1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro

Birimden Bütüne :)


 1. Aleral

  Aleral rank8

  Kayıt:
  15 Mart 2008
  Mesajlar:
  3.000
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  メメメ

  noktadan virgülden yada onun gibi küçük karakterlerin birleşmesiyle oluşan büyük resimleri buraya koyalım diyorum ben başlayayım sizdede varsa koyun buraya ?!!!!!!


  mesela

  ____________________________#___________________
  ____________#####__________###__________________
  __________########________#####_________________
  ________#####_____#_______######________________
  ______####_________#_____########_______________
  _____###____________#___#########_______________
  ____##_______________#__#########_______________
  ___##_________________#_#########_______________
  __##___________________##########_______________
  __#_____________________########________________
  __#____________________###########______________
  _______________________############_____________
  ______________________#############_____________
  ______________________##############____________
  _____________________################___________
  _____________________################___________
  ____________________##################__________
  ____________________###################_________
  ___________________#######*TwiLighT*####_______
  ____________________####################________
  ____________________#####################_______
  ____________________#####################_______
  ____________________######################______
  ____________________######################______
  _____________________######################_____
  _____________________################_#####_____
  _____________________################__#####____
  _____________________################__#####____
  _____________________################___#####___
  _____________________################_____#_____
  ______EGER___________################______#____
  ______OLMEN__________################_______#___
  ___GEREKIYORSA_______################_______##__
  ____KACACAGIN________#################__________
  ___HIC_BIR_YER_______#################__________
  _____YOK_!!!_________#################__________
  ____________________##################__________
  ____________________##################__________
  yada böyle

  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶´
  ´¶¶´¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶
  ¶´´´´¶´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶
  ¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´¶¶
  ¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´¶´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´¶´¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶
  ´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶´
  ´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶´´´
  ´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
   
 2. LiFeGuaRD

  LiFeGuaRD rank8

  Kayıt:
  25 Nisan 2007
  Mesajlar:
  763
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  sandalyeye yapışmış durumda...

  brs garip bi topic fazla uğraşan olacağını sanmıyorum... :?!
   
