1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

ATATÜRK İçin Ne Dediler ??


 1. JuNioRKinG

  JuNioRKinG olduser

  Kayıt:
  13 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.075
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  HİÇ KİMSE M.K ATATÜRK Olamaz yanlızca onun izinden

  ATATÜRK İçin Ne Dediler

  AMERİKA

  "Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur."

  John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)  In connection with the permanent memorial facility for Kemal Atatürk, I take pride in presenting my congratulations to Turkey. Your great country that is advancing on the course that he demonstrated has obtained very significant successes. This ceremony that is being held to commemorate the memory of Atatürk, the architect of progress and Turkish unity, is a very appropriate respect to a person who became a source of inspiration to free peoples throughout the world.

  Dwight D. Eisenhower, President of the United States of America


  "Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir."

  General Mc ARTHUR


  "Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi."

  Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928


  "Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır."

  Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)


  "Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti." Chicago Tribune

  "Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri." New York Times

  "İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir." Gladys Baker (Gazeteci)


  ● ALMANYA

  "Atatürk, azimli bir hareketle milletini tahammül edilmez bir akıbetten kurtaran ve bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur." Fulkise Becbahter

  "O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı." Prof. Walter L. Wriht Jr.

  "Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır." Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

  "Almanya, ATATÜRK'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir." Berlin, Alman Ajansı

  "Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar." Profesör Herbert Melzig (Tarihçi)

  "Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır." Illustrierte Dergisi

  "O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir." Herbert Melzig


  ● FRANSA

  "Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır."
  Albert LEBRUN, Fransız Cumhurbaşkanı

  "Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir."
  Charles De GAULLE

  "Atatürk, hür ve müstakil bir Türkiye bırakıyor." Jour Eche De Paris

  "Atatürk çok büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır." Excelsoir

  "Atatürk, zaferlerinden tevazuyla bahsediyor, her şeyi çok derin görüyordu." Figaro

  “Kemal Atatürk, Türk devrimlerinin dehasıydı." Ordre

  "İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor." Noelle Gazetesi

  "Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur." Maurice BAUMANT (Profesör)

  "Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi." Excelsior Gazetesi

  "Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri." Le Jour-Echo de Paris

  "Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır."
  Noell Roger (Gazetesi)

  "Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı."
  Claude Farrer (Yazar)

  "Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa'yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir."
  Pierre Dominique (Gazeteci)

  "Asırları asan adam !.." Fransa, Paris Basını

  "Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir."
  Mercel Sauvage (Gazeteci)

  "Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı."
  Gerrad Tongas (Yazar)

  "Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir."
  SANERWIN (Gazetesi)

  "Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir."
  Paris-Le Temps

  "Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum." (1921)
  Fransız Başbakanı BRIAND

  "Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye'yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı."
  Paris-Soir

  "Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti."
  Berthe Georges-Gaulis

  "O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok zaklardan bakmak gerekir."
  Claude Farrer / Fransız Edibi

  "Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
  Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef'in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?"
  George BENNES Vu Gazetesi, 1938

  "Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye'nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar."
  Raymond CARTIER Le Nouvelliste Gazetesi

  ● İNGİLTERE

  "Atatürk’ün inkılapları neslimizin fevkalade olayıdır." Daily Telegraph

  "Atatürk, Türkiye’yi hesaba katılması icap eden, kuvvetli bir memleket haline getirdi." Daily Express

  "Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti." The Fortnightly

  "O’nun idaresi altında Türkiye, Avrupa’nın kıymetli bir üyesi oldu." London Times

  "Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti." Spectator

  "Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır." Observer

  "İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır." Sunday Times

  "O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir." Word Price

  "O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi."
  Times Gazetesi

  "Savaş Türkiye'yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata'sına değer bir görünümden başka bir şey değildir."
  Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı, 1938

  "Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı." Daily Telegraph

  "Cumhuriyet Türkiye'sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı." The Truth Dergisi

  "O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir." Alan Moorehead (Yazar)

  "Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir." Herbert Sideabotham (Yazar)

  "Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O'nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir." (1923) Grace Ellison (Gazeteci)

