1. Reklam


  1. joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

ASP Konu Anlatımı ve Örnek Uygulamalar


 1. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Veritabanından Bilgileri Sayfaya Dökmek
  Seviye : Basit
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/80706031/kayit_oku.rar

  bu dosyaları
  C:\Inetpub\wwwroot dizini içinde ders adında bir klasör oluşturun ve içerisine koyun. Bundan sonra yazdığım kodlarıda buraya koyarsınız.

  2hd8glc.jpg

  43ypwyh.jpg

  kayit_oku.asp
  Kod:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  <html>
  <head>
  <title>Veritabanından kayıt okumak</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  </head>
  <body>
  
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
   
  dim objRs 
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRs.CursorType = 0
   objRs.CursorLocation = 2
   objRs.LockType = 1
   
  dim strSql 
   strSql = "SELECT * FROM tblUye"
   objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
   
  if objRs.EOF then 
  %>
   <tr>
   <td>Veritabanı boş</td>
   </tr>	
  <%
  else  
  do while Not objRs.EOF
  %>
   <tr>
   <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
   <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
   <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			 	
   </tr>	
  <%
   objRs.MoveNext()
  loop
  end if 
  
   objRs.Close
  set objRs = Nothing
  
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  %> 
  </table>	
  	
  </body>
  </html>
  

  kısaca açıklayacak olursak;
  strConn isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene veritabanı bağlantı cümlesini atadık. Başına str eki koyduk ki bu değişkenin bir string olduğunu bize her zaman hatırlatsın...
  Kod:
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  

  objConn isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene veritabanı bağlantımızı sağlayacak olan Connection nesnesini atadık. Başına obj eki koyduk ki bu değişkenin bir Server Object (Sunucu Nesnesi) olduğunu bize her zaman hatırlatsın...
  Veritabanına bağlantı sağladık...
  Kod:
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
  


  objRs isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene Recordset kayıtseti (kayıt dizisi) nesnesini atadık. Başına obj eki koyduk ki bu değişkenin bir Server Object (Sunucu Nesnesi) olduğunu bize her zaman hatırlatsın...
  Kod:
  dim objRs
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  kayıtsetinin CursorType değerini 0 parametresi verdik.
  kayıtsetinin CursorLocation değerini 2 parametresi verdik.
  kayıtsetinin LockType değerini 1 parametresi verdik.
  Kod:
   objRs.CursorType = 0
   objRs.CursorLocation = 2
   objRs.LockType = 1
  
  Kayıtseti için verilebilecek bu değerler adovbs.inc dosyasında tanımlanmıştır.
  Kayıtsetinde onlarca farklı opsiyon ve bu opsiyonların birer nümerik karşılığı vardır. Normalde bu nümerik değerler yazılıdır.
  Nümerik ifadeleri akılda tutmak zor olduğu için bu nümerik ifadelerin karşılığını veren adovbs.inc kullanılır
  "1" yazmak yerine hatırlanması daha kolay olan "adOpenKeyset" yazabiliriz.

  Kayıtsetini açarken kullanabileceğimiz değerler aşağıdadır.

  <%
  '---- CursorTypeEnum Values ----
  Const adOpenForwardOnly = 0 <=== Biz bunu kullandık
  Const adOpenKeyset = 1
  Const adOpenDynamic = 2
  Const adOpenStatic = 3


  '---- CursorLocationEnum Values ----
  Const adUseServer = 2 <=== Biz bunu kullandık
  Const adUseClient = 3


  '---- LockTypeEnum Values ----
  Const adLockReadOnly = 1 <=== Biz bunu kullandık
  Const adLockPessimistic = 2
  Const adLockOptimistic = 3
  Const adLockBatchOptimistic = 4


  '---- EditModeEnum Values ----
  Const adEditNone = &H0000
  Const adEditInProgress = &H0001 <=== Biz bunu kullandık
  Const adEditAdd = &H0002
  Const adEditDelete = &H0004
  %>  '---- CursorTypeEnum Values ----
  Recordset içindeki hareketi kontrol eden bir özelliktir. Varsayılan olarak Forward-only kullanılır. Dört değişik tipten biri seçilebilir.


  • Forward-only (adOpenForwardOnly ya da 0)
  • Keyset (adOpenKeyset ya da 1)
  • Dynamic (adOpenDynamic ya da 2)
  • Static (adOpenStatic ya da 3)

  Forward-only Cursor (adOpenForwardOnly ya da 0)
  Forward only : (Sadece ilerle)
  Varsayılan kürsördür.
  Static Cursor'e benzer fakat kayıtlar arasında sadece ileriye doğru harekete izin verir.
  Yeni kayıt ekleyemeyiz ve yapılan değişiklikler kayıtsetini yeniden açıncaya kadar göremeyiz. Bu kürsörü listeleme işlemlerinde kullanarak performans artışı sağlayabiliriz.

  Keyset Cursor (adOpenKeyset ya da 1)
  Kayıtseti içindeki her tütlü harekete izin verir.
  Diğer kullanıcıların eklediği kayıtların görünmesini engeller.
  Diğer kullanıcıların sildiği kayıtlara erişilmez.
  Diğer kullanıcıların kayıtlar üzerinde yaptığı veri değişiklikleri anında yansıtılır.

  Dynamic Cursor (adOpenDynamic ya da 2)
  Dynamic : (Dinamik) Diğer kullanıcılar tarafından yapılan eklemelerin, değişikliklerin ve silmelerin anında görülmesini sağlar ve kayıtseti üzerindeyapılacak tüm hareketlere izin verir.

  Static Cursor (adOpenStatic ya da 3)
  Static : (Duragan) Belli verilerin bulunması ya da raporların üretilmesi için kullanılacak kayıtsetinin değişmeyen bir kopyasını oluşturur. Veri üzerinde her türlü harekete izin verir. Diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler kayıtsetine yansıtılmaz.

