Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
1.199
Beğeniler
6
Şehir
İzmir
GRAFİK SINAVI

Soru 1 -Adobe Illustrator CS4'de iki noktası açık yolu birleştimek için hangi komut uygulanır?
A) Sağ Tık > Transform > Join
B) Sağ Tık > Join
C) Sağ Tık > Lock
D) Sağ Tık > Group

Soru 2 - Adobe InDesign CS4‘de Aracın işlevi nedir?
A) Transparan Renk Geçişleri oluşturur.
B) Nesnelere Saydamlık verir
C) Nesnelere Kenar Yumuşaklığı Uygular
D) Nesneleri Kırpar

Soru 3 -Adobe Illustrator CS4'de Dashed Line (Kesik Çizgi) işlemleri hangi panelden gerçekleştirilir?
A) Stroke Paneli
B) Character Paneli
C) Graphic Style Paneli
D) Opacity Paneli

Soru 4 -Adobe Photoshop CS4 çalışmanızda oluşturulan Layerlara nereden Color Overlay veya Stroke eklenir?
A) File > Color Overlay ve Stroke
B) Edit > Transform > Color Overlay ve Stroke
C) Select > Modify > Color Overlay ve Stroke
D) Layer > Layer Style > Color Overlay ve Stroke

Soru 5 - Adobe Photoshop CS4'de Aracın işlevi nedir?
A) Tuval’i 360 derece Döndür
B) Layer’ı 360 derece Döndür
C) Tuval’i Taşı
D) Seçilen Katmanları 360 derece Döndür

Soru 6 - Adobe Illustrator CS4 ‘de Aracın işlevi nedir?
A) Stroke>Kalınlıgı
B) Stroke >Stili
C) Fill >Rengi
D) Stroke >Rengi

Soru 7 -Adobe Photoshop CS4 programında Layer Transform işlemleri hangi menüden yapılır?
A) Image > Image Rotation
B) Edit >Transform
C) Image > Transform
D) File > Transform

Soru 8 -Adobe Photoshop CS4'de Brush Tip özellikleri nereden tanımlanır?
A) Edit > Brushes
B) File > Brushes
C) Filter > Brushes
D) Window > Brushes

Soru 9 - iconun temsil ettiği işlem nedir?
A) Brush Aracı
B) History Aracı
C) History Brush Aracı
D) Brush Tip Size Aracı

Soru 10 -Adobe Photoshop CS4 çalışmanın çözünürlüğü hangi menüden değiştirilir?
A) File > Page Setup
B) Image > Canvas Size
C) Image > Image Size
D) Window>Image Size

Soru 11 - iconun işlevi nedir?
A) Dolgu Aracı
B) Canlı Boyama Aracı
C) Artboard Aracı
D) Dörtgen Çizme Aracı

Soru 12 -Adobe Photoshop CS4 Programı'nda oluşturulan köşeli seçimlere nereden kenar yumuşaklığı verilir?
A) Select > Modify > Smooth
B) Select > Modify > Feather
C) Select > Modify > Contract
D) Select > Modify > Border

Soru 13 - Adobe InDesign CS4 ‘de iconlarının işlevleri nelerdir?
A) Hizalama
B) Stroke Başlık Türleri
C) Stroke Birleştir
D) Kesik çizgi oluştur

Soru 14 - iconun görevi nedir?
A) Gradient Aracı
B) Live Paint Aracı
C) Symbol Sprayer Aracı
D) Symbol Styler Aracı

Soru 15 -Adobe Illustrator CS4‘de oluşturulan çalışmalarda Export işlemi nereden yapılır ?
A) File > Export
B) Edit > Export
C) View > Export
D) Filter > Export

Soru 16 -Adobe Illustrator CS4'de klavye üzerinde bulunmayan karakterler hangi menü altından eklenir?
A) Glyphs
B) Type
C) Edit > Karakter Ekle
D) File > Karakter ekle

Soru 17 -Adobe Photoshop CS4 çalışmalarında katman saydamlık değerini nasıl belirleriz?
A) History Brush Aracıyla
B) Image > Opacity
C) Layer Paneli > Opacity
D) History Paneli > Opacity