  ● AFGANİSTAN

  "O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."
  Emanullah HAN
  Afgan Kralı

  ● ARNAVUTLUK

  "Atatürk’ü, yeni Türkiye’nin kuruluşu yolunda katettiği şerefli merhaleleri ile anıyoruz." Dirita

  "Atatürk, eski Türkiye’den modern bir devlet çıkarmıştır." Stipsi Gazetesi

  "Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir." Stipsi Gazetesi

  ● AVUSTURYA

  "Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı."
  Neue Freie Presse, Viyana

  "Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."
  Avusturyalı Heykelci Krippel

  ● BELÇİKA

  "Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır." Kopenhag-Nasyonal Tidende

  "Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür."
  Libre Belgique gazetesi

  ● BULGARİSTAN

  "Kemal Atatürk, açık kıvılcımlı gözlerini hayata kapadı. Politik sahneden tükenmez bir enerji, kuvvetli bir sima çekiliyor." Zora

  "Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir." Bulgar Dness Gazetesi

  ● ÇEKOSLAVAKYA: "Atatürk’ün şahsında, yeni Türkiye’ye ruh veren bir adam kaybolmuştur. Bu derece yüksek yaradılışta bir adama sahip oluklarından dolayı gıpta ediyoruz."

  ● ÇİN

  "Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır."
  Ma Shao-Cheng (Yazar)

  ● DANİMARKA

  "Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
  National Tidence Gazetesi

  ● FİNLANDİYA

  "Atatürk, eserlerinin büyüklüğü bakımından dünyada çok önemli bir mevki işgal etmektedir." Svenska Presse

  "Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi." Hufvud Stadbladet Gazetesi

  ● HİNDİSTAN

  "Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri." Star of India

  "Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk." Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

  ● İRAN

  "Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır."
  Tahran Gazetesi

  "Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."
  Iran Gazetesi

  ● İSRAİL

  "Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti."
  Palestine Post

  "Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur."

  Ben GURION İsrail Başbakanı (1963)


  ● İSVEÇ

  "O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir."
  Nya Dagligt Gazetesi

  ● İSVİÇRE

  "Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam'ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım."
  Profesör MORRF

  "Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi."
  Profesör SEKRETAN

  ● İTALYA

  Kemal Atatürk, yalnız yeni Türkiye'nin sembolü değil, aynı zamanda çağımızın en ilgi çekici şahsiyetlerinden biridir. Çalışkan, güçlü ve hür Avrupa'nın diğer ülkeleri ile işbirliğine sağlam şekilde bağlı olan Türkiye, bugünde O'nun izinde yürümektedir.

  Giovanni Leone, İtalya Başbakanı

  "Atatürk’ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetmiştir." Gazeta Del Pololo

  "Hayatının sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir." C. C. Sforza

  "Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.
  F.Perrone Di San Martino" (Yazar)

  "Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur."
  Tribuna Gazetesi

  ● JAPONYA

  "Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük."
  Japon Times

  "Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider."
  The Japon Chronicle

  ● LÜBNAN

  "Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı."
  KERAMA - Lübnan Başbakanı, (10 Kasim 1963)

  "Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir."
  Loryan Gazetesi (1938)

  "Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."
  Ennehar Gazetesi (1938)

  "Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir."
  An Nahar

  ● MACARİSTAN

  "Modern devlet adamları arasında yeni Türkiye’nin şefi, yüksek bir mevki işgal etmektedir." Uj Magyar

  "Bütün kainat büyük bir yasa katılıyor." Pesti Naplo

  Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.
  Esti Ujsag.Macar.

  "Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür."
  Pester Lioyd Gazetesi

  "Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arı'lara benzetiyorum. Nasıl arı'lar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır."
  Prof. M. Zaajti Franes

  ● MISIR

  "Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri."
  Egyptian Gazetesi

  ● NORVEÇ

  "Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."
  Le Morgen Bladet Gazetesi

  ● PAKİSTAN

  "Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever."

  Eyüp HAN, Pakistan Cumhurbaşkanı

  "Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik."
  İkbal (Şair)

  ● HİNDİSTAN

  Türkiye'yi modernleştirme yolunda Kemal Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmak ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yapıyordu. O, doğuda modern cağın yapıcılarından biridir. O'nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.