  '---- LockTypeEnum Values ----
  Kayıtsetinin kilitlenmesi için kullanılır. Dört farklı değer alabilir.

  adLockReadOnly ya da 1
  Veriler sadece okunur şekildedir, değiştirilemez.

  adLockPessimistic ya da 2
  Üzerinde işlem yapılan veriler satır bazında kilitlenir. Başka kullanıcıların erişimi engellenir.

  adLockOptimistic ya da 3
  Kayıtseti üzerinde işlem yapıp bunu tekrar veritabanına gönderene kadar kayıtseti üzerinde herhangi bir kilit yoktur.
  Veritabanının yenilenme (Update) süreci içinde kayıtseti kilitlenir.

  adLockBatchOptimistic ya da 4
  Değişiklikler toplu yapılır.  kayıtseti dediğimiz nedir? Resme bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Okunan kayıtların üstünde gezinen o ok'a recordset denir...
  3zw3wh2.jpg


  strSql isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene veritabanı içindeki tablomuza bağlantıyı sağlayacak ifadeyi atadık.
  Kod:
  dim strSql
   strSql = "SELECT * FROM tblUye"
  
  ve kayıtsetine yüklemiş olduğumuz tüm bu parametrelere uygun bir şekilde açılış yaptık.
  Kod:
   objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
  if = Eğer
  objRs = Kayıtseti (Nesnesi)
  EOF (End Of File) = Dosyanın, kuyruğun sonu..
  Kayıtsetinin sonunu gösterir.

  Türkçesi kayıtseti boş ise... demek. Accesste en son kayıt herzaman boştur. Hiç bir veri okunmadıysa kayıtseti bu satırdadır ve değeri false'dir. Tam türkçe ile veritabanı içindeki tblUye Boş ise demektir.
  Kod:
  if objRs.EOF then
  Boş olduğunu sayfaya yazıyoruz.
  Kod:
   <tr>
   <td>Veritabanı boş</td>
   </tr>
  

  üst tarafta if objRs.EOF then ile veritabanı boş ise demiştik else ile burada boş değilse demek istedik yani tabloya herhangi bir veri yazılmış ise bu koddan sonrası icra edilir...
  Kod:
  else
  do = yap, icra et, uygula
  while = ...ıncaya kadar...
  Not = ... Değilse(olumsuzluk) ...
  objRs = Kayıtseti (Nesnesi)
  EOF (End Of File) = Dosyanın, kuyruğun sonu..

  Tam türkçesi en son veriye kadar bu ilemi tekrar tekrar yap demektir.
  Kod:
  do while Not objRs.EOF

  tblUye isimli tablo içindeki alanlara verdiğimiz isimleri buradan çağırıyor ve içindekileri sayfaya aktarıyoruz. <% = %> bu Response.Write demektir.
  Kod:
   <tr>
   <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
   <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
   <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			 	
   </tr>
  

  veiratanındaki ilk kayıt okunur. Kod buraya gelince aşağıdaki komut ile, hemen üstteki kısma do while Not objRs.EOF döner ve bu işi son verinin okunmasına ve kayıtsetinin boş satıra gelmesine kadar döner durur ve <tr> ile </tr> arasını her dönüşte bir alttaki satır içinde bulunan değerler ile doldurarak dönmeye devam eder.
  Kod:
   objRs.MoveNext()
  loop
  tblUye isimli tablonun boş olup olmadığını kontrol ettiğimiz kodu kapatıyoruz.
  Kod:
  end if 

  Kayıtseti nesnesini kapatıyor ve değerlerini boşaltıyoruz. Bunu yapmazsak kodumuz onlarca kullanıcı ile çalıştığında hem sayfanın geç açılmasına hemde sunucuyu boşa meşgul ederek sunucuyu yormaya ve performansını düşürmemize sebep oluruz.
  Kod:
   objRs.Close
  set objRs = Nothing
  

  Bağlantı nesnesini de kapatıyor ve değerlerini boşaltıyoruz.
  Kod:
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  
   
 2. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Veritabanına (Access) Yeni Kayıt Girmek.
  Seviye : Basit
  Kaynak Dosyalar :
  http://rapidshare.com/files/4161156/ders02.rar.html


  wwwroot içine DERS isimli Klasöre koyun ve unutmayın DERS klasörüne yazma izni verin.
  Yazma izni nasıl veririm?
  DERS klasörüne sağ tıklayın ve özelliklerden Web Paylaşımı sekmesine geçin. Bu klasörü Paylaşın radio düğmesini işaretleyiniz bir sihirbaz açılacak oradaki yazma vb. seçenekleri seçip uygulayın...  İlk önce bir form sayfasına ihtiyacımız var.

  kayit_form.html

  Kod:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  
  <html>
  <head>
  <title>Kayıt Formu</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  </head>
  <body>
  
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">
  
  <form action="kayit_kaydet.asp" method="post">
  
   <tr>
   <td>Ad :</td> 
   <td><input type="text" name="txtAd" size="20" maxlength="15" value=""></td>	
   </tr>
   	
   <tr>
   <td>Soyad :</td> 
   <td><input type="text" name="txtSoyad" size="20" maxlength="25" value=""></td>	
   </tr>
   
   <tr>
   <td>Mail :</td> 
   <td><input type="text" name="txtMail" size="20" maxlength="30" value=""></td>	
   </tr> 
   
   <tr>
   <td>Şehir :</td> 
   <td>
    <select name="txtSehir">
    <option value="Adana">Adana</option>
    <option value="Adıyaman">Adıyaman</option>	
    <option value="Afyon">Afyon</option>		
    <option value="Ağrı">Ağrı</option>				
    <option value="Amasya">Amasya</option>	
    <option value="Ankara">Ankara</option>						
    </select>
   </td>	
   </tr> 
   