 3. lastturk_

  lastturk_ rank8

  Kayıt:
  13 Nisan 2007
  Mesajlar:
  2.009
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  888888888888888888888 888
  ________8888:::88888888888888888888 88888
  _______8888::::::8888888888888888 888888888888
  ______88:::::::::888:::888 8888888888888888888888
  _____88888888::: :8:::::::::::888888888888888888888
  ____ 888 8::888888::::::::::::::::::8888888888888 88888
  ____88:::::88888888:::::m:::::::: ::888888888888888888
  ____88888888888888 8888::M:::::::::::8888888888888888
  ____8888888888888888888888:::: :::::M8888888888888888
  ____ 8888888888888888888888:::::::M8888888888 88888888
  ____8888888888888888::88888::: :::M88888888888888888888
  ___88888888888 888888:::88888:::::M88888888888888888888 8
  __ 88888888888888888:::88888::::M;o*M*o;::8 888888888888
  __88888888888888888:::8888 :::::M:::::::::::::8888888888888
  _ 88888888888888888::::88::::::M:;:::::::: :::::888888888888
  _88_ 8888888888::88::::8::::M:::::::::::::::: :::8888888888888
  88_88888888888:::8:::: :::::M::::::::::;:::::::::88:88888888888
  8_8888888888888:::::::::::M::"a@@@aa": :::::8w888888888888
  _88888888888:888::: :::::::M:::::"aaa"::::::::::M8i888888888- - - 8888
  8888888888::::88:::::::::M88:::::: :::::::::::M88z88888888888888
  8888888888:::::8:::::::::M88888::::::: :::MM888!88888888888888
  888888888:::::8 :::::::::M8888888MAmmmAMVMM888*88888888
  888888 M:::::::::::::::M888888888:::::::MM88888 888888888
  8888_ M::::::::::::::M88888888888::::::MM88888 8888888888
  _888_M::::::::::::M8888:888888888888:: ::m::Mm88888 888888
  _ 88_M::::::::::::8888:88888888888888888:: ::::Mm8_ 88888
  _ 88_M::::::::::8888M::88888::888888888888 :::::::Mm88888
  _ 8 _MM::::::::8888M:::8888:::::888888888888 ::::::::Mm8
  ___ 8M:::::::8888M:::::888:::::::88:::888888 8::::::::Mm
  ___88MM:::::8888M:::::::88::::::::8::: ::888888:::M:::::M
  __88888M:::::88:M::::::: :::8:::::::::::M:::8888::::::M::M
  _ 88 888MM:::888:M::::::::::::::::::::::M:888 8:::::::::::::M:
  _ 8 88888M:::88::M:::::::::::::::::::::::MM: 88::::::::::::::::M
  __ 88888M:::88::M::::::::::::*88*::::::::M: 88::::::::::::::::::M
  __888888M:::88::M:::::::::88@@88:::::: M::88:::::::::::::::::::M
  __888888MM::8 8::MM::::::88@@88::::::M:::8:::::::::::: :::::::*8
  __88888 M:::8:MM::::::::::::*88*::::::::M::::::: :::::::::::::::88@@
  __ 8888 _M::::::MM:::::::::::::::::::::::MM::::: ::::::::::::::::::88@@
  ___888_ M:::::::MM:::::::::::::::::::::MM:M::::: ::::::::::::::::::::*8
  ___88 __M::::::::MMMM:::::::::::MMMM:::::MM::: :::::::::::::::::MM
  ____88__M:::::::::: MMMMMMMMMMMM:::::::::MMM:::::::::::::MM
  ____ 88__M::::::::::::::MMMMMMM:::::::::::::: :::MMMMMMMMMM
  _____88 _8M::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::MMMMMM
  _____8 _88M:::::::::::::::::::::::::::::M:::::: M::::::::::::::MM
  _______8888 88M:::::::::::::::::MMM:::::::::MMM::::: M
  ______ 8888888M:::::::::::::::MMM:::::::::::MM: ::::M
  ______88 88888M::::::::::::MMM::::::::::::::M:::: ::M
  ______8_88888M:::::::::::MM:::::::: :::::::M:::::::M:
  _______ 88888:M::::::::::M::::::::::::::::M::::: ::MM
  _______888888M:::::::::M:::::::::: ::::::::::::::::M:M
  _____ __88888M:::::::::::::::::@@::::::::::::: ::::M::M
  ______ 88888M:::::::::::::::::@@@:::::::::::::: ::M:::M
  ______88888M::::::::::::::::::@ @::::::::::::::::::M::::M
  _____8888M::::::::M::::::::: ::::::::::::::MM:::::::M:::::::M
  ____ 8888M::::::::M::::::::::::::::::::::MMM: :::::::M:::::::M
  ____888_M:::::::Mm:::: ::::::::::::::::MMM:::::::::M:::::::::M
  ___8888_MM:::::Mm:::::::::::::::::::MMM M:::::::::m:::m::::M
  __ 888__M:::::::M::::::::::::::::::::MMM::: :::::::::M::::mm:::M
  _8888__MM::::::::: ::::::::::::::::::MM:::::::::::::mM:::MM ::::M:
  ______ M::::::::::::::::::::::::::::::M:::::::: ::::::mM:::MM:::Mm
  _____MM:::::::::: M::::::::::::::::M:::::::::::::::::::::M ::M:::MM
  _____M:::::::::::::M88:::::::: ::::M:::::::::::::::::::::MM:::MMM
  ____ _M::::::::::::::8888888888M::::::::::::: :::::::::MM::::MM
  ____ M::::::::::::::::88888888M:::::::::::::: ::::::::::M:::::MM
  ____ M:::::::::::::::::888888M::::::::::::::: ::::::::::M:::::MM
  _____M:::::::::::::: :::88888M:::::::::::::::::::::::::M::::M M
  _____M:::::::::::::::::::88M::::::::: :::::::::::::::::::M::MM
  _____M:::::::: :::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::: ::MMM
  _____MM::::::::::::::::::M::::::: :::::::::::::::::::::::MM
  ______M::::: :::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::: ::::MM
  ______ M::::::::::::::::M:::::::::::::::::::::: ::::::::MMM
  _______M:: ::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::: ::MMM
  _______ MM::::::::::::M::::::::::::::::::::::::: :::MMM
  ________M:::::::::::M::::::::::: ::::::::::::::::::MMM
  ____ ____ M:::::::::M:::::::::::::::::::::::::::MM M
  _________MM:::::::M:::::::::::::::::: ::::::::MMM
  _________ MM::::::M::::::::::::::::::::::::MMM
  __ _______ MM:::::M:::::::::::::::::::::::MMM
  ____ ______MM::::M:::::::::::::::::::::MMM
  _ _________MM:::M:::::::::::::::::::::MMM
  __________ MM::M::::::::::::::::::::MMM
  __________ MM:M:::::::::::::::::::MMM
  ___________M MM::::::::::::::::::MMM
  ___________MM:: ::::::::::::::::MMM
  __________ M::::::::::::::::::::MMM
  __________MM:: :::::::::::::::::MMM
  __________MM:::::: :::::::::::::MMM
  __________MM::::::::M: :::::::::MM
  __________mMM:::::MM::::: :::MMM
  __________ MMM::::::::::::::: MMM:
  ___________mMM: :::::M::::::: MM::
  ___________ mM:::::MM::::::::M:::M
  ____________MM:: ::MM:::::::::::MM
  ____________MM::::MM: ::::::::::::M:
  ____________ MM:::::M:::: :::::::::::M
  ____________ MMM:::::::::::::::::::::M
  ____________ MMM:::::::::::::::::::::M
  _____________ MMM:::::::::::::::::::M
  _____________ MMM:::::::::::::::::::M
  ______________M M:::::::::::::::::MM
  ______________MMM ::::::::::::::::M
  ______________MMM::: ::::::::::::M
  ______________MMM::::::: :::::::M
  ______________ MM::::::::::::::MM
  ______________ MM:::::::::::::MM
  ______________ MM:::::::::::::MM
  ______________ MMM::::::::::MM
  _______________MM:::::: :::::MM
  _______________MMM:::::::::MM
  _______________MMM:::::::::MM
  _________ ______ MM:::::::::MM
  ________________MM:::::::: MM
  ________________MM::::::::MM
  ______ __________MM:::::::MM
  ________________ MM::::::M:M
  ________________ :M::::::::::M:
  ________________M:M::::: :::::M
  _______________ M:::M:::::::::M
  _______________M::::M:: :::::::M
  ______________ M:::::M::::::::::M
  ______________M::::: :MM:::::::::M
  ______________M:::::::M:: :::::::::M
  ______________M;:;::::M::::: ::::::M
  ______________MM:m:m::M::::::::;:M
  ______________ MM:m::MM::::::::;:;M
  _______________MM: :MMM:::::::;:m:M
  _______________MMMM MM:::::m:m:M
  ___________________MM::::: ::m:MM
  ___________________ MM::::::MM
   