  Jawaharlal Nehru, Hindistan Başbakanı

  ● POLANYA

  "O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur." Gazeta Polska

  "Atatürk, zaferleriyle milletinin hayatında bugünkü yeni merhaleye yol açmıştır." Polska Zbrozna

  ● ROMANYA

  "Atatürk, zamanımızın en büyük devlet adamlarından biridir." Universal

  "Romanya, önünde hürmetle ve teveccühkar bir teessürle eğildiği bir dost kaybetmiştir." Timpul

  "Büyük saygı hisleriyle Atatürk’ün hatırasını anıyoruz." Romanya Gazetesi

  "Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."
  Independance Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)

  "Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir."
  Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

  ● RUSYA

  "Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır."
  Sovyet Başbakanı KALININ

  "İsmi yeni Türkiye’nin bütün milli kurtuluş hareketine bağlı olan Kemal Atatürk’ün ölümü, Türk Milleti için büyük bir kayıptır. Türkiye’nin bütün samimi dostları ile yüksek adamın ve devrimizin dikkat çekici şahsiyetinin ölümünden, derin bir surette elem duymaktayız." İzvestia

  ● SURİYE

  "Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi..."
  Elifba Gazetesi

  "Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir."
  El Tekaddum Gazetesi

  ● YUGOSLAVYA

  "Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir." Branko Aczemovic (Elçi)

  "Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur." Politika Gazetesi

  "Atatürk, bir defa cisminin toprağa düşeceğini, fakat cumhuriyetin ebedi olduğunu söylemiştir. Yugoslavya hükümeti, bu sözlerindeki hakikate inanmaktadır." Vrene

  ● YUNANİSTAN

  "Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir." Katemerini

  "Her memleket, milleti zafer, vefa ve saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına anıtlar dikecektir." Katemerini

  "O’nun adı dünya tarihinin kahramaları arasında, silinmez bir şekilde kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi memleketinin hudutlarını aşmıştır." Elefteron Vima

  "Çok, pek çok devrimler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapamadı." Messager Di Athens

  "Kılıcının şecaati, Atatürk’ün tek fazileti, tek şan ve şerefi değildir. O’nun barış zamanında yaptıkları, iradesinin kuvvetini ve fikirlerinin parlaklığını daha ziyade ispat etmiştir." Akropolis


  İNGİLİZCESİ :


  ● UNITED STATES OF AMERICA

  The name of Atatürk reminds mankind of the historical accomplishments of one of the greatest men of this century: His leadership gave inspiration to the Turkish nation, farsightedness in the understanding of the modern world, and courage and power as a military leader. It is without a doubt that another example can not be shown indicating greater successes than the birth of the Turkish Republic, and ever since then Atatürk's and Turkey's broad and deep reforms undertaken, as well as the confidence of a nation in itself.

  John F. KENNEDY, President of the United States of America
  Washington D.C., November 10, 1963 on the 25th Commemoration of Ataturk's death

  _

  He was a soldier-statesman, one of the greatest leaders of our era. He ensured that Turkey got its rightful place among the most advanced nations of the world. He has given to Turks the sense of self-confidence and endurance to the Turks, that forms the foundation stone of a nation's greatness. I take great pride in being one of Atatürk's loyal friends.

  General Douglas MACARTHUR, Commander-in-Chief of the Far East Forces, U.S.A.

  _

  During a conversation with the Foreign Affairs Minister of the Soviet Union, Litvinov, I asked him who was, according to him, the most valuable and remarkable statesman of Europe. He replied that, the most valuable and interesting leader in the world was the President of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Ataturk.

  Franklin D. ROOSEVELT (U.S. President, 1928)


  My sorrow is that, it is no longer possible to fulfil my strong wish about meeting with this man.

  Franklin D. ROOSEVELT (U.S. President, 10 November 1963)

  _

  One of the most talented leaders of the after war period.

  New York Times

  _

  From the stage of the world passed one of the most attentive and attractive men of history.

