Kayıt
17 Mayıs 2007
Mesajlar
4.792
Beğeniler
0
Şehir
Akçay
Maltepe Askeri Lisesi
Sevgili Gençler,

Erdem, sağduyu, askerlik onuru, iyi ahlâk ve bilim ilkeleri ile donatılmış geleceğin liderlerini yetiştiren Maltepe Askeri Lisesi’nin, mükemmelliğe gidişinde ilk adım öğrenci seçimidir. Dolayısıyla seçilmiş öğrenci olarak bu onurlu meslekte yer almak isterseniz, aşağıdaki bilgiler izlemeniz gereken adımlar için yeterli olacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için, yandaki menüleri kullanabilir ya da okulumuzu arayarak yardım alabilirsiniz.

1. Öğrenci Kaynakları

Askeri liselere; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okulları mezunlarından sınavla öğrenci alınır.

2. Askeri Liselere Giriş Koşulları

A. Sosyal Durum, Ahlâk ve Karakterle İlgili Koşullar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlâk ve karakter sahibi olmak, sabıkası olmamak.

Evli, nişanlı, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız yaşamamak.

Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak.

Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışıyor olmamak,

Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.B. Öğrenim ile İlgili Koşullar :

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.),

Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askeri Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak,

Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen baraj puanı aşıldığı takdirde İkinci seçim aşamasına gelirken adaylar tarafından yanlarında getirilir).

Giriş yılında yapılacak ALS ve ikinci seçim aşamasında başarılı olmak ve Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen kontenjan içinde bulunmak.C. Sağlık İle İlgili Genel Koşullar :

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin TSK Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

Sevk edileceği askeri hastahaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR”, "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR, UÇUCU YETİŞTİRMEYE ELVERİŞLİDİR” veya “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR UÇUCU YETİŞTİRMEYE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” kaydını içeren sağlık raporu almak.

D. Yaş, Boy ve Ağırlık ile İlgili Koşullar :

Giriş yılında en çok 16 en az 13 yaşında olmak (Yaş hesaplamalarında öğrenci alımlarının yapıldığı yıl esas alınır. Ay ve gün farkları dikkate alınmaz.)

Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak başvuruda bulunan adaylardan yaşlarına göre istenen boy ve ağırlıklarını gösteren standartlar aşağıda belirtilmiştir.YAŞ EN AZ BOY/AĞIRLIK EN FAZLA BOY/AĞIRLIK

13 140,5 cm/30 kg 171,5 cm/67,45 kg

14 146,5 cm/34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg

15 152,5 cm/39,5 kg 182,5 cm/77,6 kg

16 158 cm/44,9 kg 185 cm/80,8 kg

3. Yazılı Sınav (ALS Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları Seçme Sınavı)

Askeri liselere giriş için ilk başvuru işlemi ÖSYM tarafından yapılmakta olan ALS ile yapıldığından dolayı ÖSYM internet sitesinden bu sınavla ilgili açıklamaları ve duyuruları takip ediniz. ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinden temin edilebilecek Askeri Liseler Sınavı (ALS) Başvuru Formları doldurularak tekrar bu merkezlerden birine teslim edilmektedir.

Yazılı sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanmaktadır. Sayısal bölümde Matematik ve Fen bilimlerine ait sorular, sözel bölümde Türkçe ve Sosyal Bilimlere ait sorular bulunmaktadır. Bu sorular ilköğretim düzeyindedir.

ALS sonucuna göre sıralamaya giren ve baraj puanını aşan adaylar detayları aşağıda yazılı olan 2 nci Seçim Aşamasına çağrılırlar.

4. İkinci Seçim Aşaması

ALS sonucunda barajı puanını geçen ve 2 nci aşamaya çağrılan adaylara gerekli diğer evraklar, Kuvvet Komutanlıklarının Kayıt-Kabul Başkanlıklarınca gönderilmektedir. Sınav sonuçları ÖSYM ile Kuvvet Komutanlıklarının internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Duyurulacak tarihler arasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca ortak yapılacak olan ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Sınavı, Mülakat ve Hastane Sağlık Kurulu Muayenesi aşamalarından oluşan 2 nci Seçim Aşamasına katılmak üzere Kuleli Askeri Lisesi- Çengelköy/İstanbul sınav merkezine çağrılır.

İkinci seçim ile ilgili tarih ve duyuru K.K.K.lığı genel ağ (internet) sitesindeki "Personel/Öğrenci Alımları" linkinden takip edilebilir.

İkinci Seçim Aşaması aşağıda belirtilen safhalardan oluşmaktadır:

A. Ön Sağlık Muayenesi

Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir.

B. Bedeni Yeterlilik Sınavı

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler ve baraj değerleri aşağıdadır:

Test Türü
1. Grup Barajı (13-14 Yaş)
2. Grup Barajı (15-16 Yaş)

400 m Koşu
85 saniye
80 saniye

Durarak Uzun Atlama
160 cm
170 cm

Mekik (1 Dakikada)
30 tekrar
35 tekrar

Basketbol Topu Fırlatma (Diz Çökükken)
7 metre
8 metre


Testlerin 2 veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir. Bedeni Yeterlilik Sınavı'nda uygulanan testlerle ilgili detaylı açıklamaları bu linkten öğrenebilirsiniz.

C. Mülâkat

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmekte ve yetersiz bulunan öğrenciler elenmektedir.

Ç. Hastane Sağlık Muayeneleri

(1) Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için uygulama:

Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda "Sağlam, Askeri Öğrenci Olur." kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

(2) Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama:

Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Muayene sonucunda "Sağlam, Askeri Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir." raporu alan adaylar genel başarı durumuna göre sıralanır. Bu puan sırasına göre "Asil" ve "Yedek" adaylar belirlenir.

5. Kesin Kayıt İşlemleri

Hastane sağlık muayeneleri sonunda oluşturulan liste, kontenjan miktarı kadarı asil, geri kalanı yedek olmak üzere düzenlenmektedir. Sıralama sonuçları genellikle Temmuz ayından itibaren internetten ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulacak, ayrıca mektupla adaylara bildirilecektedir. Belirlenen tarihte, asil listedeki adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. Asil listede bulunan adaylar ile kontenjanın dolmadığı takdirde yedek listeden adaylar çağrılarak kontenjan tamamlanmaktadır.

6. İntibak Eğitimi

Kesin kayıt işlemi tamamlanan adaylar, daha sonra Ağustos ayı içerisinde 15 günlük intibak eğitimine alınmaktadır. İntibak eğitiminde temel askeri eğitim verilmektedir ve okulumuz tanıtılmaktadır. Bu süreç, adayın Maltepe Askeri Lisesi'ni anlamasını ve intibak etmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde uyum sağlayamayan adaylar okuldan ayrılabilmektedir.
Alıntıdrı
Girmek isteyen varsa yaraı olacagını düsündüm
 
Yukarı Alt