Soru 18 -Adobe Illustrator CS4'de Pen Tool altında bulunan Add Anchor Point aracının görevi nedir?
A) Yollara Anchor Noktası Ekler
B) Yollardan Anchor Noktası Siler
C) Yollara Eğim Ekler
D) Yol Çizer

Soru 19 -Aşağıdakilerden hangisi Adobe Acorobat Pro ile yapılamaz?
A) Herhangi bir yazılım içinden Yazdır menüsü kullanılarak PDF üretmek
B) PDF dokümanlarına şifre atamak
C) PDF dokümanları içinde yorumları görüntülemek ve düzenlemek
D) Vektörel illüstrasyon yapmak

Soru 20 -Adobe Photoshop CS4'de oluşturulan Grafik çalışmaları hangi yapıda oluşur?
A) Pixel
B) Vektörel
C) Resim
D) Efekt

Soru 21 -Adobe Photoshop CS4 çalışmanızda Magic Wand'ın seçeceği renk aralığını nasıl belirlenir?
A) Image > Image Size
B) Edit > Fill
C) Control Panel > Tolerance
D) Window > Color

Soru 22 - ikonun işlevi nedir?
A) Şekil Çıkarmak
B) Seçim Çıkarmak
C) Kare Çizmek
D) Hiçbiri

Soru 23 -Adobe Illustrator CS4'de Direct Selection Aracı'nın temel işlevi nedir?
A) Şekli Seçmek
B) Şeklin Anchor ve/veya Path'ini Seçmek
C) Dolgu Rengini Seçmek
D) Kontür Rengini Seçmek

Soru 24 -Adobe Illustrator CS4 çalışmalarına resimler hangi menü yoluyla yerleştirilir?
A) Object > Slice
B) Object > Place
C) Edit > Place
D) File > Place

Soru 25 -Adobe Illustrator CS4'de ;
A) quark Xpress ve vektörel efektler vardır
B) Illustrator ve Photoshop efektleri vardır
C) Coral Draw ve In Design Efektleri vardır
D) Sanatsal ve DeInterlace efektleri vardır

Soru 26 -Oluşturulan seçimlerin boyutlarını değiştirmek için hangi menü kullanılır?
A) View > Modify Selection
B) Select > Modify > Transform Selection
C) Select > Transform Selection
D) Edit > Modify Selection

Soru 27 -Adobe Illustrator CS4‘de Nesneleri nereden gruplayabiliriz?
A) Object > Lock
B) Object > Group
C) Edit > Group
D) Object > Transform > Group

Soru 28 -Crop Tool görevi nedir?
A) Vektörel objeleri kırpar
B) Kenar düzgünlüğü verir
C) Tuvali kırpar
D) Katmanları kırpar

Soru 29 -Adobe Photoshop CS4 çalışmalarında oluşturulan seçimi kaydetmek için hangi işlem yapılmalıdır?
A) Select > Modify > Save Selection
B) Select > Save Selection
C) Edit > Save Selection
D) d. Tools > Save Selection

Soru 30 -Adobe InDesign CS4 ‘de ölçü birimini hangi menüden belirleriz?
A) Window>Preferences>Units’Increments
B) File>Preferences>Units’Increments
C) View>Preferences>Units’Increments
D) Edit>Preferences>Units’Increments

Soru 31 -Adobe Illustrator CS4 Color Paneli'nden belirlediğiniz bir rengi nasıl örnek renkler arasına kaydederiz?
A) Swatches Panelinden> AddSwatch
B) PathFinder > AddSwatch
C) Style Panelinden > AddSwatch
D) Effect > AddSwatch

Soru 32 -Adobe Illustrator CS4'de gruplanmış nesneleri, kendilerine verilen özellikler bozulmadan nasıl işleyebiliriz?
A) Nesneleri Baştan İstediğimiz Özelliklerle Çizerek
B) Katman Özelliklerini Kaydederek
C) İzolasyon Modunu Kullanarak
D) Apperance Panelini Kullanarak

Soru 33 -Adobe Illustrator CS4’de bir nesneyi çalışma alanına veya başka nesnelere hizalamak için hangi paneli kullanırız?
A) Pathfinder Paneli
B) Color Guide Paneli
C) Align Paneli
D) Transform Paneli