   <tr>
   <td>Mesaj :</td> 
   <td><textarea rows="5" cols="30" name="txtMesaj"></textarea></td>	
   </tr> 
   
   <tr>
   <td>&nbsp;</td> 
   <td><input type="submit" value="Kaydet"></td>	
   </tr> 
   
  </form>
   
  </table>
  
  </body>
  </html>
  

  formdan gelen bilgileri veritabanına kaydedecek asp sayfamız.

  kayit_kaydet.asp

  Kod:
  <%
  'Adovbs.inc dosyası içindeki sabitlerimiz. Kayıt işlemi yaparken lazım olacak....
  const adCmdText = &H0001
  const adExecuteNoRecords = &H00000080
  
  
  'Form içindeki name="txtAd" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan ismi alıyor ve bu değeri strAd değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
  dim strAd
   strAd = Request.Form("txtAd")
  
  'Form içindeki name="txtSoyad" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan soyismi alıyor ve bu değeri strSoyad değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
  dim strSoyad
   strSoyad = Request.Form("txtSoyad")
   
  'Form içindeki name="txtMail" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Mail adresini alıyor ve bu değeri strMail değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
  dim strMail
   strMail = Request.Form("txtMail") 
   
  'Form içindeki name="txtSehir" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Sehir ismini alıyor ve bu değeri strSehir değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
  dim strSehir
   strSehir = Request.Form("txtSehir") 
   
  'Form içindeki name="txtMesaj" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Mesajı alıyor ve bu değeri strMesaj değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
  dim strMesaj
   strMesaj = Request.Form("txtMesaj") 
   
  'Veritabanına Bağlanıyoruz.
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  
  'Bağlantıyı açıyoruz.
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
  
  strSql = "INSERT INTO tblUye(UYE_AD, UYE_SOYAD, UYE_MAIL, UYE_SEHIR, UYE_MESAJ) VALUES('" & strAd & "', '" & strSoyad & "', '" & strMail & "', '" & strSehir & "', '" & strMesaj & "')"
  
  
   objConn.Execute(strSql),,adCmdText + adExecuteNoRecords
   
   
  'Bağlantıyı kapatıyoruz. 
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  
  'Yazdığımız kaydı gösteren sayfaya "kayit_oku.asp" yönlendiriyoruz.. 
   Response.Redirect "kayit_oku.asp"
  %> 
  


  konuyu açıklayıcı resimler aşağıda...

  4484yuo.jpg  2iieip4.jpg
   
 3. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Veritabanından Bilgileri Güncellemek
  Seviye : Basit
  Kaynak Dosyalar :
  http://rapidshare.com/files/16809713/merakli_asp_ile_guncelleme.rar


  Öncelikle şema olarak anlatıyorum altta kodları vereceğim. Kodları zaman zaman açıklayacağım.

  2roktbr.jpg

  Güncellenecek bilgileri listeleyeğimiz sayfamız.
  kayit_oku.asp
  Kod:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  <html>
  <head>
  <title>Veritabanından kayıt okumak</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  </head>
  <body>
  
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
   
  dim objRs 
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRs.CursorType = 0
   objRs.CursorLocation = 2
   objRs.LockType = 1
   
  dim strSql 
   strSql = "SELECT * FROM tblUye"
   objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
   
  if objRs.EOF then 
  %>
   <tr>
   <td>Veritabanı boş</td>
   </tr>	
  <%
  else 
  
  dim intSayac
   intSayac = 0
  
  dim strRenk 
  do while Not objRs.EOF
  if intSayac mod 2 then
   strRenk = "#e8e8e8"
  else
   strRenk = "#ffffcc"
  end if
  %>
   <tr bgcolor="<% = strRenk %>">
   <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
   <td><a href="guncelle.asp?id=<% = objRs("UYE_ID") %>">Güncelle</a></td>		 	
   </tr>	
  <%
   intSayac = intSayac + 1
   objRs.MoveNext
  loop
  end if 
  
   objRs.Close
  set objRs = Nothing
  
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  %> 
  </table>	
  	
  </body>
  </html>
  


  Güncellenecek veri bilgilerinin form elemanları içerisine alınıp değişiklik yapacağımız sayfa.
  guncelle.asp
  Kod:
  <% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
  <%
  Option explicit
   Response.Buffer = true
  %>
  <%
  dim intUyeID
  if Request.QueryString("id") <> "" then
   intUyeID = Request.QueryString("id")
  else
   Response.Redirect("kayit_oku.asp")
  end if
  
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
  %>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  
  <html>
  <head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
  <!-- 
  body {
   margin:0px;
   padding:0px;
  } 
  -->
  </style>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  </head>
  <body>
  
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tr>
   <td align="center">
  <%		
  dim objRs
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRs.CursorLocation = 3
   objRs.CursorType = 0
   objRs.LockType = 3
   
  dim strSql
   strSql = "SELECT * FROM tblUye WHERE UYE_ID = " & intUyeID & ""
   objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
  
  if not objRs.EOF then
  dim strAd
   strAd = objRs("UYE_AD")
   
  dim strSoyad
   strSoyad = objRs("UYE_SOYAD") 
   
  dim strMail
   strMail = objRs("UYE_MAIL") 
   
  dim strSehir
   strSehir = objRs("UYE_SEHIR") 
   