 4. eL`dode

  eL`dode olduser

  Kayıt:
  14 Eylül 2007
  Mesajlar:
  3.424
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  35derece kuzey 82derece doğu

  _,.-----.,_
  ,-~...............~-.
  ,^___...............___^.
  /~"...~"..........."~..."~\
  Y..,--._......I......_.--...Y
  |.Y.......~-..|.,-~.......Y.|
  |.|....O.....}:{....O.......|.|
  j.l.........../.|...........!.l
  .-~..(__,....--"..^.."--....,__)..~-.
  (.................././.|....................)
  \.____,.....~../"/..~......____,/
  ^.____...................____.^
  |.|T.~..!.....!../~.T|.|
  |.||..._._._._._._...||.|
  |.|../VVVVVVVV/..|.|
  \.. [[[[[[]]]]]] ../
  \...|TTTTTTT|./../
  \..'^^^^^^^'../
  \................/
  \.............,/
  "^-.__,-^"  ______________________________
  ______##########______________
  _____#############____________
  ____##############____________
  ___#######______###___________
  ___######________##__##_______
  ___######____________###______
  ___#####_____________######___
  ___#####____________#######___
  ___#####___________#######____
  ___#####____________######____
  ___#####_____________######___
  ___######____________###_##___
  ____######_______#___##_______
  ____#######____###____________
  _____############_____________
  ______##########______________
  ________######________________
   
