1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

Dünyanın En Uzun İsimleri


 1. GARMONSU

  GARMONSU rank8

  Kayıt:
  30 Aralık 2008
  Mesajlar:
  295
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  16

  En Uzun İnsan İsmi:

  Adı:
  Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
  Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
  Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
  Zeus


  Soyadı:
  Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum


  (Adamın Herbir Adının Başharfi Alfabeyi Oluşturuyor, Soyadına İse Almancam Olmadığı İçin Hiçbir Yorum Getiremiorum, Ayrıca Bu Adam Resmi İşlemlerde "Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenberger dorff" İsmini Kullanıyormuş.)

  En Uzun Bilimsel Hayvan İsmi :

  Bir sinek türüne aittir;

  Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

  En uzun yer ismi ;

  Amerika'da :
  Los Angles'ın gerçek hali (İspanyolca) "El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula"

  Manası: "Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası"


  Galler'de :
  Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :


  llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch

  (Başına www ve sonuna .com dediğinizde bu kadar uzun bir sitenin olduğunu göreceksiniz.)

  Manası: "Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary'nin kilisesi"

  Yeni Zelanda'da bir tepe adı ;

  Tetaumatawhakatangihangakoauao tamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenu aakitanarahu

  Manası: "Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea'nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer"

  Tayland'da :
  Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

  Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

  Manası: "Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda'nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir"

  En Uzun Film İsmi:

  "Marat/Sade" olarak bilinen filmin resmi adı;

  "The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade"

  En Uzun Müzik Grubu İsmi:

  "The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead"

  En Uzun Albüm İsmi;

  Cümle olarak Fiona Apple'ın albümü;

  "When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
  He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
  He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
  No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
  Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
  The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
  Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
  Cuz You'll Know That You're Right"

  Tek kelime olarak Soundgarden grubunun "Satanoscillatemymetallicsonat as" albümü.

  En Uzun Şarkı İsmi:

  Christine Lavin'in "Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
  Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
  were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
  go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
  Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
  wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I
  couldn't expect you to pay my way, but after going out with
  you for three years, I don't like surprises" şarkısı

  En Uzun Bilimsel İsim;

  267 aminoasitten oluşan, "tryptophan" olarak bilinen ve kimyasal formülü "C1289 H2051 N343 O375 S8" olan enzimin bilimsel ismi !!

  "methionylglutaminylarginyltyr osylglutamylserylleuc ylphenylal
  anylalanylglutaminylleucyllysy lglutamylarginyllysy lglutamylg
  lycylalanylphenylalanylvalylpr olylphenylalanylvaly lthreonyll
  eucylglycylaspartylprolylglycy lisoleucylglutamylgl utaminylse
  rylleucyllysylisoleucylasparty lthreonylleucylisole ucylglutam
  ylalanylglycylalanylaspartylal anylleucylglutamylle ucylglycyl
  isoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleuc ylalanylas
  partylglycylprolylthreonylisol eucylglutaminylaspar aginylalan
  ylthreonylleucylarginylalanylp henylalanylalanylala nylglycylv
  alylthreonylprolylalanylglutam inylcysteinylphenyla lanylgluta
  mylmethionylleucylalanylleucyl isoleucylarginylglut aminyllysy
  lhistidylprolylthreonylisoleuc ylprolylisoleucylgly cylleucyll
  eucylmethionyltyrosylalanylasp araginylleucylvalylp henylalany
  lasparaginyllysylglycylisoleuc ylaspartylglutamylph enylalanyl
  tyrosylalanylglutaminylcystein ylglutamyllysylvalyl glycylvaly
  laspartylserylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylp rolylvalyl
  glutaminylglutamylserylalanylp rolylphenylalanylarg inylglutam
  inylalanylalanylleucylarginylh istidylasparaginylva lylalanylp
  rolylisoleucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolyl prolylaspa
  rtylalanylaspartylaspartylaspa rtylleucylleucylargi nylglutami
  nylisoleucylalanylseryltyrosyl glycylarginylglycylt yrosylthre
  onyltyrosylleucylleucylserylar ginylalanylglycylval ylthreonyl
  glycylalanylglutamylasparaginy larginylalanylalanyl leucylprol
  ylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysyll eucyllysyl
  glutamyltyrosylasparaginylalan ylalanylprolylprolyl leucylglut
  aminylglycylphenylalanylglycyl isoleucylserylalanyl prolylaspa
  rtylglutaminylvalyllysylalanyl alanylisoleucylaspar tylalanylg
  lycylalanylalanylglycylalanyli soleucylserylglycyls erylalanyl
  isoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylgluta minylhisti
  dylasparaginylisoleucylglutamy lprolylglutamyllysyl methionyll
  eucylalanylalanylleucyllysylva lylphenylalanylvalyl glutaminyl
  prolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylser ine"

  Alıntı
   
 2. Jun Kie

  Jun Kie rank8

  Kayıt:
  16 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  363
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Kafası

  Abdurrahman tatlı su kabağını pişmiş sever oğlu...
  Mülayim Erdem uzun çam altında uyurgezeroğlu
   
 3. Continuum

  Continuum  

  Kayıt:
  11 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.500
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Evren

  Sallama gibi geldi bana :roll: :sfff:
   
 4. BaSoryong

  BaSoryong Buralıyım

  Kayıt:
  17 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  3.183
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrençi :)

  Kım koyuyorsa BUNLARIN Ismını ... :D
   
 5. Aesify

  Aesify olduser

  Kayıt:
  27 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2.368
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  Off Topic

  uzatmak için uzatmışlar çok saçma
   
 6. GARMONSU

  GARMONSU rank8

  Kayıt:
  30 Aralık 2008
  Mesajlar:
  295
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  16

  Gibisi değil bence komple sallama :lol: :mrgreen:
   
 7. angela

  angela rank8

  Kayıt:
  19 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  1.314
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
 8. Optimus Prime

  Optimus Prime rank8

  Kayıt:
  5 Ekim 2008
  Mesajlar:
  8.385
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Bazıları biraz sallamasyon gibi :curtain:
   
 9. QzeLL

  QzeLL rank8

  Kayıt:
  19 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  12
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  İzmir

  Biraz Saçma Değilmi Sanki Kendileri Uzun Yapmaya Çalışmışlar