  dim strMesaj
   strMesaj = objRs("UYE_MESAJ")
  %>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
    <form action="guncelle_islem.asp" method="POST">
    <input type="hidden" name="id" value="<% = intUyeID %>">
    <tr>
     <td width="120">Ad :</td>
     <td><input type="text" name="ad" value="<% = strAd %>" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="120">Soyad :</td>
     <td><input type="text" name="soyad" value="<% = strSoyad %>" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="120">Mail :</td>
     <td><input type="text" name="mail" value="<% = strMail %>" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="120">Şehir :</td>
     <td>
     <select name="sehir">
  <%
  dim arrIller
   arrIller = Array("Seçiniz","Adana","Adıyaman","Afyon","Ağrı",
  "Aksaray","Amasya","Ankara","Antalya","Ardahan","Artvin",
  "Aydın","Balıkesir","Bartın","Batman","Bayburt",
  "Bilecik","Bingöl","Bitlis",
  "Bolu","Burdur","Bursa","Çanakkale","Çankırı","Çorum","Denizli",
  "Diyarbakır","Düzce","Edirne","Elazığ","Erzincan","Erzurum",
  "Eskişehir","Gaziantep","Giresun","Gümüşhane","Hakkari",
  "Hatay","Iğdır","Isparta",
  "İstanbul","İzmir","K.Maraş","Karabük","Karaman","Kars",
  "Kastamonu","Kayseri","Kırıkkale","Kırklareli","Kırşehir",
  "Kilis","Kocaeli","Konya","Kütahya","Malatya",
  "Manisa","Mardin","Mersin",
  "Muğla","Muş","Nevsehir","Niğde","Ordu","Osmaniye",
  "Rize","Sakarya","Samsun","Siirt","Sinop","Sivas","Şanlıurfa","Şırnak",
  "Tekirdağ","Tokat","Trabzon","Tunceli","Uşak","Van",
  "Yalova","Yozgat","Zonguldak")
  dim strSelected
  dim intSayac
  for intSayac = 0 to UBound(arrIller)
  if arrIller(intSayac) <> "" then
  if arrIller(intSayac) = strSehir then strSelected=" selected" else strSelected=""
  end if
   Response.Write "    <option value=""" & arrIller(intSayac) & """" & strSelected & ">" & arrIller(intSayac) & "</option>" & vbNewLine
  next
  %>	
     </select>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="120" valign="top">Mesaj :</td>
     <td><textarea rows="5" cols="35" name="mesaj" class="input"><% = strMesaj %></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="120">&nbsp;</td>
     <td><input type="submit" value="Güncelle"></td>
    </tr>
    </form>		
    </table>
  <%		
  end if		
  
   objRs.Close
  Set objRs = Nothing	 		
  %> 
   </td> 
   </tr>	
  </table>
  
  </body>
  </html>
  <%		
   objConn.Close
  Set objConn = Nothing
  %>   Değiştirilen bilgileri formdan alıp veritabanına kaydedecek olan sayfamız.
  guncelle_islem.asp
  Kod:
  <%
   intUyeID = Request.Form("id")
   strAd  = Request.Form("ad")
   strSoyad = Request.Form("soyad")
   strMail = Request.Form("mail")
   strSehir = Request.Form("sehir")
   strMesaj = Request.Form("mesaj")
   
  const adCmdText = &H0001
  const adExecuteNoRecords = &H00000080
   
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  
  dim objConn 
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
   
   strSql = "UPDATE tblUye SET UYE_AD = '" & strAd & "', UYE_SOYAD = '" & strSoyad & "', UYE_MAIL = '" & strMail & "', UYE_SEHIR = '" & strSehir & "', UYE_MESAJ = '" & strMesaj & "' WHERE UYE_ID = " & intUyeID
   objConn.Execute(strSql),,adCmdText + adExecuteNoRecords
  
   objConn.Close
  Set objConn = Nothing
  
   Response.Redirect "kayit_oku.asp"
  %> 
   
 4. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Sayfalama İşlemi
  Seviye : Orta
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6071967/sayfalama_ornegi.rar.html

  Kod:
  <% @ Language = VBScript CodePage = 1254 %>
  <%
  '/////////////////////////////////////////////////////////////////
  Option Explicit
   Response.Buffer = True
   Response.Expires = -1
  '/////////////////////////////////////////////////////////////////
  '---- CursorTypeEnum Values ----
  Const adOpenStatic = 3
  '---- LockTypeEnum Values ----
  Const adLockReadOnly = 1
  '---- CommandTypeEnum Values ----
  Const adCmdText = &H0001
  '/////////////////////////////////////////////////////////////////
  Dim intHerSayfadaGosterilecekKayit
   intHerSayfadaGosterilecekKayit = 20 
  'intHerSayfadaGosterilecekKayit (Her sayfada göstereceğiniz kayıt sayısı ile değiştirebilirsiniz.)
  
   
  Dim intSayfa
  if Request.QueryString("s") = "" then
   intSayfa = 1
  else
   intSayfa = CInt(Request.QueryString("s"))
  end if
  'intSayfa (Açık olan sayfa sayısını alırız. Sayfa "s" değişkeninin değeri yok ise 1 değeri atanır. Bu değer boş değil ise sayfadan gönderilen sayı alınır.)
  '/////////////////////////////////////////////////////////////////
  %>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  
  <html>
  <head>
  <title>ornek</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  <style type="text/css">
  <!-- 
  body {
   margin:0px;
   padding:0px;
  } 
  .sayfa {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:bold; 
   color: #ffcc00; 
  }
  A.link_01:link {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:bold; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:visited {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:bold; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:active {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:bold; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:hover {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:bold; 
   color: #ffcc00; 
   text-decoration: none
  }
  -->
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tr>
   <td>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
    <tr>
     <td colspan="2" height="80">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
     <td width="179">&nbsp;</td>
     <td width="600">
     <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn
  
  dim objRs
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   
  dim strSql
   strSql = "SELECT * FROM tblVeri"
   