 5. eL`dode

  eL`dode olduser

  Kayıt:
  14 Eylül 2007
  Mesajlar:
  3.424
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  35derece kuzey 82derece doğu

  .................................................. ...............................`T",..`-,...................
  .................................................. ..............''...'8,..:.................300_Spar TaLı
  .................................................. .......................`""`oooob...."T,........... ......
  .................................................. ....................,-`"..)0;8:doob..'-.. ..............
  .................................................. .......,.......`'..''.....-dP()d808Yo8:,`, ...........
  .................................................. .......-o8b-.....,....)do008:':o;...`Y8...`, .......
  .................................................. ....,..bo..,........)000888o'..:o0......"......`-....
  .................................................. ..., "`"d....88000008088o....:08o;..........;;,b
  .................................................. ,d00000.........088888o:....:0880o...;:o888d
  .................................................. .""8880b....,--.:o88088o:...:o'""""""''''"""Y80P.
  .................................................. .d8888.....,....:o800888::...::................... ..
  ................................................." " .d008bo`'',,;0880:08o:....::,...................
  .................................................. ...,dd8"......,-)do808o:""";...:::...................
  .................................................. ....,db(......T)8P:8o:::::........:::............. ....
  .................................................. ....-"",.`(;0"Kd0o::...............:::............. ....
  .................................................. ......,K,'"''..doo:::'................:o:......... ........
  .................................................. ........doo:::""''''''::....:...........'o:....... .........
  ....................................;ooooooo...o:" "'''''''""".......::;................'o........... .....
  ......,,..''........:..........d;o:"""''''........ ......................::o:;;;::o:: ....:;...............
  ...d,...............,......ooo::;................. ....................::oo:;:;;:o"'...:o............ ....
  ..,d'..............:0000080o::"..'::..::.......... ...............::o80oo:::;....;o:...............
  ..'P"........;..;.0Pd888808::;...'o0oo:...;....... ............;:0880oo::'...0"'................
  ..,8:....o::o0`.88888800o:::...o8080o:::;;........ ....,;:o08800o;.....'...................
  .,YP......:;:0:..8888888o::::...:888880oo::::::::: ::::oo888888o;.....,.................
  ',d:......:;;0;r30;:8888888::o;....:888888880oooooo oooo88888880o;...,................
  .dPY.....:o80.....Y0888880:0:;...08888888888000088 8""'''Y8o:088o;r30;,................
  ,'..0:.....'ob`......"88888880o;;o88888888888888'" '''''........`800:.`00b ..............
  ...Y:.....,:o:........`808888800ooo"""""""""""'... .....................`00ob`Y8b`...........
  ...::......';o:..........`8088o::o0oP............. ............................`80o..`Y0...........
  ...':......0o:............`8880:::oP.............. ................................880....:0Y........ .
  ....:o;..8oP...........:888o:::.P................. ...............................do:.....80:........ .
  ...,oo0:80'...........,d8888o:0'.................. .............................d0o......;:.......... .
  ...;08odo'...........888880:o'.................... ............................do::....oo..:.........
  .d"`)80'............."Y0880o'..................... ............................"80:.....o8b'......... .
  .''-'`"''................d:08oK....................... .........................d00o'.....:o":...........
  .........................0:8o:b................... ............................:88o:......`8:,....... ....
  .........................`80:;7b,................. .............................`"8'..........Y:..... ......
  ...........................`Y0;`8b'............... .................................................. ........
  .............................`0o; 8:................................................ .........................
  ...............................`0P"8..`........... .................................................. ........
   
