1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro
   planetsro

Göktürk Devleti I VE II


 1. FaR_CRY

  FaR_CRY rank8

  Kayıt:
  5 Haziran 2009
  Mesajlar:
  922
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci işte :)
  Şehir:
  Antalya
  I. Göktürk Kağanlığı (Doğu-Batı Kağanlıkları)
  Türk tarihi

  Ön Türkler

  * Ön Türkler
  * Tengricilik
  * Bozkır İmparatorluğu Geleneği

  Bozkır İmparatorlukları
  Göçebe

  * Hiung-nu
  o Batı • Kuzey • Güney
  * Cücenler
  * Akhunlar
  * Göktürk Kağanlığı
  o Doğu • Batı • İkinci
  * Uygur Kağanlığı
  o Türgişler • Karluklar • Kırgızlar

  Yerleşik

  * Beş Barbar Onaltı Krallık
  o Han Çov • Hou Çov • Vey • Hya
  * Kansu Uygur Krallığı
  * Karahoca Uygur Krallığı
  o Karahanlılar • Doğu Karahanlılar • Batı Karahanlılar
  * Beş Hanedan On Krallık
  * Şatuolar
  o Hou Tang • Hou Jin

  Ural'ın Batısı

  * Hun İmparatorluğu
  * Avar Kağanlığı
  * Hazar Kağanlığı
  * Peçenekler
  * İdil Bulgar Hanlığı

  Memlûklar / Türkmenler
  Hindistan

  * Gazneliler
  * Delhi Sultanlığı

  Mısır

  * Eyyubiler
  * Memlûk Sultanlığı

  İran

  * Karakoyunlular
  * Akkoyunlular
  * Safevi Hanedanı
  * Afşar Hanedanı
  * Kaçar Hanedanı

  Moğolların Mirasçıları
  Cuci'nin Ulusundan Doğan Ülkeler

  * Altın Orda

  Toka Temür Sülalesi

  * Kırım Hanlığı
  * Kazan Hanlığı
  * Kasım Hanlığı
  * Astrahan Hanlığı
  * Kazak Hanlığı
  * Nogay Orda

  Şiban Şülalesi

  * Sibir Hanlığı
  * Şeybani Hanlığı
  * Buhara Hanlığı
  * Hive Hanlığı
  * Kokand Hanlığı
  * Buhara Emirliği

  Çağatay'ın Ulusundan Doğan Ülkeler

  * Doğu Çağatay Hanlığı
  * Yarkand Hanlığı
  * Timur İmparatorluğu
  * Babür İmparatorluğu

  Anadolu - Rumeli

  * Selçuklular
  o Büyük Selçuklu
  o Irak Selçuklu
  o Kirman Selçuklu
  o Anadolu Selçuklu

  * I.Dönem Anadolu Beylikleri
  o Çaka Beyliği (1081 - 1098)
  o Dilmaçoğulları Beyliği (1085 - 1192)
  o Danişmendliler Beyliği (1092 - 1178)
  o Saltuklu Beyliği (1092 - 1202)
  o Ahlatşahlar Beyliği (1100 - 1207)
  o Artuklu Beyliği (1102 - 1408)
  o İnaloğulları Beyliği (1098 - 1183)
  o Mengüçlü Beyliği (1072 - 1277)
  o Erbil Beyliği (1146 - 1232)
  o Çubukoğulları Beyliği (1085 - 1092)

  * Atabeylikler
  o Zengiler
  o İldenizliler
  o Böriler
  o Salgurlular

  * I.Dönem Anadolu Beylikleri

  *
  o Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922)
  o Taşanoğulları Beyliği (1350 - 1398)
  o Çobanoğulları Beyliği (1227 - 1309)
  o Karamanoğulları Beyliği (1256 - 1483)
  o İnançoğulları Beyliği (1261 - 1368)
  o Sâhipataoğulları Beyliği (1275 - 1342)
  o Pervaneoğulları Beyliği (1277 - 1322)
  o Menteşeoğulları Beyliği (1280 - 1424)
  o Candaroğulları Beyliği (1299 - 1462)
  o Karesioğulları Beyliği (1297 - 1360)
  o Germiyanoğulları Beyliği (1300 - 1423)
  o Hamitoğulları Beyliği (1301 - 1423)
  o Saruhanoğulları Beyliği (1302 - 1410)
  o Tacettinoğulları Beyliği (1303 - 1415)
  o Aydınoğulları Beyliği (1308 - 1426)
  o Tekeoğulları Beyliği (1321 - 1390)
  o Dulkadiroğulları Beyliği (1339 - 1521)
  o Ramazanoğulları Beyliği (1325 - 1608)
  o Kadı Burhaneddin Devleti (1381 - 1398)
  o Eşrefoğulları Beyliği (1300 - 1326)