   objRs.PageSize = intHerSayfadaGosterilecekKayit '(Bir sayfada görüntülenecek kayıt sayısını belirtir.)
   objRs.CacheSize = intHerSayfadaGosterilecekKayit
  
   objRs.Open strSql, objConn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
   
  dim intToplamSayfa
   intToplamSayfa = objRs.PageCount
  
  if intSayfa > intToplamSayfa then intSayfa = intToplamSayfa
  if intSayfa < 1 then intSayfa = 1
  
  if objRs.EOF then
  'if intToplamSayfa = 0 then
  %>
      <tr>
      <td align="center" valign="middle" height="200" class="sayfa">Kayıt yok</td>
      </tr>
  <%
  else
   objRs.AbsolutePage = intSayfa '(kayıtsetine hangi sayfada olduğunu bildirir.)
  %>
      <tr>
      <td align="center" class="sayfa">Toplam <%= intToplamSayfa %> sayfa bulunmakta ve siz <%= intSayfa %>. sayfadasınız.</td>
      </tr>
  <%
  dim intSayac01
   intSayac01 = 0
  do while intSayac01 < intHerSayfadaGosterilecekKayit And Not objRs.EOF
  %>			 
      <tr>
      <td><% = objRs("veri") %></td>
      </tr>
  <%
   intSayac01 = intSayac01 + 1
   objRs.MoveNext
  loop
  %>			 
      <tr>
      <td align="center">
  <%
  if intSayfa > 1 then
  %>
       <B><a href="sayfalama.asp?s=<%= intSayfa - 1 %>" class="link_01">[&lt;&lt; Geri]</a>&nbsp;</B> 
  <%
  end if
  
  dim intSayac02			
  for intSayac02 = 1 To intToplamSayfa
  if intSayac02 = intSayfa then
  %>
       <font class="sayfa"><%= intSayac02 %></font> 
  <%
  else
  %>
       <B><a href="sayfalama.asp?s=<%= intSayac02 %>" class="link_01"><%= intSayac02 %></a></B> 
  <%
  end if
  next
  			
  if intSayfa < intToplamSayfa then
  %>
       <B>&nbsp;<a href="sayfalama.asp?s=<%= intSayfa + 1 %>" class="link_01">[ileri &gt;&gt;]</a></B> 
  <%
  end if
  %>					
      </td>
      </tr>
  <%
  end if
  
   objRs.Close
  set objRs = Nothing
  
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  %>
     </table>
  		 </td>		
    </tr>			
    <tr>
     <td colspan="2" height="20">&nbsp;</td>
    </tr>		
    </table>
   </td>
   </tr>
  </table>
  
  </body>
  </html>
  
  Gereken kısımlara not düştüm. Hala anlaşılmayan bir şey varsa sorulan kısımları açıklayayım.
   
 5. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Veritabanındaki Bilgileri İki Sutun halinde Sayfaya Dökmek
  Seviye : Orta
  Kaynak Dosyalar :
  http://rapidshare.com/files/6080862/portal_menu.rar.html


  2qu0ox5.jpg


  Kod:
  <% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
  <%
  Option explicit
   Response.Buffer = true
  %>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  <html>
  <head>
  <title>ornek</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  <style type="text/css">
  <!-- 
  body {
   margin:0px;
   padding:0px;
  } 
  .sayfa {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #ffcc00; 
  }
  A.link_01:link {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:visited {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:active {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:hover {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #ffcc00; 
   text-decoration: none
  }
  -->
  </style>
  </head>
  <body leftmargin="0" topmargin="0">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tr>
   <td>
    <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="769" bgcolor="#ffffff">
    <tr>
     <td align="center" height="120">üst banner alanı</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr>
      <td width="1"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"></td>
      <td align="center" width="160" valign="top">Sol menu</td>
      <td width="1"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="4" height="1" border="0"></td>
      <td width="600" valign="top">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
   
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
  
  dim objRsKategori 
  set objRsKategori = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRsKategori.CursorLocation = 2
   objRsKategori.CursorType = 1
   objRsKategori.LockType = 3
  
  dim strSqlKategori
   strSqlKategori = "SELECT * FROM tblKategori"
   objRsKategori.Open strSqlKategori, objConn, , , &H0001
  
   Response.Write "<table align=""center"" border=""1"" cellpadding=""3"" cellspacing=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine 
  
  if objRsKategori.EOF and objRsKategori.BOF then
   Response.Write "     <tr>" & vbNewLine & _
   "     <td height=""400"" align=""center"" valign=""middle"">Kayıt Yok!</td>" & vbNewLine & _ 
   "     </tr>" & vbNewLine 
  
  else
  
  dim intToplamVeri
   intToplamVeri = objRsKategori.RecordCount
   
  dim intSutun
   intSutun = 2
   
  dim intSay
  do while not objRsKategori.EOF
  
   intSay = intSay + 1
  if intSay Mod intSutun = 1 then 
   Response.Write "     <tr>" & vbNewLine
  end if
   
