64 bigint,
@JID int
--##end due to develop composite item
as
if (not exists (select CharID from _Char with (nolock) where CharID = @CharID))
return -1
if (@TimeToKeep <= 0)
return -2
declare @NewJobID int
set @NewJobID = 0

--##JobID 1 = Guild // JobID 2 = Thief/Hunter/Trader
--##If you want to only have one not both, then just modify the line below!
if (@JobID = 1 or @JobID = 2)
BEGIN
return -1
END
ELSE
BEGIN
--##begin due to develop composite item
insert into _TimedJob(CharID,Category,JobID,TimeToKeep,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Serial64,JID)
values(@CharID, @Category, @JobID, @TimeToKeep, @Data1, @Data2, @Data3, @Data4, @Data5, @Data6, @Data7, @Data8, @Serial64, @JID)
END
--##end due to develop composite item
set @NewJobID = @@identity
if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)

return -3
return @NewJobID
 
Yukarı Alt