Soru 34 -Adobe Illustrator CS4'de dışarıdan import edilen resimlerin üzerindeki "Çarpı İşareti" neyi anlatır?
A) Gelen Resmin Renk Modunun Çalışmaya Uymadığını
B) Gelen Resmin Bu Çalışmada Kullanılamayacağını
C) Gelen Resmin Çalışmaya Gömülü Olduğunu
D) Gelen Resmin Çalışmaya Dışarıdan Linklendiğini

Soru 35 -Adobe InDesign çalışmalarında Nesnelere uygulanan Effekt ler nereden yönetilir?
A) View Menüsünden
B) Object Style Panelinden
C) Object Panelinde
D) Effects Panelinden

Soru 36 -Adobe Photoshop CS4 çalışmanızda oluşturulan Path “Yol” nasıl seçime dönüştürülür?
A) Layer üzerine CTRL + Fare Sol Tıklama
B) Window > Seçime Dönüştür
C) Path üzerinde sağ tıkladıktan sonra Make Selection
D) History Paneli > Seçime Dönüştür

Soru 37 -Photoshop CS4'de bir katmanın nasıl başka bir katman alanından, istediğimiz çerçevede görünmesini nasıl sağlarız?
A) Layer Paneli > Add Layer Mask
B) Layer Paneli > Layer Properties > Akıllı Nesneneye Dönüştür
C) Layer Paneli > Add Layer Mask
D) Layer Sağ Tık > Layer Properties > Add Layer Mask

Soru 38 - ikonun işlevi nedir?
A) Yama yapmak
B) Boyamak
C) Silmek
D) Dönüştürmek

Soru 39 - Adobe Illustrator CS4 ‘de Aracın işlevi nedir?
A) İki şekil arasında Karışım Oluşturur
B) Daireyi Kareye dönüştürür
C) Kareyi Daireye dönüştürür
D) Şekil seçimleri oluşturur

Soru 40 -Adobe InDesign da yeni bir sayfa ekleme işlemi nereden yapılır?
A) File > New
B) Page > New
C) Layer Paneli > New Page...
D) Pages Paneli > Insert Pages...

Soru 41 -Aşağıdakilerden hangisi varolan bir seçime kenar yumuşaklığı verir?
A) Select > Modify > Border
B) Select > Inverse
C) Select > Modify > Smooth
D) Select > Transform Selection

Soru 42 - iconun görevi nedir?
A) Serbest Çizim Yapmak
B) Eğik Yollar Çizmek
C) Çizilmiş Noktaları Azaltmak
D) Çizilmiş Noktaları Eğmek

Soru 43 - Adobe Illustrator CS4 ‘de Aracın işlevi nedir?
A) Nesnelerin Saydamlığını Belirler
B) Nesneye Belirlenen Açıda Yansıtır
C) Nesnenin Kopyasını Alır
D) Nesneyi Taşır

Soru 44 - Adobe Acrobat Pro araçının görevi nedir?
A) PDF Dosyalarını Birleştirir
B) Yeni PDF Oluşturur
C) PDF hazırlaken Yeni Sayfa Ekler
D) Hiçbiri

Soru 45 -Adobe Illustrator CS4'de oluşturlan metinleri vektörel çizime dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır?
A) Type > Create Outline
B) Window > Create Outline
C) Object > Create Outline
D) File > Create Outline

Soru 46 -Adobe Illustrator CS4'de hazırlanan şekilleri birleştirmek, parçalamak, bölme gibi işlemler hangi panelden yapılır?
A) Action
B) Pathfinder
C) Layer
D) Sembol

Soru 47 -Adobe Photoshop CS4'de "Kare" seçim alanını hangi yardımcı tuş ile oluşruruz?
A) Shift
B) Ctrl
C) Alt
D) Hiçbiri

Soru 48 -Adobe Illustrator de oluşturulan dikdörtgen şekli üç boyutlu hale nereden getiririz?
A) Effect >3D > Extrude & Bevel
B) View > 3D > Revolve
C) Object > 3D > Rotate
D) Style >3D > Create 3D

Soru 49 - Adobe Photoshop CS4'de Aracın işlevi nedir?
A) Desen Tanımlar
B) Doku Transfer Aracıdır
C) Dolgu Belirler
D) Maske Oluşturur

Soru 50 -Adobe Illustrator’ün dosya uzantısı nedir?
A) PSD
B) AI
C) PNG
D) GIF
 
Yukarı Alt