   Response.Write "     <td valign=""top""><a href=""kategori.asp?id=" & objRsKategori("KATEGORI_ID") & """ class=""link_01""><b>" & objRsKategori("KATEGORI_AD") & "</b></a><br>"
  '/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  dim objRsAltKategori 
  set objRsAltKategori = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRsAltKategori.CursorLocation = 2
   objRsAltKategori.CursorType = 1
   objRsAltKategori.LockType = 3
   
  dim strSqlAltKategori 
   strSqlAltKategori = "SELECT * FROM tblKategoriAlt WHERE KATEGORI_ID = " & objRsKategori("KATEGORI_ID")
   objRsAltKategori.Open strSqlAltKategori, objConn, , , &H0001
  if not objRsAltKategori.EOF then
  do while not objRsAltKategori.EOF
   Response.Write "<a href=""altkategori.asp?kategori=" & objRsKategori("KATEGORI_ID") & "&altkategori=" & objRsAltKategori("KATEGORI_ALT_ID") & """ class=""link_01"">" & objRsAltKategori("KATEGORI_ALT_AD") & "</a><br>"
   objRsAltKategori.MoveNext
  loop
  end if
   objRsAltKategori.Close
  set objRsAltKategori = Nothing	 
  '/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   Response.Write "</td>" & vbNewLine
  
  if intSay Mod intSutun = 0 then 
   Response.Write "     </tr>" & vbNewLine
  end if
  
   objRsKategori.MoveNext
  loop
  
  if intToplamVeri mod intSutun <> 0 then
  dim i
  for i = 1 to (intSutun - (intToplamVeri mod intSutun))
   Response.Write "     <td>&nbsp;</td>" & vbNewLine
  next
  end if
   Response.Write "     </tr>" & vbNewline
  end if 
   Response.Write "			 </table>" & vbNewline
  
   
   objRsKategori.Close
  set objRsKategori = Nothing	 		
  
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  %>				
  			 </td>		
      <td width="1"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="4" height="1" border="0"></td>
      </tr>
     </table>	 
  		 </td>
    </tr>		
    <tr>
     <td align="center" height="40">sayfa altı</td>
    </tr>			
    </table>
   </td>
   </tr>
  </table>
  </body>
  </html>
   
 6. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Veritabanından Alınan Kayıtların Her Satırını Bir Önceki Satırdan Farklı Bir Renkle Sayfaya Dökmek.
  Seviye : Basit
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6083185/renkli_sutunlar.rar.html

  Bu örneği veritabanından bilgileri sayfaya döktüğümüz örnek üzerinden göstereceğim.

  Yapacağımız Uygulamanın görüntüsü
  43ypwyh.jpg

  Bu işlemi yapan kodları kırmızı ile seçiyorum.

  Kod:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  <html>
  <head>
  <title>Veritabanından kayıt okumak</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  </head>
  <body>
  
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  'strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb") 
  
  dim objConn
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
   
  dim objRs 
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRs.CursorType = 0
   objRs.CursorLocation = 2
   objRs.LockType = 1
   
  dim strSql 
   strSql = "SELECT * FROM tblUye"
   objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
   
  if objRs.EOF then 
  %>
   <tr>
   <td>Veritabanı boş</td>
   </tr>	
  <%
  else 
  
  [B]dim intSayac
   intSayac = 0[/B]
  
  dim strRenk 
  do while Not objRs.EOF
  [B]if intSayac mod 2 then
   strRenk = "#e8e8e8"
  else
   strRenk = "#ffffcc"
  end if[/B]
  %>
   <tr bgcolor[B]="<% = strRenk %>[/B]">
   <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
   <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
   <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
   <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			 	
   </tr>	
  <%
   [B]intSayac = intSayac + 1[/B]
   objRs.MoveNext
  loop
  end if 
  
   objRs.Close
  set objRs = Nothing
  
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  %> 
  </table>	
  	
  </body>
  </html>
  
   
 7. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Veritabanından Rastgele Veri Okumak.
  Seviye : Basit
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/996201/randomize.rar.html


  Kod:
  <% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
  <%
  
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
   set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn
  
   Response.Write "<table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""250"">" & vbNewLine
   
  set objRs=server.createobject("adodb.recordset")
   strSql = "select * from tblSozler"
   objRs.open strSql, objConn, 1, 3
   
  [B]randomize  
   intRastgelenKayit = Int((objRs.RecordCount * Rnd)+ 0)
   objRs.Move(intRastgelenKayit) [/B]
   
   Response.Write "<tr>" & vbNewLine & _
   "<td height=""100"" valign=""top"">" & objRs("soz") & "</td>" & vbNewLine & _
   "</tr>" & vbNewLine & _
   "<tr>" & vbNewLine & _
   "<td align=""right"">" & objRs("yazar") & "</td>" & vbNewLine & _
   "</tr>" & vbNewLine
   objRs.close
  set objRs = Nothing
  
   Response.Write "</table>" & vbNewLine
  
   objConn.close
  set objConn = Nothing
  %> 
  
   
 8. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Recursion İşlemi
  Seviye : Üst Düzey
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6087434/recursion.rar.html

  Asp ile Kategoriler içeren Shop, Makale, Forum vb. script yazmak ve bunu profesyonel bir veritabanı mimarisi, sonsuz kategori ve en son sistem bir uygulama yapmak istiyorlar ise mutlaka bu işlemi kullanmalıdırlar. hipernex.com, hepsiburada.com ve bunlar gibi sitelerin kodlamaları asp.NET ile yapılmıştır ancak veritabanı mimarisi bu şekildedir...

  Bu konuda TR çok fazla bir kaynak bulamazsınız. Bu konuda araştırmak kafa yormanız için bu bir başlangıç olsun...

  Ekran çıktışı şöyle;
  Elbette bu çok farklı şekillerde kullanılır ben en basit halini yaptım.