 6. Aleral

  Aleral rank8

  Kayıt:
  15 Mart 2008
  Mesajlar:
  3.000
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  メメメ

  daha bir sürü ilginç şey çıkar ortaya aslında uğraşmak lazım :D
   
 7. Chorus

  Chorus Admin

  Kayıt:
  6 Şubat 2007
  Mesajlar:
  333.413
  Beğenilen Mesajlar:
  354
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Taksim/IST.

  güzel asci kodlar daha neleri var bunların lakin. :P
   
 8. MaPaP4

  MaPaP4 rank8

  Kayıt:
  25 Kasım 2007
  Mesajlar:
  826
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  62/2= :D

  ´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´
  ´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶-XOoOX¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶o¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´¶-XOoOX-¶¶XX¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶XO¶OXXøøøX¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶´¶´´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´
  ´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´
  ´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´o¶¶´´´´´
  ´´¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7¶¶´¶¶´´´´´
  ´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´´o¶´¶´´´´´
  ´´´¶¶¶¶´¶7´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶7¶¶´´´´´´´´¶´¶¶´´´´
  ´´´ø¶¶1¢´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶7´¶´´´´
  ´´´´¶¶´¶¶øo´´´´´´´¢¶´¶´¶¶¶¢´´´´´1¶¶¶¶¢¶ø´´´
  ´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶¶7¶¶$¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$´´¢o´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´7ø¶¶7¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶oo¢ø¶´¶´´
  ´´´´´´´´7¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¢¶$´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶´¶oo´o¶¶¶¶ø´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶ø´¶´¶¶¶´´´$´¶¶¶´´ø¶ø¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶o¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶7´´¶´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´´´´o´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ø´´´´´´´
   
 9. TitusPullo

  TitusPullo rank8

  Kayıt:
  31 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  10.998
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  Memlekete döndü -.-

  ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆËˆˆËˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆËˈˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆËˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˈˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˈˆˆËˆˆˆˆËˈˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆËˈˆËËËËËˈˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆËˆˆˆˆËËËˈˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆËˆˆˆˆËËËËˈˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËˈËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆˆˆËˆˆˆˆˆËËËˈˆˆˆËˆˆˆËˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËˈˆËˆˆˆËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆˆˆˆˆˆˆËËˈˆˆËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËˈˆËˈˆˆˆËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆËËËËˈˆˆˆˆËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËˈˆËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆˆˆËˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËˈˆËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆˆˆˆËˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆËˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆËËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆËËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆËËËËËËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËˈˆˆˆËËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËˈËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËˈˆËËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËËˈËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆËËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËˈˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËˈˆˆˆËˈˆËËËËËËËË
  ËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËˈËˈˆˆˆˆˆËˈˆËËËËËË
  ËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆËËËË
  ËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆËË
  ËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆËË
  ËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆËË
  ËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËˈËËËˈˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËË ˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËˈˆˆˆËËË
  ËËËËËËËËËˈˆˆˆËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆËˈˆˆˆˆˆËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËˈËËËËËËËˈˆˆˆËˆËˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËˈˆˆˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆËËËËËË
  ËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆˆËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˆˆˆˆˆˆˆËËË
  ËËËËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËˈˆËËËËËËËËËËËËˈˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆËˈˆˆˆˆˆEE
   
 10. Aleral

  Aleral rank8

  Kayıt:
  15 Mart 2008
  Mesajlar:
  3.000
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  メメメ

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
   
 11. Aleral

  Aleral rank8

  Kayıt:
  15 Mart 2008
  Mesajlar:
  3.000
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  メメメ

  ..............................╘╗_۩__╔╛
  .............................. ╘T█▓T╛
  ................................ ]█▓[
  ................................ ]█▓[
  ................................ ]█▓[
  ................................ ]█▓[
  ................................ ]█▓[
  .....................╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
  .. ۞]════╬|▓▓▓║Tek-Büyuk--TurkiYe║▓▓▓|╬════[۞
  .....................┌╜‾‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾‾╙┐
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................║░▒░║
  ................................ \\▼//
  ..................................\V/