  Türk Cumhuriyetleri

  * Türk Cumhuriyetleri
  * Azerbaycan Cumhuriyeti
  * Kazakistan Cumhuriyeti
  * Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  * Özbekistan Cumhuriyeti
  * Kırgızistan Cumhuriyeti
  * Türkiye Cumhuriyeti
  * Türkmenistan Cumhuriyeti

  Tarihi Türk Devletlerin Tam Listesi İçin

  * Tarihî ve çağdaş Türk devletleri
  * Türk tarihi literatürü

  g • t • d

  Göktürk Kağanlığı, VI.yüzyılın ortasında, Asya'nın doğusunda Çin devletinin, batısında Sasani-İran devletinin sınırladığı İç Asya bozkırlarında, doğuda Avarlar, batıda Eftal / Ak Hunlar ile yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıktı. İlk Kağanları doğu kanadını yöneten Bumin Kağan, batı kanadını yöneten kardeşi İstemi Kağan'dır.

  İli derleyen ve bu nedenle İliğ Kağan diye de adlandırılan Bumin Kağan'ın ölümünden sonra yerine oğlu Ko-lo/Kara Kağan geçtiyse de iktidarı kısa sürdü. Bir yıl sonra Mukan Kağan devletin başına geçti. Mukan Moğol soylu Kitanları yenerek Doğu Göktürk Devleti'nin sınırlarını Büyük Okyanus'a kadar genişletti. Mukan'dan sonra tahta Ta-po/Taspar Kağan geçti. Ta-po, Budizmi kabul eden ve Çin'i baskı altında tutan yönleriyle sivrildi.

  Doğuda bunlar olup biterken batıdaki sınırlarını Kırım'a kadar genişleten İstemi Kağan öldü. Yerine oğlu Tardu Kağan geçti. Tardu, 603 yılına kadar hükümdarlığını sürdürdü.

  Doğuda Ta-po'nun ölümü üzerine tahta çıkan To-lo-pien (ya da sonraki adıyla Apa Tarkan) toyda / kurultayda yapılan kengeş'te (müzakere) onaylanmadı. Yerine Ta-po'nun yeğeni Şa-po-lio / İşbara Kağan ilan edildi. Çin politikalarının da tesiriyle batı kağanı Tardu, To-lo-pien'i destekledi. İşbara'nın Apa'nın annesini öldürtmesi doğu ile batı arasındaki ilişkileri bir daha düzelmemek üzere bozdu; iki budun artık birbirlerine düşman hale geldi.

  Tardu'nun ölümünden sonra Batı Göktürkleri, güçlerinin zayıfladığının bir göstergesi olan, yabguluk ve şadlık adları altında Aşena ailesine mensup kişilerce yönetildikten sonra 630 yılında Çin egemenliğine girdi. Bundan sonra On Oklar adını alarak Türgiş boyunun önderliğindeki boylar federasyonu şeklinde yüzyılın sonuna kadar Çin hakimiyetinde kaldılar.

  Doğu Göktürk Kağanlığı ise, Şi-pi Kağan'nın 618'de ölümüne kadar benliklerini korudular. Ondan sonra görülen Hie-li / İliğ Kağan Çin'in başkentini kuşattı ise de tutsak alındı; esarette ölmesiyle .Doğu Göktürk Kağanlığı tamamen yıkılmış oldu (630). Batı kağanlığının 658de yıkılmasıyla I Göktürk Kağanlığı yıkılmış oldu.

  Aynı tarihte Çin İmparatoru Tai-tsung kendisini Türklerin Gök Kağanı ilan ediyordu. Hakanlığa bağlı Türk ve yabancı boylar etrafa dağılmaya başladılar, bunlardan bir kısmı ise Çin'e sığındı. 50 yıl süren esaret hayatında Türk budununu toparlama çalışmaları ve Çin'e karşı başkaldırma hareketleri (isyanlar) gözlenir. Bunların en ünlüsü 639'da Gök-Türk prensi "Kür Şad"'ın ihtilal denemesidir.

