1. Reklam


  1. joysro
   ledas
   ix2
   leon
   kingsofsro
   aelyria

>>>the Gunslinger deneme alanı<<<


 1. TheOne

  TheOne Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi
  31 temmuz 2008 perşembe
  Lütfen post kasma gibi yorumlar yapmayın.Çünkü bu tarihten sonra bütün denemelerimi burda yapıcam.
  :arrow: asdf :arrow:
  [​IMG]
  Kod:
  [img]http://i68.photobucket.com/albums/i38/Brillig2/asdf.jpg[/img]
  :arrow: Extraloob logo :arrow:
  [​IMG]
  Kod:
  [img]http://img186.imageshack.us/img186/8298/sitelogotrjq9.png[/img]
  [​IMG]
  Kod:
  [img]http://www.extraloob.com/logo/exl2014-logo1.png[/img]
  [​IMG]
  Kod:
  [img]http://img215.imageshack.us/img215/167/sitelogoorihw0.png[/img]
  
  [​IMG]
  Kod:
  [img]http://img223.imageshack.us/img223/103/bestof4bn3.png[/img]
  [​IMG]
  Kod:
  [img]http://img144.imageshack.us/img144/6648/exl2krmzsx1.png[/img]
  Extraloob logo(url)
  [​IMG]
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com][img]http://img186.imageshack.us/img186/8298/sitelogotrjq9.png[/img][/url]
  [​IMG]
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com][img]http://www.extraloob.com/logo/exl2014-logo1.png[/img][/url]
  [​IMG]
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com][img]http://img215.imageshack.us/img215/167/sitelogoorihw0.png[/img][/url]
  [​IMG]
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com][img]http://img223.imageshack.us/img223/103/bestof4bn3.png[/img][/url]
  [​IMG]
  Kod:
  [url=http://www.extraloob.com][img]http://img144.imageshack.us/img144/6648/exl2krmzsx1.png[/img][/url]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 15 Ağustos 2016
 2. MatthewMitchell

  MatthewMitchell Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  20 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  1.949
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Muhasebe
  Şehir:
  Balıkesir, Türkiye
  Sanki Bunu Önceden Görmüştüm :S
   
 3. TheOne

  TheOne Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi
  Global Moderatör
   
 4. SnowFlake

  SnowFlake Aileden rank8

  Kayıt:
  8 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  7.133
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Şimdilik lise talebesi :)
  Şehir:
  Tüm niyetlerin, bedenleri varmışçasına görülebildi
  gönder butonunun yanında önizleme diye bir butan var arkadaşım rengin nasıl olduğunu test etmek için o buton yeterli
   