  4hmmsmx.jpg

  Kod:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  
  <html>
  <head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
  <!-- 
  body {
   margin:0px;
   padding:0px;
  }
  A.link_01:link {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:visited {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:active {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #0077b5; 
   text-decoration: none
  }
  A.link_01:hover {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:normal; 
   color: #ffcc00; 
   text-decoration: none
  }
  -->
  </style>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  </head>
  <body>
  
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tr>
   <td align="center">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn
  
   [B]subRecursive 0, 0[/B]
  
   objConn.Close 
  Set objConn= Nothing 
  %>
    </table>		
   </td> 
   </tr>	
  </table>
  
  </body>
  </html>
  <%
  sub subRecursive(ParentID, intLevel)
  dim objRs
  dim strSql
  
   strSql = "SELECT KATEGORI_ID, KATEGORI_AD FROM tblKategori WHERE KATEGORI_UST_ID = " & ParentID   
  set objRs = objConn.Execute(strSql) 
  
  if Not objRs.EOF then   
  do while Not objRs.EOF
   Response.Write "  <tr>" & vbNewLine & _
   "   <td><img src=""bosluk.gif"" border=""0"" width=""" & 25 * intLevel & """ height=""1""><a href=""01.asp?id=" & objRs("KATEGORI_ID") & """ class=""link_01"">" & objRs("KATEGORI_AD") & "</a></td>" & vbNewLine & _
   "  </tr>" & vbNewLine
   subRecursive objRs("KATEGORI_ID"), intLevel + 1 
   objRs.MoveNext
  loop
  end if 
   
  if Not objRs Is Nothing then
   objRs.Close
  end if
  set objRs = Nothing
    
  end sub
  %> 
  
   
 9. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Dinamik Haber Başlıkları (Asp+JavaScript)
  Seviye : Orta Düzey
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6152754/haber_basliklari.rar.html


  Görünüm
  2yw8oj9.jpg


  Kod:
  <html>
  <head>
  <title>haber</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
  <style type="text/css">
  <!-- 
  
  a.Link_01:link {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
  	font-size: 12px; 
  	font-weight:bold; 
  	color: #FF9900; 
  	text-decoration: none
  }
  a.Link_01:visited {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
  	font-size: 12px; 
  	font-weight:bold; 
  	color: #FF9900; 
  	text-decoration: none
  }
  a.Link_01:active {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 12px; 
   font-weight:bold; 
   color: #FF9900; 
   text-decoration: none
  }
  a.Link_01:hover {
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
  	font-size: 12px; 
  	font-weight:bold; 
  	color: #CB2300; 
  	text-decoration: underline
  }
  .baslik
  {
   color: #FF9900; 
   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   font-size: 13px; 
   font-weight: bold
  }
  .yazi_01 {
   font-family: Verdana, sans-serif, Helvetica, Arial; 
   font-size: 10px; 
   line-height: 16px;
  }
  .yazi_02 {
   color: #CB2300; 
   font-family: Verdana, sans-serif, Helvetica, Arial; 
   font-size: 14px; 
  }
  -->
  </style>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  function hide(divID)
  {
   document.getElementById(''+divID+'').style.display = 'none';
  }
  function displayCatDiv(divID)
  {
   document.getElementById(''+divID+'').style.display = 'block';
  }
  // -->
  </script>
  </head>
  <body>
  
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="550">
  <%
  dim strConn 
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
   
  '---- CursorTypeEnum Values ----
  Const adOpenForwardOnly = 0
  '---- LockTypeEnum Values ----
  Const adLockReadOnly = 1
  '---- CommandTypeEnum Values ----
  Const adCmdText = &H0001
  '---- GetRowsOptionEnum Values ----
  Const adGetRowsRest = -1
  
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn
   
   strSql = "Select * From tblHaber"
  
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRs.open strSql, objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
  	
  if objRs.EOF then
   intToplam = ""
  else
   arrTumVeriler = objRs.GetRows(adGetRowsRest)
   intToplam = UBound(arrTumVeriler,2)
  end if
  
   objRs.Close
  set objRs = nothing
  
  if intToplam <> "" then
  
   intAlan01 = 0
   intAlan02 = 1 
   intAlan03 = 2 
   intAlan04 = 3 
   intAlan05 = 4  
   
  
   Response.Write " <tr>" & vbNewLine & _
   " <td height=""25"" class=""baslik"">"
  for intSayac = 0 to intToplam
  if intSayac <> 0 then
   strStil = "none"
  else
   strStil = "block" 
  end if
   Response.Write "<div id=""tits" & intSayac & "-manset"" style=""DISPLAY: " & strStil & """>" & arrTumVeriler(intAlan02, intSayac) & "</div>" & vbNewLine
  next 
   Response.Write " </td>" & vbNewLine & _
   " </tr>" & vbNewLine & _
   " <tr>" & vbNewLine & _
   " <td>" & vbNewLine & _
   "  <table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""550"">" & vbNewLine & _
   "  <tr>" & vbNewLine & _
   "   <td valign=""top"" width=""300"">" & vbNewLine & _
   "   <table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine & _
   "    <tr>" & vbNewLine & _
   "    <td width=""300"" height=""250"">" & vbNewLine
  for intSayac = 0 to intToplam
  if intSayac <> 0 then
   strStil = "none"
  else
   strStil = "block" 
  end if
   Response.Write "     <div id=""tits" & intSayac & "-imaj"" style=""DISPLAY: " & strStil & """><img src=""resimler/" & arrTumVeriler(intAlan05, intSayac) & """ width=""300"" height=""250"" border=""1""></div>" & vbNewLine
  next 
  
  
   Response.Write "    </td>" & vbNewLine & _
   "    </tr>" & vbNewLine & _
   "    <tr>" & vbNewLine & _
   "    <td class=""yazi_01"">" & vbNewLine 
  for intSayac = 0 to intToplam
  if intSayac <> 0 then
   strStil = "none"
  else
   strStil = "block" 
  end if
   Response.Write "     <div id=""tits" & intSayac & "-spot"" style=""DISPLAY: " & strStil & """>" & arrTumVeriler(intAlan03, intSayac) & "</div>" & vbNewLine
  next 
   Response.Write "    </td>" & vbNewLine & _
   " </tr>" & vbNewLine & _
   