  * 1. Göktürk Kağanlığının doğu kanadı yönetimi: Bumin, Kolo, Mukan, Tapo, İşbara (581- 582 bölünme - 587)
  * 1. Göktürk Kağanlığının batı kanadı yönetimi: uzun ömürlü İstemi Yabgu, Tardu (Tardu zamanında bölünme)

  II. Göktürk Kağanlığı (Kutluk Dönemi)

  681 yılında Asena(ya da Aşina) ailesinden Kutluk Kağan, Çin'in kuzeyine yerleşmiş Türk boylarını yeniden toparlamayı başardı. Çin, Kitan ve Dokuz Oğuzlar / Uygurlar ile yapılan savaşlar sonucunda Ötüken ormanında Göktürk Kağanlığı yeniden güçlendi. Kutluk, ili (devleti/ulusu) yeniden derlediği için İlteriş (ili derleyen) adını aldı. 692'de ölen İlteriş'in yerine kardeşi Kapgan/Kapağan (Günümüz Türkçe karşılığı kapan=alan=Fatih) kağan oldu. Devlet kurulduğundan beri kağanlık danışmanı olan Tonyukuk'un da bulunduğu Kitan'a Tatabilere, Basmillara, Çiklere, Azlara, Bayırkulara, Türgişlere/On Oklara (Batı Göktürk budunu, Kitabelerde sürekli Türgiş Kağanı Türküm, budunum idi ifadeleri bununla ilgilidir), Kırgız ve Dokuz Oğuzlara yapılan seferlerle II. Göktürk Kağanlığı'nın sınırları Okyanus'tan Mâveraünnehir'deki Temir Kapığ (Demirkapı)'ya kadar ulaştı. İpek Yolu'nun büyük bir kısmı denetim altına alınmış oldu.

  Kapgan'ın, Bayırkuların kurduğu bir pusuda öldürülmesi üzerine Göktürk Kağanlığı'nın başına oğlu İnel (ya da Ünal) geçti.Ancak Kutlukun oğlu Bilge, İnel'in kağanlığını kabul etmedi.Boy begleri (beyleri) Bilgeyi kağan ilan etti. İnel kabul etmese bile öldürüldü.Yeni kağan başa geçince kardeşi Kül Tigin'e ordunun komutanlığını verirken, Tonyukuka vezirlik görevini verdi. Onun dönemi de amcası dönemindeki gibi devletin egemenliğindeki boyların başkaldırılarıyla geçti. Çin'in desteklediği Uygur-Karluk-Basmıl bağlaşmasının Ötüken'e yönelik sürekli saldırıları, İpek Yolu'nun kilit noktası olan Çungarya'nın Çin'in denetimine geçmesi ve batıda On Ok budununu hakimiyetine alan Türgişler'in gün geçtikçe güçlenmesi neticesinde II. Göktürk Kağanlığı çöküşe sürüklendi. Bilge Kağan'ın, danışmanı Tonyukuk'u ve küçük kardeşi Kül Tigin'i kaybetmesinden sonra zehirlenerek öldürülmesi üzerine yerine geçen Tengri Kağan çocuk yaştaydı. Onun kağanlığına karşı gelen Ozmış da ülkeyi toparlayacak güçte değildi. Nihayet Uygurlar 745'te Ötüken'e girerek Göktürk Kağanlığına son verdiler.
  İdare Ve Ordu
  Yazıyı taşıyan en eski belge Kızıl şehrinde bulunuyor.

  Devleti Kağan ünvanlı hükümdar yönetirdi. Kağan'da Bilgelik, Alplık ve Erdemlilik özellikleri aranırdı. İl denilen ülkeyi bilgili, kahraman, özü sözü doğru, erdemli devlet başkanı yönetirdi. Kağan'ın vazifeleri arasında savaş gücüyle devleti kurma ve düzene koyma, yeni alınan yerlere iskân, töre yani kanunları düzenlemek, halkı doyurup giydirmek vardı.Ülke geniş bölge teşkilatı gereğince Doğu ve Batı olmak üzere ikili devlet sistemine göre idâre edilirdi.

  Kağanın eşine hatun denirdi.Kağandan sonra gelen en yüksek rütbe Yabguluktur'. Göktürkler, devlet idaresinin en soylu, tecrübeli Türk boylarının elinde kalmasına dikkat etmişlerdir.Önceleri sayısı bir olan Yabgu’ya, devlet genişledikçe ihtiyaç çoğalmış, Batı Türkistan gibi bölgelere de yenileri atanmıştır. Şehzadelere Tigin veya Tegin, Şad; eşlerine de Konçuy adı verilirdi. Tiginler, genel valilik, başkomutanlık gibi önemli memuriyetleri yaparlardı. Boy hükümdarına Kan (Han) denmektedir. Tarkan, Çur, Apa, Tudun,Yıldıy büyük memuriyetlerdendir.