 5. TheOne

  TheOne Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi
  ˆ!+uŸNÑÑÑÑÑÅر=?´
  -ãÑÑÑÑÑÑÊ=“!“!øãÑÑÑÑÑÑŠ!
  ^uŠÅÑÑÑÑÑÑM> ?ø !±! =ÑÑÑÑÑÑÑÑf´
  uÑÑÑÅNNNÊNÑÑã+^ø!-+MÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑf´
  ´4MÑÊãÊNNNÅÅu^øMÑN±ØÅÑN>^±ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑu
  -NÑÊÅMÅÅÅMMMãŸ4±±±ã4uø±±4ÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑã
  ˆÑÑMÅÊŠ±u+>?“?>+ø4ãÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅÊããÊÊãMŸ
  øŠŸ4±fu==>?!-^ˆ -+±ÊMÑÑÑMÅNNNNÊNN-
  ´4ãØŠŸ4uø=+>?““!!---^ˆˆˆˆˆ-=ØÅÑÑÑÑÑÑÑM-
  ˆŠãØØŸ4fu=++>??““!!!““““?+++++øfŸÊÅÑÑѱ´
  ´ŸÊØØŠŠ4fuøø++>>?????>>+===u±±±±±±4ŸŠNÑÑÑŠø!´
  >ÊããØØŠŸ4±fuøø======øøøuf±44ŸŸŠØØãØØÑÅãÊÑÑÑÑÑÑØ^
  ±ÊãããØØŠŸ4±±fffffufff±±44ŠŠØØØØØØãÅÑÑÅu“-ˆ
  ´4NÊããØØØØŠŠŠŠŸŸŸŸŸŸŠŠØØØØØØØØããããNÑÑÑ4!
  ´ øNNããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØããããÊÊf -Ÿ4ØŸ ´
  -4NNÊÊããããããããããããããããÊÊÊNNŠ>“>=?>!>4u^ ´
  ±NÅÅNNNNÊÊÊÊÊÊÊNNNNÅã4“ -ˆ
  ˆ ´?uNMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑã±>!ˆ
  >ÑÑŸfÊNNNNNÊÊÊÊNNNNNÊÊÊÊããNNÅNNNʱ>ˆ ´
  ?MÑÑÑÅãÊãÊããããããããØØØØØãããããããÊÊÊÊãããÊ4ˆ
  ^ÅÑÑÑÑÑÑÊØããØØØØØŠŠŸŸ444±±4444ŸŠŠŠØãÊØf=fãŸ=-
  ˆuÑÑÑÑÑÑÑÑÑNŠŸŸ4±fu=+++>>>??>>>>>++=uf±ŠÊÊ+“>øŸÊ4-
  ´uÊÊÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑãffu=++>>?“““““““““““????>+u4ãã+“>>+ŸÊ4-
  ´øã㟊ØNMÑÑÑÑÑÑÑÑÊø????“!!----------!!!!!!“?+uãÊf“>+>=ŸÊ+
  >ÊãŠØØŠããÊÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑã+-^---ˆ^ˆˆˆˆ^^^^-------!!>fãÊØ+?>=+=ãø´
  -4ÊØØØØØØØØãØãNMÑÑÑÑÑÑÑÑÅf“´ ´ˆˆˆˆˆˆˆˆ^^^^----!““=ŸãÊÊf=+==øãØ>
  =NãØØØØØØØØŠŸŸŸŸ4ŸãMÑÑÑÑÑÑÑÑÑM“ ˆ^ˆˆ^^^--!!!!“““>ø4ØÊÊã±uø==±Êã“
  -ÊŠØØØØØØØØØØØŠŸ44±fuŸÑÑÑÑMÑÑÑÑÑÑ4? ´ˆ^^-!!!!““???+=fŠŠãÊÊŠ4fuøfãã=
  “ãããŠØØØØããØØØØŠŸ44±ff=>=ŠÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊu!ˆˆ-““?????>>+=u4ØãÊÊãØ4uuuuŠã=
  ^ØÊØØØØããããØØØ؊؊Ÿ44±uø=?“!?4ÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑNø!!““?>+++==øfŠØØÊNãرffufØã?
  ±ÊãØãØØããããØØØØØØŠŸ44±±u==+>“-^!=ØMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑMã4f==+>=øu±ŸØØãNÊãØ4±±f±ØŠ!
  ^NÅØØãããããããØØØØØØØØŠŸŸ4±ffø==+++??!--?fØMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑØ4±f4ŠØØãNÊØØŠ±±±4Ø4
  ´fÑÑNÊãØŠØãããØØØØØØØØØŠŠ44±ffuø===+=++=+>>?+±ŠÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑMÅNÊãããÊãØØŠ44ŸØ4´
  fÑÑMŠãÑMÅÅããØØãØØØØØØŠŠŸŸ44±±±fuuøøøøøøøøøøøuu±4ãNMÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅØØØŠŠŠŠØ4
  -ÑÑÑã=ÑÑÑMÊØØØãØØØØØØØØŠŠŸ444444±±fffffff±±±±ŸŸŸŸŸŸŠØãNMÑÑÑÑÑÑÑÑÑMØãØØØØØØ=
  -ÊÑÑÑÑÑÑMãØããããããØØØØØØØŠŠŸŸŸ4444444444444ŸŸŸØØØØØØØØØããÊÊNNÅÅMMMãØØØãÊãø´
  ^!?!´øÑÑÑÑÑÅãããããããããØØØØØØØØØØØØŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠØØØØØØØØØØããããããããÊÊããNÊÊÊÊØ+
  ŸNŸøø=uu“´fãMÅÊØÊãØãããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØããããããããããØÊÊÅNŠ=^
  =Ñ +NÊãããããããããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØãØãããããããããÊãÊNÅ^
  -N- -ÊNÊãÊãããããããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØãããããããããããÊãÊãÊÅã
  -±ø!ˆ ´uØNÊÊÊããããããØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØãããããããããÊNNNŸˆ
  ´ ˆøŠÊNÊÊããããããããããããããØØØØØØØØØØØØØØãããããÊÊÊNNÊŸ+ˆ
  ´->ø±ŠØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊããããããããããÊÊÊÊÊÊÊÊØ4=-´
  ´^-!“?+=øufffffuuø+>?!-^ˆ
   
 6. Statuss

  Statuss Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  25 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.178
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  the wrong place
  güzel denemeler
   
 7. Streetwise

  Streetwise Aileden rank8

  Kayıt:
  11 Kasım 2007
  Mesajlar:
  8.102
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
   
 8. TheOne

  TheOne Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  2.032
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  cehennemin dibi
  arkadaşım post kasmak için olsa ilk mesajı 21 kere düzenlemezdim 21 tane mesaj atardım ama gördüğün gibi çok karışık bir şeydi sondaki onu ilkine atarsam karışıcaktı
   
 9. Leo

  Leo Öğretiyorum rank8

  Kayıt:
  6 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  773
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Şehir:
  Leo Is Here !
  Gunslinger haklı arkadaşlar benim deneme alanım demiş buu bölümde isteyen istediğini yazar küfür kötü söz hariç tabii o yüzden bırakın istediğini yapsın.
   
 10. Quxera

  Quxera Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  17 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  1.493
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  unun canı cehenneme !
   
 11. Dodocan

  Dodocan Bilgiliyim rank8

  Kayıt:
  23 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.104
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  AFK
  ben ımzama kydum bı mahsuru yok dıme ? :S
   
 12. shneZee

  shneZee Aileden rank8

  Kayıt:
  5 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  5.772
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Meslek:
  Öğrenci.
  Bende koyucam ama bir mahsuru olmaz değilmi ?