  Chicago Tribune

  _

  He had an embracing-like extraordinary leadership strength. He is vigilant, prompt , intelligent enough to be attractive.

  _

  Gladys Baker (Reporter)


  ● UNITED KINGDOM

  The death of Atatürk, who had saved Turkey during the War and revived the Turkish Nation after the War, is a great loss, not only for his country, but also for Europe as well.

  The death of Atatürk who saved Turkey during the war, and who resurrected the Turkish people, is not only a loss for his country, but it is also a great loss for Europe. The sincere tears that people from all classes have shed, are nothing more then the true reflection of this great man - the Father of the modern Turkey. (1938)

  Atatürk's death is not only a loss for the country, but for Europe is the greatest loss, he who saved Turkey in the war and who revived anew the Turkish nation after the war. The sincere tears shed after him by all classes of people is nothing other than an appropriate manifestation to this great hero and modern Turkey's Ata.

  Winston CHURCHILL, Prime Minister of the United Kingdom

  _

  We meet genius people very rarely in centuries. It is so unlucky that, in this century that great genius person belongs to the Turkish Nation.

  The centuries rarely produce a genius. Look at this bad luck of ours, that great genius of our era was granted to the Turkish nation.

  D. Lloyd George, Prime Minister of the United Kingdom

  _

  Fifty years before this we heard the name of Mustafa Kemal as a distinguished Turkish Commander. Later, with the establishment of peace, he got the opportunity to put forth his characteristics as a statesman and as one of the great national leaders, he gained one of the most eminent ranks in history. We remember that courageous and heroic soldier with respect and that statesman, the true father of modern Turkey with praise and gratitude.

  Sir Alexander Douglas-Home, Prime Minister of the United Kingdom

  _

  Atatürk was one of the greatest statesman of everyone who has lived and died throughout history. At no time did he dwell on the period in which he lived, he would see the future and accordingly would carry out a task.

  Lord Patrick Kinross
  _

  Ataturk is one of the leading statesmen of the after war period. He formed a class on his own and he was unique from all points. The Fortnightly
  _

  Europe has lost one of the few creative statesmen that have appeared after the war. Spectator
  _

  In our age no name has created such great respect, as has done the name Atatürk. Observer
  _

  England salutes the great man, that England has known first as a brave and noble enemy, then as a faithful friend. Sunday Times
  _

  He was a no-like other statesman. He achieved works that dictators, who could not endure the free order, did not and could not achieve. Word Price
  _

  He has secured a life full of freedom and trust that no prior generation had seen... His successes have made Turkey a European state and changed the Near-East’s history. Times Journal
  _

  The Turkish Republic’s Head of State, Kemal Atatürk, embodied in his person the following estimable qualities that we are not used to see in other leaders: modesty, competency and success. The Truth Magazine
  _

  Atatürk was a head, which waved like a Turkish Flag in the Turkish People’s soul. Daily Telegraph
  _

  The presence of that young and genius Turkish Chief at the Dardanelles at that very moment, is one of the most painful strikes in history to the allied side. Alan Moorehead (Writer)
  _

  Having not pondered in vain with old sciences, Atatürk was a fresh and brave thinking leader. As we can say that Atatürk is today’s strongest Statesman of Europe, he’s without doubt the most brave and original of all statesmen. Herbert Sidebotham (Writer)
  _

  To grasp in depth any event, the power to get into immediate action when a way out is seen, is one of the primary sources of his authentic authority (1923). Grace Ellison (Journalist)  SAYGILAR...


  - Resim Silinmiş.
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 13 Şubat 2017
 2. Fre3sTyLe

  Fre3sTyLe rank8

  Kayıt:
  21 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  16.763
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Bana küfreder gözlerin , dudakların yardım yalvarı

  "İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır." Sunday Times
   
 3. JuNioRKinG

  JuNioRKinG olduser

  Kayıt:
  13 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.075
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  HİÇ KİMSE M.K ATATÜRK Olamaz yanlızca onun izinden

  Aynen öyle ^^
   
 4. JuNioRKinG

  JuNioRKinG olduser

  Kayıt:
  13 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.075
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  HİÇ KİMSE M.K ATATÜRK Olamaz yanlızca onun izinden

  ARKADAŞLAR ARALARINDA ÇOK GÜZEL OLAN DÜŞÜNCELER VAR ŞİFFETLE OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM !
   
