1. Reklam


  1. joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro
   planetsro

Anayasadaki Temel Haklar Ve Ödevlerimiz


 1. Truth

  Truth rank8

  Kayıt:
  23 Haziran 2008
  Mesajlar:
  2.545
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Konoha Village :)
  Acil Lazım !!
   
 2. fatihy93

  fatihy93 rank8

  Kayıt:
  25 Ocak 2008
  Mesajlar:
  2.161
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Anayasadaki Temel Haklar Ve Ödevlerimiz

  Temel Haklar tamamdır da ödevlerimiz derken neyi kastettin açıklarsan daha çok yardımcı olabiliriz...
   
 3. Baha i

  Baha i rank8

  Kayıt:
  31 Ocak 2008
  Mesajlar:
  1.114
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  ...
  Şehir:
  Africa
  TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  KİŞİNİN HAK VE ÖDEVLERİ:
  1-Kişinin maddi ve manevi varlığının dokunulmazlığı
  2-Zorla çalıştırma yasağı
  3-Kişi hürriyeti ve güvenliği
  4-Özel hayatın gizliliği
  5-Konut dokunulmazlığı
  6-Haberleşme hürriyeti
  7-Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  8-Din ve vicdan hürriyeti
  9-Düşünce ve kanaat hürriyeti
  10-Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
  11-Bilim ve sanat hürriyeti
  12-Basın hürriyeti, Süreli ve süresiz yayın hakkı, Basın araçlarının korunması, Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
  13-Düzeltme ve cevap hakkı
  14-Dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  15-Mülkiyet hakkı
  16-Hak arama hürriyeti, Kanuni hâkim güvencesi, Suç ve cezalara ilişkin düzenleme, Ispat hakkı
  17-Temel hak ve hürriyetlerin korunması
  -------------------------------------------------------------------(acıklama Detaylar)
  r12;Zorla çalıştırılma yasağında hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Ancak hükümlülük, tutukluluk ve olağanüstü hallerde vatandaşlık ödevinden kaynaklanan çalışmalar istisnadır.
  r12;Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılır.
  r12;Yakalanan ve tutuklanan kişi 48 saatte, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içerisinde hâkim karşısına çıkarılır.
  r12;Tıbbı zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kısının vücut bütünlüğüne dokunulamaz rızası olmadan bilimsel tıbbı deneylere tabı tutulamaz.
  r12;Özel hayatın gizliliği: konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, dernek kurma hürriyeti hakları milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle hâkim kararıyla sınırlandırılabilir
  M.20.Hakım kararı olmadan kimsenin ustu özel kâğıdı, eşyası aranamaz.
  M.23.Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti vatandaşlık ödevi, ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlandırılabilir.
  M.26.Düşüncenin açıklanması ve yayınlanmasında kanunda yasaklanmış bir dil kullanılamaz
  M.32.Düzeltme cevap verme yayını yapılmazsa hakım 7 gün içinde düzeltme yayınının gerekip gerekmediğine karar verir.
  Dernekler kanunun öngördüğü hallerde hakım kararıyla kapatılır.
  M.34 Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.
  M.35.Mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılır.

  SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR
  1-Ailenin korunması
  2-Eğitim ve öğrenim hakkı
  3-Kıyılardan yararlanma hakkı
  4-Kamulaştırma
  5-Devletleştirme
  6-Özelleştirme
  7-Çalışma ve sözleşme hürriyeti
  8-Çalışma hakkı ve ödevi
  9-Dinlenme hakkı
  10-Sendika kurma hakkı
  11-Toplu iş sözleşmesi hakkı
  12-Grev ve lokavt hakkı
  13-Ücrette adaletin sağlanması
  14-Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
  15-Konut hakkı
  16-Gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi
  17-Sosyal güvenlik hakkı
  18-Tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunması
  19-Sanatın ve sanatçının korunması
  20-Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
  -------------------------------------------------------------------(acıklama Detaylar)
  M.46 kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararı nedeniyle karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırabilir.
  1.Tarım reformunda
  2.Büyük enerji sulama projelerinde.
  3.İskân projeleri
  4.Yeni orman alanlarının açılması
  5.Kıyıların korunması ve turizm de taksitle ödeme 5 yıl içinde yapılır en yüksek faizle ödenir.
  Çiftçiye ait arazı kamulaştırması peşin ödenir
  M.51-İşçi ve ıs verenler birden fazla sendikaya üye olamaz
  r12;Isçı sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olmak için işçi olarak 10 yıl bir fiil çalışmak gerekir.
  r12;Grev ve lokavtta uyuşmazlık yüksek hakem kurulunca çözülür uyuşmazlığın her sefasında başvurulur, kararları kesindir, bozulamaz. Sıyası amaçlı grev ve lokavt yapılamaz
  r12;Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendika kurabilir, üye olabilir, üyelikten çekilebilir. Sendika kurma hakkı milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak nedenleriyle kanunla sınırlandırılabilir.
  -M52 İşçiler ve iş verenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarda çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz
  -M65 Devlet iktisadi ve sosyal ödevlerini mali kaynaklarını yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

  SOSYAL GUVENLIK BAKIMINDAN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI GEREKENLER
  1.Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri
  2.Malul ve gaziler
  3.Sakatlar
  4.Yaslılar
  5.Korunmaya muhtaç çocuklar

  SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER:
  1-Türk vatandaşlığı
  2-Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
  3-Siyasi parti kurma, partilere girme ve partiden ayrılma hakkı
  4-Kamu hizmetine girme hakkı
  5-Vatan hizmeti
  6-Vergi ödeme
  7-Dilekçe hakkı