  Göktürk ordusu, yükselme döneminde Asya’nın en güçlü askeri kuvvetiydi. Ordunun üçte ikisi süvari, biri de piyadeydi. Akınlarda ve savaşlarda süratli hareket etmek esastı. Gece ve gündüz sıkı yürüyüşle yol alan ve atlarına nöbetle binen Türk süvarisi, hiç ümit edilmedik anda, hiçbir haber alma şansı bırakmadan düşman ordusuna saldırırdı. Savaşta düşman asker miktarı yüzbinleri bulursa, Türk ordusu kırdırılmazdı. Bozkır taktiği ile ilk önce geri çekilinirdi. Merkez üssünden ayrılan düşman, vurkaç ve gerilla savaşı ile yıpratılıp, ani baskınla yok edilirdi.Göktürklerin bayrak ve tuğlarının tepesinde altından yapılmış kurt başlı heykel bulunurdu. Tuğ ile davul da bağımsızlık sembolleriydi.

  Göktürklerin başkenti Ötüken’dir. Burası Orhun Irmağı ile Selenge Irmağı'nın Tarim kolu arasında, ormanlar içinde bitki örtüsü ve suyu bol bir şehirdi. Ötüken’den başka Barshan, Çargelen-Çumgal, Çaldıvar, Atbaş, Şirdakbeg, Nanageldi, Fergana, Yassıkugart, Çikircik başlıca Göktürk şehirleridir.

  Göktürklerde karar, seçim, insan ve hayvan sayımı için ziyafetli devlet meclisi mahiyetinde Kenğeş Meclisi toplanırlardı.
  Tuğ

  Doğu Göktürk kağanlarından Şipi Kağan (始畢可汗 609~619), Suy Hanedanın son ve Tang Hanedanı’nın ilk yıllarından Çin’in iç siyasetine müdahale etmiştir. 617 yılında Çin otoritesine karşı isyan eden Çinli general Liang Şitu (梁師都)’na kendi askerlerini komuta ettirmiş ve Tadu Bilge Kağan (大度毘伽可汗) unvanı ve kurt başlı tuğ (Çince: 狼頭纛, pinyin: láng tóu dào)’u armağan vermiştir. Aynı şekilde Liu Vuşu (劉武周)’a Dayan Kağan (定楊可汗) unvanı ve kurt başlı tuğu vermiştir.
  Sanat Ve Edebiyat
  Göktürk İmparaturluğu Başkenti Ordu-Balık'da Kale hendek kalıntıları

  Orta Asya'da yapılan araştırma ve kazılarda Göktürkçe yazılı eserler bulunmuştur. Para, taş ve ağaç üzerine yazılan metinlerden, para ve taşlar üzerine yazılanlar günümüze kadar gelmiştir.İlk Türk abidelerinde yazılara altıncı yüzyılda rastlanmıştır. Bunlar kısa metinlerdir. Elde kalan Bengü Anıtları, Orhun Yazıtları veya 'Türük Bengü Taşları' da denen üç büyük yazıttır. Taşların üzeri oyulmak suretiyle yazılmıştır. Bu yazıtlar; Göktürk Kağan'ı Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Bilge Tonyukuk adlarına yazılıp, dikilmiştir. Yazıtlar kireç taşına yontularak yazıldığından zaman ve açık havanın tahribatına maruz kalıp, bozulmuştur. Bu yüzden bazı satırları ve birçok kelimeleri okunamaz durumdadır. Kül Tigin kitabesi, içlerinde en az tahribata uğrayanıdır.
  Orhun abidelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi 38 harflidir.Türklerin milli alfabesi olan bu yazı sisteminde 4 sesli, 9 birleşik, 25 de sessiz harf bulunmaktadır.Kelimeler birbirinden iki noktayla ayrılır. Türklerin İslam dinini kabülünden önce yazılan Orhun abideleri, muhteva olarak Türk tarihi ve kültürü bakımından önemlidir. Abidelerde; Türklerin yabancıların siyasetine alet olduğu zamanlarda bozulduğu, devlet kademelerinde bilgili ve ehil olmayan kadronun iş başına getirildiği zaman idare mekanizmasının iyi çalışmayıp, ahalide hoşnutsuzluk görüldüğü, yabancı kültürünün Türk birliğini zedeleyip, şahsiyetini kaybettirdiği, hitabet sanatına uygun bir anlatımla verilmiştir.Türk milletinin en zor şartlarda bile içinden kuvvetli şahsiyetler çıkıp, ülkeyi kurtarıp, devleti yeniden kurup, güçlendirdiği anlatılan abidelerde, devlet tecrübesi yanında Türklüğün, bağımsızlık fikrine yer verilmiştir.Ayrıca bu, kağanların millete hesap vermesidir.

  Bilge Kağan abidesinde bugünkü dille şöyle denmektedir.