 5. Avenger

  Avenger rank8

  Kayıt:
  22 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  5.322
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  İzmir

  Milletimizin büyük önderi önderi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü saygıyla anıyorum ve bu sözlerden ülkemize zarar vermeye çalışan kişilerin ibret almasını umuyorum.
   
 6. StarkDrache

  StarkDrache Bilgiliyim

  Kayıt:
  13 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  2.958
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Kuzey Yarım Küre

  M. Kemal ATATÜRK Kurucusu Olduğumuz Osmanlı Devleti İçinde Yetişmiş Parmakla Gösterilebilicek Kadar İyi Olan Komutanlardan Birisidir.
  M.Kemal ATATÜRK Şuan Dünyada Devlete Sahip Olan Sayısız Halka Kurtuluş Mücadelesiyle Esin Kaynağı Olmuştur.
  M.Kemal ATATÜRK İnsan Beynini Zorlayacak Kararlar Ve Tahminleriyle ( İleri Görüşlülüğü ) Tüm Dünyayı Kendisine Hayran Bırakmıştır.
  Kesinlikle Yılmamış Arzulamıştır. Zafere İnanmıştır. Kesinlikle Asker Sayım Az , Cephane Sayım Az Dememiş Sonuna Kadar Mücadeleseni Etmiştir. Eminim Dünyada Hiç Bir Komutan Askerine Ölmeyi Emredetmemiştir !
  M.Kemal İçin O Yüce İnsan İçin Ne Desem Azdır Burada Bitirmek İstiyorum.


  Atatürk İçin Dedikleri Az Bile. Ama Önemli Olan Kimin Ne Dediği Değil Sonuçta Ağzı Olan Konuşuyor. Önemli Olan Ne Yaptı Neleri Başardığıdır. Türk Halkının Ne İlk Ne Son Komutanıdır M. Kemal Atatürk ! Türk Halkı Tarihde Eşi Benzeri Görülmemiş , Dünyanın Övgüyla Söz Ettiği , Yazarlara İlham Kaynağı Olan , Dostlarına Güven Veren Düşmanlarına Korku Salan Nice Komutanlar Yetiştirmiş ve KESİNLİKLE Yetiştiricektir.
  Bana Ve Benim Gibilere Bu Cumhuriyeti Armağan Ettiğin İçin Sana Minnattarız Paşam.

  - Resim Silinmiş.
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 13 Şubat 2017
 7. ^^4K1Z4^^

  ^^4K1Z4^^ rank8

  Kayıt:
  15 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  52
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Sana tavsiye Renklendirirsen birazda süslersen çok çok güzel olur...
   
 8. Downfall

  Downfall rank8

  Kayıt:
  27 Ekim 2007
  Mesajlar:
  778
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Istanbul/Ataşehir

  Yemin ederim tüylerim diken diken oldu okurken yazıları...
   
 9. Journalist

  Journalist Aileden

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  13.139
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Yaramaz avratların koynundayım.

  Atamıza açılan özel bölüme açsaydın daha iyi olurdu :wink1:
   
 10. DukeNukem

  DukeNukem rank8

  Kayıt:
  9 Ekim 2007
  Mesajlar:
  7.175
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  Ödül Puanları:
  38

  Duygulandım :cry:
   
 11. StarkDrache

  StarkDrache Bilgiliyim

  Kayıt:
  13 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  2.958
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Kuzey Yarım Küre

  Taşınmıştır
   
 12. Leader

  Leader rank8

  Kayıt:
  18 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  4.876
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36

  +1

  Ata İcin Ne Soyleseler Az ...
   
 13. Continuum

  Continuum  

  Kayıt:
  11 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.500
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Evren

  Çok duygulandim ya ağlayacak duruma geldim. :roll:
   
 14. Marinero

  Marinero rank8

  Kayıt:
  10 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.986
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Çanakkale

  Vay Be İşTe Atatürk Böyle Biri