   "   </table>" & vbNewLine & _
   "   </td>" & vbNewLine
  %>
  <script type="text/javascript">
  <!--
  function displayDiv(divID)
  {
  <%
  for intSayac = 0 to intToplam
   Response.Write "hide('tits" & intSayac & "-manset');hide('tits" & intSayac & "-spot');hide('tits" & intSayac & "-imaj');" & vbNewLine
  next 
  %>
   document.getElementById('tits'+divID+'-manset').style.display = 'block';
   document.getElementById('tits'+divID+'-spot').style.display = 'block';
   document.getElementById('tits'+divID+'-imaj').style.display = 'block';
  }
  // -->
  </script>
  <%
   Response.Write "   <td valign=""top"" width=""250"">" & vbNewLine & _
   "   <table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine & _
   "    <tr>" & vbNewLine & _
   "    <td align=""center"" class=""yazi_02""><b>Haberler</b></td>" & vbNewLine & _
   "    </tr>" & vbNewLine
  for intSayac = 0 to intToplam
  if intSayac <> 0 then
   strStil = "none"
  else
   strStil = "block" 
  end if
   Response.Write "    <tr>" & vbNewLine & _
   "    <td height=""20"">&nbsp;<a href=""urun.asp?id=" & arrTumVeriler(intAlan01, intSayac) & """ onmouseover=displayDiv(" & intSayac & ") class=""Link_01"">" & arrTumVeriler(intAlan02, intSayac) & "</a></td>" & vbNewLine & _
   "    </tr>" & vbNewLine
  next 
   Response.Write "   </table>" & vbNewLine & _
   "   </td>" & vbNewLine & _		 
   "  </tr>" & vbNewLine & _
   "  </table>" & vbNewLine & _
   "	</td>" & vbNewLine & _
   " </tr>" & vbNewLine 
  else
   Response.Write " <tr>" & vbNewLine & _
   " <td>Kayıt Yok!</td>" & vbNewLine & _
   " </tr>" & vbNewLine
  end if
   objConn.Close
  set objConn = Nothing
  %> 
  </table>
  
  </body>
  </html>
  
   
 10. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
   
 11. Narqotic

  Narqotic rank8

  Kayıt:
  22 Nisan 2007
  Mesajlar:
  1.359
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  !!!
  Şehir:
  BeN SeNiN CaNıN İçİN ÖmRüMü BiR KiBRiTiN KaBıNDa T
  Konu : Anket
  Seviye : Basit
  Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6153939/anket.rar.html


  Anlaşılmasının kolay olması için çok basit mantık kullanılarak oluşturuldu.


  Oy verme sayfası
  2ymdhk3.jpg

  Sonuç sayfası
  3yhgdmo.jpg


  Kod:
  <%
  dim strConn
   strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("anket.mdb")
  
  set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strConn 
  
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   strSql = "SELECT TOP 1 * FROM tblAnket ORDER BY anket_tarihi DESC"
  objRs.open strSql, objConn, 3, 3
  
  
   intAnketID = objRs("anket_id")
   strAnketSorusu = objRs("anket_sorusu")
  
  If Request.QueryString("islem") = "true" then
  
   strSql = "UPDATE tblSecenek SET secenek_oy = secenek_oy + 1 WHERE secenek_id= " & Request.QueryString("id") & ";"
  
  If Int(Request.Cookies("anket")("id")) <> intAnketID then
   objConn.Execute strSql
   Response.Cookies("anket").Expires = Now() + 7
   Response.Cookies("anket")("id") = intAnketID
   Response.write "Teşekkürler"
  End if
  End if
  
   strSql = "SELECT * FROM tblSecenek WHERE anket_id = " & intAnketID
  set objRsSecenek = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRsSecenek.Open strSql, objConn, 3, 3
   intToplam = 0
  
  While Not objRsSecenek.EOF
   intToplam = intToplam + objRsSecenek("secenek_oy")
   objRsSecenek.MoveNext
  Wend
  
   objRsSecenek.MoveFirst
  
  If Request.QueryString("sonuc") = "true" OR Request.QueryString("islem") = "true" OR cInt(Request.Cookies("anket")("id")) = intAnketID then			
  If intToplam = 0 then 
   Response.write "sonuçlar"
  Else
  %>
  <table width="250">
   <tr>
   <td colspan="3"><%=strAnketSorusu%></td>
   </tr>
  <%
  while not objRsSecenek.EOF 
   intToplamOy = (objRsSecenek("secenek_oy") / intToplam) * 100
  %>
   <tr>
   <td><%=objRsSecenek("secenek")%></td>
   <td width='100'><img src='resimler/anket.gif' height='5' width='<%=Round(intToplamOy,0)%>'></td>
   <td><%=Round(intToplamOy,1)%> %</td>
   </tr>
  <%
   objRsSecenek.movenext
  wend 
  %>
  </table>
  <br>
  <%
   Response.write intToplam & " oy"
  End If
  Else  
  %>
  <table width="250">
  <form name="poll" action="anket.asp?sonuc=true" method="get">
  <input type="hidden" name="islem" value="true">
   <tr>
   <td colspan="3"><%=strAnketSorusu%></td>
   </tr>
  <%
  while not objRsSecenek.EOF 
  %>
   <tr>
   <td><%=objRsSecenek("secenek")%></td>
   <td><input type="radio" name="id" value="<%=objRsSecenek("secenek_id")%>"></td>
   </tr>
  <%
   objRsSecenek.movenext
  wend
  %>
   <tr>
   <td colspan="2"><input type="submit" value="Gönder"><br><a href="anket.asp?sonuc=true">Sonuçlar</a></td>
   </tr>
  </form>
  </table>
  <%
  End if
  %> 
   
 12. tanerik

  tanerik rank8

  Kayıt:
  16 Nisan 2007
  Mesajlar:
  10
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  tebrik ettim wala . yok yok . Emegine saglik.